Menu
Nieuwe subsidieregelingen gemeente Nieuwegein

Nieuwe subsidieregelingen gemeente Nieuwegein

De gemeente Nieuwegein heeft maar liefst twee nieuwe subsidieregelingen. Er kunnen subsidies aangevraagd worden voor duurzame initiatieven en groene daken. 

De gemeente Nieuwegein wil werken aan een energieneutrale, gezonde, groene en klimaatbestendige stad. Daarom ondersteunen ze groene en duurzame initiatieven. Zo blijft de stad leefbaar en ondanks de lange warme perioden en extreme regenbuien die door klimaatverandering steeds vaker voorkomen. Daarom stimuleert de gemeente inwoners, ondernemers en organisaties om ook een bijdrage te leveren via deze twee regelingen. Neem dus snel een kijkje zodat je aan de slag kunt bij jou in de buurt!

Subsidie duurzame initiatieven

Initiatieven kunnen een subsidie aanvragen voor activiteiten die een gezonde leefomgeving bevorderen en die bijdragen aan de duurzame en groene doelen van de gemeente. Denk bijvoorbeeld aan vergroening van de stad, energiebesparing, minder afval of duurzaam vervoer. Hierbij wat inspiratie:

  • Een gezamenlijke buurttuin.
  • Een groene gevel met de VVE.
  • Een experiment om in een woongroep samen slim afval te scheiden of te verminderen.
  • Een manier om via het Wijkplatform spullen uit te lenen en opnieuw te gebruiken.
  • Samen met de buren energie besparen.
  • Samen met een ondernemer in de buurt energie opwekken of opslaan.
  • Een nieuwe groene en duurzame activiteit in de buurt.
  • Een activiteit op school om water te leren besparen of afval te recyclen.
  • Energie besparen op de sportvereniging.
  • Een Tiny Forest vlakbij school.

Meer informatie of meteen aan de slag met een subsidie aanvragen? Dat kan via de website.

Subsidie groene daken

Naast de subsidie voor duurzame initiatieven kunnen bewoners ook een subsidie aanvragen voor een groen dak, te weten: de materiaalkosten, de loonkosten en de omzetbelasting.

Maximaal de helft (50 procent) van de kosten van het groene dak worden vergoed krijgen, tot een maximum van € 1.500,00 per aanvraag. Er moet minimaal 6 vierkante meter aaneengesloten groen dak worden aangelegd. In 2020 is de totale subsidiepot € 10.000,00.

Meer informatie over de spelregels of meteen een subsidie aanvragen? Bekijk dan snel de website.


Video's
Groen aan de Buurt is een samenwerking van
Mogelijk gemaakt door
IVN landschaperfgoedutrecht NMU
Provincie Utrecht