Menu
Plan

Plan

Een belangrijk onderdeel bij een project is het vastleggen van een projectplan. Door het maken van een projectplan maak je als groep inzichtelijk wat het doel is, wat de activiteiten zijn, wie daarbij betrokken zijn, wat nodig is om het project te realiseren en hoe je het beheer gaat organiseren. Een goed projectplan helpt bij het verkrijgen van financiering voor je project. Bij een fondsaanvraag moet je namelijk in vrijwel alle gevallen een projectplan bijvoegen.

Bij de start van een initiatief moet het plan goed getoetst worden aan de voorwaarden van de gemeente, d.w.z. het beleid en bestemmingsplan. Hiermee kun je teleurstelling voorkomen doordat je er niet pas in een later stadium achter komt dat een initiatief in strijd is met de regels.

Bij Groen aan de Buurt hebben we een speciaal format ontwikkeld om groepen te helpen een projectplan op te stellen. Op deze manier kun je als groep vroegtijdig vastleggen wat het doel is en hoe je dit gaat realiseren. Het format is ook teĀ downloaden als pdf.

Hieronder twee voorbeelden van projectplannen van Groen aan de Buurt:

 

Video's
Groen aan de Buurt is een samenwerking van
Mogelijk gemaakt door
IVN landschaperfgoedutrecht NMU
Provincie Utrecht