Menu
Nationale Bijentelling 23 & 24 april 2022

Nationale Bijentelling 23 & 24 april 2022

Draag bij aan de bescherming van de wilde bij en tel mee! De Nationale Bijentelling 2022 is in het weekend van 23 & 24 april. Ben je er dit jaar bij? Meedoen is makkelijk, ook als je niet zoveel van bijen weet. Meld je aan op de site www.nationalebijentelling.nl en je wordt stap voor stap meegenomen bij het herkennen van de 16 bijensoorten die je in je tuin kunt tegenkomen. Daarnaast ontvangen alle inschrijvers tot 1 maart 20% korting op het gehele assortiment van Natural Bulbs!

Waarom bijen tellen?

Hoe meer we over bijen weten, hoe beter we de bij kunnen helpen. Daarom vragen we iedereen om mee te doen aan dit landelijk bijenonderzoek. In Nederland komen bijna 360 bijensoorten voor. Ruim de helft daarvan is bedreigd. Bijen zijn belangrijk voor bestuiving. “80% van onze eetbare gewassen en bijna 90% van onze wilde planten worden bestoven door bijen en andere insecten”, aldus Koos Biesmeijer, bijenexpert bij Naturalis.

“Onderzoekers gebruiken de resultaten van de Nationale Bijentelling om te zien waar de verschillende bijensoorten voorkomen in Nederland en of die aantallen toe- of afnemen.”

Nationale Bijentelling

De Nationale Bijentelling is een gezamenlijk project van Naturalis, Natuur & Milieu, IVN Natuureducatie en LandschappenNL. Het doel is om zoveel mogelijk over bijen te weten komen, zodat we de bij beter kunnen helpen. Daarom vragen we iedereen om mee te doen aan dit landelijk bijenonderzoek. De Nationale Bijentelling wordt georganiseerd in samenwerking met EIS Kenniscentrum Insecten en Waarneming.nl.

Bee Deals

In het project Bee Deals werkt een groot aantal ketenpartijen aan verbetering van de
leefomgeving van de bij. U kunt als bewonersinitiatief het concept van de Bee Deals onder de aandacht brengen bij uw gemeente en waterschap en bij boeren in uw netwerk. Samen met hen kunt u geschikte locaties zoeken voor de uitvoering van bijvriendelijke maatregelen. Kijk voor meer informatie op onze factsheet over Bee Deals.


Adres: Heel Nederland

Ga naar de website

Video's
Groen aan de Buurt is een samenwerking van
Mogelijk gemaakt door
IVN landschaperfgoedutrecht NMU
Provincie Utrecht