Menu
Draagvlak

Draagvlak

Natuurlijk wil je met je eigen initiatief je eigen doelen bereiken. Hierbij helpt het als je draagvlak in de buurt hebt of van de overheid.

Zorg voor draagvlak

Peil bij omwonenden wat hun ideeën en wensen zijn. Als je iets wil doen met het plantsoen of parkje voor je deur, betrek dan de mensen die op het plantsoen of park uitkijken. Bedenk daarbij dat er verschillende groepen mensen in een buurt kunnen wonen, elk met hun eigen wensen wat betreft groen.

Wensen van buurtbewoners kunnen bijvoorbeeld zijn:

 • Mensen samen brengen en met elkaar verbinden: jong en oud, verschillende culturen, mensen met een beperking, mensen uit hun isolement halen, een plek voor reïntegranten
 • Stimuleren van het besef van groen, laten zien dat eten niet in de supermarkt groeit
 • Een alternatief plan ontwikkelen omdat het huidige groen niet mooi is of de plannen van de gemeente beter kunnen
 • Een mooie tuin maken voor de buurt
 • Ruimte voor (eigen) ontspanning

Zorg voor een netwerk

Zorg verder  dat je anderen de ruimte geeft: ruimte voor hun wensen, ideeën en kwaliteiten. Op die manier krijg je niet alleen meer draagvlak in de buurt, maar ook toegang tot een netwerk van mensen waarop je kunt terugvallen. Sommige mensen communiceren makkelijk en andere mensen willen het liefst met hun handen aan het werk. Kijk welke vaardigheden je kunt gebruiken en wat anderen te bieden hebben. Je hoeft geen formele taakverdeling te maken, maar het is wel handig om ieder dat te laten doen waar hij of zij goed in is en/of plezier aan heeft. Je hoeft tenslotte niet alles zelf te doen & samen weet en kan je meer dan alleen!

Vaardigheden die nodig kunnen zijn:

 • Schrijven van een berichtje voor de krant (communicatie en PR)
 • Kennis over groen, zaden, planten en snoeien
 • Organiseren van activiteiten
 • Formuleren van beleid, fondsenwerving
 • Praten met politici, met ambtenaren, met belangengroepen (lobbyen en netwerken)
 • Omgaan met (groepen) kinderen, mensen met een beperking of verschillende culturen

Vraag advies bij bestaande vrijwilligersgroepen

Soms helpt het om een al bestaande vrijwilligersgroep even te laten meekijken met je plan, er is daar vaak al veel kennis. Daarbij is het ook goed om af te stemmen en draagvlak te krijgen voor je plan.

Zie hier een overzicht van vrijwilligersgroepen.

Toets je idee bij de gemeente

Bespreek je plannen met de gemeente, en vraag hen of daar vergunningen voor nodig zijn. Bij wie je moet zijn vind je in onze handige lijst met contactpersonen!

Voor het kappen van bomen (om bijvoorbeeld ruimte te maken voor lage beplanting), het bouwen van een broeikas of het geven van een buurtfeest of evenement kan een vergunning nodig zijn. Je gemeente geeft vergunningen uit, weet in welke situatie een vergunning nodig is, en hoe de aanvraagprocedure eruit ziet.

Ga je machinaal graven, dan is ook een Klic-melding verplicht. Je regelt die via het Kadaster. Een goede wegwijzer is verder de Factsheet 14 Groen Dichterbij: Hoe en wat in de openbare ruimte?

Meer lezen

Lees meer over Draagvlak bij Groen Dichterbij.

Video's
Groen aan de Buurt is een samenwerking van
Mogelijk gemaakt door
IVN landschaperfgoedutrecht NMU
Provincie Utrecht