Menu
Doe mee als gemeente

Doe mee als gemeente

Met de Groen aan de Buurt-aanpak bieden we gemeenten begeleiding bij het actief stimuleren van burgerinitiatieven en het omzetten van ideeën naar concrete uitvoering. Het doel: een kwaliteitsimpuls van groen in de buurt én een lokaal netwerk van betrokken bewoners.

De Groen aan de Buurt aanpak

Via een compact buurt/dorpsproces initiëren en faciliteren we ideevorming, uitwerking en uitvoering in netwerkverband. Het eigenaarschap voor ideeën en uitvoering ligt bij bewoners. De gemeente is onderdeel van het netwerk en faciliteert waar mogelijk. Zo bouwen we aan een (duurzaam) lokaal netwerk van actieve bewoners die in samenspel met de gemeente en waterschap zorg dragen voor meer groene kwaliteit en de belevingswaarde ervan. Groen aan de Buurt organiseert de processtappen, verzorgt de procesbegeleiding en heeft uitvoeringsbudget voor initiatieven.

Onze werkprincipes

 • Meer natuurkwaliteit in de buurt
 • Zelf bepalen en doen door bewoners (we gaan alleen aan de slag met ideeën waar bewoners zich daadwerkelijk voor willen inzetten).
 • Ondersteuning vanuit gemeente en Groen aan de Buurt waar mogelijk met sterke concepten, kennis, materiaal, netwerk, financiën
 • De gemeente is vanaf het begin betrokken in een faciliterende rol richting bewoners en initiatieven.
 • Combinatie van vaste processtappen met flexibele invulling op basis van wensen.
 • Korte opstartcyclus van 3 weken
 • Verbinding van nieuwe initiatieven met bestaande organisaties, activiteiten en structuren in de wijk en provincie.
 • Direct aan de slag, doordat we uitvoeringsbudget hebben. Het is een doe-project.

In 7 stappen naar een groenere buurt

 1. Contractfase. De gemeente en Groen aan de Buurt verkennen buurten en ondertekenen een samenwerkingsovereenkomst voor de gekozen buurt.
 2. Voorbereiden. We plannen de bewonersavonden en bespreken rollen, bijdragen en werving.
 3. Ideeënavond. Met behulp van een bewonersavond worden bewoners en groene groepen uitgenodigd die ideeën/interesse hebben voor natuur in hun buurt. Op deze avond inventariseren we de ideeën van de deelnemers.
 4. Uitwerkavond. Op een tweede bewonersavond vormen we groepjes  rond de meest aansprekende ideeën. Met welke ideeën willen bewoners echt zelf aan de slag.  Wie wil als experts en ‘groene’ vrijwilligers aansluiten. Het groepje maakt een eerste projectopzet.
 5. Projectplannetje. De groepjes werken m.b.v. het projectsjabloon het idee uit en bepalen welke activiteiten en budget nodig is om een eerste resultaat neer te zetten.
 6. Uitvoer. De groepjes voeren de projecten (gefaseerd) uit. Groen aan de Buurt zorgt voor regelmatige communicatie over de voortgang binnen de verschillende groepjes in het lokale netwerk en zorgt ook voor aanvullende expertise of begeleiding waar nodig. Bovendien communiceren we naar buiten over de resultaten.
 7. Netwerk. Via de lokale media wordt iedereen op de hoogte gehouden van de voortgang, werkdagen en feestelijke oplevermomenten. Zo kunnen bewoners makkelijk meedoen met nieuwe of bestaande ideeën.

 

Video's
Groen aan de Buurt is een samenwerking van
Mogelijk gemaakt door
IVN landschaperfgoedutrecht NMU
Provincie Utrecht