Menu
Kom naar de ideeënavond Zeist-West

Kom naar de ideeënavond Zeist-West

Heeft u wensen en ideeën om Zeist-West groener en aantrekkelijker te maken? Wilt u meehelpen om met elkaar ‘groene’ projecten op te starten? Kom dan naar de ideeënavond Groen aan de Buurt.

Datum en tijd:                  dinsdag 12 juni van 19.30 tot 21.30 uur
Locatie:                               De koppeling, De Clomp 1904, 3704 KS Zeist

Op de ideeënavond vertelt Charlotte Robben van IVN hoe Groen aan de Buurt werkt. We geven voorbeelden vanuit vergelijkbare projecten in andere buurten en mogelijkheden ter inspiratie. Misschien heeft u al een idee waar u mee aan de slag wilt. Met elkaar vullen we deze ideeën aan en verzamelen we nieuwe ideeën voor natuur en landschap. Daarna kunt u aangeven bij welke ideeën u wilt helpen met de uitvoering.

Samen bedenken én doen

Na de ideeënavond is er een tweede bijeenkomst op dinsdag 26 juni. Op deze avond werken we de ideeën verder uit. Vaak ontstaan diverse werkgroepen die aan de slag gaan om de ideeën tot uitvoering te brengen. De gemeente Zeist en de provincie Utrecht hebben geld beschikbaar gesteld voor Groen aan de Buurt. De werkgroepen kunnen dan meteen aan de slag.

Groen aan de Buurt is een DOE-project van Landschap Erfgoed Utrecht, IVN Utrecht en de Natuur en Milieufederatie Utrecht. Wij organiseren en begeleiden het Groen aan de Buurt-project in Zeist-West in samenwerking met Platform Stadslandbouw Zeist en de gemeente Zeist.

Deel deze uitnodiging gerust met anderen die mogelijk geïnteresseerd zijn. Aanmelden is niet nodig.

N.B. Het gaat om het gebied tussen de Utrechtse weg, Waterigeweg en Bisschopsweg. In een deel van de wijk Couwenhoven start de gemeente na de zomer een apart participatietraject rondom de vervanging van de bestrating. Bewoners uit Couwenhoven (de 9000-nummers en Couwenhoven 4101 tot 5901) kunnen wensen en ideeën inbrengen op aparte bewonersavonden waar de gemeente bewoners voor uitnodigt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Charlotte Robben van IVN Utrecht, c.robben @ivn.nl, 030-6358922.


Beleef het oeroude ambacht van maaien met de zeis

Vroeger werd het ambacht van maaien met de zeis automatisch van vader op zoon doorgegeven. Nu nog steeds is maaien met de zeis een goed alternatief voor kleinschalig natuurbeheer. Daarom organiseert Landschap Erfgoed Utrecht zaterdag 26 mei 2017 van 10:00 – 16:00 uur op Landgoed Oostbroek in de Bilt een cursus ‘Maaien met de zeis’.

Werken met de zeis lijkt een fluitje van een cent. Maar wie het eens probeert weet wel beter. Met deze cursus krijg je de verschillende zeistechnieken goed onder de knie. Vooral bij kleinere of onregelmatige stukjes is de zeis handiger en vaak sneller. Ook kan je tijdens deze cursus alvast je vaardigheden oppoetsen voor het NK Maaien op 25 augustus op de Boer’n dag in Elspeet.

Leerzame cursus

De cursist leert tijdens de cursus maaien op vlak terrein met een juiste lichaamshouding, de zeis veilig hanteren en transporteren. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan het onderhouden en scherpen van de zeis (‘haren’ van de zeis).

Aanvullende informatie

U kunt deze speciale cursus ‘Maaien met de zeis’ volgen voor slechts € 55,-. Voor vrijwilligers van plaatselijke vrijwilligersgroepen landschap die zijn aangesloten bij Landschap Erfgoed Utrecht en dit nodig hebben voor hun werkzaamheden wordt de cursus gratis aangeboden. Het is tijdens de cursus mogelijk om gebruik te maken van een eigen zeis of de cursist kan op de locatie zelf een zeis kopen voor: € 140,-. Deze wordt tijdens de cursus voor u op uw maat aangepast. Heeft u geen beschikking over een eigen zeis tijdens de cursus, vermeld dit bij uw aanmelding. Aanmelden voor deze cursus is noodzakelijk en kan tot 21 mei a.s.


Amsterdam trekt jaarlijks 2 miljoen uit voor groen in de buurt

De gemeente Amsterdam heeft jaarlijks 2 miljoen beschikbaar om iets nieuws groens in de buurt aan te leggen. Maar ook om het bestaande groen op te knappen, bijvoorbeeld plantsoenen of parkjes. De subsidie voor groene buurtinitiatieven is maximaal 5000 euro per initiatief. Het groen moet passen bij de uitstraling van de buurt en voor iedereen toegankelijk zijn. En de buurt moet zorgen voor het onderhoud.

Op de site van de gemeente Amsterdam kan men zien of men in aanmerking komt voor subsidie. De stadsdeelraad beslist of een groen idee mogelijk is.

bron: Gemeente Amsterdam, 07/05/18 


Samen meer bloemen laten bloeien in Werkhoven

Vanaf 21 april kunnen inwoners uit Werkhoven gratis bloemen zaad ophalen bij Anno’s Dagwinkel in Werkhoven. Deze actie is een initiatief van ‘Her en der Groen’ een groepje enthousiaste bewoners dat zich inzet om Werkhoven mooier en groener in te richten.

In actie voor insecten

Bee Deals

Bloemen zien er niet alleen mooi uit, maar zijn ook een belangrijke voedselbron voor insecten. Bijen en andere insecten zorgen voor de bestuiving van bloemen, fruit en talloze groenten. Uit onderzoek blijkt dat insecten in hun voortbestaan worden bedreigd. Uit onderzoeken blijkt dat  de insectenpopulatie flink is afgenomen. Hulp is dus hard nodig!

De grootste bedreigingen voor insecten zijn het gebrek aan voedsel en nestgelegenheid. Het strakker en efficiënter beheer van ons groen speelt daarbij een belangrijke rol. Insecten worden niet blij van gazons als een biljartlaken en bermen waaruit alle bloemen zijn verdwenen.

“Veel mensen in Werkhoven hebben een tuin of kunnen een pot met bloemen zaaien op hun balkon. Als we samen meer bloemen laten bloeien, kunnen we van Werkhoven een dorp maken waar het beter toeven is voor bijen, hommels, vlinders en andere insecten” aldus Tinja Verkleij van de initiatiefgroep. Door her en der bloemen te laten bloeien maken we Werkhoven aantrekkelijker voor mens en dier.

Steun voor het initiatief

De bewoners hebben deze actie kunnen opzetten met  financiële steun van de provincie Utrecht, ze ontvingen en ‘Beleef en Bewonder’-voucher van € 1.000. Anno van den Berg helpt mee door zijn winkel uitgiftepunt te laten zijn. Het adres is Zwaanweg 17 te Werkhoven.

Groen aan de Buurt

De initiatiefgroep Her en Der Groen is ontstaan uit het project ‘Groen aan de Buurt’ een DOE-project van Landschap Erfgoed Utrecht, IVN Utrecht en de Natuur en Milieufederatie Utrecht. Zij organiseren en begeleiden het Groen aan de Buurt-project in Werkhoven samen met de gemeente.


Bewoners maken Noorder Eng in Soest komende tijd nog groener

Wonen in een mooie groene wijk – dat willen we allemaal wel. Maar in veel buurten is daar nog best wat aan te verbeteren. In de Noorder Eng in Soest hebben enthousiaste bewoners daarvoor de afgelopen tijd plannen gemaakt. Iedereen die goede ideeën had voor een groenere en aantrekkelijkere Noorder Eng was welkom om deze in te brengen tijdens twee bewonersavonden van Groen aan de Buurt. De goed bezochte avonden leverden vele ideeën op. Acht ideeën zijn uitgekozen waar werkgroepen van bewoners de komende tijd mee aan de slag gaan. En met zoveel enthousiasme kan het snel gaan. Binnen een maand na de laatste bewonersbijeenkomst zijn de eerste ideeën al tot uitvoering gekomen. Op 14 maart is maar liefst 50 kilo zwerfvuil opgeruimd. En op 23 en 24 maart is officieel de eerste schop in de grond gegaan. Bewoners hebben 2.500 meidoornstruikjes geplant die 330 meter groene heg vormen. Hierdoor worden de minder fraaie rasters zoals prikkeldraad gecamoufleerd. En de heggen zijn waardevol als schuil- en voedselplek voor allerlei dieren.

Wethouder Janne Pijnenborg was ook aanwezig en heeft de eerste struiken geplant. “Het is fantastisch dat bewoners zo begaan zijn bij hun omgeving en gewoon aan de slag gaan”. Ook bood zij de acht werkgroepen een cadeau aan: zij mogen een eigen informatiepaneel ontwerpen, waarmee ze hun initiatieven onder de aandacht van omwonenden en passanten kunnen brengen.

De komende tijd zullen verdere stappen worden gezet door de verschillende werkgroepen, waardoor de Noorder Eng en omgeving steeds fraaier wordt. Zo willen bewoners dit voorjaar een bloemenweelde aanleggen bij de Waldeck Pyrmontlaan en een plukboomgaardje realiseren bij de Van Goyenlaan.

Groen aan de Buurt is een programma van Landschap Erfgoed Utrecht, IVN Utrecht en de Natuur en Milieufederatie Utrecht. In 7 gemeenten wordt samen met bewoners bedacht hoe de eigen omgeving mooier en groener gemaakt kan worden. En het is niet alleen bedenken, maar vooral ook doen. Dat betekent dat wensen en ideeën voor het landschap (samen) tot uitvoering worden gebracht. In Soest is samenwerking gezocht met Vrienden van de Soester Eng, gemeente Soest en Waterschap Vallei en Veluwe. De komende tijd wordt de Noorder Eng steeds wat groener en fraaier, omdat bewoners elke keer nieuwe ideeën tot uitvoering brengen.

Wil je ook een bijdrage leveren en meehelpen? Dat kan nog! Neem daarvoor contact op met Evelien Kenbeek van Landschap Erfgoed Utrecht, tel 030 220 55 34 of e.kenbeek@landschaperfgoedutrecht.nl.


Onderzoek naar effect Groen aan de Buurt op betrokkenheid

Welke impact hebben de pilotprojecten van Groen aan de Buurt op de betrokkenheid van mensen bij hun groene omgeving? Daarnaar gaat stagiaire Emilie van Aalten de komende maanden onderzoek doen.

onderzoekDe komende weken krijgen de contactpersonen van elke IVN-werkgroep in de provincie een e-mail met de vraag of ze willen deelnemen aan dit onderzoek. Daarna wordt een afspraak gemaakt om langs te komen.

Waarom dit onderzoek?

Groen aan de Buurt is een project van Landschap Erfgoed Utrecht, IVN Utrecht en Natuur en Milieufederatie Utrecht. De provincie is opdrachtgever en hoofdfinancier. Een van de pijlers in het provinciale natuurbeleid draait om het vergroten van de betrokkenheid van mensen bij hun natuurlijke leefomgeving. Met onder andere het project Groen aan de Buurt geeft de provincie invulling aan dit beleid. Met dit onderzoek kijken we wat de impact is van Groen aan de Buurt op betrokkenheid en inzet voor de natuur.

Meer weten? Stuur een mail naar Emilie van Aalten.

 


Subsidieregeling zoekt waterinitiatieven!

De regeling Blauwe Bewonersinitiatieven subsidieert projecten die zorgen voor het vergroten van het waterbewustzijn en duurzaam waterbeheer in ons waterschapsgebied. Want waterbeheer doen we samen!

waterinitiatievenWelke initiatieven komen in aanmerking voor subsidie?

Dat is heel divers. Voorbeelden van initiatieven zijn: een waterspeelplaats voor kinderen, het vergroenen van stadswater door het plaatsen van vlotten met waterplanten, de organisatie van een water-excursie door de buurt, de aanleg van een ijsvogelwand, enzovoort. We laten ons graag verrassen door uw initiatief.

Hoogte van de subsidiebijdrage

Per aanvraag stelt het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) maximaal € 5.000 (incl. BTW) beschikbaar, waarbij het waterschap ten hoogste de helft van de kosten van het project of de activiteit betaalt. Ook initiatieven die de aanvrager samen met het waterschap of andere organisaties doet kunnen onder de regeling vallen.

Wie kan er subsidie aanvragen?

Een stichting, vereniging of één persoon namens een groep mensen. Het project of de activiteit moet in het beheergebied van De Stichtse Rijnlanden plaatsvinden. Op www.hdsr.nl/blauwinitiatief kunt u informatie vinden over hoe u een bijdrage voor uw initiatief kunt aanvragen.


Kom naar de Uitwerkavond Noordereng Soest

Heeft u wensen en ideeën om de Noorder Eng en de wijk eromheen groener en aantrekkelijker te maken? Of wilt u graag meehelpen om met elkaar diverse ‘groene’ projecten op te starten? Kom dan naar de uitwerkavond Groen aan de Buurt op 14 februari!

Datum en tijd:             Woensdag 14 februari van 19.30 uur tot 22.00 uur  

Locatie:                       Gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Soest

Afgelopen 24 januari organiseerde Groen aan de Buurt al een ideeënavond. Met veel enthousiasme hebben bewoners meer dan 25 inspirerende ideeën bedacht voor natuur en landschap. Zo zijn er bewoners die aan de slag willen met aanleg van (vlecht)heggen van o.a. sleedoorn, om de Eng te verfraaien en tegelijkertijd het leefgebied voor de Sleedoornpage te verbeteren.  Er zijn ideeën om boomspiegels te beplanten, bloemenstroken aan te leggen en hoogstamfruitbomen te planten. Ook is er een bewonersinitiatief van Herenboeren Soest e.o. om op een duurzame manier voedsel te produceren op de Eng.

Uitwerken ideeën

Op de uitwerkavond 14 februari 2018 kunt u horen welke andere ideeën we al hebben verzameld en deze aanvullen met uw wensen. We werken een aantal ideeën verder uit en u kunt aangeven bij welke u wilt helpen met de uitvoering. Vaak ontstaan dan diverse werkgroepen die met elkaar aan de slag gaan. Opgeven voor de ideeënavond  is niet nodig, neem vooral uw buren of vrienden mee!

Samen maken we het landschap van de Noorder Eng nog mooier!

Over Groen aan de Buurt

Groen aan de Buurt is een DOE-project van Landschap Erfgoed Utrecht, IVN Utrecht en de Natuur en Milieufederatie Utrecht. We organiseren en begeleiden het project in Soest in samenwerking met gemeente Soest, Waterschap Vallei en Veluwe, Vrienden van de Soester Eng, Herenboeren Soest e.o. en vlinderwerkgroep IVN Eemland.

Aanvullende informatie

Stuur deze uitnodiging gerust door naar anderen van wie u denkt dat ze geïnteresseerd zijn. Aanmelden voor de uitwerkavond is niet nodig. Neem voor meer informatie over Groen aan de Buurt contact op met Evelien Kenbeek van Landschap Erfgoed Utrecht, e.kenbeek@landschaperfgoedutrecht.nl of 030 2219758.


Subsidie voor vergroening van tuin, huis of straat

Als inwoner in het rivierengebied kunt u subsidie krijgen voor maatregelen die uw tuin, huis of straat klimaatbestendig maken. Denk daarbij aan vervanging van tuintegels door planten, plaatsing van een regenton of het aanbrengen van waterdoorlatende verharding in de tuin. Inwoners die daarbij met elkaar samenwerken, bijvoorbeeld in een bepaalde straat, wijk, vereniging of stichting, kunnen extra subsidie krijgen van Waterschap Rivierenland. 

Waarom deze subsidie?

Het klimaat verandert. Extreem weer, met droogte, hitte en hoosbuien, zullen vaker voorkomen. Daar kunnen we ons op voorbereiden. Waterschappen en gemeenten nemen maatregelen om onze leefomgeving daarop in te richten. In natte perioden moet regenwater snel afgevoerd kunnen worden; in tijden van droogte willen we water juist langer vasthouden. Meer beplanting en bomen kunnen zorgen voor schaduw en verkoeling bij erg warm weer.

Ook inwoners, stichtingen en verenigingen kunnen meehelpen met maatregelen in eigen tuin of op eigen terrein. Om daarbij te helpen is er vanaf 1 januari 2018 een subsidieregeling voor maatregelen die helpen om overlast door klimaatverandering te voorkomen.

Wie kan subsidie ontvangen?

Deze subsidie is bedoeld voor particulieren en samenwerkingsverbanden van particulieren (bijv. verenigingen, stichtingen of informele organisaties). Bedrijven kunnen er geen gebruik van maken.

Welke maatregelen worden vergoed?

De subsidieregeling Klimaatactief geldt voor maatregelen die de leefomgeving meer klimaatbestendig maken. De maatregelen moeten de groen- en waterstructuur in bebouwd gebied versterken of de hoeveelheid regenwater op de riolering verminderen.

Veel maatregelen zijn erop gericht minder regenwater in het riool terecht te laten komen. Hierdoor voorkomen we overbelasting van het riool en wateroverlast in de straat.

Een lijst met voorbeelden, en informatie over de aanvraagprocedure, staat op de website van Waterschap Rivierenland.


Wijk bij Duurstede zoekt ideeën voor natuur-spelen-en-beleven

Een of meerdere openbaar toegankelijke voorzieningen bouwen in Cothen, Langbroek en Wijk bij Duurstede, die gebaseerd zijn op thema’s als spelen, bewegen, duurzaamheid, groen, natuureducatie en/of cultuurhistorie. Dat is wat de voormalige stichting De Speelhoek uit Cothen als voorwaarden meegaf bij de schenking aan de gemeente Wijk bij Duurstede.

‘Bouw, beleef, geniet!’

Om dit te verwezenlijken heeft de gemeente het project ‘Bouw, beleef, geniet!’ in het leven geroepen. Ouders of grootouders, scholen, verenigingen, andere belangstellenden maar ook private partijen of bedrijven worden gevraagd om hun (globaal) uitgewerkte ideeën in te dienen. De vorm is vrij: maquettes, tekeningen, filmpjes, foto’s of een andere wijze. Het mogen nieuwe voorzieningen zijn maar ook aanvullingen op bestaande speelgelegenheden. Het mag ook in de vorm van evenementen worden gegoten. Een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers uit alle drie de kernen, verzamelt de ideeën.

Presentatie, selectie en uitvoering

Op 21 februari is er een avond waarop de beste voorstellen gepresenteerd mogen worden. Na het presenteren zullen de aandragers met elkaar en met de projectwerkgroep de gelegenheid krijgen te discussiëren en te brainstormen over het beste idee.
De definitieve selectie vindt plaats onder leiding van wethouder Wil Kosterman. Het streven is om de speelvoorzieningen in het laatste kwartaal van dit jaar te realiseren.

Uitvoering vanuit de samenleving

Het eindigt niet bij bedenken, het begint pas echt bij het bouwen. Als bedenker heb je een grote rol in het uitvoeren van jouw idee, het betrekken van andere enthousiastelingen voor de uitvoering en het bijbehorende onderhoudsplan. De gemeente is als eigenaar van de openbare ruimte en opdrachtnemer wel eindverantwoordelijk en ondersteunt bij de aanleg en het onderhoud.

Schenking van opgeheven stichting De Speelhoek

De bouw van deze bijzondere speelvoorzieningen wordt mogelijk gemaakt door een schenking van de in 2016 opgeheven stichting De Speelhoek uit Cothen. Deze stichting zette zich in het verleden in voor kinderopvang.
De stichting heeft bij schenking bepaald dat het geld besteed moet worden aan de aanleg en instandhouding van één of meer, zo duurzaam en natuurlijk mogelijke openbare speelgelegenheden voor kinderen in Cothen, Langbroek en Wijk bij Duurstede. Het als doel is hiermee bij te dragen aan meer beweging en natuurervaring van kinderen. Het eindresultaat dient ten minste 15 jaar in stand te houden.

Info

Meer informatie over dit project en het indienen van ideeën en de voorwaarden, is te vinden op de website van de gemeente Wijk bij Duurstede.


Video's
Groen aan de Buurt is een samenwerking van
Mogelijk gemaakt door
IVN landschaperfgoedutrecht NMU
Provincie Utrecht