Menu
Nieuwegein

Nieuwegein

Iedereen die goede ideeën had voor een groener en aantrekkelijker buurt Gaelecop (Nieuwegein) was welkom om deze in te brengen tijdens 2 bewonersavonden Groen aan de Buurt. De school Lucas Gaelecop en de bijbehorende BSO fungeerde in deze pilot als startpunt. De goed bezochte avonden leverden veel ideeën op, van klein tot groot, en uiteindelijk zijn 3 ideeën uitgekozen waar bewoners in 2017 t/m 2019 aan de slag gingen. Samen maakten we Gaelecop mooier en groener!

 Groen aan de Buurt is een programma van Landschap Erfgoed Utrecht (LEU), IVN Utrecht en de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU). Zij organiseerden en begeleidden in samenwerking met de gemeente Bunnik het Groen aan de Buurt project in Gaelecop. Contactpersoon voor de gemeente Nieuwegein is:  wijkregisseur Sander Derksen: s.derksen@nieuwegein.nl.

In Nieuwegein gingen groepjes bewoners met drie ideeën aan de slag:

 • Vergroenen schoolplein, tevens openbaar speelterrein voor de buurt
 • BSO-de Egel Vergroenen achtertuin
 • Funland

Hieronder  zijn de ideeën en resultaten zichtbaar in woord en beeld. 

 

Vergroenen schoolplein, tevens openbaar speelterrein voor de buurt

 Het idee:

Het sterk versteende schoolplein veranderen in een groen schoolplein, met buurtfunctie.

Resultaten:

De Lucas Gaelecop is de motor van het Groen aan de Buurt project in Nieuwegein. De school fungeert als een trekpleister voor de buurt. Ouders én kinderen van de school hebben bijgedragen aan het project. De situatie in november 2017 was een uniform betegeld schoolplein openbaar terrein met enkele speeltoestellen en een verkeersplein.

Op aanraden van Groen aan de Buurt is Bureau RIS langs geweest om meer samenhang in het plan te maken. Dit heeft geleid tot het ontwikkelen van een vlekkenkaart met deelgebieden op het schoolplein. Per deelgebied is een plan opgesteld in samenwerking met ouders. De bijdrage van Groen aan de Buurt heeft bovendien deuren geopend naar subsidiebronnen, zoals de Stichtse Rijnlanden, voor realisatie van extra doelen op middellange en lange termijn.

Door het grote aantal vierkante meters is het project opgeknipt in 4 fases, waarbij onderhoud en beheer in iedere fase een plek hebben. Het Groen aan de Buurt project heeft betrekking op de korte termijn (1.5 jaar) en fungeert als startmotor voor het meerjarige traject:

 • Fase 1 -Korte termijn
 • Fase 2 -Middellange termijn
 • Fase 3- Lange termijn

Reeds gerealiseerd in Fase 1:

 • Plaatsing Natuurlijke doelpalen
 • Advies op de aanpak samenhang op het schoolplein
 • Revitalisering bestaande bomen, beplanting met vlindervriendelijke planten rondom de bestaande bomen en realisatie bescherming van de bomen
 • Hernieuwing beplanting voorzijde centraal gebouw A
 • Verruimen boomvak centrale boom voor revitalisering
 • Vervangen boombank (deze was reeds aangeschaft op eigen budget school)
 • Aanleg Tuiny Forest, inheems bosje

Bovenstaande is mede gerealiseerd met hulp van vrijwilligers en Groenvoorziening Reynaerde. Het aantal uren van de vrijwilligers is in bovenstaande nog relatief laag geweest, opgeteld rond de 6 uur. De groene vingers zijn langzaam bij ouders en leerlingen aan het groeien. Door actief te kiezen voor vergroening van de buitenruimte en afvalvrije school (vanaf 27 augustus 2018) wordt de koers zichtbaarder voor ouders en leerlingen, waardoor de betrokkenheid ook aan het groeien is.

Door de impuls van Groen aan de Buurt zijn inmiddels enkele ouders actief betrokken bij de

herontwikkeling van het schoolplein. De eerste fase van de korte termijn is afgerond. De school is in 2019 gestart met de tweede fase, waarbij een struintuin wordt ontwikkeld en een kruipheuvel wordt gerealiseerd.

 

Een aantal andere plannen, zien, zoals het aanpassen van de groene scheidingswal tussen zandbak en afvoer en het verplaatsen van de perenboom zijn na overleg met stakeholders weer geschrapt.

 

BSO-de Egel Vergroenen achtertuin

Het idee:

verwaarloosd stuk groen op de buitenspeelplek van BSO de egel omtoveren tot een educatieve moestuin en bloementuin.

Resultaten:

De grote klus bij dit project was het klaarmaken van de grond voor moestuintjes en nieuwe bloem/plantenperk met onder ander vlinderstruiken. Dat is inmiddels gebeurd. De door de klusvaders getimmerde moestuinbakken zijn klaar en samen met een ouders zijn deze geplaatst en met aarde gevuld. Grietje van de Hoek van NME-centrum Nieuwegein heeft advies gegeven voor de beplanting van de moestuin. Inmiddels is de eerste oogst binnen!

De wilgentenenhutten komen waarschijnlijk binnenkort en voor de nieuwe buitenkraan wachten we nog op een bijdrage vanuit de BSO.

 

Funland

Het idee:

scholieren van de Lucas Gaelecop deden mee met een prijsvraag en wonnen 1.000 euro om hun eigen groene Funland in de buurt te bouwen.

 Resultaten:

Het Funland project liep al voor Groen aan de Buurt, maar kon wel een zetje krijgen door dit project.  De burgemeester kwam het zelfs openen. Op dit moment ligt het project (tijdelijk?) stil door problemen met een hoogspanningsmast. Het is onzeker wat de toekomst zal zijn van het project. Dat is jammer, zeker gezien het enthousiasme van de betrokkenen. Vanuit Groen aan de Buurt kunnen we op dit moment weinig betekenen voor het project, maar wellicht komt er nog een opening.

 

Video's
Groen aan de Buurt is een samenwerking van
Mogelijk gemaakt door
IVN landschaperfgoedutrecht NMU
Provincie Utrecht