Menu
Laatste dag voor aanvragen vouchers Beleef en Bewonder

Laatste dag voor aanvragen vouchers Beleef en Bewonder

Vandaag, 20 november, is de laatste dag dat Beleef en Bewonder vouchers zijn aan te vragen. Gezien het grote aantal ‘last minute’ aanvragen kunnen we niet garanderen dat we nieuwe aanvragen ook nog kunnen honoreren, vanwege het beschikbare budget.

Meer informatie en de aanvraagmogelijkheid zijn te vinden op www.groenaandebuurt.nl/vouchers-beleef-en-bewonder/ .


Bijdrage buurtinitiatieven aan biodiversiteit

Buurtinitiatieven vergroenen de buurt en zorgen voor natuurlijke ontmoetingsplekken in de stad. Maar hoe dragen buurtinitiatieven bij aan biodiversiteit? Sabine van Hoeven, studente Toegepaste Biologie aan de Aeres Hogeschool deed hier in Zuid – Holland onderzoek naar. Groen Dichtbij spraken haar over de opvallendste resultaten.

Het interview en het onderzoek valt hier te lezen.

Groen Verbindt

*De dame op de foto is niet Sabine van Hoeven

Bron: IVN Groen Dichtbij


Met elkaar Werkhoven groener en aantrekkelijker maken

Het creëren van een mooie groene dorpsrand, de wandelmogelijkheden uitbreiden, wilde speelnatuur aanleggen, de groene beeldkwaliteit en leefbaarheid versterken en een groener, avontuurlijk schoonplein realiseren. Dit zijn de vijf ideeën waar groepjes bewoners mee aan de slag gaan in het kader van het project ‘Groen aan de Buurt’.

Met elkaar zorgen voor een groene en aantrekkelijkere leefomgeving. Dat is het doel van het pilotproject ‘Groen aan de Buurt’, dat onlangs in de Werkhoven van start ging. Daarbij is het niet alleen bedenken, maar vooral ook doen: bewoners brengen ideeën met elkaar daadwerkelijk tot uitvoering. Twee bijeenkomsten leverden volop ideeën op.

Aan de slag!

In groepjes is gestart met de uitwerking van de volgende ideeën:

 • De dorpsrand tussen de molen en Sonsbeek opknappen en beheren. Contactpersoon is Jan Sadeé.
 • De wandelmogelijkheden uitbreiden met aandacht voor mensen die beperkt zijn, bijvoorbeeld door verminderd gezichtsvermogen of rolstoelgebruik. Contactpersoon is Imari de Haan.
 • Wilde speelnatuur aanleggen waar kinderen kunnen huttenbouwen, slootjespringen, dammetjes bouwen, vissen, vlotten bouwen, enz. Contactpersoon is Jan-Paul de Beer.
 • Het versterken van de groene beeldkwaliteit, de leefbaarheid en de ecologische waarde. Tegels eruit, groen erin. Contactpersoon is Tinja Verkleij.
 • Een avontuurlijk schoolplein aanleggen met minder tegels en meer groen. Veilig uitnodigen tot spel, zowel tijdens als na schooltijd. Contactpersoon is Sonny Verboeket.

Ook werd het idee geopperd om de speelplaats ’t Hennetje groener te maken en meer natuurlijk spelen mogelijk te maken. Renovatie van deze speelplek staat voor volgend jaar op de planning van de gemeente. Contactpersoon is Judith van Putten.

Meedoen?

Heeft u interesse om u aan te sluiten en mee te helpen met één van de projecten? Hebt u tips of expertise voor deze projecten? Laat het weten! U kunt contact leggen met bovenstaande contactpersonen via Groen aan de Buurt aanspreekpunt Charlotte Robben van IVN Utrecht. Zij is bereikbaar per e-mail via: c.robben@ivn.nl

Meer informatie

Groen aan de Buurt is een programma van Landschap Erfgoed Utrecht, IVN Utrecht en de Natuur en Milieufederatie Utrecht. Samen met de gemeente Eemnes wordt het project georganiseerd en begeleid. Kijk voor meer informatie op www.groenaandebuurt.nl


Eerste tien vouchers ‘Beleef en Bewonder’ uitgereikt

Op 2 november ontvingen tien aansprekende groene buurtinitiatieven hun voucher ‘Beleef en bewonder!’ uit handen van gedeputeerde Mirjam Maasdam. De bewoners- of vrijwilligersgroepen gaan daarmee een bijdrage leveren aan de vergroening van hun dorp of wijk.

De ontvangers van de vouchers poseren met gedeputeerde Mirjam Maasdam. Foto: Sigrid Bekkema

Tijdens een feestelijke bijeenkomst in cultuurcafé Queridon kwamen heel diverse projecten voorbij, waaronder vlindertuinen, een bijenhotel, de vergroening van buurten en schoolpleinen en het onderhoud van twee poelen en broedplaatsen voor ringslang en ijsvogel. ‘Goed om te zien dat er zoveel Utrechters op verschillende manieren betrokken zijn bij de vergroening van hun omgeving,’ zei Mirjam Maasdam. ‘Zo werken we met z’n allen op eigen wijze aan behoud en versterking van de prachtige natuur in onze provincie.’

De initiatieven op een rij

Tuinen van Tolsteeg, Utrecht 3 vouchers voor een vlindertuin, pluktuin en informatiebordjes over een tropische binnentuin Marco Noomen
Bewonersinitiatief Fokkesteeg, Nieuwegein 2 vouchers voor opknappen bestaand buurtgroen en plaatsen grote plantenbakken Marleen Schollaart
’t Griftbosje, Zeist aanleg tuin voor  natuur en recreatie op braakliggend terrein in Zeist, veel bewoners betrokken Joost van Ettekhoven
Natuurgroep Kockengen stinzenplanten langs wandelpad Gerard van Zuylen
Poelenwerkgroep Zeist onderhoud 2 poelen en broedplaatsen voor ringslang + ijsvogel Andre Tinhout
Wijktuin Achterveld Groenvliet, IJsselstein fruitbomen + materieel om fruit te verwerken Koos Lieshout
Stichting Oosterspoorbaan, Utrecht aanplant 1e deel van natuurspeeltuin Joyce Parlevliet
StipVSO, Utrecht vlinder- en bijentuin bij school Helene Gaasbeek
Nestkastenwerkgroep Woerden camera’s voor controle van nestkasten Torenvalk Johan Tuls
Natuurgroep Lunetten bouwen en plaatsen van een groot bijenhotel in Lunetten Lia Oosterwaal

 

Een voucher aanvragen kan nog tot 21 november op deze pagina. Daar staat meer informatie over de regeling en voorwaarden, en een invulformulier.

Foto’s van de uitreiking

Hieronder komen alle initiatieven in beeld bij de overhandiging van hun voucher door gedeputeerde Mirjam Maasdam.


Ideeën voor een groener en aantrekkelijker Nieuwegein

Groene bushokjes, een voedselbos, een waterklimparkour voor kinderen, een groen schoolplein met buitenleslokaal. Tijdens de ideeënavond van Groen aan de Buurt verzamelde een groep kinderen en volwassenen uit Nieuwegein tal van ideeën voor een aantrekkelijkere en groenere buurt.

De kinderen kwamen vanuit Basisschool Lukas Galecop. Ze kwamen met veel ideeën voor avontuurlijke natuurspeelplaatsen, zowel op het schoolplein als op andere locaties in Nieuwegein. Daarnaast was er veel aandacht voor vergroening van bijvoorbeeld het winkelcentrum en voortuinen. BSO De Egel heeft ook groene plannen: samen met de kinderen een mooi stukje natuur aanleggen met een moestuintje. Groen aan de Buurt wil initiatieven die uit de samenleving komen ruimte bieden en ondersteunen en bewonersinitiatieven verbinden aan de provinciale ambities.

Op dinsdag 21 november wordt er een tweede avond georganiseerd, waarbij de ideeën verder uitgewerkt worden. Ook inwoners die niet bij de eerste avond waren en een bijdrage willen leveren aan een groener en aantrekkelijker Nieuwegein zijn van harte welkom. De avond begint om 19:00 in de aula van Basisschool Lukas Galecop.


Woudenbergers hebben tal van ideeën voor het dorp

Een klimbos bij het Henschotermeer, natuurvriendelijke rotondes, groene schoolpleinen, een pluk- en vlindertuin. Tijdens de ideeënavond van Groen aan de Buurt verzamelde een groep Woudenbergers tal van ideeën voor een aantrekkelijkere en groenere gemeente.

woudenbergersBurgemeester Cnossen: ‘Het was een inspirerende avond met een uitkomst om van te dromen: veel inwoners willen zelf aan het werk gaan met Groen aan de buurt. Allemaal verschillende mensen komen met ideeën die vaak al goed bij elkaar aansluiten. Zo ontstaan nieuwe verbindingen. Een mooi voorbeeld is het idee om bewoners van Reinaerde in te zetten voor het groen in hun buurt maar ook het benutten van de mogelijkheden op het terrein van De Heygraeff. Dat idee was er niet geweest zonder de aanwezigheid van de twee Reinaerde-mensen.’

Op woensdag 15 november wordt er een tweede avond georganiseerd, waarbij de ideeën verder uitgewerkt worden. Ook is er dan ruimte voor nieuwe ideeën. Inwoners die tijdens de ideeënavond niet konden, maar die wel hun idee willen delen, zijn op 15 november van harte welkom. De avond begint om 19:30 uur bij Aaltje aan de Linie.


Met elkaar Bunschoten-Spakenburg groener en aantrekkelijker maken

Met elkaar zorgen voor een groene en aantrekkelijkere omgeving, dat is het doel van Groen aan de Buurt. Op 20 september werd een ideeënavond voor de buurt georganiseerd in Bunschoten-Spakenburg. Zo’n 20 bewoners brachten ideeën in. Op 3 oktober kwamen enthousiaste inwoners weer bij elkaar om een aantal ideeën verder uit te werken.

Doe-project

Bij het project Groen aan de Buurt worden niet alleen ideeën bedacht, maar het is de bedoeling dat deze ook door bewoners zelf worden uitgevoerd. De provincie Utrecht, de gemeente en Waterschap Vallei en Veluwe hebben geld beschikbaar gesteld om de projecten te ondersteunen. Op deze manier is het mogelijk om ook snel aan de slag te kunnen.

Volop ideeën

De bijeenkomsten leverden maar liefst 25 ideeën op: van het realiseren van een wandelpaadje tot het tot het natuurlijker inrichten en onderhouden van een stuk openbaar groen met buurtbewoners. Vanzelfsprekend is het niet mogelijk om al deze ideeën direct uit te voeren. Samen met de aanwezigen ging het team van Groen aan de Buurt aan de slag. Welke ideeën hebben een goede kans van slagen en waar willen de aanwezigen zelf initiatief voor nemen. In de loop van de avond ontstonden groepjes die samen een plannetje maakten voor hun idee.

Aan de slag

Afgesproken werd dat er in groepjes vooralsnog met 3 ideeën wordt gestart. In een later stadium kan dan alsnog worden bekeken of de andere ideeën verder worden uitgevoerd. Voor ieder idee is een vaste contactpersoon en aanspreekpunt. Belangstellenden die zich alsnog willen aansluiten en actief mee willen helpen kunnen zich melden bij de betreffende contactpersoon.

De ideeën waar we direct mee aan het werk te gaan zijn:

 • Creëren natuurlijker Vivaldiplantsoen. Samen met bewoners van de Bachlaan en Vivaldiweg het huidige plantsoen met veel ruigte omvormen tot natuurlijker en speelser parkje. Contactpersoon is Wim Smeets, smeets.foto@casema.nl
 • Groene Zuyderzee. Bewoners van het Zuyderzeeproject willen het rietland natuurlijker en beter beleefbaar maken. Zij starten met het oprichten van een vrijwillige ‘wilgenbrigade’. Contactpersoon is Piet van Middelaar, via e.kenbeek@landschaperfgoedutrecht.nl
 • Tijdelijke natuur realiseren op braakliggende terreinen. Contactpersoon is Jan Hopman, jan@hopmanvo.nl
werkgroep Zuyderzeekade

Werkgroep Zuyderzeekade

Groen aan de Buurt is een programma van Landschap Erfgoed Utrecht, IVN Utrecht en de Natuur en Milieufederatie Utrecht. In Bunschoten-Spakenburg wordt dit project opgepakt samen met de gemeente, Waterschap Vallei en Veluwe en IVN-Natuurwerkgroep Bunschoten. Kijk voor meer informatie op www.groenaandebuurt.nl.


Grasland in Wijk bij Duurstede wordt een grote bloemenzee

De bruine modderige boel, met hier en daar een grassprietje was voorheen een grasland met een enkel bloemetje. In het voorjaar moet het één grote bloemenzee zijn langs het wandelpad in het Noorderwaardpark langs de Kromme Rijn (bij Wijk bij Duurstede).

De bloemenweide is het eerste grote project van ‘Groen aan de Buurt’, waarin bewoners het initiatief nemen om natuur in hun eigen buurt te ontwikkelen. Initiatiefnemer is de Vereniging Natuur en Milieu Wijk bij Duurstede.

Landelijke trend

Sonja Fris van de Vereniging Natuur en Milieu Wijk bij Duurstede verteld dat bloemrijke plekken maken een landelijke trend is, want deze zijn hard nodig voor ecologische redenen, ze zorgen namelijk voor meer bijen en vlinders. Net zo belangrijk is dat je met bloemenweides het landschap fleuriger maakt, waardoor mensen meer van het landschap kunnen genieten.

Bord

Langs het wandelpad staat een bord met daarop ‘Kijk, hier maken wij een bloemenwei.’ Vooralsnog is er op deze plek tussen volkstuinen en de Kromme Rijn niet meer te zien dan een ingezaaide akker van 1250 vierkante meter.

 

Bron: AD


Met elkaar de Noordbuurt groener en aantrekkelijker maken

Groen aan de Buurt gaat aan de slag. Met elkaar zorgen voor een groene en aantrekkelijkere omgeving, dat is het doel van Groen aan de Buurt. Op 13 september werd een ideeënavond voor de Noordbuurt georganiseerd in de raadzaal van Eemnes. Meer dan 30 bewoners brachten ideeën in. Afgelopen woensdag kwamen enthousiaste inwoners weer bij elkaar om een aantal ideeën verder uit te werken.

Doe project

Bij het project Groen aan de Buurt worden niet alleen ideeën bedacht, maar het is de bedoeling dat deze ook door bewoners zelf worden uitgevoerd. De provincie Utrecht, de gemeente en Waterschap Vallei en Veluwe hebben geld beschikbaar gesteld om de projecten te ondersteunen. Op deze manier is het mogelijk om ook snel aan de slag te kunnen.

Volop ideeën

De bijeenkomsten leverden maar liefst 44 ideeën op: van het aanplanten van een nieuwe boom tot het herinrichten en onderhouden van een stuk openbaar groen met buurtbewoners. Vanzelfsprekend is het niet mogelijk om al deze ideeën direct uit te voeren. Samen met de aanwezigen ging het team van Groen aan de Buurt aan de slag. Welke ideeën hebben een goede kans van slagen en waar willen de aanwezigen zelf initiatief voor nemen. In de loop van de avond ontstonden groepjes die samen een plannetje maakten voor hun idee.

Groen aan de Buurt is een programma van Landschap Erfgoed Utrecht, IVN Utrecht en de Natuur en Milieufederatie Utrecht. Samen met de gemeente Eemnes wordt het project georganiseerd en begeleid. Kijk voor meer informatie op www.groenaandebuurt.nl.

Aan de slag

Afgesproken werd dat er in groepjes vooralsnog met 4 ideeën wordt gestart. In een later stadium kan dan alsnog worden bekeken of de andere ideeën verder worden uitgevoerd. Voor ieder idee is een vaste contactpersoon en aanspreekpunt.

Belangstellenden die zich alsnog willen aansluiten en actief mee willen helpen kunnen contact leggen met de contactpersonen via Charlotte Robben van IVN Utrecht via c.robben@ivn.nl.

Ideeën

De vier ideeën waar we direct mee aan het werk te gaan zijn:

 • Creëren groene buurttuin De Ruitlambies. Samen met bewoners van De Ruiterskamp en Lambertsveen het huidig plantsoen met achterstallig onderhoud omvormen tot groene buurttuin.
 • Vergroenen deel van Zomertaling. Verkennen mogelijkheden om langs wandelpad een aantal tegels te vervangen door planten.
 • Aanleg bijenlint door Eemnes om de biodiversiteit te stimuleren. Start met verkenning van kansrijke plekken om een bijvriendelijkere beplanting aan te leggen.
 • Plaatsen van nestgelegenheden voor gierzwaluwen en herinrichten en beheren groenstrook met bewoners van de Forelweg.

Ook werd het idee ingebracht om oevers meer natuurvriendelijk in te richten, o.a. bij de Eemhof. Het Waterschap heeft hier al plannen voor en zal deze delen.


Programma Groen Verbindt ondersteunt buurtinitiatieven

Samen met de handen in de aarde en samen zorg dragen voor groeiende planten: het zijn manieren waarop groen mensen met elkaar verbindt. Groene buurtinitiatieven halen mensen uit hun sociale isolement en zorgen voor beter contact tussen buurtgenoten. Daarom is het Oranje Fonds februari 2016 het speciale programma Groen Verbindt gestart. Dit drie jaar durende programma biedt de deelnemers financiële ondersteuning en kennis. 

Groen VerbindtHeeft u zich niet aangemeld voor dit programma? Niet getreurd. Het programma is weliswaar al gestart, maar het Oranje Fonds biedt door het jaar heen ondersteuning aan groene sociale initiatieven. Projecten waarbij groen als middel wordt ingezet om sociale samenhang te bevorderen.

Groen als middel

Samen tuinieren …Het is een laagdrempelige manier om elkaar te ontmoeten, beter te leren kennen of te ondersteunen.  Groen is daarnaast ook een geschikt middel om verschillende groepen mensen met elkaar in contact te brengen en te verbinden. Dat men meer leert over tuinieren is belangrijk maar geen op zichzelf staand doel voor het Oranje Fonds.

Heeft u een sociaal initiatief waarbij u groen inzet als middel voor meer sociale samenhang? Bekijk dan eerst de algemene beoordelingscriteria

Omgaan met vrijwilligers in groene buurtprojecten

Hoe ga je om met vrijwilligers binnen jouw project? Wat kan je verwachten en wat moet jij bieden? Samen met Movisie en IVN heeft het Oranje Fonds hiervoor een handleiding ontwikkeld. Download deze handleiding hier.


Video's
Groen aan de Buurt is een samenwerking van
Mogelijk gemaakt door
IVN landschaperfgoedutrecht NMU
Provincie Utrecht