Menu
Bunschoten-Spakenburg

Bunschoten-Spakenburg

Iedereen die goede ideeën had voor een groener Bunschoten-Spakenburg was welkom om deze ideeën in te brengen tijdens twee bewonersavonden Groen aan de Buurt. De bewoners hebben vier ideeën uitgekozen waar we de komende tijd mee aan de slag gaan. Uiteindelijk is één project gerealiseerd. Samen maken we het landschap rond Bunschoten-Spakenburg nog mooier en groener!

Groen aan de Buurt is een programma van Landschap Erfgoed Utrecht (LEU), IVN Utrecht en de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU). Zij organiseerden en begeleidden in samenwerking met de gemeente Bunschoten-Spakenburg en Waterschap Vallei en Veluwe het Groen aan de Buurt project in Bunschoten-Spakenburg. Contactpersoon bij de gemeente is Sjoerd Mulder, s.mulder@bunschoten.nl.

In Bunschoten-Spakenburg gingen groepjes bewoners met vier ideeën aan de slag:

  • Zuiderzee-project: De Wilgenbrigade
  • Botterkerkhof
  • Vivaldiplantsoen
  • Tijdelijke natuur

Hieronder  zijn de ideeën en resultaten zichtbaar in woord en beeld.

Zuiderzee-project: De Wilgenbrigade

Het idee:

Door verlanding van een stuk rietland, grenzend aan de randmeer en de jachthaven van onze gemeente, hebben zich wilgen in het rietland gevestigd. Dit geeft niet het gewenste beeld en het belemmerd voor bewoners het uitzicht op het randmeer. Een vrijwilligersgroep wil de vele wilgenopschot verwijderen, zodat het uitzicht gewaarborgd blijft.

Resultaat:

Dit is een prachtig project geworden. Een actieve groep vrijwilligers neemt een deel van het onderhoud voor hun rekening. In de winterperiode wordt een deel van de wilgenopschot verwijderd en de gemeente voert het afval af. Er is een beheerplan opgesteld hoe het rietland de komende jaren beheert moet worden. Om het rietland beleefbaarder te maken en om de flora en fauna in dit gebied nog verder te ontwikkelen is eind 2018 een deel van het rietland (wat het meest verland is) ingezaaid met een bloemenmengsel. Dit kan de komende jaren door ontwikkelen tot een bloemenweide. Het maaien en afvoeren van het maaisel wordt in overleg en samenwerking met de vrijwilligersgroep gedaan. In 2019 worden er een aantal bijenhotels gemaakt voor in de bloemenweide. Onderling is er een goede afstemming welke werkzaamheden worden uitgevoerd door de wilgenbrigade en welke werkzaamheden worden gedaan door de gemeente.

Botterkerkhof

Het idee:

Het verhaal vertellen van de gezonken en nog deels zichtbare botters en eventueel een vlonderpad langs de kade maken.

Resultaat:

Uit de eerste verkenningen en inventarisaties over de benodigde acties bleek een dergelijk project veel meer voorbereiding en een langere adem te vragen dan in de eerste instantie voorzien. Het is een echt XL-project.  Inmiddels zijn alle plekken waar de botters liggen in kaart gebracht. Het idee is om de 39 botters zichtbaar maken met markeringen en op de wal een informatiepaneel te plaatsen. Wellicht ook een pad te maken naar een uitzichtpunt vanwaar de botters te zien zijn. Dit in samenwerking met andere Groen aan de Buurt-werkgroepen. De initiatiefnemers vervolgen het plan na afronding van de Groen aan de Buurt-pilot.

Vivaldiplantsoen

Het idee:

Het huidige plantsoen met veel ruigte omvormen tot een natuurlijker en speelser parkje, met meer bloemen, speelnatuur en paden.

Resultaat:

Het is niet gelukt om dit idee tot uitvoering te brengen.

Tijdelijke natuur

Het idee:

Op één of meerdere braakliggende terreinen in Bunschoten-Spakenburg een tijdelijke impuls geven aan de natuur.

Resultaat:

Inmiddels zijn er bouwplannen voor de beoogde locaties. Daarmee komt dit project te vervallen.

 

Video's
Groen aan de Buurt is een samenwerking van
Mogelijk gemaakt door
IVN landschaperfgoedutrecht NMU
Provincie Utrecht