Menu
Vouchers 2019

Vouchers 2019

De voucherregeling Beleef en Bewonder! was in 2019 voor de tweede keer van start gegaan. Bewoners en vrijwilligersgroepen konden met deze vouchers, ter waarde van € 500 of € 1.000, een groen project in hun eigen wijk of dorp uitvoeren. Het beschikbare budget voor de regeling was € 120.000.

Opnieuw was er ontzettend veel animo voor de vouchers. Na vijf weken werd de regeling al gesloten door de grote belangstelling. Er zijn in 2019 165 project aangevraagd en hiervan zijn 130 projecten ook gehonoreerd. Er zijn 16 aanvragen afgewezen om inhoudelijke redenen (bv. niet voldoen aan reglement, aanvraag ingetrokken) en er zijn 12 aanvragen afgewezen omdat het beschikbare budget op was.

Diversiteit in projecten

De gehonoreerde aanvragen waren weer heel divers van aard. Het grootste deel betrof aanvragen voor een fysiek project, zoals natuurspeeltuinen, pluktuinen, fruitbomen bij zorgboerderijen, groene daken, groenere schoolpleinen, bloemenweides en -stroken, nestgelegenheden voor vogels, stinzenbeplanting, recreatieve voorzieningen, geveltuinen en plantenbakken met bij-vriendelijke beplanting. Ook zijn er aanvragen gehonoreerd voor onderzoek (bv. materiaal voor beheer, trekvogelonderzoek en microscopen), educatie (bordjes en lespakketten), materiaal (bv. materiaal voor het beheer van bomen) en voor activiteiten die gericht zijn op het ondersteunen van vrijwilligers (bv. aanschaf nieuw materiaal).

Geslaagde tweede ronde

De regeling heeft ook de tweede keer een ontzettend positieve bijdrage geleverd aan zowel lokale biodiversiteit als het betrekken van bewoners bij het vergroenen van hun eigen buurt. Bekijk de gefinancierde projecten op de kaart!

Video's
Groen aan de Buurt is een samenwerking van
Mogelijk gemaakt door
IVN landschaperfgoedutrecht NMU
Provincie Utrecht