Menu
Start bijenlint in Eemnes – Bezige bijen leggen eerste bijenplek aan

Start bijenlint in Eemnes – Bezige bijen leggen eerste bijenplek aan

Wereldwijd, ook in Nederland, gaat het slecht met insecten zoals bijen, vlinders en libellen. Bloemen en planten zijn belangrijk voor de voedselvoorziening van insecten. Geïnspireerd door Nederland Zoemt en gesteund door Groen aan de Buurt is de werkgroep ‘Bijenlint Eemnes’ ontstaan. “We willen ook in Eemnes een bijenlint realiseren, een aantrekkelijk bloemrijk lint van duurzame leefgebieden” aldus Dorien Walraven, een van de initiatiefnemers.

Op 28 mei 2018 werd het startschot gegeven van het bijenlint. Samen met 60 schoolkinderen werd een eerste strook ingezaaid.

Een geschikte plek zoeken

Geschikte plekken vinden bleek nog niet zo makkelijk. Er is het nodige werk aan vooraf gegaan. De groep heeft verschillende locaties bekeken, overlegd met de gemeente en uiteindelijk is er gekozen voor een locatie langs de Zuidersingel, een drukke weg naar de oprit van de snelweg A27.

Hier zou een kleurrijke en nectarrijke oase van inheemse planten moeten ontstaan. Maar een strook gras is nog niet zomaar een kleurrijke oase.

Handen uit de mouwen

De bodem is verschraald met behulp van een lokaal loonwerkersbedrijf. De graszoden zijn verwijderd en later de grond omgespit. Zodat de grond zaaiklaar was. Hierna zorgde de werkgroep voor het verwijderen van  opkomende grassen en het opruimen van overige puin en zwerfafval.

Er moest natuurlijk ook bloemenzaad aangekocht worden. De groep heeft gekozen voor zaden van planten die in de omgeving thuishoren en afkomstig zijn uit eigen land. Cruydt-Hoeck kon dit garanderen. Het werd een mix van één- en meerjarige bloemen, zodat er al in het eerste jaar bloemen zouden bloeien.

In het voorjaar werd de strook ingezaaid met leerlingen en docenten van een basisschool in de buurt. Er is hiervan een educatief uitje gemaakt. Elk kind kreeg een eigen stuk strook en in samenwerking met imkers uit de buurt werd uitgelegd waarom bloemen en vooral bijen zo belangrijk zijn voor de natuur.

Bijhouden en verzorgen

De net ingeplante strook werd vrijgehouden van zwerfafval. Het is verontrustend hoeveel troep er steeds maar weer in de berm lag. Het weer zat ook niet altijd mee. Na het zaaien heeft het enorm gestormd met harde regenbuien. Er was angst dat het bloemenzaad zou zijn weggespoeld. Gelukkig bleek dat het grootste deel er nog lag. Ongewenste grassen werden verwijderd zodat de opkomende jonge plantjes daar geen last van hadden.

 

Extreme droogte

Het was een extreem droge zomer. De sloot in de buurt stond droog, er was dus geen mogelijkheid voor een waterpomp. Gelukkig rukte de vrijwillige brandweer uit. Zij hebben diverse keren de locatie van water voorzien. Uiteindelijk werd het zo droog dat het gênant werd om de locatie water te geven terwijl boeren hun gewassen niet meer mochten besproeien. Aan het eind van de zomer zijn de kale plekken een beetje bij gezaaid. Ondanks de extreme zomer is er een flinke kruidenvegetatie opgekomen. Onder andere reigersbek, weegbree, korenbloem en kamille.

Nog lang niet klaar!

Volgend voorjaar worden de kalere plekken weer ingezaaid wordt er gehoopt op positieve (weers)omstandigheden. Het zwerfafval wordt nog steeds verwijderd en de werkgroep gaat op zoek naar nieuwe locaties dichter bij scholen om meer bijenlinten te planten. De gemeente is positief en investeert ook in bio divers groen! “Het was een leuke warming-up. We hebben veel gedaan met betrokken bewoners, de gemeente is positief, de gemeenteraad wil het bijenconvenant ondertekenen en investeert ook in biodivers groen. We gaan door met het bijenlint!” aldus Dorien Walraven.

 

 

 


Video's
Groen aan de Buurt is een samenwerking van
Mogelijk gemaakt door
IVN landschaperfgoedutrecht NMU
Provincie Utrecht