Menu
De pilots

De pilots

Groen aan de Buurt heeft pilotprojecten doorlopen in de onderstaande gemeenten. Zie de speciale pagina’s per project!:

Wil je ook een pilot bij jou in de gemeente? Kijk dan op deze pagina wat de mogelijkheden zijn.

Partners

Bij de pilotprojecten zijn de gemeenten waar ze plaatsvinden actief betrokken. Verder droeg bij de bovenstaande pilots het Waterschap Vallei en Veluwe bij aan pilots binnen gemeenten in hun werkgebied. De pilots worden mede-gefinancierd door de Provincie Utrecht via Groen aan de Buurt.

Video's
Groen aan de Buurt is een samenwerking van
Mogelijk gemaakt door
IVN landschaperfgoedutrecht NMU
Provincie Utrecht