Menu
Feestelijke opening buurttuin Ruitlambies

Feestelijke opening buurttuin Ruitlambies

De bewoners van de Ruitlambies hebben eind april hun nieuwe plantsoen feestelijk geopend. Samen met buren van 6 aangrenzende huizen waren zij maanden bezig met het opknappen van dit gedeelde openbaar groen. De buurtbewoners keken al een tijd aan tegen vervuilde struiken en bosjes en daar hadden ze genoeg van. Groen aan de Buurt bleek een kans om eindelijk de ideeën waar te maken.

Achter de huizen van de 6 huishoudens ligt een plantsoen waar iedereen ook gebruik van mag maken. Dit was alleen nooit aantrekkelijk omdat het plantsoen bestond uit een oerwoud van struiken die er onverzorgd bijstonden en ook nog eens als afval dumpplek werd gebruikt. Gelukkig konden ze met de komst van Groen aan de Buurt eindelijk de koppen bij elkaar steken en de handen uit de mouwen.

Samen in actie

Het eerste werk werd gedaan tussen kerst en oud en nieuw, de lelijke struiken mochten er eindelijk uit. Gelukkig was hetniet zo koud en ook de grond niet te hard. Tijdens het leegtrekken kwamen er ook verborgen dingen naar voren zoals gedumpte stoeptegels en een hele boel stronken van bomen die daar blijkbaar ooit gestaan hadden. Gelukkig kwam de gemeente de rest afvoeren.

Op 2 januari vierde de ruitlambies hun nieuwjaarsborrel (zonder borrel) door de nieuwe struiken in het plantsoen te planten. In teams van 2 werd er hard samengewerkt, de een maakte eerst een gat in de grond dan stopte de ander de struik erin. Vervolgens moesten ze even wachten op het goede seizoen en konden ze eindelijk in april ook de grasmatten leggen. Het begon om 10 uur ‘s morgens en het was een prachtige dag. Het zand werd geharkt en weer aangestampt en toen het eindelijk strak genoeg was rolde ze de matten uit over het plantsoen. Na afloop was het tijd voor een lekker bakkie koffie.

Van ergernis naar trots

Een rood lint bewaakte het plantsoen met het nieuwe gras goed totdat het eindelijk feestelijk geopend werd eind april. “We zijn trots op wat we bereikt hebben” aldus initiatiefnemers Marcia en Marloes. De buren ervaren nu meer sociale controle over hun plantsoen en wat daar gebeurd, en dat geeft een veilig gevoel. Ze zijn door het project nu meer betrokken met het groen én met elkaar. De eerste BBQ staat dus al geplant!

Groen aan de Buurt

De initiatiefgroep De Ruitlambies is ontstaan uit het project ‘Groen aan de Buurt’ een DOE-project van Landschap Erfgoed Utrecht, IVN Utrecht en de Natuur en Milieufederatie Utrecht. Zij organiseren en begeleiden het Groen aan de Buurt-project in Eemnes samen met de gemeente. Het eindresultaat.


Startsein voor het Bijenlint in Eemnes

Op 28 mei gaven 60 schoolkinderen van de Hobbitstee het startsein voor het Bijenlint in Eemnes. Ze zaaiden een bloemenstrook in met de werkgroep ‘bijenlint Eemnes’.  

Er is het nodige werk aan vooraf gegaan. De leden van de werkgroep hebben heel wat uurtjes besteed aan het aanleggen van een mooi zaaibed. Het gras werd verwijderd, de grond werd vrijgemaakt van puin en opkomend onkruid. Op 28 mei was het dan eindelijk zover. De ijsheiligen waren voorbij, het biologische zaad was binnen, er lag een mooi zaaibed. Er kon gezaaid worden!

Wereldwijd, ook in Nederland, gaat het slecht met insecten zoals de honingbij, wilde bijen, vlinders en libellen. Bloemen en planten zijn belangrijk voor de voedselvoorziening van insecten. Geïnspireerd door Nederland Zoemt en gesteund door Groen aan de Buurt is de werkgroep ‘Bijenlint Eemnes’ ontstaan. “We willen ook in Eemnes een bijenlint realiseren, een aantrekkelijk bloemrijk lint van duurzame leefgebieden” aldus Dorien Walraven, een van de initiatiefnemers.

Over Groen aan de Buurt Eemnes

De initiatiefgroep Bijenlint Eemnes is ontstaan uit het project ‘Groen aan de Buurt’, een DOE-project van Landschap Erfgoed Utrecht, IVN Utrecht en de Natuur en Milieufederatie Utrecht. Zij organiseren en begeleiden het Groen aan de Buurt-project in Eemnes samen met de gemeente Eemnes.


Kom naar de ideeënavond Zeist-West

Heeft u wensen en ideeën om Zeist-West groener en aantrekkelijker te maken? Wilt u meehelpen om met elkaar ‘groene’ projecten op te starten? Kom dan naar de ideeënavond Groen aan de Buurt.

Datum en tijd:                  dinsdag 12 juni van 19.30 tot 21.30 uur
Locatie:                               De koppeling, De Clomp 1904, 3704 KS Zeist

Op de ideeënavond vertelt Charlotte Robben van IVN hoe Groen aan de Buurt werkt. We geven voorbeelden vanuit vergelijkbare projecten in andere buurten en mogelijkheden ter inspiratie. Misschien heeft u al een idee waar u mee aan de slag wilt. Met elkaar vullen we deze ideeën aan en verzamelen we nieuwe ideeën voor natuur en landschap. Daarna kunt u aangeven bij welke ideeën u wilt helpen met de uitvoering.

Samen bedenken én doen

Na de ideeënavond is er een tweede bijeenkomst op dinsdag 26 juni. Op deze avond werken we de ideeën verder uit. Vaak ontstaan diverse werkgroepen die aan de slag gaan om de ideeën tot uitvoering te brengen. De gemeente Zeist en de provincie Utrecht hebben geld beschikbaar gesteld voor Groen aan de Buurt. De werkgroepen kunnen dan meteen aan de slag.

Groen aan de Buurt is een DOE-project van Landschap Erfgoed Utrecht, IVN Utrecht en de Natuur en Milieufederatie Utrecht. Wij organiseren en begeleiden het Groen aan de Buurt-project in Zeist-West in samenwerking met Platform Stadslandbouw Zeist en de gemeente Zeist.

Deel deze uitnodiging gerust met anderen die mogelijk geïnteresseerd zijn. Aanmelden is niet nodig.

N.B. Het gaat om het gebied tussen de Utrechtse weg, Waterigeweg en Bisschopsweg. In een deel van de wijk Couwenhoven start de gemeente na de zomer een apart participatietraject rondom de vervanging van de bestrating. Bewoners uit Couwenhoven (de 9000-nummers en Couwenhoven 4101 tot 5901) kunnen wensen en ideeën inbrengen op aparte bewonersavonden waar de gemeente bewoners voor uitnodigt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Charlotte Robben van IVN Utrecht, c.robben @ivn.nl, 030-6358922.


Beleef het oeroude ambacht van maaien met de zeis

Vroeger werd het ambacht van maaien met de zeis automatisch van vader op zoon doorgegeven. Nu nog steeds is maaien met de zeis een goed alternatief voor kleinschalig natuurbeheer. Daarom organiseert Landschap Erfgoed Utrecht zaterdag 26 mei 2017 van 10:00 – 16:00 uur op Landgoed Oostbroek in de Bilt een cursus ‘Maaien met de zeis’.

Werken met de zeis lijkt een fluitje van een cent. Maar wie het eens probeert weet wel beter. Met deze cursus krijg je de verschillende zeistechnieken goed onder de knie. Vooral bij kleinere of onregelmatige stukjes is de zeis handiger en vaak sneller. Ook kan je tijdens deze cursus alvast je vaardigheden oppoetsen voor het NK Maaien op 25 augustus op de Boer’n dag in Elspeet.

Leerzame cursus

De cursist leert tijdens de cursus maaien op vlak terrein met een juiste lichaamshouding, de zeis veilig hanteren en transporteren. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan het onderhouden en scherpen van de zeis (‘haren’ van de zeis).

Aanvullende informatie

U kunt deze speciale cursus ‘Maaien met de zeis’ volgen voor slechts € 55,-. Voor vrijwilligers van plaatselijke vrijwilligersgroepen landschap die zijn aangesloten bij Landschap Erfgoed Utrecht en dit nodig hebben voor hun werkzaamheden wordt de cursus gratis aangeboden. Het is tijdens de cursus mogelijk om gebruik te maken van een eigen zeis of de cursist kan op de locatie zelf een zeis kopen voor: € 140,-. Deze wordt tijdens de cursus voor u op uw maat aangepast. Heeft u geen beschikking over een eigen zeis tijdens de cursus, vermeld dit bij uw aanmelding. Aanmelden voor deze cursus is noodzakelijk en kan tot 21 mei a.s.


Amsterdam trekt jaarlijks 2 miljoen uit voor groen in de buurt

De gemeente Amsterdam heeft jaarlijks 2 miljoen beschikbaar om iets nieuws groens in de buurt aan te leggen. Maar ook om het bestaande groen op te knappen, bijvoorbeeld plantsoenen of parkjes. De subsidie voor groene buurtinitiatieven is maximaal 5000 euro per initiatief. Het groen moet passen bij de uitstraling van de buurt en voor iedereen toegankelijk zijn. En de buurt moet zorgen voor het onderhoud.

Op de site van de gemeente Amsterdam kan men zien of men in aanmerking komt voor subsidie. De stadsdeelraad beslist of een groen idee mogelijk is.

bron: Gemeente Amsterdam, 07/05/18 


Samen meer bloemen laten bloeien in Werkhoven

Vanaf 21 april kunnen inwoners uit Werkhoven gratis bloemen zaad ophalen bij Anno’s Dagwinkel in Werkhoven. Deze actie is een initiatief van ‘Her en der Groen’ een groepje enthousiaste bewoners dat zich inzet om Werkhoven mooier en groener in te richten.

In actie voor insecten

Bee Deals

Bloemen zien er niet alleen mooi uit, maar zijn ook een belangrijke voedselbron voor insecten. Bijen en andere insecten zorgen voor de bestuiving van bloemen, fruit en talloze groenten. Uit onderzoek blijkt dat insecten in hun voortbestaan worden bedreigd. Uit onderzoeken blijkt dat  de insectenpopulatie flink is afgenomen. Hulp is dus hard nodig!

De grootste bedreigingen voor insecten zijn het gebrek aan voedsel en nestgelegenheid. Het strakker en efficiënter beheer van ons groen speelt daarbij een belangrijke rol. Insecten worden niet blij van gazons als een biljartlaken en bermen waaruit alle bloemen zijn verdwenen.

“Veel mensen in Werkhoven hebben een tuin of kunnen een pot met bloemen zaaien op hun balkon. Als we samen meer bloemen laten bloeien, kunnen we van Werkhoven een dorp maken waar het beter toeven is voor bijen, hommels, vlinders en andere insecten” aldus Tinja Verkleij van de initiatiefgroep. Door her en der bloemen te laten bloeien maken we Werkhoven aantrekkelijker voor mens en dier.

Steun voor het initiatief

De bewoners hebben deze actie kunnen opzetten met  financiële steun van de provincie Utrecht, ze ontvingen en ‘Beleef en Bewonder’-voucher van € 1.000. Anno van den Berg helpt mee door zijn winkel uitgiftepunt te laten zijn. Het adres is Zwaanweg 17 te Werkhoven.

Groen aan de Buurt

De initiatiefgroep Her en Der Groen is ontstaan uit het project ‘Groen aan de Buurt’ een DOE-project van Landschap Erfgoed Utrecht, IVN Utrecht en de Natuur en Milieufederatie Utrecht. Zij organiseren en begeleiden het Groen aan de Buurt-project in Werkhoven samen met de gemeente.


Bewoners maken Noorder Eng in Soest komende tijd nog groener

Wonen in een mooie groene wijk – dat willen we allemaal wel. Maar in veel buurten is daar nog best wat aan te verbeteren. In de Noorder Eng in Soest hebben enthousiaste bewoners daarvoor de afgelopen tijd plannen gemaakt. Iedereen die goede ideeën had voor een groenere en aantrekkelijkere Noorder Eng was welkom om deze in te brengen tijdens twee bewonersavonden van Groen aan de Buurt. De goed bezochte avonden leverden vele ideeën op. Acht ideeën zijn uitgekozen waar werkgroepen van bewoners de komende tijd mee aan de slag gaan. En met zoveel enthousiasme kan het snel gaan. Binnen een maand na de laatste bewonersbijeenkomst zijn de eerste ideeën al tot uitvoering gekomen. Op 14 maart is maar liefst 50 kilo zwerfvuil opgeruimd. En op 23 en 24 maart is officieel de eerste schop in de grond gegaan. Bewoners hebben 2.500 meidoornstruikjes geplant die 330 meter groene heg vormen. Hierdoor worden de minder fraaie rasters zoals prikkeldraad gecamoufleerd. En de heggen zijn waardevol als schuil- en voedselplek voor allerlei dieren.

Wethouder Janne Pijnenborg was ook aanwezig en heeft de eerste struiken geplant. “Het is fantastisch dat bewoners zo begaan zijn bij hun omgeving en gewoon aan de slag gaan”. Ook bood zij de acht werkgroepen een cadeau aan: zij mogen een eigen informatiepaneel ontwerpen, waarmee ze hun initiatieven onder de aandacht van omwonenden en passanten kunnen brengen.

De komende tijd zullen verdere stappen worden gezet door de verschillende werkgroepen, waardoor de Noorder Eng en omgeving steeds fraaier wordt. Zo willen bewoners dit voorjaar een bloemenweelde aanleggen bij de Waldeck Pyrmontlaan en een plukboomgaardje realiseren bij de Van Goyenlaan.

Groen aan de Buurt is een programma van Landschap Erfgoed Utrecht, IVN Utrecht en de Natuur en Milieufederatie Utrecht. In 7 gemeenten wordt samen met bewoners bedacht hoe de eigen omgeving mooier en groener gemaakt kan worden. En het is niet alleen bedenken, maar vooral ook doen. Dat betekent dat wensen en ideeën voor het landschap (samen) tot uitvoering worden gebracht. In Soest is samenwerking gezocht met Vrienden van de Soester Eng, gemeente Soest en Waterschap Vallei en Veluwe. De komende tijd wordt de Noorder Eng steeds wat groener en fraaier, omdat bewoners elke keer nieuwe ideeën tot uitvoering brengen.

Wil je ook een bijdrage leveren en meehelpen? Dat kan nog! Neem daarvoor contact op met Evelien Kenbeek van Landschap Erfgoed Utrecht, tel 030 220 55 34 of e.kenbeek@landschaperfgoedutrecht.nl.


Onderzoek naar effect Groen aan de Buurt op betrokkenheid

Welke impact hebben de pilotprojecten van Groen aan de Buurt op de betrokkenheid van mensen bij hun groene omgeving? Daarnaar gaat stagiaire Emilie van Aalten de komende maanden onderzoek doen.

onderzoekDe komende weken krijgen de contactpersonen van elke IVN-werkgroep in de provincie een e-mail met de vraag of ze willen deelnemen aan dit onderzoek. Daarna wordt een afspraak gemaakt om langs te komen.

Waarom dit onderzoek?

Groen aan de Buurt is een project van Landschap Erfgoed Utrecht, IVN Utrecht en Natuur en Milieufederatie Utrecht. De provincie is opdrachtgever en hoofdfinancier. Een van de pijlers in het provinciale natuurbeleid draait om het vergroten van de betrokkenheid van mensen bij hun natuurlijke leefomgeving. Met onder andere het project Groen aan de Buurt geeft de provincie invulling aan dit beleid. Met dit onderzoek kijken we wat de impact is van Groen aan de Buurt op betrokkenheid en inzet voor de natuur.

Meer weten? Stuur een mail naar Emilie van Aalten.

 


Subsidieregeling zoekt waterinitiatieven!

De regeling Blauwe Bewonersinitiatieven subsidieert projecten die zorgen voor het vergroten van het waterbewustzijn en duurzaam waterbeheer in ons waterschapsgebied. Want waterbeheer doen we samen!

waterinitiatievenWelke initiatieven komen in aanmerking voor subsidie?

Dat is heel divers. Voorbeelden van initiatieven zijn: een waterspeelplaats voor kinderen, het vergroenen van stadswater door het plaatsen van vlotten met waterplanten, de organisatie van een water-excursie door de buurt, de aanleg van een ijsvogelwand, enzovoort. We laten ons graag verrassen door uw initiatief.

Hoogte van de subsidiebijdrage

Per aanvraag stelt het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) maximaal € 5.000 (incl. BTW) beschikbaar, waarbij het waterschap ten hoogste de helft van de kosten van het project of de activiteit betaalt. Ook initiatieven die de aanvrager samen met het waterschap of andere organisaties doet kunnen onder de regeling vallen.

Wie kan er subsidie aanvragen?

Een stichting, vereniging of één persoon namens een groep mensen. Het project of de activiteit moet in het beheergebied van De Stichtse Rijnlanden plaatsvinden. Op www.hdsr.nl/blauwinitiatief kunt u informatie vinden over hoe u een bijdrage voor uw initiatief kunt aanvragen.


Kom naar de Uitwerkavond Noordereng Soest

Heeft u wensen en ideeën om de Noorder Eng en de wijk eromheen groener en aantrekkelijker te maken? Of wilt u graag meehelpen om met elkaar diverse ‘groene’ projecten op te starten? Kom dan naar de uitwerkavond Groen aan de Buurt op 14 februari!

Datum en tijd:             Woensdag 14 februari van 19.30 uur tot 22.00 uur  

Locatie:                       Gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Soest

Afgelopen 24 januari organiseerde Groen aan de Buurt al een ideeënavond. Met veel enthousiasme hebben bewoners meer dan 25 inspirerende ideeën bedacht voor natuur en landschap. Zo zijn er bewoners die aan de slag willen met aanleg van (vlecht)heggen van o.a. sleedoorn, om de Eng te verfraaien en tegelijkertijd het leefgebied voor de Sleedoornpage te verbeteren.  Er zijn ideeën om boomspiegels te beplanten, bloemenstroken aan te leggen en hoogstamfruitbomen te planten. Ook is er een bewonersinitiatief van Herenboeren Soest e.o. om op een duurzame manier voedsel te produceren op de Eng.

Uitwerken ideeën

Op de uitwerkavond 14 februari 2018 kunt u horen welke andere ideeën we al hebben verzameld en deze aanvullen met uw wensen. We werken een aantal ideeën verder uit en u kunt aangeven bij welke u wilt helpen met de uitvoering. Vaak ontstaan dan diverse werkgroepen die met elkaar aan de slag gaan. Opgeven voor de ideeënavond  is niet nodig, neem vooral uw buren of vrienden mee!

Samen maken we het landschap van de Noorder Eng nog mooier!

Over Groen aan de Buurt

Groen aan de Buurt is een DOE-project van Landschap Erfgoed Utrecht, IVN Utrecht en de Natuur en Milieufederatie Utrecht. We organiseren en begeleiden het project in Soest in samenwerking met gemeente Soest, Waterschap Vallei en Veluwe, Vrienden van de Soester Eng, Herenboeren Soest e.o. en vlinderwerkgroep IVN Eemland.

Aanvullende informatie

Stuur deze uitnodiging gerust door naar anderen van wie u denkt dat ze geïnteresseerd zijn. Aanmelden voor de uitwerkavond is niet nodig. Neem voor meer informatie over Groen aan de Buurt contact op met Evelien Kenbeek van Landschap Erfgoed Utrecht, e.kenbeek@landschaperfgoedutrecht.nl of 030 2219758.


Video's
Groen aan de Buurt is een samenwerking van
Mogelijk gemaakt door
IVN landschaperfgoedutrecht NMU
Provincie Utrecht