Menu
Buurtaanpak

Buurtaanpak

Via een buurt/dorpsproces van maximaal 1 jaar initiëren en faciliteren we ideevorming, uitwerking en uitvoering van groene bewonersinitiatieven in netwerkverband. Het eigenaarschap voor ideeën en uitvoering ligt bij bewoners. De gemeente is onderdeel van het netwerk en faciliteert waar mogelijk. Zo bouwen we aan een (duurzaam) lokaal netwerk van actieve bewoners die in samenspel met de gemeente en waterschap zorg dragen voor meer groene kwaliteit en de belevingswaarde ervan.

Meedoen als partnergemeente houdt in dat u begeleiding krijgt bij dit proces. We vragen van de gemeente een vaste contactpersoon die bij de bijeenkomsten aanwezig is en die initiatiefnemers (mee) kan helpen om de weg binnen de gemeente te vinden en reservering van € 8.000 uitvoeringsbudget uit gemeentelijke middelen voor directe investering in de projecten die bewoners willen uitvoeren. 

Werkprincipes

  • Eigenaarschap bewoners staat centraal. We gaan alleen aan de slag met ideeën waar bewoners zich daadwerkelijk voor willen inzetten.
  • De gemeente is vanaf het begin betrokken in een faciliterende rol richting bewoners en initiatieven.
  • Combinatie van vaste processtappen met ruimte voor flexibele invulling op basis van wensen.
  • Verbinding van nieuwe initiatieven met bestaande organisaties, activiteiten en structuren in de wijk en gemeente.
  • Direct aan de slag, doordat we uitvoeringsbudget hebben. Het is een doe-project.

Interesse in deelname?

 Laat het weten via servicepunt@groenaandebuurt.nl. Dan maken we een afspraak om de mogelijkheden voor uw gemeente te verkennen.

Meer weten?

Lees meer over het aanbod van Groen aan de Buurt voor gemeenten  in 2020 en verder.

Video's
Groen aan de Buurt is een samenwerking van
Mogelijk gemaakt door
IVN landschaperfgoedutrecht NMU
Provincie Utrecht