Menu
Geld

Geld

Aan enthousiasme is bij groene buurtprojecten meestal geen gebrek, maar geld kan wel een probleem zijn. Planten, materialen en gereedschappen zijn nou eenmaal niet gratis. Gelukkig willen steeds meer overheden groene initiatieven stimuleren met subsidies. 

Overzicht van fondsen

We hebben een overzicht gemaakt van fondsen waarop groene bewonersinitiatieven een beroep kunnen doen. Dit overzicht is hier te downloaden (PDF).

Natuurregeling KIEM

Het Elise Mathilde Fonds, het K.F. Hein Fonds en het Cultuurfonds Utrecht starten gezamenlijk natuurregeling KIEM. Per 1 november 2018 slaan de fondsen de handen ineen en kunnen initiatiefnemers bij één loket van alle drie deze fondsen een bijdrage krijgen. KIEM is bedoeld voor vrijwilligersprojecten op het gebied van natuur in de provincie Utrecht.

Buurtinitiatievenregeling K. F. Hein fonds

Het K.F. Hein Fonds wil helpen de sociale cohesie in buurten te bevorderen en steunt daarom kleinschalige initiatieven die daaraan bijdragen. via de buurtinitiatievenregeling. Het K.F. Hein Fonds wil kleine projecten op het gebied van natuur en milieu ondersteunen. Initiatieven kunnen zonder  dat ze een stichting of vereniging zijn,  eens in de vijf jaar in aanmerking komen voor ondersteuning tot € 500, mits de totale projectkosten niet hoger dan € 10.000 zijn.

Geld van waterschappen

Met de regeling Blauwe Bewonersinitiatieven subsidieert Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) projecten die zorgen voor het vergroten van het waterbewustzijn en duurzaam waterbeheer in ons waterschapsgebied. Daarbij horen zeker ook ‘vergroenende’ initiatieven. De subsidie bedraagt maximaal 5.000 euro, waarbij HDSR tot de helft van de projectkosten betaalt.

Waterschap Rivierenland heeft de Subsidieregeling Klimaatactief ingesteld. Inwoners van het rivierengebied kunnen subsidie krijgen voor maatregelen die tuin, huis of straat klimaatbestendig maken. Inwoners die daarbij met elkaar samenwerken, bijvoorbeeld in een bepaalde straat, wijk, vereniging of stichting, kunnen extra subsidie krijgen. Individuen krijgen tot 5.000 euro subsidie en groepen tot wel 15.000 euro! 

Regelingen van gemeenten

Sommige gemeenten stimuleren vergroening met subsidies. Informeer vooral bij je eigen gemeente naar de mogelijkheden! Zo zijn er de volgende regelingen:
Video's
Groen aan de Buurt is een samenwerking van
Mogelijk gemaakt door
IVN landschaperfgoedutrecht NMU
Provincie Utrecht