Menu
Steeds meer natuurprojecten weten KIEM te vinden

Steeds meer natuurprojecten weten KIEM te vinden

Initiatiefnemers van natuurprojecten weten KIEM steeds beter te vinden. Sinds de regeling in januari werd verlengd en uitgebreid naar duurzaamheid is aan zeven nieuwe natuur- en duurzaamheidsprojecten een bijdrage toegezegd. De aanvragen kwamen uit de gemeenten Eemnes, Zeist, Utrechtse Heuvelrug, Rhenen, De Bilt en De Ronde Venen. Het Elise Mathilde Fonds, het K.F. Hein Fonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht, de fondsen achter KIEM, roepen groene initiatiefnemers in de provincie Utrecht op om een aanvraag in te dienen.

Grutto in de kijker

Een van de projecten was de aankoop van een telescoop voor de weidevogelwerkgroep in Eemnes, die de stand van de weidevogels in de Eempolder monitort en broedplaatsen beschermt. Gert Bieshaar, coördinator van de weidevogelwerkgroep in Eemnes, vertelt dat de veertig leden van de werkgroep alle nesten zoeken en markeren, zodat boeren eromheen kunnen maaien. “Intussen zijn 94 agrarische bedrijven aangesloten bij ons programma. Nagenoeg alle boeren in dit gebied.”

Naast de nesten is het ook belangrijk om de vogelsoorten en hun aantallen in kaart te brengen. “Dat doen we met verrekijkers. Maar voor de grote rustpercelen zijn die niet toereikend. Als je wilt zien wat voor steltloper er op achthonderd meter afstand staat, heb je een goede telescoop met statief nodig. Die is kostbaar, maar met hulp van KIEM is hij er toch gekomen. Zo kunnen wij nog beter ons werk doen.”

Oproep: vraag ook aan!

Met de natuurregeling KIEM kunnen stichtingen en verenigingen in één beknopte aanvraag bij drie fondsen een bijdrage aanvragen. Aanvragen kunnen doorlopend ingediend worden en hebben een behandeltermijn van ongeveer twee maanden. Middelgrote groeninitiatieven komen in aanmerking voor een bijdrage van maximaal € 5.000 en soms kan hiermee een project volledig gefinancierd worden.

Ook een groen idee? Er is nog voldoende budget beschikbaar voor nieuwe groene initiatieven in de provincie Utrecht, dus initiatiefnemers zijn van harte uitgenodigd om een aanvraag in te dienen.

Kijk voor meer informatie over richtlijnen en voor meer voorbeeldprojecten op de nieuwe website: www.kiemutrecht.nl    


Nieuwe subsidieregelingen gemeente Nieuwegein

De gemeente Nieuwegein heeft maar liefst twee nieuwe subsidieregelingen. Er kunnen subsidies aangevraagd worden voor duurzame initiatieven en groene daken. 

De gemeente Nieuwegein wil werken aan een energieneutrale, gezonde, groene en klimaatbestendige stad. Daarom ondersteunen ze groene en duurzame initiatieven. Zo blijft de stad leefbaar en ondanks de lange warme perioden en extreme regenbuien die door klimaatverandering steeds vaker voorkomen. Daarom stimuleert de gemeente inwoners, ondernemers en organisaties om ook een bijdrage te leveren via deze twee regelingen. Neem dus snel een kijkje zodat je aan de slag kunt bij jou in de buurt!

Subsidie duurzame initiatieven

Initiatieven kunnen een subsidie aanvragen voor activiteiten die een gezonde leefomgeving bevorderen en die bijdragen aan de duurzame en groene doelen van de gemeente. Denk bijvoorbeeld aan vergroening van de stad, energiebesparing, minder afval of duurzaam vervoer. Hierbij wat inspiratie:

  • Een gezamenlijke buurttuin.
  • Een groene gevel met de VVE.
  • Een experiment om in een woongroep samen slim afval te scheiden of te verminderen.
  • Een manier om via het Wijkplatform spullen uit te lenen en opnieuw te gebruiken.
  • Samen met de buren energie besparen.
  • Samen met een ondernemer in de buurt energie opwekken of opslaan.
  • Een nieuwe groene en duurzame activiteit in de buurt.
  • Een activiteit op school om water te leren besparen of afval te recyclen.
  • Energie besparen op de sportvereniging.
  • Een Tiny Forest vlakbij school.

Meer informatie of meteen aan de slag met een subsidie aanvragen? Dat kan via de website.

Subsidie groene daken

Naast de subsidie voor duurzame initiatieven kunnen bewoners ook een subsidie aanvragen voor een groen dak, te weten: de materiaalkosten, de loonkosten en de omzetbelasting.

Maximaal de helft (50 procent) van de kosten van het groene dak worden vergoed krijgen, tot een maximum van € 1.500,00 per aanvraag. Er moet minimaal 6 vierkante meter aaneengesloten groen dak worden aangelegd. In 2020 is de totale subsidiepot € 10.000,00.

Meer informatie over de spelregels of meteen een subsidie aanvragen? Bekijk dan snel de website.


Plannen voor water in je buurt? Vraag subsidie aan!

De subsidieregeling voor duurzaam waterbeheer en waterbewustzijn is opnieuw verlengd. Bewonersgroepen, schoolklassen en wijkcomités met plannen voor water in hun eigen woonomgeving kunnen bij het waterschap een subsidie van maximaal vijfduizend euro aanvragen.

Subsidie Blauwe Bewonersinitiatieven
Met de subsidie Blauwe Bewoners Initiatieven wil Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden waterbeheer beter zichtbaar maken. 60% van ons werkgebied staat zonder dijken en gemalen onder water, maar daarvan zijn veel mensen zich niet bewust. Ook moeten we ons voorbereiden op steeds langere perioden van droogte, afgewisseld door hevige piekbuien. Dat vraagt actie, en niet alleen van het waterschap!

In 2019 ontvingen 21 initiatieven uit Lopik, IJsselstein, Utrecht, Zeist, De Bilt en Utrechtse Heuvelrug subsidie voor uiteenlopende projecten: onder meer voor een opruimactie voor zwerfafval, de aanleg van groene daken, diverse workshops op scholen over plastic soep en het maken van waterspuwers voor op de regenpijp, de realisatie van een waterspeelplaats, een documentaire over waterbeheer en het watervriendelijk inrichten van twee schoolpleinen. Een overzicht van alle projecten is te vinden op de kaart op de webpagina van Blauwe Bewoners Initiatieven: www.hdsr.nl/blauwinitiatief

Hoogheemraad Els Otterman: “Prachtig om te zien hoe bewoners in hun eigen omgeving anderen stimuleren om bewust met water om te gaan. We hebben nog ruimte om meer projecten te ondersteunen. Daarom roep ik iedereen op om met aanvragen te komen, in het bijzonder in de ‘witte vlekken’ in ons gebied: in Woerden, Oudewater, Montfoort, Bodegraven-Reeuwijk, Krimpenerwaard en Nieuwkoop”.

Hoe subsidie aanvragen?
Een stichting, vereniging of één persoon namens een groep mensen kunnen de subsidie aanvragen. Het project of de activiteit moet in het beheergebied van De Stichtse Rijnlanden plaatsvinden. Per aanvraag stelt het waterschap maximaal € 5.000 (incl. BTW) beschikbaar, waarbij het waterschap ten hoogste de helft van de kosten van het project of de activiteit betaalt. Meer informatie en een aanvraagformulier is te vinden op de webpagina: www.hdsr.nl/blauwinitiatief


Webinar: Jouw tuin klimaatproof – De watervriendelijke tuin

Op 2 juni is er ’s avonds een webinar over hoe je je tuin water- en droogtebestendig kan maken. Twee ervaringsdeskundigen laten in korte presentaties zien wat je allemaal in je eigen tuin kunt doen.

Water in je tuin is ontzettend belangrijk voor planten en dieren. Tegelijkertijd zijn er steeds meer periodes van droogte gevolgd door zware hoosbuien. Hoe los je dit overschot of tekort aan water in de tuin op? Er zijn verschillende aanpassingen die helpen om je tuin water- en droogtebestendig te maken. Denk bijvoorbeeld aan regentonnen, wadi’s, infiltratiekratten en planten die tegen droogte kunnen. Maar hoe werken deze oplossingen en hoe kan je ze zelf toepassen in je tuin?

We hebben voor dit webinar twee ervaringsdeskundigen uitgenodigd. Ecologische hovenier en tuinontwerper Lilian Verhaak en Michiel Rijsdijk, Senior Adviseur Water bij gemeente Utrecht, laten in korte presentaties zien hoe een watervriendelijke tuin eruit ziet en wat je allemaal in je eigen tuin kunt doen.

Na afloop is er gelegenheid om vragen te stellen.

Wat: Webinar over de watervriendelijke tuin
Waar: Zoom Video Webinar – link volgt na aanmelding
Wanneer: 2 juni, 19.30 uur – 20.30 uur
Presentatie door : Ecologische hovenier en tuinontwerper Lilian Verhaak en Michiel Rijsdijk, Senior Adviseur Water van de gemeente Utrecht
Kosten: gratis

Georganiseerd door Milieucentrum Utrecht, Energie-U, Utrecht Natuurlijk en de Natuur- en Milieufederatie Utrecht.

Inschrijven kan via deze link!


Bloeiend Nieuwegein!

De groenstrook bij de Margrietschool in Batau-zuid verandert in een wilde bloemen weide!

Het burgerinitiatief Bloeiend Nieuwegein van Josien van Harten heeft als doel verhoging van biodiversiteit ofwel ‘Maak plaats voor wilde bloemen’ en hierbij betrekken van jeugd en buurt. In Nieuwegein wordt in samenwerking met Groen Doet Goed en de gemeente de eerste bloemenweide op 6 mei realiteit. De wilde bloemen weide biedt les materiaal voor de leerlingen, direct naast de Margrietschool Zuid: welke bloemen groeien er, is er verschil tussen de bloemen in zon en schaduw? De gemeente neemt deze strook op in het onderhoud programma.

In deze tijd van maatregelen krijgen kinderen van de Margrietschool de Doe-kaart ‘bloemen voor de bijen’ aangeboden om thuis de hoogste zonnebloem te laten groeien.

Wil jij ook plaats maken voor wilde bloemen bij school of in je buurt, super! Neem contact met mij op via josien@bloeiendnieuwegein.nl en we gaan aan de slag.

Bloeiend Nieuwegein wordt mogelijk door subsidie van Groen aan de buurt – www.groenaandebuurt.nl; educatieve invulling in samenwerking met Groen doet Goed, subsidie vanuit de provincie Utrecht www.ivn.nl/groen-doet-goed/nieuwegein en bijdrage van wijknetwerk Batau-Zuid. Met advies van KNHM – www.knhm.nl.

www.bloeiendnieuwegein.nl


Groen in deze bijzondere tijd

Tijdens deze bijzondere tijd kunnen veel van onze activiteiten in hun huidige vorm niet doorgaan, omdat we allemaal zoveel mogelijk thuis moeten blijven. Mensen hebben juist nu behoefte aan buiten een frisse neus halen om even te ontsnappen aan het binnen zijn. Groene tuinen en buurten gaan we op een nieuwe manier waarderen. Hierdoor ontstaan wellicht nieuwe ideeën voor groene bewonersinitiatieven als de crisis straks voorbij is. Hieronder geven wij een aantal tips voor (opkomende) bewonersinitiatieven, maar ook voor natuurbeleving  rondom huis.

Geld voor goede ideeën

Heb of doe je een goed idee op voor een groen bewonersinitiatief, maar nog geen geld om het uit te voeren? Gebruik deze tijd om een aanvraag te doen bij een fonds. Download hier een uitgebreid overzicht van subsidies en fondsen voor groene bewonersinitiatieven. Dan kun je straks aan de slag met een initiatief bij jou in de buurt. Nu genoeg tijd om je plannen goed  uit te werken en voor te bereiden!

Tip: Blijf trouw aan je project. Soms past een fonds net niet bij wat je met jouw project wilt doen. Blijf in dat geval trouw aan je project en ga niet iets anders doen enkel en alleen om financiering te krijgen.

Vrijwilligers zijn goud waard

Lees de handleiding groene_vingers_in_de_buurt. Deze leuke handleiding staat vol met tips over het werken met vrijwilligers in groene buurtprojecten. Vrijwilligers werken niet voor het geld. Ze komen voor de gezelligheid, om mensen te ontmoeten, om iets goeds te doen voor de buurt. Dat is lastig in deze tijd van social distancing. Zorg dus juist nu dat vrijwilligers zich gezien en gewaardeerd voelen. Stuur ze bijvoorbeeld eens een bedankje of complimentje.

Contact houden

We mogen de komende tijd geen fysieke bijeenkomsten organiseren. Maar hoef je je buurtgenoten niet helemaal te missen. Er is digitaal veel mogelijk: deel filmpjes, foto’s en nieuwtjes met elkaar via telefoon, e-mail, whatsapp, sociale media, nieuwsbrief, etc. Virtueel bij elkaar komen kan ook, bijvoorbeeld met Microsoft Teams, Google Duo of Zoom.us.

#groenomtedoen

Het coronavirus zorgt voor onzekerheid en stress. Gun jezelf wat ontspanning! Uit onderzoek blijkt dat dagelijks buiten zijn stressklachten met maar liefst 50% kan verminderen. Doe daarom mee met de campagne #groenomtedoen en ervaar de positieve effecten van natuur voor gezondheid & welzijn.

Nederland Zoemt

Op 18 en 19 april organiseert Nederland Zoemt voor de derde keer de Nationale Bijentelling. Dit jaar gewoon vanuit je achtertuin of balkon. Met meer kennis over de bij, kunnen we ze beter helpen. Doe je mee? Meld je dan hier aan

Vogels kijken

Doordat we meer thuis zijn, maken we de natuur rondom het huis intensief mee dit voorjaar. Dit is de ideale situatie om vogels te tellen. In de tuin of op het balkon kun je genieten van de trekvogels die terugkomen uit hun overwinteringsgebieden. Zie dit artikel met daarin vijf vogels om voor thuis te blijven.

Hier nog meer tips voor Natuurbeleving rondom jou huis:

 

Bloemenweide

 


Expositie Groen aan de Buurt

Heggen, hangende manden, bijenlinten, schoolpleinen, wilgenbrigades, vlinder- en bijentuinen en bloemenweides.  Je kunt het zo gek niet bedenken, of er valt iets mee te doen om buurten leefbaarder en groener te maken. En het bevordert ook nog eens de onderlinge burencontacten. Tot 2 april 2020 is tijdens kantooruren een tentoonstelling te zien in het Huis van de Provincie Utrecht met verschillende projecten van Groen aan de Buurt

Steeds meer mensen willen aan de slag met de natuur in hun eigen omgeving. Het programma stimuleert deze groene bewonersinitiatieven, waarbij de buurt participeert. Daarmee gaat het niet alleen om mooier groen, maar ook om meer biodiversiteit, een beter klimaat en gezelligheid onder elkaar. Daarnaast is er een kennisnetwerk, waarbij de bewonersinitiatieven van elkaar kunnen leren of ideeën opdoen en er ook kennisuitwisseling is tussen overheden. In de tentoonstelling zijn mooie voorbeelden van verschillende initiatieven te zien.


Groene Kalender 2020

Omdat je 2020 niet groen genoeg kunt maken, hebben we een Groene Kalender gemaakt. Van Slootjesdagen tot Nacht van de nacht: zo mis je nooit meer een groene dag!

Groene Agenda 2020-Groen aan de Buurt


Het Rugzakje

De Voucherregeling Beleef en Bewonder! 2019 heeft dit jaar het geolocator onderzoek naar de Kleine Karekiet en de Bosrietzanger ondersteund. Hieronder lees je het verhaal van Huib de Rooij, van Vogelringstation de Haar.

De kleine karekiet en bosrietzanger zijn nu algemene broedvogels in Nederland. Als we straks weten waar de overwinteringsgebieden van onze karekieten zijn en hoe de trekroutes lopen dan kunnen we die informatie gebruiken om bottlenecks op te sporen mochten deze soorten in de toekomst achteruit gaan. Ook biedt het nu vastleggen van deze gegevens de mogelijkheid om het onderzoek na bijvoorbeeld tien jaar te herhalen om te kijken of er veranderingen optreden. Bijvoorbeeld door de klimaatverandering.

Het verhaal van Huib de Rooij van VRS de Haar

In de vroege ochtend vlak voor zonsopkomst worden de netten opgezet. Het is vervolgens de bedoeling dat de vogels in het net vliegen.

Mistnet

Daarna worden ze uit het net gehaald, krijgen een ring, worden gemeten, gewogen en vliegen weer weg. Iedere ring heeft een unieke code, zoals iedere auto een unieke kentekenplaat heeft.
Alle gegevens gaan in een database, waarin inmiddels miljoenen vogels geregistreerd staan.

Het is mei, als ik, als medewerker van het vogel ring station De Haar, samen met een ringer langs de netten loop.

Met verbazing zie ik een kleine karekiet met een rugzakje in het mistnet zitten.
Hoe is het mogelijk om na een jaar terug te keren op zelfde locatie, na een reis naar en van de Sahara (totaal plm. 7000 kilometer)

Even laat ik mijn gedachten gaan. Een vogeltje van tussen de 10 en 15 gram, die een afstand van 3000 à 4000 kilometer vanuit ons gebied vliegt en uiteindelijk weer terugkomt op dezelfde plek.

In de periode tussen vertrek en aankomst zijn er onderweg huizen gebouwd, wegen aangelegd, en is de natuur veranderd. Ik vind het een wonder of is er sprake van intelligentie

Maar waar is deze kleine karekiet geweest? Welke route heeft hij gevolgd?

 Ringen

Het ringen in Nederland gebeurd al sinds 1911. Men vroeg zich af waar de vogels in het najaar bleven en of de koolmees in de zomer dezelfde was als de koolmees in de winter. Door een ring is de vogel herkenbaar geworden en kan bij weerzien gemeld worden.  Maar een (terug)melding volgt pas als de ring van de vogel ergens afgelezen kan worden.  Meestal kan dit pas, als de vogel weer wordt (terug)gevangen. De kleinste ring heeft maar een doorsnede van 2 mm en kan zelfs met een verrekijker op afstand niet afgelezen worden. Op basis van de ring kon een scholekster gezien in Leidsche Rijn terug gemeld worden. De scholekster kreeg 31 jaar geleden in Zeeland zijn ring.

Diverse vogelringen

Ring 2 mm Vuurgoudhaantje

Ring 26 mm Knobbelzwaan

Kleurringen

Om vogels in het veld ( met verrekijker of scoop) goed af te kunnen lezen krijgen enkele soorten, naast de gebruikelijke unieke ring, een extra ring. Een kleurring met duidelijke kenmerken (kleuren en/of letters en/of cijfers). Dit levert veel meer informatie (terugmeldingen) op over de vogels. Sommige vogelaars maken er zelfs een hobby van om kleurringen in het veld af te lezen en staan soms uren te turen op een weiland vol vogels.

Kleurring – Roek

Kleurring – Torenvalk

Geolocator (rugzakje)

 De volgende stap is om een vogel ook te voorzien van een geolocator, ook wel rugzakje genoemd. Maar in tegenstelling tot de kosten van een ring ( plm. 15 eurocent, kost een geolocator plm. 140,- euro.) De geolocator weegt ongeveer 0,7 gram, wat minder is dan 5% van het lichaamsgewicht van een kleine karekiet. Een lichtcensor is bevestigd op een ‘antenne’ om te voorkomen dat deze afgedekt wordt door de veren van de vogel. De geolocator wordt bevestigd d.m.v. een tuigje en wordt als een soort “rugzakje” op de rug van de vogel meegedragen en vormt geen belemmering voor het vliegen en de rui.

Geolocator – rugzakje

De geolocator bestaat uit een lichtgevoelige censor, een klok, een geheugenchip en een batterij. De lichtintensiteit wordt door de geolocator gemeten, en wordt samen met het exacte tijdstip van de meting opgeslagen.

Zwartkop  terug met rugzakje

Op basis van zonsopgang en zonsondergang is de daglengte te bepalen, en daarmee de breedtegraad. Het moment dat het middag en middernacht is, verraadt de lengtegraad. En zo is de locatie, op 50 tot 200 kilometer nauwkeurig, te bepalen.

Zwartkop met rugzakje

De geolocator kan geen signalen uitzenden en de opgeslagen informatie kan alleen met behulp van een computer uitgelezen worden.

Begrijpelijk dat we erg blij zijn met iedere kleine karekiet of bosrietzanger die weer terugkomt met zijn rugzakje.

Kleine Karekiet met geolocator

Meer weten over VRS De Haar en het ringen van vogels?

Website :            http://www.vrsdehaar.nl/

Facebook :          https://www.facebook.com/vrsdehaar/


Ontmoetingstuin Bijleveld

In de gemeente de Ronde Venen is met steun van de Voucherregeling Beleef en Bewonder! 2019, de “Ontmoetingstuin” Bijleveld aangelegd. Hieronder het verhaal van Ron van Vark, initiatiefnemer van Ontmoetingstuin Bijleveld.

In onze huidige, jachtige en digitale maatschappij staat het persoonlijke contact onder druk. Veel bewoners van onze buurt werken en hebben (naast sporten, familie en andere verplichtingen) weinig tijd om in gesprek te raken met andere buurtbewoners. Met de Ontmoetingstuin hebben we nu een centrale plek in onze buurt gemaakt waar jong en oud elkaar kunnen treffen, de moestuin vormt hierin het hart.

In onze buurt lag een vervallen speelplaatsje. Het is eigendom van de gemeente de Ronde Venen en was voorheen ingericht als speelplaats. In de loop der tijd is de speelplaats steeds minder gebruikt gaan worden, is vervallen en is uiteindelijk weer door de gemeente ontmanteld. Wat over bleef was een plek met tegels.

Dat zag er niet uit en we wilden met de buurt deze plek opknappen. Er is een plan gemaakt voor een Ontmoetingstuin en dat hebben we met de gemeente De Ronde Venen besproken. De gemeente reageerde direct enthousiast op ons plan.

We hebben een begroting gemaakt, er zijn subsidies aangevraagd bij Oranjefonds, Groen doet goed en Groen aan de Buurt. Na toezegging zijn we begonnen met het werk: hout kopen voor plantbakken, voor een hek, allerlei andere materialen en gereedschap, een boekenkast (van de kringloop) en natuurlijk poot en zaaigoed.

Met veel enthousiasme en samen met Jongerenwerk en buurtbewoners hebben we plantbakken gemaakt, die gesponsord worden door bedrijven (zodat we ook financieel zekerheid hebben in de toekomst). Van de gemeente hebben we tuinaarde en compost gekregen en na 3 maanden werk was onze tuin eindelijk klaar en was de officiële opening op 17 april 2019 door wethouder Kiki Hagen.

Alle groenten uit de tuin mogen de buurtbewoners meenemen en thuis gebruiken. Ook worden er activiteiten bij de Ontmoetingstuin georganiseerd die door bewoners zelf bedacht zijn: Burendag, High Tea middag, Erwtensoep proeverij, Uiensoep proeverij en Rode Bietensoep proeverij. Alles met (zoveel mogelijk) producten uit eigen tuin. De opkomst bij deze activiteiten is groot en de gezelligheid en saamhorigheid ook!

Verder willen we de buurt graag meer vergroenen en “onttegelen”. Net als bij de Ontmoetingstuin de tegels eruit en groen erin. Liefst in alle achtertuintjes, een rijtje tegels eruit en wat tomatenplantjes etc. erin. Dit “moestuinen in het klein” is leuk voor jong en oud en is ook veel beter voor de waterhuishouding.

Het bedenken en maken van de Ontmoetingstuin is een erg leuk proces geweest waar we met veel plezier aan gewerkt hebben. De Ontmoetingstuin heeft de buurt positief veranderd. Bewoners spreken elkaar meer en zijn elkaar beter gaan kennen.

Ook belangrijk: de groenten uit eigen moestuin smaken geweldig!!

       


Video's
Groen aan de Buurt is een samenwerking van
Mogelijk gemaakt door
IVN landschaperfgoedutrecht NMU
Provincie Utrecht