Menu
Subsidies voor ‘vergroenende’ initiatieven via Subsidieregeling Blauwe Bewonersinitiatieven

Subsidies voor ‘vergroenende’ initiatieven via Subsidieregeling Blauwe Bewonersinitiatieven

Bewonersgroepen, schoolklassen en wijkcomités opgelet: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden geeft subsidie voor projecten die zorgen voor het vergroten van het waterbewustzijn en duurzaam waterbeheer. Want waterbeheer doen we samen!

Voorbeelden van initiatieven die kans maken op subsidie zijn: de vergroening van een speelplein, de aanleg van een ijsvogelwand, een waterspeelplaats, het plaatsen van vlotten met waterplanten in stadswater of de organisatie van een waterexcursie door de buurt.

Al 24 buurtcomités, verenigingen, stichtingen en groepen bewoners in het gebied van De Stichtse Rijnlanden kregen subsidie voor hun initiatief!

Per aanvraag stelt het waterschap maximaal € 5.000 (incl. BTW) beschikbaar, waarbij het waterschap ten hoogste de helft van de kosten van het project of de activiteit betaalt.

Wie kunnen subsidie aanvragen?

Een stichting, vereniging of één persoon namens een groep mensen kunnen de subsidie aanvragen. Initiatieven die de aanvrager samen met het waterschap of andere organisaties doet kunnen ook onder de regeling vallen. Het project of de activiteit moet in het beheergebied van De Stichtse Rijnlanden plaatsvinden. Kijk op de projectenkaart op www.hdsr.nl/blauwinitiatief voor inspiratie en een aanvraagformulier!

 


Video's
Groen aan de Buurt is een samenwerking van
Mogelijk gemaakt door
IVN landschaperfgoedutrecht NMU
Provincie Utrecht