Menu
Inheemse bomen en struiken

Inheemse bomen en struiken

Wil je bomen aanplanten? Kies bij voorkeur voor een inheemse soort. Zo draag je optimaal bij aan de biodiversiteit. Zo is een wilg bijvoorbeeld essentieel voor het leven van de wilde bijen. Op deze pagina vind je een lijst met inheemse bomen en struiken, maar er zijn er natuurlijk nog veel meer. Kijk voor je een keuze maakt goed of deze soort ecologische gezien past in het landschap. In de bebouwde kom is het belangrijk om soorten te gebruiken die ook als ze volgroeid zijn op de plant-locatie kunnen blijven. 

Rode Kornoelje, Kornoeljeboom, Bessen, Zwart, Vruchten

 

Inheemse planten voor de Utrechtse Heuvelrug

Het project Heuvelrugtuinen heeft een inheemse plantenlijst opgesteld met daarin inheemse planten voor de regio Utrechtse Heuvelrug. 

Soortentabel WUR

De Wageningen Universiteit heeft een soortentabel ontwikkeld met daarin ruim 100 boomsoorten die positieve bijdragen aan klimaat, waterhuishouding, luchtkwaliteit en biodiversiteit in de stad.

 

Inheemse plantenlijst

Nederlandse naam                                                                      Wetenschappelijke naam

Veldesdoorn    Acer campestre
Zwarte els  Alnus glutinosa
Berk (ruwe)     Betula pendula
Berk (zachte)  Betula pubescens
Zuurbes Berberis vulgaris Berberis
Haagbeuk      Carpinus betulus
Wilde clematis / Bosrank Clematis vitalba
Gele kornoelje  Cornus mas
Rode kornoelje Cornus sanguinea
Hazelaar    Corylus avellana
Eenstijlige meidoorn Crataegus monogyna
Tweestijlige meidoorn Crataegus laevigata
Brem  Cytisus scoparius
Kardinaalsmuts Euonymus europaeus
Beuk (groen)  Fagus sylvatica
Gewone es  Fraxinus excelsior
Duindoorn    Hippophae rhamnoides
Hulst Ilex aquifolium
Wilde liguster Ligustrum vulgare
Wilde kamperfoelie Lonicera periclymenum
Wilde appel Malus sylvestris
Wilde mispel  Mespilus germanica
Zwarte populier Populus nigra
Zoete kers / Boskriek Prunus avium
Sleedoorn  Prunus spinosa
Inheemse vogelkers Prunus padus
Wilde peer Pyrus pyraster
Wintereik  Quercus petraea
Zomereik Quercus robur
Wegedoorn Rhamnus catharticus
Sporkehout / Vuilboom  Rhamnus frangula
Zwarte bes Ribes nigrum
Aalbes Ribes rubrum
Kruisbes Ribes uva-crispa
Hondsroos Rosa canina
Heggenroos Rosa corymbifera
Egelantier  Rosa rubiginosa
Schietwilg Salix alba
Geoorde wilg  Salix aurita
Boswilg Salix caprea
Grauwe wilg salix cinerea
Kraakwilg Salix fragilis
Laurierwilg   Salix pentandra
Bittere wilg  Salix purpurea
Amandelwilg Salix triandra
Katwilg  Salix viminalis
Gewone Vlier  Sambucus nigra
Lijsterbes Sorbus aucuparia
Venijnboom  Taxus baccata
Winterlinde  Tillia cordata
Zomerlinde Tilia platyphyllos
Gelderse Roos Viburnum opulus

 

Laanbomen Voorbeelden

Tamme kastanje Castanea sativa
Winter eik Quercus petraea
Zomereik  Quercus robur
Winterlinde Tilia cordata
Steel/ Fladderiep Ulmus laevis

 

 Video's
Groen aan de Buurt is een samenwerking van
Mogelijk gemaakt door
IVN landschaperfgoedutrecht NMU
Provincie Utrecht