Menu
Vraag subsidie aan voor klimaatbestendige, groene en gezonde woonomgeving!

Vraag subsidie aan voor klimaatbestendige, groene en gezonde woonomgeving!

De provincie Utrecht heeft 11 oktober 2021 een subsidieregeling geopend met bijna € 1,8 miljoen in de pot. Inwoners, gemeenten, scholen, bedrijven, woningcorporaties, huurders en maatschappelijke organisaties kunnen tot en met 2023 projecten indienen voor een klimaatbestendige, groene en gezonde woonomgeving in de provincie Utrecht. 

Te denken valt aan bijvoorbeeld vergroening van de straat, een groenblauw schoolplein, klimaatbestendige kantoorgebouwen of verhogen van de biodiversiteit in een buurt. Kleine bossen en parken in verstedelijkt gebied, het toevoegen van groen en waterberging op daken, het vergroenen van gevels; voor al dit soort projecten is vanaf 11 oktober provinciale subsidie beschikbaar.

De maximale subsidie is € 50.000 per initiatief. Stapelen met andere (bijvoorbeeld gemeentelijke) subsidies is toegestaan. Het eerste deel (een kleine drie ton) is open tot 1 december 2021. Daarna is er voor de komende twee jaar steeds € 750.000 beschikbaar.

Meer informatie en aanvragen

Wil je meer informatie en een aanvraag doen, bekijk bij de provincie Utrecht het nieuwsbericht en het aanvraagformulier.

Duurzame daken: gratis quickscans en constructieberekeningen

Heb je plannen voor verduurzaming van daken? Dan kun je voor ondersteuning terecht op het Servicepunt Duurzame Daken van de NMU. Daar zijn gratis constructieberekeningen en quickscans te vergeven!

Tekst: NMU


Video's
Groen aan de Buurt is een samenwerking van
Mogelijk gemaakt door
IVN landschaperfgoedutrecht NMU
Provincie Utrecht