Menu
Wijk bij Duurstede zoekt ideeën voor natuur-spelen-en-beleven

Wijk bij Duurstede zoekt ideeën voor natuur-spelen-en-beleven

Een of meerdere openbaar toegankelijke voorzieningen bouwen in Cothen, Langbroek en Wijk bij Duurstede, die gebaseerd zijn op thema’s als spelen, bewegen, duurzaamheid, groen, natuureducatie en/of cultuurhistorie. Dat is wat de voormalige stichting De Speelhoek uit Cothen als voorwaarden meegaf bij de schenking aan de gemeente Wijk bij Duurstede.

‘Bouw, beleef, geniet!’

Om dit te verwezenlijken heeft de gemeente het project ‘Bouw, beleef, geniet!’ in het leven geroepen. Ouders of grootouders, scholen, verenigingen, andere belangstellenden maar ook private partijen of bedrijven worden gevraagd om hun (globaal) uitgewerkte ideeën in te dienen. De vorm is vrij: maquettes, tekeningen, filmpjes, foto’s of een andere wijze. Het mogen nieuwe voorzieningen zijn maar ook aanvullingen op bestaande speelgelegenheden. Het mag ook in de vorm van evenementen worden gegoten. Een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers uit alle drie de kernen, verzamelt de ideeën.

Presentatie, selectie en uitvoering

Op 21 februari is er een avond waarop de beste voorstellen gepresenteerd mogen worden. Na het presenteren zullen de aandragers met elkaar en met de projectwerkgroep de gelegenheid krijgen te discussiëren en te brainstormen over het beste idee.
De definitieve selectie vindt plaats onder leiding van wethouder Wil Kosterman. Het streven is om de speelvoorzieningen in het laatste kwartaal van dit jaar te realiseren.

Uitvoering vanuit de samenleving

Het eindigt niet bij bedenken, het begint pas echt bij het bouwen. Als bedenker heb je een grote rol in het uitvoeren van jouw idee, het betrekken van andere enthousiastelingen voor de uitvoering en het bijbehorende onderhoudsplan. De gemeente is als eigenaar van de openbare ruimte en opdrachtnemer wel eindverantwoordelijk en ondersteunt bij de aanleg en het onderhoud.

Schenking van opgeheven stichting De Speelhoek

De bouw van deze bijzondere speelvoorzieningen wordt mogelijk gemaakt door een schenking van de in 2016 opgeheven stichting De Speelhoek uit Cothen. Deze stichting zette zich in het verleden in voor kinderopvang.
De stichting heeft bij schenking bepaald dat het geld besteed moet worden aan de aanleg en instandhouding van één of meer, zo duurzaam en natuurlijk mogelijke openbare speelgelegenheden voor kinderen in Cothen, Langbroek en Wijk bij Duurstede. Het als doel is hiermee bij te dragen aan meer beweging en natuurervaring van kinderen. Het eindresultaat dient ten minste 15 jaar in stand te houden.

Info

Meer informatie over dit project en het indienen van ideeën en de voorwaarden, is te vinden op de website van de gemeente Wijk bij Duurstede.


Video's
Groen aan de Buurt is een samenwerking van
Mogelijk gemaakt door
IVN landschaperfgoedutrecht NMU
Provincie Utrecht