Menu
Zeist

Zeist

Iedereen die goede ideeën had voor een groener en aantrekkelijker Zeist was welkom om deze in te brengen tijdens 2 bewonersavonden Groen aan de Buurt. De goed bezochte avonden leverden vele ideeën op en uiteindelijk zijn 5 ideeën uitgekozen waar bewoners in 2018 en 2019 aan de slag gingen. Samen maakten we Zeist-West mooier en groener.

 Groen aan de Buurt is een programma van Landschap Erfgoed Utrecht (LEU), IVN Utrecht en de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU). Zij organiseerden en begeleidden in samenwerking met de gemeente het Groen aan de Buurt project in Zeist. Kijk voor meer informatie op www.groenaandebuurt.nl. Contactpersonen voor de gemeente is Renate Siekman, adviseur Groen, r.siekman@zeist.nl.

In Zeist-West gingen groepjes bewoners met vijf ideeën aan de slag:

  • Montessorischool Griffensteijn
  • Zelfbeheertegel
  • Hanging baskets Couwenhoven
  • Exotenbrigade
  • Fruit in het ‘t Griftbosje

Hieronder  zijn de ideeën en resultaten zichtbaar in woord en beeld.

 

Montessorischool Griffensteijn

Het idee:

Montessorischool Griffensteijn heeft het schoolplein al flink vergroend met hulp van de kinderen en ouders. Het groene schoolplein bevalt goed en een groep ouders wil met nieuwe groene ideeën aan de slag.

De resultaten:

Dit voorjaar is het met veel inzet van ouders en financiële steun het ‘klauterbos’ aangelegd. Tegels hebben plaatsgemaakt voor een klim- en klauterplek. Er wordt veel gespeeld en het groen ziet er aantrekkelijk uit. De aandacht gaat nu naar de organisatie van het beheer met hulp van ouders om alles ook mooi te houden. Er zijn ook vervolg ideeën: het planten van een boom, het composteren van groenafval op de school en de hemelwaterafvoer van de school (deels) ontkoppelen, zodat dit water benut kan worden voor de tuin in plaats van directe afvoer in het riool. Lees meer in de blog die Samen Duurzaam Zeist rondom de opening maakte.

 

Zelfbeheertegel

Het idee:

Er wordt nog wel eens per ongeluk een stuk groen dat bij bewoners in beheer is ‘weggemaaid’. Deze groep gaat met een ontwerp voor een zelfbeheertegel aan de slag, zodat voor iedereen duidelijk is dat het groen door de bewoners wordt beheerd.

De resultaten:

De initiatiefnemers zijn op zoek gegaan naar voorbeelden en ervaringen van buurgemeenten. Contact leggen als ‘bewoner’ viel nog niet mee, je bent niet zomaar bij de juiste persoon en het blijkt niet vanzelfsprekend dat je antwoord krijgt. Maar de initiatiefnemers hebben doorgezet en met hulp van de adviseur Groen is het gelukt. De keuze is gevallen op een grijze symbooltegel met het klavertje  (afbeelding). Deze tegel komt te liggen bij zelfbeheerinitiatieven waar de gemeente een beheerovereenkomst mee sluit.

 

 

Hanging baskets Couwenhoven

Het idee:

Groen en kleur terugbrengen in Couwenhoven. De afgelopen jaren is om verschillende redenen groen verdwenen en is het is nogal ‘grijs’ geworden. Het idee is om met de buurt een pilot  hanging baskets te starten bij Couwenhoven 61; met de buurt bakken aanschaffen, vullen en onderhouden.

De resultaten:

De initiatiefgroep is langs alle buurtbewoners van Couwenhoven gegaan en heeft gevraagd wat zij van het initiatief vonden. Het overgrote deel was enthousiast over het idee en een aantal bewoners wilde ook meehelpen met ophangen, water geven en beplanten. De baskets zijn tweedehandsbaskets aangeschaft bij een andere gemeente. In het najaar 2018 zijn 10 baskets met de straat opgehangen en ingeplant met wintergroen. In het voorjaar van 2019 zijn de vaste planten ondergebracht bij bewoners en vervangen door geraniums. De baskets worden gecontroleerd en onderhouden door de bewoners, de afspraken hierover zijn vastgelegd in een zelfbeheerovereenkomst tussen gemeente en de bewonersgroep.

Exotenbrigade

Het idee:

Helpen om invasieve exoten, waaronder de Japanse duizendknoop, te bestrijden ten gunste van inheemse planten. De groep wil de gemeente helpen om groeiplekken in kaart te brengen en bij de communicatie richting bewoners.

 Het resultaat:

Er was direct veel animo om mee te doen met de exotenbrigade. De groep heeft veel tijd gestoken in op het opdoen van kennis over de soort en verschillende praktijkervaring met verwijdering. Ze hebben een excursie georganiseerd met boswachter van het Utrechts Landschap, de groenambtenaren, groene groepen en inwoners waarin een paar duizendknoop-haarden in de gemeente zijn bezocht. De exotenbrigade heeft zich ingezet voor een pilot met bestrijding op een zwaar vervuilde plek. Ze zijn betrokken bij het beleid en geven locaties door op de digitale kaart die gemeente hiervoor heeft ontwikkeld. Het initiatief draait nu mee onder Pijler 3 van de inwonersbeweging Samen Duurzaam Zeist. De groep blijft actief met het registreren van groeiplaatsen, communicatie en het monitoren van plekken die door de gemeente zijn aangepak.

 Wil je ook meedoen? Meld je dan aan voor deze groep.

 

Fruit in het ‘t Griftbosje

Het idee:

’t Griftbosje is een initiatief van omwonenden om het verruigde stuk groen in beheer te nemen naast de speeltuin op de hoek van de Griffensteijnselaan en de Ridderschapslaan. Sinds januari 2018 worden er steeds kleine projecten opgepakt om het Griftbosje verder vorm te geven. Met hulp van Groen aan de Buurt gaan we fruitbomen planten in de strook grenzend aan de speeltuin en verdichten we de bosrand langs de Ridderschapslaan met een aantal fruitbomen en struiken.

Het resultaat:

In het najaar 2018 zijn op de boomplantdag verschillende fruitbomen en struiken geplant. Alle planten zijn aangeslagen en stonden in het voorjaar prachtig te bloeien. Met de NLDoet dag in 2019 is met hulp van scholieren van het CCZ flink wat oud hout en een omgewaaide boom opgeruimd, fruitbomen en struiken bemest, de nieuwe toegang tot het Griftbosje verbeterd en vogelhuisjes opgehangen. Er zijn nog plannen te over, waaronder de aanleg van een wadi met speelwaterpomp.

 

Video's
Groen aan de Buurt is een samenwerking van
Mogelijk gemaakt door
IVN landschaperfgoedutrecht NMU
Provincie Utrecht