Menu
Aanvraagformulier vouchers Bomeneditie

Aanvraagformulier vouchers Bomeneditie

De voucherregeling Beleef en Bewonder! 2021 heeft nog een eindsprintje! Wilt u als bewoners- of vrijwilligersgroep aan de slag met bomen planten in uw omgeving? Dankzij de provincie Utrecht kunt u vanaf 15 november weer de voucher ‘Beleef en Bewonder!’ aanvragen ter waarde van €500 of €1.000, specifiek voor projecten waar bomen geplant worden. Bomen geven schaduw en verkoeling, dragen bij aan een goede waterhuishouding en geven ruimte aan vogels en insecten. Qua locaties kun je denken aan schoolpleinen, zorgboerderijen, speeltuinen en sportparken. Op deze manier dragen de vouchers bij aan een groene en gezonde leefomgeving.

Reglement met criteria
Denkt u erover een aanvraag in te dienen of wilt u weten of uw aan de voorwaarden voldoet? Bekijk dan het reglement. Hierin zijn de criteria opgenomen waaraan een aanvrager en de activiteit moet voldoen, alsmede enkele algemene bepalingen over de voucherregeling. In het reglement staat ook aangegeven hoe u het bestede bedrag moet verantwoorden.

Aanvraag voucher Bomenproject
Het aanvraagformulier voor een voucher vind je hier onder.

Kijk hier voor een stappenplan om je op weg te helpen bij het schrijven van een goede aanvraag en hier voor een voorbeeld van een begroting zoals we die graag zien.

Vul de adresgegevens van het secretariaat of de contactpersoon in.
Rekeningnummer waarop de subsidie moet worden gestort.
Per project kunt u maximaal 1 voucher aanvragen. Maximaal 2 vouchers per vrijwilligersgroep.
Zo ja, let er dan op dat minstens de helft inheemse soorten zijn (geef soorten aan in de projectbeschrijving). Zo nee, dan kan het project helaas niet gehonoreerd worden binnen deze 'Bomeneditie'.
Geef een korte omschrijving van het project dat u wilt gaan uitvoeren met het voucher bedrag. Geef ook aan of het gaat om opstarten, uitbreiden of verbeteren van uw activiteiten.
Click or drag a file to this area to upload.
Voeg 1 document toe (max. 5 pagina's) met daarin een projectbeschrijving en begroting. Bestanden moeten kleiner zijn dan 5 MB. Formaten: PDF, Word, Excel. Indien van toepassing: vermeld plantsoorten in projectbeschrijving.
Click or drag a file to this area to upload.
Voeg hierbij ook een bewijs van draagvlak in de buurt toe: minimaal 5 handtekeningen of instemmende mailtjes van buurtbewoners en/of mede-initiatiefnemers van het project. Mocht het project op gemeentegrond plaatsvinden, vergeet hen dan niet op de hoogte te brengen. Dit is je eigen verantwoordelijkheid. Document mag max. 5 MB zijn, in PDF, Word of Excel. LET OP: een bewijs van draagvlak is een voorwaarde om in aanmerking te komen voor een voucher!
Beide data mogen een indicatie zijn. De aanvrager verplicht zich het project uiterlijk 31 maart 2022 uitgevoerd te hebben.
Video's
Groen aan de Buurt is een samenwerking van
Mogelijk gemaakt door
IVN landschaperfgoedutrecht NMU
Provincie Utrecht