Menu
Bewoners maken Noorder Eng in Soest komende tijd nog groener

Bewoners maken Noorder Eng in Soest komende tijd nog groener

Wonen in een mooie groene wijk – dat willen we allemaal wel. Maar in veel buurten is daar nog best wat aan te verbeteren. In de Noorder Eng in Soest hebben enthousiaste bewoners daarvoor de afgelopen tijd plannen gemaakt. Iedereen die goede ideeën had voor een groenere en aantrekkelijkere Noorder Eng was welkom om deze in te brengen tijdens twee bewonersavonden van Groen aan de Buurt. De goed bezochte avonden leverden vele ideeën op. Acht ideeën zijn uitgekozen waar werkgroepen van bewoners de komende tijd mee aan de slag gaan. En met zoveel enthousiasme kan het snel gaan. Binnen een maand na de laatste bewonersbijeenkomst zijn de eerste ideeën al tot uitvoering gekomen. Op 14 maart is maar liefst 50 kilo zwerfvuil opgeruimd. En op 23 en 24 maart is officieel de eerste schop in de grond gegaan. Bewoners hebben 2.500 meidoornstruikjes geplant die 330 meter groene heg vormen. Hierdoor worden de minder fraaie rasters zoals prikkeldraad gecamoufleerd. En de heggen zijn waardevol als schuil- en voedselplek voor allerlei dieren.

Wethouder Janne Pijnenborg was ook aanwezig en heeft de eerste struiken geplant. “Het is fantastisch dat bewoners zo begaan zijn bij hun omgeving en gewoon aan de slag gaan”. Ook bood zij de acht werkgroepen een cadeau aan: zij mogen een eigen informatiepaneel ontwerpen, waarmee ze hun initiatieven onder de aandacht van omwonenden en passanten kunnen brengen.

De komende tijd zullen verdere stappen worden gezet door de verschillende werkgroepen, waardoor de Noorder Eng en omgeving steeds fraaier wordt. Zo willen bewoners dit voorjaar een bloemenweelde aanleggen bij de Waldeck Pyrmontlaan en een plukboomgaardje realiseren bij de Van Goyenlaan.

Groen aan de Buurt is een programma van Landschap Erfgoed Utrecht, IVN Utrecht en de Natuur en Milieufederatie Utrecht. In 7 gemeenten wordt samen met bewoners bedacht hoe de eigen omgeving mooier en groener gemaakt kan worden. En het is niet alleen bedenken, maar vooral ook doen. Dat betekent dat wensen en ideeën voor het landschap (samen) tot uitvoering worden gebracht. In Soest is samenwerking gezocht met Vrienden van de Soester Eng, gemeente Soest en Waterschap Vallei en Veluwe. De komende tijd wordt de Noorder Eng steeds wat groener en fraaier, omdat bewoners elke keer nieuwe ideeën tot uitvoering brengen.

Wil je ook een bijdrage leveren en meehelpen? Dat kan nog! Neem daarvoor contact op met Evelien Kenbeek van Landschap Erfgoed Utrecht, tel 030 220 55 34 of e.kenbeek@landschaperfgoedutrecht.nl.


Video's
Groen aan de Buurt is een samenwerking van
Mogelijk gemaakt door
IVN landschaperfgoedutrecht NMU
Provincie Utrecht