Menu
Subsidieregeling Blauwe Bewonersinitiatieven heeft nog geld beschikbaar!

Subsidieregeling Blauwe Bewonersinitiatieven heeft nog geld beschikbaar!

De regeling Blauwe Bewonersinitiatieven subsidieert projecten die zorgen voor het vergroten van het waterbewustzijn en duurzaam waterbeheer in het gebied van waterschap De Stichtse Rijnlanden. Want waterbeheer doen we samen!

Bewonersgroepen, schoolklassen en wijkcomités opgelet: er is vanuit waterschap €200.000 beschikbaar voor plannen die bijdragen aan een watervriendelijke inrichting van uw leefomgeving en meer waterbewustzijn.

Heeft u plannen om uw wijk, plein of tuin duurzamer in te richten? Of plannen voor een tentoonstelling of een gastles om inwoners waterbewuster te maken? Vraag subsidie aan!

Het project of de activiteit moet in het gebied van ons waterschap plaatsvinden. Per aanvraag is er maximaal € 5.000 (incl. BTW) beschikbaar, waarbij het waterschap ten hoogste de helft van de kosten betaalt.

Voor de aanschaf van regentonnen en groene daken is de vergoeding maximaal 30%.

Meer informatie over de subsidieregeling vind je hier.


Video's
Groen aan de Buurt is een samenwerking van
Mogelijk gemaakt door
IVN landschaperfgoedutrecht NMU
Provincie Utrecht