Menu
De Ronde Venen

De Ronde Venen

Iedereen met goede ideeën om samen met buren hun woonomgeving groener en aantrekkelijker te maken, was welkom tijdens twee online bewonersavonden Groen aan de Buurt. Gemeente De Ronde Venen nodigde groene doeners uit alle woonkernen uit om mee te doen. En met effect: na de goed bezochte avonden zijn op wel 7 plekken ideeën van de grond gekomen, waar bewoners gedurende 2021 mee aan de slag gingen.

Groen aan de Buurt is een programma van Landschap Erfgoed Utrecht (LEU), IVN Utrecht en de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU). Zij organiseerden en begeleidden in samenwerking met gemeente De Ronde Venen het Groen aan de Buurt project. Contactpersoon voor de gemeente De Ronde Venen is: Marloes Pikkemaat (m.pikkemaat@derondevenen.nl).

Op al deze plekken in de gemeente voerden groepjes bewoners hun plannen uit:

  • Abcoude – Vergroening steenkorven langs het Broekerpad
  • Amstelhoek – Buurttuin ‘t Hoekie
  • De Hoef – Narcissen langs de Amstel
  • Mijdrecht – Natuurlijke oever aan de Karekietvijver
  • Vinkeveen – Buurtoase Kerkelanden
  • Waverveen – Groen aan de Sluis in Nessersluis
  • Wilnis – Bloemenweiden Pastoor Kannelaan en Timotheegras

Hieronder zijn de ideeën en resultaten zichtbaar in woord en beeld.

Abcoude – Vergroening steenkorven langs het Broekerpad

Idee
Bewonersgroep Abcoude Groen werkt onder andere aan groenvoorzieningen in de bebouwde kom. Hun Groen aan de Buurt-project richtte zich op een landschapselement naast het spoor, bestaande uit een rij steenkorven. Die plek wilden ze omtoveren ze tot een klein paradijsje voor de biodiversiteit.

Resultaten
Naast het Broekerpad, een veel gebruikt fietspad tussen het nieuwe en oude station van Abcoude, pronken op twee plekken verschillende soorten boompjes en struiken, waarvan er veel inheems zijn. De steenkorven herken je haast niet meer terug: hier groeien nu prachtige vetplantjes op die een heel ander aanzicht geven. Tot slot had de gemeente nog een goed idee om dit alles visueel te verbinden. Tussen de beide plekken zijn bollen gepoot die het groeiseizoen zullen inluiden.

Amstelhoek – Buurttuin Het Hoekie

Idee
Een groep buren in Amstelhoek heeft zich gestort op de lange brede groenstrook bij de Prinses Irenebrug richting Uithoorn. Het idee was om daar een nieuwe buurttuin te maken met een combinatie van bloemrijke vaste planten, moestuinbakken fruitbomen en een insectenhotel.

Resultaten
Geen groep was zo snel en voortvarend van start als die in Amstelhoek. Afgelopen mei waren de belangrijkste elementen van de buurttuin al gerealiseerd; de juiste grondbewerking; fruitbomen, vaste planten met veel bloemen en de moestuinbakken. Veel van de gebruikte materialen zijn door buurtbewoners aangeboden. Zoals dat gaat met een enthousiaste projectgroep is de tuin misschien nooit helemaal af. Er komt nog een picknicktafel en wie weet welke mooie nieuwe ideeën volgend tuinseizoen met zich meebrengt.

De Hoef – Narcissen langs de Amstel

Idee
Elk voorjaar barsten de narcissen van De Hoef in bloeien uit; een prachtig gezicht dat inwoners wel op meer plekken in het dorp wilden zien. Daarom sloegen zij de handen ineen om ook langs de Amstel in het najaar van 2021 een lint van narcissen aan te planten.

Resultaten
Na een zoektocht naar de juiste biologische bollenkweker en een wandeling langs elke brievenbus in het dorp, was daar op zaterdag 16 oktober de grote dag. Langs bijna 5 kilometer van de Kromme Mijdrecht (ook wel de Amstel genoemd) pootten vrijwilligers de nieuwe narcissen. Pas van het voorjaar krijgt iedereen die meehielp het resultaat van hun harde werk echt te zien, maar een gezellige dag met vieze handen en warme erwtensoep was eigenlijk al beloning genoeg.

Mijdrecht – Natuurlijke oever aan de Karekietvijver

Idee
Er gebeurt in Mijdrecht al heel wat om parken en groenstroken mooier en natuurlijker te maken. De Werkgroep Groen Twistvlied-Wickelhof ging dit jaar graag nog een stapje verder. De vijverrand aan de Karekiet/Kievit wilden ze voorzien van nieuwe, natuurlijke oeverbeplanting. Goed voor de vijverecologie en ook nog eens mooi om te zien!

Resultaten
Aflopen najaar heeft de werkgroep aan de hand van het advies van het waterschap de vijverrand natuurvriendelijk aangepast. De grond is zorgvuldig afgegraven zodat deze heel geleidelijk afloopt. Op Burendag zijn er samen met omwonenden zo’n 200 jonge plantjes in de natte grond gezet. De werkgroepleden zien uit naar het voorjaar, wanneer er aan de vijver veel groen, geel en roze te zien zal zijn. Maar zelfs nu al weten eenden en waterhoentjes de oever goed te vinden.

Vinkeveen – Buurtoase Kerkelanden

Idee
Rondom de vijver bij Kerkelanden wilden bewoners het gras graag verruilen voor inheemse planten, struiken, botanische bollen en bomen. Een fijne plek voor vlinders, bijen en andere nuttige insecten. Ook wilden ze een bankje opknappen, zodat voorbijgangers op deze plek kunnen samenkomen en ontspannen.

Resultaten
Midden in de wijk is sinds de zomer een verwaarloosde grasstrook omgetoverd tot een prachtige tuin die de initiatiefnemers uit de buurt de Buurt-oase zijn gaan noemen. Veel van de gekozen soorten zijn inheems en van januari tot en met oktober staat er altijd wel iets in bloei. Op twee bankjes kunnen voorbijgangers daarvan genieten. Een hele fijne plek dus voor alle bezoekers, voor de buurtbewoners en ook voor de insecten.

 Waverveen – Groen aan de Sluis in Nessersluis

Idee
De plek waar de pont aankomt in het dorp is een visitekaartje. Daar wilde de gloednieuwe projectgroep ‘Groen aan de Sluis’ graag werk van maken. Door het perceel op te knappen, beter te beschermen tegen verkeersschade en de biodiversiteit bevorderen moest dit een aantrekkelijkere plek worden om te zijn en in contact te komen met de natuur.

Resultaten
De projectgroep heeft in korte tijd al veel voor elkaar: sinds oktober is er geplagd, de slootkant is geschikter gemaakt voor amfibieën en mooie stammen langs de weg beschermen dit nieuwe stukje buurtnatuur tegen het stuk rijden door auto’s. Ook aan de pontgebruikers is gedacht: er zijn een paar stevige maar toch waterdoorlatende parkeerplaatsen gemaakt. Als het seizoen weer daar is, komen er nog een bloemenweide en een insectenhotel bij.

Wilnis – Bloemenweiden Pastoor Kannelaan en Timotheegras

Idee
Buren aan de Pastoor Kannelaan en het Timotheegras hebben twee veldjes met wilde bloemen voor ogen. Hiermee willen ze hun buurt aantrekkelijk maken voor vlinders, wilde bijen en andere insecten. Er komen insectenhotels en samen met de Woudreus gaan de kinderen thuis werken aan een eigen insectenhotel.

Resultaten
Voor sommige groepen is het werk aan hun Groen aan de Buurt-project al weer even geleden. In het voorjaar al zijn in Wilnis twee bloemenweiden aangelegd. De initiatiefnemers gingen zorgvuldig te werk; eerst afplaggen, schonen, het juiste zadenmengsel kiezen en oppassen voor vergrassing. Op 16 juni zijn de veldjes en insectenhotels officieel geopend en konden buurtkinderen dankzij de bijentasjes van NME-centrum De Woudreus ook helpen.

Video's
Groen aan de Buurt is een samenwerking van
Mogelijk gemaakt door
IVN landschaperfgoedutrecht NMU
Provincie Utrecht