Menu
Nieuwe schapenroute op landgoed Heidestein

Nieuwe schapenroute op landgoed Heidestein

Eind 2018 is er een leuke en leerzame kinderroute aangelegd op landgoed Heidestein. Omdat er altijd wel iets nieuws te leren is, vind je vanaf nu om de drie maanden een nieuwe set vragen op de schapenborden. Tijdens deze Schapenroute wordt je natuurkennis op de proef gesteld. Kom jij naar landgoed Heidestein om de nieuwe Schapenroute te ontdekken?

Elk seizoen een ander thema

Elk seizoen zal de route een ander thema behandelen. Zo kom je vanaf juni alles te weten over de zomer en herfst op landgoed Heidestein. Vanaf september leer je op de route waarom je dieren niet altijd zelf zult zien en in december gaat de route over de overgang van de winter naar de lente. Vanaf maart kun je de lammetjesroute lopen.

De kinderroute van 1,2 kilometer start bij de ingang van Schaapskooi Heidestein en kan ook gelopen worden als de kooi gesloten is. De koppen van de Schapen wijzen je de weg!

Kijk hier voor meer informatie over de route.

Nieuwe routes met behulp van de Voucherregeling Beleef en Bewonder!

Het vernieuwen van de route is gerealiseerd door de Voucherregeling Beleef en Bewonder!, gesubsidieerd door de provincie Utrecht. Beleef en Bewonder! stimuleerde de realisatie en past uitstekend bij het ontwikkelen van nieuwe kinderroutes. Zo worden kinderen betrokken bij alles wat groeit en bloeit op Landgoed Heidestein.

 

 


Houten weer stukje groener door mooie samenwerking

Bewoners van Tiendhoeve en Randhoeve realiseerde in april een grote plantsoentuin. Dit in samenwerking met zo’n 30 jongeren en hun docenten van het Wellantcollege Houten. De bewoners adopteerden in 2018 een punt uit de 18 meter lange stoep, van de gemeente Houten. De tegels zijn verwijderd en er is een grote plantsoentuin aangelegd van 18 meter breed en 6 meter lang (op het langste punt). De betegeling was al langer een doorn in het oog voor de bewoners. Een biologische tuin met meer dan 500 planten, gericht op het aantrekken van vlinders en bijen, is het resultaat.

 

Samenwerken met het Wellantcollege

De omwonenden wilden de tuin graag zelf inrichten en benaderden Wellantcollege Houten voor het maken van een ontwerp. De wens was een volle tuin, met kleurrijke planten, die ook aantrekkelijk zijn voor bijen en vlinders. Een deel van de planten moest wintervast zijn, zodat de tuin in de winter ook een mooie groene blikvanger blijft. Leerlingen van het Wellantcollege werden uitgedaagd om een ontwerp te maken, waaruit het beplantingsplan is voortgekomen. Het plan is uitgevoerd door zo´n 30 VMBO-leerlingen en buurtbewoners.

De wijk vergroenen met behulp van de Voucherregeling Beleef en Bewonder!

Via de Voucherregeling Beleef en Bewonder!, gesubsidieerd door de provincie Utrecht, konden planten worden aangeschaft. Een voorwaarde vanuit de voucherregeling was dat minimaal 50% van de beplanting uit inheemse planten moet bestaan en het plantmateriaal milieuvriendelijk geteeld moest zijn. De gemeente heeft ook een boom gedoneerd. Via de Houtense regeling ‘Ons Buiten’ hebben de bewoners de tuin geadopteerd en dragen nu zorg voor het onderhoud en het beheer.

 

 


Subsidies voor ‘vergroenende’ initiatieven via Subsidieregeling Blauwe Bewonersinitiatieven

Bewonersgroepen, schoolklassen en wijkcomités opgelet: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden geeft subsidie voor projecten die zorgen voor het vergroten van het waterbewustzijn en duurzaam waterbeheer. Want waterbeheer doen we samen!

Voorbeelden van initiatieven die kans maken op subsidie zijn: de vergroening van een speelplein, de aanleg van een ijsvogelwand, een waterspeelplaats, het plaatsen van vlotten met waterplanten in stadswater of de organisatie van een waterexcursie door de buurt.

Al 24 buurtcomités, verenigingen, stichtingen en groepen bewoners in het gebied van De Stichtse Rijnlanden kregen subsidie voor hun initiatief!

Per aanvraag stelt het waterschap maximaal € 5.000 (incl. BTW) beschikbaar, waarbij het waterschap ten hoogste de helft van de kosten van het project of de activiteit betaalt.

Wie kunnen subsidie aanvragen?

Een stichting, vereniging of één persoon namens een groep mensen kunnen de subsidie aanvragen. Initiatieven die de aanvrager samen met het waterschap of andere organisaties doet kunnen ook onder de regeling vallen. Het project of de activiteit moet in het beheergebied van De Stichtse Rijnlanden plaatsvinden. Kijk op de projectenkaart op www.hdsr.nl/blauwinitiatief voor inspiratie en een aanvraagformulier!

 


Win € 6.000 via natuurprijs Groene Kroon

Groene initiatieven opgelet! Heeft u een initiatief met positief effect op de biodiversiteit in en rondom de bebouwde omgeving van de provincie? Dan kunt u meedoen aan de natuurprijs Groene Kroon en een prijs winnen ter waarde van € 6.000.

Met de natuurprijs Groene Kroon stimuleert de provincie Utrecht iedereen om te helpen onze bijzondere Utrechtse natuur te beschermen. Het thema van 2019: Natuur in en rondom de bebouwde omgeving. Meld uw initiatief uiterlijk 1 juni 2019 aan om kans te maken op de prijs.

Kijk op Groene Kroon voor het aanmeldformulier en meer informatie.


Ontmoetingstuin Bijleveld wordt 17 april officieel geopend

Op woensdagmiddag 17 april wordt de Ontmoetingstuin Bijleveld feestelijk geopend door Kiki Hagen (wethouder) en Dorinthe (kinderburgemeester). Een aantal buurtbewoners aan het Bijleveld in Vinkeveen heeft in overleg met de gemeente het initiatief genomen om een verwaarloosde plek om te toveren tot een groene plek waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten.

De Ontmoetingstuin wordt een centraal punt in de wijk en is een combinatie van een moestuin en een plek waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten, in de zon kunnen zitten op de bankjes, iets in de moestuin doen of zomaar een praatje kunnen maken met elkaar.

Een aantal bewoners waren het zat om tegen het verwaarloosde speelplaatsje op de hoek bij nr.18 aan te kijken. Ze hebben daarom contact gezocht met de gemeente de Ronde Venen om te informeren of er op die plaats een Ontmoetingstuin gemaakt kon worden. Er was al een plan gemaakt, de gemeente reageerde direct positief en wilde graag meewerken aan het initiatief. Na enkele gesprekken hebben de initiatiefnemers het groene licht gekregen, op 20 februari werd op het gemeentehuis de gebruiksovereenkomst getekend en begin maart zijn de werkzaamheden gestart. De gemeente heeft ook een aantal zaken beschikbaar gesteld (aanleg straatwerk, compost etc.). De Leer- werkplaats DRV (onderdeel van Tympaan-de Baat) heeft ook meegeholpen.

De gezamenlijke moestuin is een belangrijk onderdeel in het plan. Samen groente verbouwen, verzorgen, oogsten (en opeten) schept een band. Ook de jeugd kan zo kennis maken met de teelt en verzorging van “onze dagelijkse” groenten, educatie in de eigen woonomgeving dus. Er komt ook een buurtboekenkast en een insectenhotel. Voor de kleinsten zijn er een speeltoestel en een picknicktafel.

De Ontmoetingstuin is mede mogelijk gemaakt door fondsen van het Oranjefonds, Groen doet Goed (IVN) en de provincie Utrecht (via Voucherregeling Beleef en Bewonder!). De plantbakken zijn gesponsord door ondernemers en particulieren (Hartsink, Pearl Mijdrecht, Zuiderwaard Medisch centrum, Platimex, We supply Yachts en Vienna & Sofia).

 


Nieuw keurmerk voor ecologisch bermbeheer

De Vlinderstichting en Stichting Groenkeur brengt medio 2019 een nieuw keurmerk uit voor ecologisch bermbeheer. Sinds 7 maart 2019 zijn de voorgenomen eisen van de ‘Kleurkeur’ bekend. Daarmee kunnen opdrachtgevers en aannemers zich voorbereiden op een nieuwe standaard voor ecologisch bermbeheer.

Bermen maken een aanzienlijk deel uit van het Nederlands landoppervlak. Sommige soorten zijn afhankelijk van een goed natuurvriendelijk beheer en komen zelfs in Nederland alleen maar voor in wegbermen. Ook voor algemene bijen, vlinders en andere natuurwaarden vormen bermen een belangrijke schakel. Daarom genoeg redenen voor ecologisch beheer van bermen. Wat dit omvat wordt vastgelegd in het nieuwe keurmerk.

Lees het volledige artikel hier.


Utrecht erkent als bijvriendelijke gemeente

Utrecht is door Nederland Zoemt erkent als  ‘bijvriendelijke gemeente’

Sinds kort mag Utrecht zich ‘bijvriendelijke gemeente’ noemen. Een bordje met deze titel wordt binnenkort onthuld in het Griftpark. Dit is het startsein voor een campagne in Utrecht waarmee aandacht wordt gevraagd voor de wilde bij.

Wethouder Lot van Hooijdonk (GroenLinks) verzocht burgemeester en wethouders vorig jaar om aansluiting te zoeken bij Nederland Zoemt; een project van verschillende natuur- en milieuorganisaties. Het doel is het vergroten van voedselaanbod en nestgelegenheid voor wilde bijen in Nederland. De Utrechtse inzet voor de wilde bij is nu officieel erkend door Nederland Zoemt.

Lees het volledige artikel hier.


Voucherregeling Beleef en Bewonder! is gesloten

Op 11 februari 2019 opende de Voucherregeling Beleef en Bewonder! van Groen aan de Buurt voor de tweede keer. En met succes; binnen korte tijd stroomden er meer dan 150 aanmeldingen binnen! Vanwege de enorme toestroom aan fantastische projecten is het aantal plekken inmiddels gevuld en is het budget op. Conform ons reglement hebben we de regeling daarom eerder gesloten. Nieuwe aanvragen insturen is dus niet meer mogelijk.

Ben je helaas net te laat? Kijk dan vooral op deze pagina voor andere subsidieregelingen.

Mocht je een aanvraag hebben ingediend voor 19 maart en nog geen reactie hebben ontvangen? Dan zijn we op dit moment nog druk bezig met de behandeling van jouw projectvoorstel. Voor eventuele vragen kun je contact opnemen via servicepunt@groenaandebuurt.nl

Op deze pagina meer informatie over de voucherregeling, het reglement en het indienen van de verantwoording.


Laatste aanvragen Voucherregeling

We hebben heel veel aanvragen gehad en zijn druk bezig met het behandelen. We proberen iedereen zo snel mogelijk uitsluitsel te geven. Het budget is na deze aanvragen bijna op. Het is nog mogelijk om aanvragen in te dienen, maar er is een kans dat het budget over enkele dagen op is.

Let bij het doen van een aanvraag goed op de volledigheid van de projectbeschrijving en het bewijs van draagvlak. Dit vergroot de kans op een voucher en helpt ons in een prettige afhandeling.

We kijken uit naar de laatste aanvragen!


Hoera! Meer dan 100 aanvragen Voucherregeling Beleef en Bewonder!

We zijn de magische grens van 100 aanvragen gepasseerd. We zijn erg blij met het enthousiasme en de diversiteit aan leuke aanvragen! Zo hebben we aanvragen gehad voor: bloemenweides, boomgaarden, gemeenschappelijke tuinen, groen daken, biodiversiteitsonderzoek en het vergroenen van schoolpleinen.

 

We zijn druk bezig met het verwerken van alle aanvragen en proberen iedereen zo snel mogelijk uitsluitsel te geven. Er is nog steeds geld beschikbaar voor leuke aanvragen. Dus heb je een goed idee? Vraag dan snel een voucher aan van € 500 of € 1.000 voor een groen buurtproject. Doe je ook mee?!

Vouchers Beleef en Bewonder!


Video's
Groen aan de Buurt is een samenwerking van
Mogelijk gemaakt door
IVN landschaperfgoedutrecht NMU
Provincie Utrecht