Menu
Drie op de vier Nederlanders vinden dat natuur onderdeel moet zijn van herstelplan na corona

Drie op de vier Nederlanders vinden dat natuur onderdeel moet zijn van herstelplan na corona

Vogelbescherming liet onderzoeken welke plek natuur heeft ingenomen tijdens de lockdown als gevolg van corona. Veel Nederlanders zijn die periode beter doorgekomen omdat ze konden ‘ontsnappen’ in de natuur. Driekwart vindt dat investeren in natuur onderdeel moet zijn van de economische herstelplannen na de coronacrisis.

Drie op de vier Nederlanders (73%) vinden dat investeren in natuur onderdeel moet vormen van de economische herstelplannen na de coronacrisis. Dat blijkt uit onderzoek van Motivaction in opdracht van Vogelbescherming Nederland. In het onderzoek is gekeken welke plek natuur heeft ingenomen tijdens de intelligente lockdown. 62% van de Nederlanders geeft aan dat ze deze periode beter zijn doorgekomen omdat ze konden ‘ontsnappen’ in de natuur. Vogelbescherming roept de overheid daarom op om extra te investeren in groen.

Het onderzoek van Motivaction is in juli gehouden om inzicht te krijgen in het belang van natuur voor Nederlanders in de coronacrisis. De resultaten laten zien dat Nederlanders veel behoefte hebben aan toegankelijke natuur in de buurt. In de chaotische en stressvolle tijd aan het begin van de coronacrisis waren het de groene plekken waar Nederlanders zich even konden opladen.

In de stressvolle tijd aan het begin van de coronacrisis waren het de groene plekken waar Nederlanders konden opladen (Bron: Sacha Bijkerk)

De resultaten

 • Veel Nederlanders hebben de intelligente lockdown dragelijker gevonden omdat ze even konden ‘ontsnappen’ in de natuur (62%);
 • De coronacrisis heeft het belang van het beschermen en uitbreiden van natuur in Nederland onderstreept vinden Nederlanders (70%);
 • 65% van de Nederlanders geeft aan behoefte te hebben aan meer groen in de nabije omgeving en van betere kwaliteit;
 • 73% vindt dat investeren in natuur een plek moet krijgen in de economische herstelplannen.

Vogelbescherming Nederland vindt dat de uitkomsten onderstrepen hoe belangrijk het is om te investeren in groen. Hierbij denkt Vogelbescherming niet alleen aan natuurgebieden en nationale parken, maar ook aan stadsparken en een natuurrijker boerenland. Het moet voor iedereen mogelijk zijn om in de nabije omgeving een plek te hebben om tot rust te komen en te genieten van natuur, ongeacht economische status en stedelijkheid. Het onderzoek laat namelijk duidelijk zien dat de toegang tot natuur niet gelijk verdeeld is tussen Nederlanders. De hoogste inkomens hebben meer natuur om zich heen en wonen vaker dichterbij natuur.

Tegelijkertijd hebben veel vogels en andere diersoorten rust nodig. Ook daarom is het belangrijk dat er geïnvesteerd wordt in uitbreiding van groen en natuur waardoor er ruimte is voor zowel mensen als dieren.

Ruimte voor natuur bij de grote transities
Naast de waarde van natuur voor mensen persoonlijk heeft Motivaction in opdracht van Vogelbescherming de waarde van natuur in relatie tot de energietransitie en de uitbreiding van steden onderzocht. Hieruit blijkt dat veel mensen het belangrijk vinden dat natuur ontzien wordt bij aanpassingen rondom deze grote thema’s.

Zo vinden bijna drie op de vier Nederlanders (72%) dat daken en industrieterreinen betere plekken zijn voor zonnepanelen dan natuurgebieden, 51% vindt daarnaast ook landbouwgebieden beter geschikt voor het plaatsen van zonnepanelen dan in de natuur. 63% vindt dat kwetsbare natuur ontzien moet worden bij bouwprogramma’s voor woningnood. Vogelbescherming roept de Nederlandse politiek op hier bij de planvorming rekening mee te houden.

Meer informatie


Voedselbos Leusden is open voor bezoekers

Het ontluikende Voedselbos Leusden is deze zomer voor het eerst door iedereen te bezichtigen. Bezoekers mogen alleen op de paden lopen. De in het voorjaar geplante bomen en struiken zijn namelijk nog kwetsbaar. Plukken mag daarom niet. Voedselbos van plan naar reaiteit.

Er staan al meer dan zeshonderd bomen en struiken en vijftig verschillende soorten. Er zijn bekende soorten bij als druiven, aalbessen en kruisbessen en minder bekende soorten als pawpaw (roomappel), honingbes en Franse uiensoepboom.

drone1ws

Veel bomen en struiken zijn nog stokjes om te zien, maar juist daarom het bekijken waard. Leusdenaren kunnen zo de kracht van de natuur ervaren. Een boom met twintig blaadjes, heeft er volgend jaar al een paar honderd en het jaar erop een paar duizend.

Zo zal ook de oogst elk jaar toenemen. Het voedselbos is nu nog vooral een voedselbos voor dieren. Er woont een reeën-gezin, hazen hebben zich tegoed gedaan aan de appelbessen en een buizerd neemt af en toe een haasje te grazen. De vrijwilligers van het voedselbos hebben al wat bessen geplukt om er een paar potjes jam van te maken.

De bomen en struiken zijn omgeven door een zee van bloemen. Het voedselbos sluit daardoor goed aan bij de bloemenpluktuin die ernaast ligt. De paden die door het voedselbos en pluktuin lopen vormen samen een bijzonder patroon dat vooral van bovenaf goed te zien is.

Het voedselbos is te bereiken via de Vlindertuin op de hoek van de Heiligenbergerweg en de Groene Zoom (adres: Vlinderpad 1). De vlindertuin, bloemenpluktuin en het voedselbos zijn tot en met september elke zaterdag- en zondagmiddag van 13.00 uur tot 16.00 uur.

Ruim 30 procent van het voedselbos is nu aangeplant. In het najaar planten de vrijwilligers de andere bomen en struiken. Wil je meedoen als vrijwilliger met het voedselbos Leusden? Geef dan je naam en je telefoonnummer door in een mailtje naar voedselbosleusden@gmail.com

Wat is een voedselbos?

Een voedselbos is land-bosbouw met veel natuurwaarde. Een voedselbos staat vol planten, struiken en bomen waar je noten, vruchten, kruiden, wortels en knollen van kunt oogsten. Bij gewone landbouw maak je gebruik van eenjarige teelt: elk jaar veeg je je kavel schoon en plant je opnieuw. Dat is veel werk. In een voedselbos maak je slim gebruik van de ecologische principes van hoe een bos zich ontwikkelt en van meerjarige planten, zoals bomen, struiken en kruiden. Je bouwt een totaal nieuw ecosysteem op en over de jaren neemt de soortenrijkdom toe en kun je het hele jaar door oogsten. Je legt het zo aan, dat je uiteindelijk zo min mogelijk hoeft te doen. Het systeem houdt zichzelf in stand, net als een echt bos.

Voedselbos Leusden wil zoveel mogelijk Leusdenaren betrekken. Het wordt een voedselbos van en voor Leusden. Het voedselbos is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Samenlevingsfonds Leusden en het KIEM-fonds.


Steeds meer natuurprojecten weten KIEM te vinden

Initiatiefnemers van natuurprojecten weten KIEM steeds beter te vinden. Sinds de regeling in januari werd verlengd en uitgebreid naar duurzaamheid is aan zeven nieuwe natuur- en duurzaamheidsprojecten een bijdrage toegezegd. De aanvragen kwamen uit de gemeenten Eemnes, Zeist, Utrechtse Heuvelrug, Rhenen, De Bilt en De Ronde Venen. Het Elise Mathilde Fonds, het K.F. Hein Fonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht, de fondsen achter KIEM, roepen groene initiatiefnemers in de provincie Utrecht op om een aanvraag in te dienen.

Grutto in de kijker

Een van de projecten was de aankoop van een telescoop voor de weidevogelwerkgroep in Eemnes, die de stand van de weidevogels in de Eempolder monitort en broedplaatsen beschermt. Gert Bieshaar, coördinator van de weidevogelwerkgroep in Eemnes, vertelt dat de veertig leden van de werkgroep alle nesten zoeken en markeren, zodat boeren eromheen kunnen maaien. “Intussen zijn 94 agrarische bedrijven aangesloten bij ons programma. Nagenoeg alle boeren in dit gebied.”

Naast de nesten is het ook belangrijk om de vogelsoorten en hun aantallen in kaart te brengen. “Dat doen we met verrekijkers. Maar voor de grote rustpercelen zijn die niet toereikend. Als je wilt zien wat voor steltloper er op achthonderd meter afstand staat, heb je een goede telescoop met statief nodig. Die is kostbaar, maar met hulp van KIEM is hij er toch gekomen. Zo kunnen wij nog beter ons werk doen.”

Oproep: vraag ook aan!

Met de natuurregeling KIEM kunnen stichtingen en verenigingen in één beknopte aanvraag bij drie fondsen een bijdrage aanvragen. Aanvragen kunnen doorlopend ingediend worden en hebben een behandeltermijn van ongeveer twee maanden. Middelgrote groeninitiatieven komen in aanmerking voor een bijdrage van maximaal € 5.000 en soms kan hiermee een project volledig gefinancierd worden.

Ook een groen idee? Er is nog voldoende budget beschikbaar voor nieuwe groene initiatieven in de provincie Utrecht, dus initiatiefnemers zijn van harte uitgenodigd om een aanvraag in te dienen.

Kijk voor meer informatie over richtlijnen en voor meer voorbeeldprojecten op de nieuwe website: www.kiemutrecht.nl    


Nieuwe subsidieregelingen gemeente Nieuwegein

De gemeente Nieuwegein heeft maar liefst twee nieuwe subsidieregelingen. Er kunnen subsidies aangevraagd worden voor duurzame initiatieven en groene daken. 

De gemeente Nieuwegein wil werken aan een energieneutrale, gezonde, groene en klimaatbestendige stad. Daarom ondersteunen ze groene en duurzame initiatieven. Zo blijft de stad leefbaar en ondanks de lange warme perioden en extreme regenbuien die door klimaatverandering steeds vaker voorkomen. Daarom stimuleert de gemeente inwoners, ondernemers en organisaties om ook een bijdrage te leveren via deze twee regelingen. Neem dus snel een kijkje zodat je aan de slag kunt bij jou in de buurt!

Subsidie duurzame initiatieven

Initiatieven kunnen een subsidie aanvragen voor activiteiten die een gezonde leefomgeving bevorderen en die bijdragen aan de duurzame en groene doelen van de gemeente. Denk bijvoorbeeld aan vergroening van de stad, energiebesparing, minder afval of duurzaam vervoer. Hierbij wat inspiratie:

 • Een gezamenlijke buurttuin.
 • Een groene gevel met de VVE.
 • Een experiment om in een woongroep samen slim afval te scheiden of te verminderen.
 • Een manier om via het Wijkplatform spullen uit te lenen en opnieuw te gebruiken.
 • Samen met de buren energie besparen.
 • Samen met een ondernemer in de buurt energie opwekken of opslaan.
 • Een nieuwe groene en duurzame activiteit in de buurt.
 • Een activiteit op school om water te leren besparen of afval te recyclen.
 • Energie besparen op de sportvereniging.
 • Een Tiny Forest vlakbij school.

Meer informatie of meteen aan de slag met een subsidie aanvragen? Dat kan via de website.

Subsidie groene daken

Naast de subsidie voor duurzame initiatieven kunnen bewoners ook een subsidie aanvragen voor een groen dak, te weten: de materiaalkosten, de loonkosten en de omzetbelasting.

Maximaal de helft (50 procent) van de kosten van het groene dak worden vergoed krijgen, tot een maximum van € 1.500,00 per aanvraag. Er moet minimaal 6 vierkante meter aaneengesloten groen dak worden aangelegd. In 2020 is de totale subsidiepot € 10.000,00.

Meer informatie over de spelregels of meteen een subsidie aanvragen? Bekijk dan snel de website.


Plannen voor water in je buurt? Vraag subsidie aan!

De subsidieregeling voor duurzaam waterbeheer en waterbewustzijn is opnieuw verlengd. Bewonersgroepen, schoolklassen en wijkcomités met plannen voor water in hun eigen woonomgeving kunnen bij het waterschap een subsidie van maximaal vijfduizend euro aanvragen.

Subsidie Blauwe Bewonersinitiatieven
Met de subsidie Blauwe Bewoners Initiatieven wil Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden waterbeheer beter zichtbaar maken. 60% van ons werkgebied staat zonder dijken en gemalen onder water, maar daarvan zijn veel mensen zich niet bewust. Ook moeten we ons voorbereiden op steeds langere perioden van droogte, afgewisseld door hevige piekbuien. Dat vraagt actie, en niet alleen van het waterschap!

In 2019 ontvingen 21 initiatieven uit Lopik, IJsselstein, Utrecht, Zeist, De Bilt en Utrechtse Heuvelrug subsidie voor uiteenlopende projecten: onder meer voor een opruimactie voor zwerfafval, de aanleg van groene daken, diverse workshops op scholen over plastic soep en het maken van waterspuwers voor op de regenpijp, de realisatie van een waterspeelplaats, een documentaire over waterbeheer en het watervriendelijk inrichten van twee schoolpleinen. Een overzicht van alle projecten is te vinden op de kaart op de webpagina van Blauwe Bewoners Initiatieven: www.hdsr.nl/blauwinitiatief

Hoogheemraad Els Otterman: “Prachtig om te zien hoe bewoners in hun eigen omgeving anderen stimuleren om bewust met water om te gaan. We hebben nog ruimte om meer projecten te ondersteunen. Daarom roep ik iedereen op om met aanvragen te komen, in het bijzonder in de ‘witte vlekken’ in ons gebied: in Woerden, Oudewater, Montfoort, Bodegraven-Reeuwijk, Krimpenerwaard en Nieuwkoop”.

Hoe subsidie aanvragen?
Een stichting, vereniging of één persoon namens een groep mensen kunnen de subsidie aanvragen. Het project of de activiteit moet in het beheergebied van De Stichtse Rijnlanden plaatsvinden. Per aanvraag stelt het waterschap maximaal € 5.000 (incl. BTW) beschikbaar, waarbij het waterschap ten hoogste de helft van de kosten van het project of de activiteit betaalt. Meer informatie en een aanvraagformulier is te vinden op de webpagina: www.hdsr.nl/blauwinitiatief


Webinar: Jouw tuin klimaatproof – De watervriendelijke tuin

Op 2 juni is er ’s avonds een webinar over hoe je je tuin water- en droogtebestendig kan maken. Twee ervaringsdeskundigen laten in korte presentaties zien wat je allemaal in je eigen tuin kunt doen.

Water in je tuin is ontzettend belangrijk voor planten en dieren. Tegelijkertijd zijn er steeds meer periodes van droogte gevolgd door zware hoosbuien. Hoe los je dit overschot of tekort aan water in de tuin op? Er zijn verschillende aanpassingen die helpen om je tuin water- en droogtebestendig te maken. Denk bijvoorbeeld aan regentonnen, wadi’s, infiltratiekratten en planten die tegen droogte kunnen. Maar hoe werken deze oplossingen en hoe kan je ze zelf toepassen in je tuin?

We hebben voor dit webinar twee ervaringsdeskundigen uitgenodigd. Ecologische hovenier en tuinontwerper Lilian Verhaak en Michiel Rijsdijk, Senior Adviseur Water bij gemeente Utrecht, laten in korte presentaties zien hoe een watervriendelijke tuin eruit ziet en wat je allemaal in je eigen tuin kunt doen.

Na afloop is er gelegenheid om vragen te stellen.

Wat: Webinar over de watervriendelijke tuin
Waar: Zoom Video Webinar – link volgt na aanmelding
Wanneer: 2 juni, 19.30 uur – 20.30 uur
Presentatie door : Ecologische hovenier en tuinontwerper Lilian Verhaak en Michiel Rijsdijk, Senior Adviseur Water van de gemeente Utrecht
Kosten: gratis

Georganiseerd door Milieucentrum Utrecht, Energie-U, Utrecht Natuurlijk en de Natuur- en Milieufederatie Utrecht.

Inschrijven kan via deze link!


Bloeiend Nieuwegein!

De groenstrook bij de Margrietschool in Batau-zuid verandert in een wilde bloemen weide!

Het burgerinitiatief Bloeiend Nieuwegein van Josien van Harten heeft als doel verhoging van biodiversiteit ofwel ‘Maak plaats voor wilde bloemen’ en hierbij betrekken van jeugd en buurt. In Nieuwegein wordt in samenwerking met Groen Doet Goed en de gemeente de eerste bloemenweide op 6 mei realiteit. De wilde bloemen weide biedt les materiaal voor de leerlingen, direct naast de Margrietschool Zuid: welke bloemen groeien er, is er verschil tussen de bloemen in zon en schaduw? De gemeente neemt deze strook op in het onderhoud programma.

In deze tijd van maatregelen krijgen kinderen van de Margrietschool de Doe-kaart ‘bloemen voor de bijen’ aangeboden om thuis de hoogste zonnebloem te laten groeien.

Wil jij ook plaats maken voor wilde bloemen bij school of in je buurt, super! Neem contact met mij op via josien@bloeiendnieuwegein.nl en we gaan aan de slag.

Bloeiend Nieuwegein wordt mogelijk door subsidie van Groen aan de buurt – www.groenaandebuurt.nl; educatieve invulling in samenwerking met Groen doet Goed, subsidie vanuit de provincie Utrecht www.ivn.nl/groen-doet-goed/nieuwegein en bijdrage van wijknetwerk Batau-Zuid. Met advies van KNHM – www.knhm.nl.

www.bloeiendnieuwegein.nl


Groen in deze bijzondere tijd

Tijdens deze bijzondere tijd kunnen veel van onze activiteiten in hun huidige vorm niet doorgaan, omdat we allemaal zoveel mogelijk thuis moeten blijven. Mensen hebben juist nu behoefte aan buiten een frisse neus halen om even te ontsnappen aan het binnen zijn. Groene tuinen en buurten gaan we op een nieuwe manier waarderen. Hierdoor ontstaan wellicht nieuwe ideeën voor groene bewonersinitiatieven als de crisis straks voorbij is. Hieronder geven wij een aantal tips voor (opkomende) bewonersinitiatieven, maar ook voor natuurbeleving  rondom huis.

Geld voor goede ideeën

Heb of doe je een goed idee op voor een groen bewonersinitiatief, maar nog geen geld om het uit te voeren? Gebruik deze tijd om een aanvraag te doen bij een fonds. Download hier een uitgebreid overzicht van subsidies en fondsen voor groene bewonersinitiatieven. Dan kun je straks aan de slag met een initiatief bij jou in de buurt. Nu genoeg tijd om je plannen goed  uit te werken en voor te bereiden!

Tip: Blijf trouw aan je project. Soms past een fonds net niet bij wat je met jouw project wilt doen. Blijf in dat geval trouw aan je project en ga niet iets anders doen enkel en alleen om financiering te krijgen.

Vrijwilligers zijn goud waard

Lees de handleiding groene_vingers_in_de_buurt. Deze leuke handleiding staat vol met tips over het werken met vrijwilligers in groene buurtprojecten. Vrijwilligers werken niet voor het geld. Ze komen voor de gezelligheid, om mensen te ontmoeten, om iets goeds te doen voor de buurt. Dat is lastig in deze tijd van social distancing. Zorg dus juist nu dat vrijwilligers zich gezien en gewaardeerd voelen. Stuur ze bijvoorbeeld eens een bedankje of complimentje.

Contact houden

We mogen de komende tijd geen fysieke bijeenkomsten organiseren. Maar hoef je je buurtgenoten niet helemaal te missen. Er is digitaal veel mogelijk: deel filmpjes, foto’s en nieuwtjes met elkaar via telefoon, e-mail, whatsapp, sociale media, nieuwsbrief, etc. Virtueel bij elkaar komen kan ook, bijvoorbeeld met Microsoft Teams, Google Duo of Zoom.us.

#groenomtedoen

Het coronavirus zorgt voor onzekerheid en stress. Gun jezelf wat ontspanning! Uit onderzoek blijkt dat dagelijks buiten zijn stressklachten met maar liefst 50% kan verminderen. Doe daarom mee met de campagne #groenomtedoen en ervaar de positieve effecten van natuur voor gezondheid & welzijn.

Nederland Zoemt

Op 18 en 19 april organiseert Nederland Zoemt voor de derde keer de Nationale Bijentelling. Dit jaar gewoon vanuit je achtertuin of balkon. Met meer kennis over de bij, kunnen we ze beter helpen. Doe je mee? Meld je dan hier aan

Vogels kijken

Doordat we meer thuis zijn, maken we de natuur rondom het huis intensief mee dit voorjaar. Dit is de ideale situatie om vogels te tellen. In de tuin of op het balkon kun je genieten van de trekvogels die terugkomen uit hun overwinteringsgebieden. Zie dit artikel met daarin vijf vogels om voor thuis te blijven.

Hier nog meer tips voor Natuurbeleving rondom jou huis:

 

Bloemenweide

 


Expositie Groen aan de Buurt

Heggen, hangende manden, bijenlinten, schoolpleinen, wilgenbrigades, vlinder- en bijentuinen en bloemenweides.  Je kunt het zo gek niet bedenken, of er valt iets mee te doen om buurten leefbaarder en groener te maken. En het bevordert ook nog eens de onderlinge burencontacten. Tot 2 april 2020 is tijdens kantooruren een tentoonstelling te zien in het Huis van de Provincie Utrecht met verschillende projecten van Groen aan de Buurt

Steeds meer mensen willen aan de slag met de natuur in hun eigen omgeving. Het programma stimuleert deze groene bewonersinitiatieven, waarbij de buurt participeert. Daarmee gaat het niet alleen om mooier groen, maar ook om meer biodiversiteit, een beter klimaat en gezelligheid onder elkaar. Daarnaast is er een kennisnetwerk, waarbij de bewonersinitiatieven van elkaar kunnen leren of ideeën opdoen en er ook kennisuitwisseling is tussen overheden. In de tentoonstelling zijn mooie voorbeelden van verschillende initiatieven te zien.


Groene Kalender 2020

Omdat je 2020 niet groen genoeg kunt maken, hebben we een Groene Kalender gemaakt. Van Slootjesdagen tot Nacht van de nacht: zo mis je nooit meer een groene dag!

Groene Agenda 2020-Groen aan de Buurt


Video's
Groen aan de Buurt is een samenwerking van
Mogelijk gemaakt door
IVN landschaperfgoedutrecht NMU
Provincie Utrecht