Menu
Beheer

Beheer

Voor blijvend succes van je project is een goed beheer van groot belang. Het werken aan de hand van een beheerplan kan daarbij goed helpen. Een goed beheerplan is een handvat voor de beheerders en het is bovendien een mooi  communicatiemiddel. En om het beheer goed uit te voeren zijn een beheercontract en een beheeroverleg van belang.

Beheerplan

Beheerplannen zijn dus praktische handvatten voor de personen die het beheer uitvoeren. Een beheerplan beantwoordt de volgende vragen:

  • Wat is de huidige situatie?
  • Wat willen we bereiken?
  • Hoe gaan we dat bereiken?

Naast de huidige en de gewenste situatie bevat een beheerplan ook een planning voor de uit te voeren beheermaatregelen. Het gaat daarbij om een planning voor meerdere jaren, bijvoorbeeld 5 of 10 jaar. Voor maatregelen die per jaar telkens terugkeren (bv. jaarlijkse of maandelijkse maatregelen), kan een beheercyclus worden opgesteld. Het opnemen van kaartmateriaal en illustraties kan helpen om de maatregelen te verduidelijken. Voor specifieke maatregelen is het verstandig om ook instructies in het plan op te nemen. Naast de planning en de beschreven maatregelen is ook een begroting voor de kosten van het beheer van belang.

Een beheerplan is ook een belangrijk communicatiemiddel. Als er bij het opstellen meerdere partijen of personen worden betrokken, is er ook meer draagvlak voor de maatregelen. Een beheerplan kan ook een middel zijn om goedkeuring van de grondeigenaar te krijgen en/of financiering te krijgen.

Voor een goed voorbeeld van een beheerplan kun je eens kijken naar dit voorbeeldplan van het adviesbureau Loo Plan. Dit plan bevat een langetermijnvisie voor het beheer van boslanen voor een periode van 10 jaar.

Beheermaatregelen

Op zoek naar een naslagwerk over beheermaatregelen? Landschap Erfgoed Utrecht (LEU) heeft een prachtig Handboek Groen opgesteld: een praktische gids voor vrijwilligers van buitenplaatsen en landgoederen. In de gids komen allerlei groenelementen aan bod, van gras tot fruitbomen en van bodembedekkers tot stenen objecten. Van ieder element vind je informatie over de verzorging én een handige jaarkalender met hele duidelijke suggesties over welke werkzaamheden wanneer te plannen.

Beheercontract

Voor de uitvoering van beheermaatregelen op gronden van een andere eigenaar (bv. een gemeente) is het verstandig om een beheercontract af te sluiten. Een voorbeeld van zo’n beheercontract vind je hier.

Beheeroverleg

Voor een goede uitvoering van het beheerplan is het slim om het beheer ook regelmatig te bespreken in een beheeroverleg. Dat zijn momenten waarop er kritisch naar het beheer en het beheerplan gekeken kan worden. Ook kunnen afspraken gemaakt worden over eventuele aanpassingen. Zorg ervoor dat je het beheer ook regelmatig (formeel of informeel) bespreekt met de wijkbeheerder of een ander contactpersoon van de gemeente.

Video's
Groen aan de Buurt is een samenwerking van
Mogelijk gemaakt door
IVN landschaperfgoedutrecht NMU
Provincie Utrecht