Menu
Soest

Soest

Iedereen die goede ideeën had voor een groenere en aantrekkelijkere Noorder Eng was welkom om deze in te brengen tijdens twee bewonersavonden Groen aan de Buurt. De goed bezochte avonden leverden vele ideeën op. Acht zijn ideeën uitgekozen waar bewoners de komende tijd mee aan de slag gaan.Samen maken we de Noorder Eng mooier en groener!

Bloemenpostzegel

Mooi bloemenbeeld creëren door het bestaande bloemenveld bij de Waldeck Pyrmontlaan (ter hoogte van de afsluiting) meer gevarieerd maken. Daarnaast kijken we naar mogelijkheden om het bloemenveld uit te breiden. Contactpersoon is Mieke de Metz.

Landschappelijke heggen

Het verfraaien van de Noorder Eng met landschappelijke heggen en hagen. Als eerste stap kijken we of we op een aantal plekken, bijvoorbeeld langs wandel- en fietspaden, bestaand hekwerk kunnen camoufleren met een fraaie heg. Contactpersoon is Henk Korten.

Vrijwilligersgroep Sleedoornpage

Uitbreiden van de bestaande vrijwilligersgroep die zicht inzet voor de zeldzame vlinder Sleedoornpage op de Noorder Eng. Contactpersonen zijn Violet Middelman en Remco Vos.

Werkgroep landschapsbeheer Noorder Eng

Een werkgroep oprichten die helpt bij aanleg en beheer van nieuwe en bestaande landschaps­elementen op de Eng. Contactpersoon is Gerrit Vink.

Fruitbomen en bloemen Van Goyenlaan

Net buiten de Soestereng, bij de Van Goyenlaan, willen we fruitbomen en/of bloemenstroken aanleggen op een saaie groenstrook. Contactpersoon is Sylvia Schijve.

Bramen plukstruiken

Onderzoeken of het mogelijk is een plukplek voor bramen te maken. Mogelijk kan dat door een verruigd terrein bij de Chalonhof dat overwoekerd is met bramenstruiken op te knappen in overleg met de eigenaar. De struiken terugsnoeien en geleiden, zodat de bramen weer geplukt kunnen worden. Contactpersoon is Pieter de Jong.

Boomspiegels

Opknappen van de boomspiegels in de Waldeck Pyrmontlaan. Contactpersoon is Dic de Metz.

Herenboeren Soest e.o.

Verkennen mogelijkheden voor duurzame voedselproductie in de vorm van een kleinschalig, coöperatief, gemengd boerenbedrijf op de Noorder Eng. Contactpersoon is Henk Vroom.

Doet u mee? Heeft u interesse om u mee te helpen bij een van de projecten? U kunt contact leggen met bovenstaande contactpersonen of via Groen aan de Buurt aanspreekpunt Evelien Kenbeek van Landschap Erfgoed Utrecht,e.kenbeek@landschaperfgoedutrecht.nl

Video's
Groen aan de Buurt is een samenwerking van
Mogelijk gemaakt door
IVN landschaperfgoedutrecht NMU
Provincie Utrecht