Menu
Met elkaar de Noordbuurt groener en aantrekkelijker maken

Met elkaar de Noordbuurt groener en aantrekkelijker maken

Groen aan de Buurt gaat aan de slag. Met elkaar zorgen voor een groene en aantrekkelijkere omgeving, dat is het doel van Groen aan de Buurt. Op 13 september werd een ideeënavond voor de Noordbuurt georganiseerd in de raadzaal van Eemnes. Meer dan 30 bewoners brachten ideeën in. Afgelopen woensdag kwamen enthousiaste inwoners weer bij elkaar om een aantal ideeën verder uit te werken.

Doe project

Bij het project Groen aan de Buurt worden niet alleen ideeën bedacht, maar het is de bedoeling dat deze ook door bewoners zelf worden uitgevoerd. De provincie Utrecht, de gemeente en Waterschap Vallei en Veluwe hebben geld beschikbaar gesteld om de projecten te ondersteunen. Op deze manier is het mogelijk om ook snel aan de slag te kunnen.

Volop ideeën

De bijeenkomsten leverden maar liefst 44 ideeën op: van het aanplanten van een nieuwe boom tot het herinrichten en onderhouden van een stuk openbaar groen met buurtbewoners. Vanzelfsprekend is het niet mogelijk om al deze ideeën direct uit te voeren. Samen met de aanwezigen ging het team van Groen aan de Buurt aan de slag. Welke ideeën hebben een goede kans van slagen en waar willen de aanwezigen zelf initiatief voor nemen. In de loop van de avond ontstonden groepjes die samen een plannetje maakten voor hun idee.

Groen aan de Buurt is een programma van Landschap Erfgoed Utrecht, IVN Utrecht en de Natuur en Milieufederatie Utrecht. Samen met de gemeente Eemnes wordt het project georganiseerd en begeleid. Kijk voor meer informatie op www.groenaandebuurt.nl.

Aan de slag

Afgesproken werd dat er in groepjes vooralsnog met 4 ideeën wordt gestart. In een later stadium kan dan alsnog worden bekeken of de andere ideeën verder worden uitgevoerd. Voor ieder idee is een vaste contactpersoon en aanspreekpunt.

Belangstellenden die zich alsnog willen aansluiten en actief mee willen helpen kunnen contact leggen met de contactpersonen via Charlotte Robben van IVN Utrecht via c.robben@ivn.nl.

Ideeën

De vier ideeën waar we direct mee aan het werk te gaan zijn:

  • Creëren groene buurttuin De Ruitlambies. Samen met bewoners van De Ruiterskamp en Lambertsveen het huidig plantsoen met achterstallig onderhoud omvormen tot groene buurttuin.
  • Vergroenen deel van Zomertaling. Verkennen mogelijkheden om langs wandelpad een aantal tegels te vervangen door planten.
  • Aanleg bijenlint door Eemnes om de biodiversiteit te stimuleren. Start met verkenning van kansrijke plekken om een bijvriendelijkere beplanting aan te leggen.
  • Plaatsen van nestgelegenheden voor gierzwaluwen en herinrichten en beheren groenstrook met bewoners van de Forelweg.

Ook werd het idee ingebracht om oevers meer natuurvriendelijk in te richten, o.a. bij de Eemhof. Het Waterschap heeft hier al plannen voor en zal deze delen.


Video's
Groen aan de Buurt is een samenwerking van
Mogelijk gemaakt door
IVN landschaperfgoedutrecht NMU
Provincie Utrecht