Menu
Woudenberg

Woudenberg

Iedereen die goede ideeën had voor een groener en aantrekkelijker Woudenberg was welkom om deze in te brengen tijdens 2 bewonersavonden Groen aan de Buurt. De goed bezochte avonden leverden vele ideeën op en uiteindelijk zijn 5 ideeën uitgekozen waar bewoners mee aan de slag gingen. Samen maken we het landschap in Woudenberg mooier en groener!

 Groen aan de Buurt is een programma van Landschap Erfgoed Utrecht (LEU), IVN Utrecht en de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU). Zij organiseerden en begeleidden in samenwerking met het Waterschap Vallei en Veluwe en de gemeente Woudenberg het Groen aan de Buurt project in Woudenberg. Contactpersoon bij de gemeente is Corrine Ockhuijsen, c.ockhuijsen@woudenberg.nl.

In Woudenberg zijn groepjes bewoners met 5 ideeën aan de slag gegaan:

  • Aanleg pluktpark langs de Europaweg (nog niet afgerond)
  • Aanleg vlinder- en bijentuin (nog niet afgerond)
  • Vergroenen omgeving Paulus Potterlaan
  • Aanleg survivalroute Woudenberg
  • Ontwikkelen Klompenpad plus

Hieronder  zijn de ideeën en resultaten zichtbaar in woord en beeld.

 

Aanleg plukpark langs de Europaweg

Het idee:

Vergroenen van drie eentonige veldjes in het park langs de Europaweg met eetbaar en plukbaar groen.

Resultaat:

De initiatiefnemers hebben het eerste veld inmiddels aangeplant met eetbaar en plukbaar groen. En er zijn vele bewoners die af en toe meehelpen. Kijk ook eens op facebookpagina (met meer dan 2000 views!) https://m.facebook.com/PlukparkWoudenberg/.

 

Aanleg vlinder- en bijentuin

Het idee:

Een vlinder- en bijentuin realiseren en zo de biodiversiteit bevorderen.

Resultaat:

het zoeken van een geschikte locatie nam veel tijd in beslag, maar uiteindelijk is deze gevonden. Op het terrein naast de gemeentewerf in Woudenberg. Dit terrein is groot genoeg, heeft een bouwvlak (voor de bijenstal) en ligt dicht bij de kern Woudenberg, zodat educatieve bezichtigingen en praktijklessen voor leerlingen georganiseerd kunnen worden.

Het project bestaat uit twee afzonderlijke (deel)projecten:

Deelproject 1 (fase 1) is de aanleg van een vlinder-/bijentuin met daarin bijenhotel(s) en een grote variatie aan voedselplanten voor bestuivende insecten, vogels en andere diersoorten. Hier is al mee gestart,

Deelproject 2 (fase 2): De bouw van e

en bijenstal in de vlinder-/bijentuin.

Vergroenen omgeving Paulus Potterlaan

Het idee:

De omgeving van de Paulus Potterlaan mooier en groener maken.

Resultaat:

In het speelpark bij de Paulus Potterlaan is een vlindertuin aangelegd. Een groot stuk terrein is gefreesd en ingezaaid.

 

Aanleg survivalroute Woudenberg

Het idee:

Een survivalparcours ontwerpen en aanleggen en zo Woudenberg en haar groen laten zien aan haar bewoners

Resultaat:

In mei 2018 is het plan van de initiatiefnemers besproken met de gemeente en Landschap Erfgoed Utrecht. Daaruit werd duidelijk dat het om een fors project gaat, waarbij er veel extra financiering en ondersteuning vanuit de gemeente nodig is. Daarnaast is de expertise die nodig is om de werkgroep te ondersteunen niet bij Groen aan de Buurt aanwezig. Het plan is daarom overgedragen aan de afdeling Beleid en Ontwikkeling (Sport). Daar is uiteindelijk besloten dat de initiatiefnemers het project toch te groot vinden om op te pakken.

  

Ontwikkelen klompenpad plus

Het idee:

Een nieuw Klompenpad ontwikkelen en tevens nog aantrekkelijker maken door middel van een waterpu(n)t, bankjes en aanleg

Resultaat:

De initiatiefnemers hebben veel tijd geïnvesteerd in het zoeken naar een mooie wandelroute die aansloot op de al bestaande Klompenpaden en waarbij alle particuliere grondeigenaren ook wilden meewerken. Helaas was dit niet overal mogelijk, waardoor de route niet in aanmerking kwam als Klompenpad. Toch hebben de initiatiefnemers een mooie wandelroute van 14,9 kilometer kunnen realiseren over bestaande paden. Er is een folder gemaakt waarin de route en cultuurhistorisch interessante elementen tijdens de route worden beschreven. Ook is  een informatiepaneel geplaatst bij het startpunt; het Cultuurhuis in Woudenberg. Zie ook https://www.routeyou.com/nl-nl/route/view/6193879/wandelroute/het-woudenbergse-pad

 

Video's
Groen aan de Buurt is een samenwerking van
Mogelijk gemaakt door
IVN landschaperfgoedutrecht NMU
Provincie Utrecht