Menu
‘De Landschapswijzer’ als hulpmiddel voor inwoners bij verbetering provinciaal landschap

‘De Landschapswijzer’ als hulpmiddel voor inwoners bij verbetering provinciaal landschap

De Landschapswijzer is een informatiebron voor iedereen die bomen of struiken wil herkennen, weten waar bomen en struiken het beste aangeplant kunnen worden of de straat of buurt willen verfraaien. De wijzer geeft ook inzicht in de beste groeiplaats en de bloeitijd en welke delen van bomen en struiken eetbaar zijn.

Landschapselementen

In de wijzer worden landschapselementen (van houtwallen tot natuurvriendelijke oevers) onder de loep genomen en worden de waarden van deze elementen toegelicht. Landschapselementen zijn goed voor de biodiversiteit, maken het landschap mooier en zorgen voor een prettige fiets en wandelomgeving. Een hoogstamfruitboomgaard, bijvoorbeeld, met een diversiteit aan oude fruitrassen dicht bij uw huis of boerderij, geeft fraaie bloesem in het voorjaar en lekker fruit in de zomer en het najaar. In de landschapswijzer wordt een korte beschrijving gegeven over hoogstamfruitbomen. Waar moet u bijvoorbeeld opletten bij het planten van een fruitboom. Het boekje vormt daarmee een handig hulpmiddel voor iedereen die goed geïnformeerd landschapselementen wil aanleggen in het agrarisch gebied of bijvoorbeeld nieuwe bomen wil planten in de tuin of in de straat.

Provincie Utrecht

De Landschapswijzer is uitgegevens door het Platform Kleine Landschapselementen met steun van Provincie Utrecht. Provincie Utrecht heeft tot eind 2021 een bedrag van 750.000 euro beschikbaar gesteld voor de aanleg en het herstel van Kleine landschapselementen. De ontwikkeling van de Landschapswijzer draagt bij aan de ambitie om meer Landschapselementen in de provincie te realiseren.


Video's
Groen aan de Buurt is een samenwerking van
Mogelijk gemaakt door
IVN landschaperfgoedutrecht NMU
Provincie Utrecht