Menu
Links en documenten

Links en documenten

Naast het creëren van omstandigheden waarin initiatieven kunnen ontstaan is het ook goed aandacht te hebben voor het ondersteunen van bestaande initiatieven. Als gemeente kunt u omstandigheden en randvoorwaarden creëren waardoor het nemen van initiatief makkelijker wordt. Een andere houding, een maatregel of juist het niet nemen van een maatregel laten ruimte aan buurtinitiatieven. Hieronder staan handige links en nuttige documenten voor gemeenten, gerangschikt naar onderwerp.

(Meer)waarde van groen

Samenspel Overheid en bewonersinitiatief

Verantwoordelijkheid

  • Regel die burgerinitiatieven. Over hoe gemeenten omgaan met het onderwerp aansprakelijkheid in relatie tot maatschappelijke initiatieven in de openbare ruimte. En er wordt ingegaan op de juridische wereld rond aansprakelijkheid, risico’s om aansprakelijk gesteld te worden, schade en verzekeren. Tevens bevat het aanbevelingen hoe het anders of beter kan en zo meer ruimte komt voor maatschappelijk initiatief.
  • Loslaten in vertrouwen, rapport van Raad voor openbaar bestuur (2012, PDF). Naar een nieuwe verhouding tussen overheid, markt én samenleving.

Voorbeelden

Video's
Groen aan de Buurt is een samenwerking van
Mogelijk gemaakt door
IVN landschaperfgoedutrecht NMU
Provincie Utrecht