Menu
Bomen

Bomen

Bomen zijn goed voor een groener, gezonder en Nederland. Bomen nemen CO2 op, houden steden en dorpen in de zomer koel, en houden water vast in droge tijden. Daarbij versterken ze de  natuur en de soortenrijkdom.

Lane, Boom, Gracht, Water, Muur, Fort, Park, Winterdag

Klimaat

Bomen kunnen CO2 uit de lucht opnemen en omzetten in zuurstof en biomassa zoals hout en blad. Zuurstof wordt afgegeven aan de lucht en is essentieel voor het leven op aarde. De CO2 kan een boom vastleggen in het hout en in het wortelstelsel en de bodem. CO2 komt pas weer vrij als het hout wordt gebruikt voor biomassa of verteert. 

Verkoeling en schaduw

Een ander belangrijk effect van bomen is dat ze voorUtrecht, Gracht, Fiets, Fietsen, Brug, Nederland, Bomen verkoeling en schaduw zorgen. Belangrijke effecten om hittestress, vooral in de bebouwde omgeving, tegen te gaan. Ook voor (boerderij)dieren is schaduw van groot belang. Bovendien droogt door de schaduw van bomen de bodem minder snel uit.

Biodiversiteit

Bomen zijn voor de biodiversiteit in Nederland van groot belang. Vele insecten profiteren van de nectar van bomen, zelfs al in het vroege voorjaar als een aantal naaktbloeiers zoals wilgen en deVogel, Pimpelmees, Bijkantoren, Boom, Zitten zwarte els in bloei staan. Zo kan men op een zomereik wel ruim 400 soorten insecten en mijten aantreffen en kun je er hele verzamelingen aan korstmossen aantreffen. Sommige soorten zoals de vlindersoort Sleedoornpage zijn helemaal afhankelijk van de sleedoorn als waardplant. Vogels en zoogdieren komen in de zomer en najaar eten van de vruchten. Gaaien verzamelen eikels en eekhoorns zijn in het najaar druk bezig met het verzamelen van hazelnoten. De bladeren van bomen dienen weer als voedsel voor de bomen zelf en voor diverse kleine bodemdiertjes.

Natuurbeleving

Bos, Nederland, Utrechtse Heuvelrug, Herfst, BomenIn deze tijden van coronacrisis is eens te meer gebleken dat bewoners van Utrecht behoefte hebben om in hun eigen omgeving te kunnen recreëren. Het wandelen in natuurgebieden, landgoederen en natuurterreinen met bossen en kleine landschapselementen is van groot belang bij de natuurbeleving. Recreëren in een gevarieerd landschap werkt ontspannend. Bovendien zorgt een groene leefomgeving ervoor dat mensen minder stress ervaren. De sociale samenhang in groene wijken is aantoonbaar groter. Groen kan daardoor een economische waarde (minder ziekteverzuim) en maatschappelijke waarde dienen. Het planten van bomen in natuurgebieden, agrarisch cultuurlandschap en in het stedelijke gebied kan een belangrijke bijdrage leveren aan de natuurbeleving in de provincie Utrecht.

Meer lezen

Informatie over inheemse bomen

Informatie over bomenprojecten in de provincie Utrecht

 

Video's
Groen aan de Buurt is een samenwerking van
Mogelijk gemaakt door
IVN landschaperfgoedutrecht NMU
Provincie Utrecht