Menu
Zeist

Zeist

Uit twee bewoners avonden Groen aan de Buurt zijn vijf ideeën gekomen. Deze ideeën zijn omgevormd tot projecten waarmee bewoners druk aan de slag zijn. Uiteindelijk maken we samen Zeist-West nog mooier en groener!

Vergroenen Montessorischool Griffensteijn

Montessorischool Griffensteijn heeft het schoolplein al flink vergroend met hulp van de kinderen en ouders. Het groene schoolplein bevalt goed. Een aantal enthousiaste ouders wil met drie nieuwe ideeën aan de slag. 1) De hemelwaterafvoer van de school (deels) ontkoppelen, zodat dit water benut kan worden voor de tuin in plaats van directe afvoer in het riool. 2) composteren van groenafval op de school 3) een ‘educatief’ zonnepaneel, zodat kinderen kunnen zien hoe een zonnepaneel werkt.

Zelfbeheertegel

Er wordt nog wel eens per ongeluk een stuk groen door de gemeente beheerd dat bij bewoners in beheer is. Deze groep gaat met een ontwerp voor een zelfbeheertegel aan de slag, zodat voor iedereen duidelijk is dat het groen door de bewoners wordt beheerd.

Hanging baskets Couwenhoven

Groen en kleur terugbrengen in Couwenhoven. De afgelopen jaren is om verschillende redenen groen verdwenen en is het is nogal ‘grijs’ geworden. Het idee is ontstaan om in de 61e straat een pilot  hanging baskets te starten; met de buurt bakken aanschaffen, vullen en onderhouden.

Exotenbrigade

Helpen om invasieve exoten, waaronder de Japanse duizendknoop, te bestrijden ten gunste van inheemse planten. De groep richt zich in de eerste instantie op het helpen bij het herkenning en het in kaart brengen van groeiplekken.

Aanplant fruit in ’t Griftbosje

Sinds januari 2018 worden er steeds kleine projecten op gepakt om het Griftbosje verder vorm te geven. Nu worden er fruitbomen geplant in de strook grenzend aan de speeltuin en wordt de bosrand verdicht met een aantal fruitbomen en struiken.

Wilt u meedoen? Heeft u interesse om u mee te helpen bij een van de projecten? U kunt contact leggen via Groen aan de Buurt aanspreekpunt Charlotte Robben van IVN Utrecht via c.robben@ivn.nl.

 

Video's
Groen aan de Buurt is een samenwerking van
Mogelijk gemaakt door
IVN landschaperfgoedutrecht NMU
Provincie Utrecht