Menu
Bewoners welkom op uitwerkavond Bunschoten-Spakenburg

Bewoners welkom op uitwerkavond Bunschoten-Spakenburg

Heeft u wensen en ideeën voor een groener en aantrekkelijker Bunschoten-Spakenburg? Of wilt u graag meehelpen om met elkaar diverse ‘groene’ projecten op te starten? Kom dan dinsdag 10 oktober naar de uitwerkavond Groen aan de Buurt. Deze informatieavond begint om 19.30 uur bij WSV de Eendracht, Kerkemaat 12 in Bunschoten-Spakenburg. Iedereen is van harte welkom!

droom wijk bij bunschoten-spakenburgAfgelopen 20 september organiseerde Groen aan de Buurt al een ideeënavond. Met veel enthousiasme hebben bewoners meer dan 20 inspirerende ideeën bedacht voor natuur en landschap. Zo zijn er bewoners die aan de slag willen bij het Vivaldiplantsoen met speelnatuur, een rollatorpad en een buitenlokaal voor schoolklassen. Bij het Zuyderzee-project willen bewoners helpen beheer en beleefbaar maken d.m.v. wandelpaden en het zichtbaar maken van het ‘botterkerkhof’. Op andere locaties zijn o.a. ideeën geopperd voor groene schoolpleinen en bloemrijke bermen.

Uitwerken ideeën

Op de uitwerkavond 10 oktober 2017 kunt u horen welke ideeën we al hebben verzameld en deze aanvullen met uw wensen. We werken de ideeën verder uit en u kunt aangeven bij welke ideeën u wilt helpen met de uitvoering. Vaak ontstaan dan diverse werkgroepen die met elkaar aan de slag gaan. Opgeven voor de ideeënavond  is niet nodig, neem vooral uw buren of vrienden mee!

Groen aan de Buurt is een programma van Landschap Erfgoed Utrecht, IVN Utrecht en de Natuur en Milieufederatie Utrecht. Het is een DOE-project. Het is niet alleen bedenken maar vooral ook doen. De gemeente Bunschoten-Spakenburg, Waterschap Vallei en Veluwe en provincie Utrecht hebben daarvoor geld beschikbaar gesteld.

Samen maken we het landschap rond Bunschoten-Spakenburg nog mooier!


Video's
Groen aan de Buurt is een samenwerking van
Mogelijk gemaakt door
IVN landschaperfgoedutrecht NMU
Provincie Utrecht