Menu
Fête de la Nature: het grootste grassroots natuurfestival van Nederland

Fête de la Nature: het grootste grassroots natuurfestival van Nederland

De natuur inspireert, verwondert, maakt je blij. In het weekend van 3, 4 & 5 september vieren we de natuur tijdens Fête de la Nature. Iedereen kan zelf een natuurfeestje organiseren. Van theater in de natuur tot een oogstfeest, van een vleermuizenexcursie tot een hardloopwedstrijd in het groen. Samen betrekken we meer mensen bij de natuur, op een manier die bij hen past.

IVN Natuureducatie viert mee en ondersteunt Fête organisatoren in de communicatie en organisatie. Samen vieren we de natuur!

Kijk hier welke Fête activiteiten er bij jou in de buurt plaatsvinden! Wil je zelf een natuurfeestje organiseren? Meld jouw activiteit(en) hier gratis aan.

 


Doe mee met de Zomer Natuur Challenge!

Met de Zomer Natuur Challenge van Groen doet goed kunnen kinderen op avontuur tijdens de zomervakantie! Tussen 19 juli en 29 augustus wordt iedere week een online filmpje gelanceerd met een gloednieuwe natuur challenge voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar. Zo worden ze uitgedaagd om allerlei leuke, spannende en leerzame activiteiten in de natuur te doen! Dit kan zelfstandig op een groene plek in de eigen buurt, bijvoorbeeld in de tuin, het bos of het park om de hoek. Jonge kinderen kunnen samen met hun ouders of de kinderopvang meedoen. Buitenspeelplezier gegarandeerd!

Meer informatie en aanmelden kan via www.zomernatuurchallenge.nl


Project Groen aan de Buurt van start in Lopik

Ideeën genoeg om De Akker en Het Veld groener te maken!

Om ideeën op te doen voor het vergroenen van de buurten De Akker en het Veld in Lopik, maakten veertien inwoners op woensdagavond 30 juni een rondje door de wijk. De bewoners gaan samen met de gemeente Lopik en woningcorporatie De Woningraat aan de slag met het project Groen aan de Buurt.

Zes vrouwen uit de wijk, die optreden als ambassadeurs voor het project, kwamen al eerder in actie. Zij hadden al langer de wens om hun buurt groener en aantrekkelijker te maken. Om het project te laten slagen, vroegen de ambassadeurs woensdag aan inwoners om met hen mee te lopen om later samen aan de slag te gaan met het groener maken van hun buurt.

Fijnere omgeving
Het plezier spatte er woensdagavond vanaf; buurtgenoten liepen mee om te kijken naar plekken waar grijs ruimte kan maken voor groen. Zo zagen ze bijvoorbeeld de stenen binnenpleintjes in de wijk, die in de zomer veel hitte geven. De inwoners willen meer kleur in hun wijk en daarmee ontmoetingsplekken creëren in een fijnere, groenere omgeving. De bewoners willen ook graag op hun kinderen overbrengen dat groen belangrijk is.

Uitwerkavond op maandag 12 juli

Over de ideeën die zijn opgedaan op 30 juni, vond op 12 juli om 19:30 bij de voormalige peuterspeelzaal aan De Akker 41 een bewonersavond plaats. Tijdens deze avond werden de ideeën verder uitgewerkt. Bij deze avond waren ook de projectleider van Groen aan de Buurt en medewerkers van de gemeente en woningcorporatie aanwezig om vragen te beantwoorden.

Over Groen aan de Buurt
Groen aan de Buurt is een project van Landschap Erfgoed Utrecht, IVN Utrecht en Natuur en Milieufederatie Utrecht. Deze organisaties zien dat steeds meer mensen aan de slag willen met de natuur in hun eigen buurt. Voor mooier groen, meer biodiversiteit, een beter klimaat of gewoon voor de gezelligheid. De organisaties ondersteunen mensen in de provincie Utrecht via begeleiding bij de realisatie van bewonersinitiatieven. De aanpak is drieledig en bestaat uit een participatieve buurtaanpak, een voucherregeling en verbinding via het kennisnetwerk.

Kijk voor meer informatie en inspiratie op: www.groenaandebuurt.nl


Groen schoolplein in Driebergen met hulp van Voucherregeling

De Voucherregeling Beleef en Bewonder staat weer open. Groene buurtprojecten kunnen tot 1000 euro ontvangen voor onder meer het vergroenen van een buurtplein, het realiseren van een gezamenlijke moestuin of het creëren van extra waterberging in de straat. Ouders van kinderen op basisschool De Kring in Driebergen hebben het geld van de regeling ingezet voor een groen schoolplein.

“Het is een win-winsituatie. Door de aanleg van het groenblauwe schoolplein wordt enerzijds de biodiversiteit in de buurt verhoogd en anderzijds krijgen kinderen een fijnere speelplek”, vertelt Stefan Vreugdenhil.

Groenere buurt

Provincie Utrecht ondersteunt bewoners die werk maken van een groenere buurt. Stefan is één van de ouders die het initiatief nam voor de aanpassingen van het schoolplein in Driebergen. “We zijn eigenlijk al enige tijd bezig om in stappen de omgeving rond de school te vergroenen. We begonnen met een schooltuin achter het gebouw en inmiddels hebben we fruitbomen aan de voorzijde op het schoolplein. We zijn bezig de rest van het plein aan te passen. We hebben tegels verwijderd, voor meer schaduw gezorgd, moestuintjes aangelegd, twee vijvers gerealiseerd voor wateropvang en allerlei soorten groen geplant.”

Voucherregeling

De basisschool uit Driebergen heeft in een voorgaande openstelling gebruik gemaakt van de Voucherregeling. Ook in 2021 zijn inwoners van de provincie Utrecht uitgenodigd om hun plan in te dienen en gebruik te maken van de subsidiemogelijkheid. In deze ronde van de regeling is in het bijzonder aandacht voor klimaatadaptatie. De provincie zet in op maatregelen die bijdragen om de gevolgen van het veranderende klimaat op te vangen. De langere perioden van droogte en hitte en de eveneens vaker voorkomende forse regenbuien stellen ons voor uitdagingen. Het vergroenen van een buurt zorgt dat het overtollige regenwater makkelijker weg kan en het groen zorgt gelijktijdig voor verkoeling bij hitte.

Gedeputeerde Hanke Bruins Slot is enthousiast over het initiatief en onderschrijft het belang van de Voucherregeling: “Voldoende groen biedt ons een prettige leefomgeving met gezonde lucht, schoon water en biodiversiteit. We stimuleren als provincie natuurinitiatieven en faciliteren graag projecten waarbij mensen hun eigen woonomgeving vergroenen. Ik vind de Voucherregeling dan ook erg belangrijk en hoop dat inwoners er gebruik van zullen maken.”

Resultaat

De door provincie Utrecht mogelijk gemaakte subsidieregeling heeft voor de realisatie van het klimaatadaptieve schoolplein van De Kring écht het verschil gemaakt, volgens Stefan. Hij vertelt: “We zien inmiddels het resultaat. De bloesem van de fruitbomen trekt insecten aan, zoals bijensoorten die onder druk staan. Hopelijk zullen de bomen veel fruit geven in de toekomst. De leerlingen zullen daarvan profiteren.”

Stefan is erg blij met wat er op de school in Driebergen gerealiseerd al is. Het was een teamprestatie van ouders, docenten en leerlingen. “We zijn het initiatief gestart, omdat we hitte en droogte op het plein wilde bestrijden. Ook wilden we dat docenten een mooiere plek zouden krijgen voor buitenlessen. Dat is allemaal gelukt! En niet alleen de leerlingen van onze school hebben plezier van het groene plein, ook kinderen uit de rest van buurt spelen er buiten schooltijd.”

Aanvragen

Een voucher bedraagt 500 of 1000 euro. De uitvoering van de Voucherregeling is in handen van Groen aan de Buurt. Binnen dit programma worden vrijwilligers en gemeenten ondersteund bij de uitvoering van groene buurtprojecten. Groen aan de Buurt is een samenwerking tussen IVN Utrecht, Landschap Erfgoed Utrecht en de Natuur en Milieufederatie Utrecht en wordt gefinancierd door de provincie Utrecht. Via de website kunnen geïnteresseerden meer informatie over de regeling vinden en een aanvraagformulier invullen.

Tekst en foto’s: provincie Utrecht


Groen aan de Buurt project in Wilnis krijgt kleur

Buren aan de Pastoor Kannelaan en het Timotheegras in Wilnis hebben de handen ineen geslagen voor een groenere en aantrekkelijkere leefomgeving. Om de buurt mooier en groener maken en hebben de initiatiefnemers twee bloemenweiden aangelegd. Deze zijn op woensdagmiddag 16 juni officieel geopend. Een bloemenweide is een bloemrijk grasland waarin diverse grassen, bloemen en kruiden voorkomen. Bloemrijke graslanden bieden een leefgebied voor allerlei insecten, vogels en zoogdieren.

Buurtbewoner Sandra Redeker vertelt: ‘’Beide bloemenveldjes aan de Pastoor Kannelaan en Timotheegras zijn in april ingezaaid en door het afwisselende weer van afgelopen weken gaat de groei voorspoedig. We zien dat er onder andere Boterbloemen, Paardebloemen, Kale Jonker, Dovenetel, Slaapmutsje, Bijenvoer, Kaardebol, Karmozijnbes, Margriet en Vingerhoedskruid opkomen.’’ Naast het creëren en onderhouden van bloemenweiden wordt er hard gewerkt aan boomstam -banken, -krukjes en insectenhotels.

Oproep voor vulmateriaal insectenhotels en hulp bij het zagen van de bankjes
Wil jij een bijdrage leveren aan dit initiatief? De bewoners zijn nog op zoek naar vulmateriaal voor insectenhotels. Denk hierbij aan stukken hardhout als kastanje, eik of acacia, bakstenen met gaatjes, dennenappels en bamboestokjes. Verder vragen zij of iemand voor hen met een motorzaag van de vier boomstammen, gelegen bij Timotheegras, twee bankjes en een aantal krukjes wil zagen. Neem voor het aanbieden van bouwmateriaal of zaaghulp contact op met Sandra Redeker via s.redeker@kpnplanet.nl of met Sandra Beers via sandrabeers@hotmail.com.

Groen aan de Buurt
Groen aan de Buurt organiseert en begeleidt in samenwerking met de gemeente het Groen aan de Buurt-traject in De Ronde Venen. Dit project in Wilnis is één van de buurtaanpakken in De Ronde Venen. Meer informatie over de buurtaanpakken in De Ronde Venen vind je hier.


Voucherregeling Beleef en Bewonder! 2021

De derde ronde van de voucherregeling Beleef en Bewonder! is alweer één week geopend. Heb jij al een leuk idee voor een groen project? Om de inspiratie wat aan te wakkeren gingen we op bezoek bij een aantal groene initiatieven die met behulp van de Beleef en Bewonder! voucherregeling van 2019 hun project konden realiseren.

 

Enthousiast geworden van deze verhalen? Vraag nu jouw voucher aan op onze website.

Kun je nog steeds wat inspiratie gebruiken? Hier vind je allerlei ideeën voor duurzame projecten.


Provincie Utrecht geeft vouchers weg voor groene bewonersinitiatieven

Provincie Utrecht biedt inwoners vouchers van € 500 of € 1.000 aan voor projecten die de buurt vergroenen, droogte tegengaan, of zorgen voor betere waterberging. Voorbeelden hiervan zijn het planten van bomen, de aanleg van een vijver of het vergroenen van een schoolplein. Op deze manier dragen de vouchers bij aan een groene en gezonde leefomgeving. Aanmelden voor de vouchers kan vanaf 1 juni.

De vouchers zijn aan te vragen door inwoners en vrijwilligersinitiatieven die hun dorp of wijk willen vergroenen. Dit is alweer de derde keer dat de voucherregeling ‘Beleef en Bewonder!’ van start gaat. Deze ronde is er extra aandacht voor projecten gericht op klimaatadaptatie. Het gaat om projecten die inzetten op het bestrijden van droogte en hittestress. In de praktijk betekent dat veelal het aanplanten van nieuwe bomen in de buurt of het inpassen van maatregelen die zorgen dat water beter de grond in kan en vastgehouden wordt. Initiatieven rond bomen of de zogenoemde wadi’s verkoelen de stad en zorgen voor meer water opvang. Dit is goed voor de biodiversiteit en onze gezondheid.

Klimaatadaptatie
De provincie Utrecht werkt aan klimaatbestendigheid en zet in om waterveilig te blijven. Initiatieven rond bomen of wadi’s verkoelen de stad en zorgen voor meer water opvang. Dit is goed voor de biodiversiteit en onze gezondheid. Om dit extra te stimuleren, is dit jaar de helft van de vouchers gereserveerd voor projecten waar bomen geplant worden. Dit sluit aan bij het nationale Plan Boom, waarin het doel om 10 miljoen bomen door heel Nederland te planten is vastgelegd.

Uitvoering
De uitvoering van de voucherregeling is in handen van Groen aan de Buurt. Binnen dit programma worden vrijwilligers en gemeenten ondersteund bij de uitvoering van groene buurtprojecten. Groen aan de Buurt is een samenwerking tussen IVN Utrecht, Landschap Erfgoed Utrecht en de Natuur en Milieufederatie Utrecht en wordt gefinancierd door de provincie Utrecht.

Aanmelden
Via de website kunnen geïnteresseerden meer informatie over de regeling vinden, waaronder ook het reglement en aanvraagformulier. De ervaring leert dat de vouchers snel weg zijn. Wij roepen geïnteresseerden dan ook op zich snel te melden.


Haal inheemse heuvelrugplanten bij diverse tuincentra!

Vanaf 22 april 2021 doen diverse tuincentra in en op de Utrechtse Heuvelrug mee aan de campagne Heuvelrugtuinen. In hun winkels is vanaf die dag een speciaal assortiment vaste planten te koop: wild en inheems en passend bij Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug.

Duurzaam gekweekt

Speciaal voor het project Heuvelrugtuinen heeft Kwekerij Griffioen Wassenaar in samenwerking met de wilde bloemenzaden leverancier Cruydt Hoeck, een assortiment wilde en inheemse vaste planten ontwikkeld. Dit assortiment is zorgvuldig samengesteld en gekweekt in eigen kwekerij en voldoet aan verschillende criteria voor duurzaamheid waaronder Planetproof certificering. Bovendien worden ze geleverd in potten en trays van 100% gerecycled plastic. De perfecte aanvulling dus voor jouw Heuvelrugtuin. Ook van jouw tuin een heuvelrugtuin maken? Tips over hoe je dat het beste aan kunt pakken, vind je hier.

Het assortiment

In totaal heb je de keuze uit bijna veertig verschillende soorten planten. Wat dacht je van de zeldzame Wilde Akelei? Een prachtige kleurrijke plant met grote bloemen in alle mogelijke kleuren; blauw, paars, rood, roze en alles daar tussenin. Of de prachtige steenanjer of wilde cichorei. Wil jij graag meer hommels, bijen en andere insecten in jouw tuin? Dan doe je er goed aan om wat Vingerhoedskruid te planten.

Een overzicht  van alle deelnemende tuincentra vind je hier.


De Ronde Venen wordt steeds groener!

Samen zorgen voor een groenere en aantrekkelijkere leefomgeving, dat is het doel van het programma Groen aan de Buurt. Op 30 november werd de eerste ideeënavond georganiseerd voor bewoners uit De Ronde Venen. De ingebrachte ideeën werden op 18 februari met het team van Groen aan de Buurt uitgewerkt. Er kwamen vijf concrete plannen tot stand waar bewoners nu mee aan de slag gaan.

Doe-programma

Bij Groen aan de Buurt worden niet alleen ideeën bedacht, bewoners gaan deze ook zelf uitvoeren. De provincie Utrecht, Waterschap Amstel Gooi en Vecht en gemeente De Ronde Venen hebben geld beschikbaar gesteld om de projecten te ondersteunen. Op deze manier is het mogelijk om snel aan de slag te gaan.

Aan de slag!

Er wordt gestart met vijf ideeën. Voor ieder idee is er een vaste contactpersoon en aanspreekpunt. Belangstellenden die zich alsnog willen aansluiten en actief mee willen helpen kunnen zich melden bij de contactpersoon.

Meer informatie over de vijf plannen en bijbehorende contactpersonen vindt u hier.


De Nationale Bijentelling

In het weekend van 17 en 18 april is weer de Nationale Bijentelling! Zet dit weekend alvast in je agenda en kom in actie voor de wilde bij. Meedoen is makkelijk, ook als je niet zoveel van bijen weet. Op de site nationalebijentelling.nl wordt je stap voor stap meegenomen bij het herkennen van de 16 bijensoorten die je in je tuin kunt tegenkomen.

Waarom bijen tellen?

Hoe meer we over bijen weten, hoe beter we de bij kunnen helpen. In Nederland komen bijna 360 bijensoorten voor. Ruim de helft daarvan is bedreigd. Bijen zijn belangrijk voor bestuiving. “80% van onze eetbare gewassen en bijna 90% van onze wilde planten worden bestoven door bijen en andere insecten”, aldus Koos Biesmeijer, bijenexpert bij Naturalis.

“Onderzoekers gebruiken de resultaten van de Nationale Bijentelling om te zien waar de verschillende bijensoorten voorkomen in Nederland en of die aantallen toe- of afnemen.”

Mee tellen?

Meer informatie over de Nationale Bijentelling en het inschrijfformulier vind je hier.


Video's
Groen aan de Buurt is een samenwerking van
Mogelijk gemaakt door
IVN landschaperfgoedutrecht NMU
Provincie Utrecht