Menu
Online uitwerkavond De Ronde Venen op 28 januari

Online uitwerkavond De Ronde Venen op 28 januari

Gemeente De Ronde Venen doet mee aan Groen aan de Buurt.

Help jij graag om ideeën uit te werken die jouw woonplaats in gemeente De Ronde Venen groener en aantrekkelijker maken? Of zou je wel mee willen helpen bij het opzetten of uitvoeren van groene initiatieven bij jou in de buurt? Schuif dan aan bij de online uitwerkavond Groen aan de Buurt op 28 januari 2021.


Groen aan de Buurt ideeënavond in de Ronde Venen

Loopt u al een tijdje rond met ideeën of wensen voor een groenere wijk? Doe dan mee met de ideeënavond van Groen aan de Buurt – De Ronde Venen!

 

In het project Groen aan de Buurt gaan bewoners aan de slag om zelf hun buurt groener en aantrekkelijker te maken. Op maandag 30 november aanstaande vindt de eerste ideeënavond plaats. De bijeenkomst wordt online gehouden en begint om 19.30 uur. Iedereen is van harte welkom!

Tijdens de ideeënavond staat groen in en om De Ronde Venen centraal. Hoe kan het groener en aantrekkelijker? Wat wilt u graag (terug) zien in het landschap? Heeft u al ideeën die u graag wilt uitvoeren? Daarnaast laten we u een aantal inspirerende voorbeelden zien van groene initiatieven uit De Ronde Venen en voorbeelden van projecten uit Utrechtse gemeenten die het traject al eerder doorliepen. De voorbeelden die aan bod komen en de ideeën die u kunt aanleveren, passen allemaal binnen de thema’s landschap, biodiversiteit, cultuurhistorie, educatie en beleefbaarheid.  

Groen aan de Buurt is een programma van Landschap Erfgoed Utrecht, IVN Utrecht en de Natuur en Milieufederatie Utrecht. Zij organiseren en begeleiden het Groen aan de Buurt-proces in De Ronde Venen samen met de gemeente. Waterschap Amstel Gooi en Vecht is partner van het project.

Wethouder Kiki Hagen (Openbare Ruimte) is enthousiast over Groen aan de Buurt: ‘’U woont niet voor niets in een Groene Hart-gemeente. Een groene omgeving ziet er mooi uit en is goed voor onze gezondheid, leefklimaat en de biodiversiteit. Groen zorgt er bovendien voor dat er minder hittestress en wateroverlast is. Groen aan de Buurt biedt u de mogelijkheid om samen met uw buurt of buren onze gemeente nog een stukje groener te maken. U krijgt advies en een budget om samen aan de slag te gaan!’’

Samen bedenken én doen

Groen aan de Buurt is een DOE-project. Het is niet alleen bedenken, maar vooral ook doen. Na de ideeënavond is er een tweede bijeenkomst op maandag 14 december. Op deze avond kiezen de bewoners welke van de aangedragen ideeën we als project gaan realiseren. Diverse werkgroepen worden gevormd die samen aan de slag gaan om de ideeën tot uitvoering te brengen. Gemeente De Ronde Venen en de provincie Utrecht hebben geld beschikbaar gesteld voor Groen aan de Buurt. Werkgroepen kunnen daardoor ook snel aan de slag met een eigen budget. Ook krijgen zij ondersteuning bij het omzetten van hun idee naar een project met concrete activiteiten.

Groen aan de Buurt staat open voor ideeën en initiatieven uit alle kernen van de Ronde Venen. Het streven is een mooie spreiding van projecten door de hele gemeente. Waar er uiteindelijk Groen aan de Buurt-projecten van de grond komen, is afhankelijk van de ideeën van inwoners. We nodigen alle inwoners uit de gemeente daarom van harte uit voor de ideeënavond.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via www.ivn.nl/provincie/utrecht/aanmelden-online-ideeenavond-groen-aan-de-buurt-de-ronde-venen. Vervolgens ontvangt u een link en de instructies om deel te nemen. De eerste ideeënavond duurt van 19.30 tot 21.00 uur. Bent u hier ook bij? Noteer deze avond dan alvast in uw agenda!


NMU zoekt klimaatambassadeurs

De NMU start in 2021 met het opleiden van klimaatambassadeurs. Daarvoor zoekt de NMU bewoners en vrijwilligers die graag klimaatambassadeur willen worden.

We krijgen steeds vaker te maken met de gevolgen van klimaatverandering: hete zomers, lange perioden van droogte of juist wateroverlast bij korte en hevige neerslag. Het is belangrijk om onze leefomgeving hierop aan te passen, zodat we beter bestand zijn tegen deze omstandigheden.

Maar veel mensen vinden het lastig om te weten waar ze moeten beginnen bij het klimaatbestendig maken van hun huis, tuin en buurt. De NMU leidt daarom bewoners en vrijwilligers op tot klimaatambassadeur.

Bewoners kunnen met vragen terecht bij de ambassadeur in hun gemeente, die ze helpt en met ze meedenkt. Ook organiseren de ambassadeurs activiteiten in hun gemeente om andere bewoners te enthousiasmeren en gezamenlijk aan de slag te gaan.

Op dit moment zoekt de NMU bewoners en vrijwilligers die graag klimaatambassadeur willen worden. Een klimaatambassadeur heeft interesse in klimaatadaptatie en wil graag samen met anderen aan de slag om concrete maatregelen te nemen. De NMU verzorgt een basistraining en kan helpen bij het organiseren van activiteiten.

Ben je of ken je iemand die wel klimaatambassadeur zou willen worden. Kijk op de projectpagina voor meer informatie of download de flyer.

Aanmelden kan via het aanmeldformulier op de website. Op 26 november is krijg je dan meer informatie tijdens de startbijeenkomst!


Drie op de vier Nederlanders vinden dat natuur onderdeel moet zijn van herstelplan na corona

Vogelbescherming liet onderzoeken welke plek natuur heeft ingenomen tijdens de lockdown als gevolg van corona. Veel Nederlanders zijn die periode beter doorgekomen omdat ze konden ‘ontsnappen’ in de natuur. Driekwart vindt dat investeren in natuur onderdeel moet zijn van de economische herstelplannen na de coronacrisis.

Drie op de vier Nederlanders (73%) vinden dat investeren in natuur onderdeel moet vormen van de economische herstelplannen na de coronacrisis. Dat blijkt uit onderzoek van Motivaction in opdracht van Vogelbescherming Nederland. In het onderzoek is gekeken welke plek natuur heeft ingenomen tijdens de intelligente lockdown. 62% van de Nederlanders geeft aan dat ze deze periode beter zijn doorgekomen omdat ze konden ‘ontsnappen’ in de natuur. Vogelbescherming roept de overheid daarom op om extra te investeren in groen.

Het onderzoek van Motivaction is in juli gehouden om inzicht te krijgen in het belang van natuur voor Nederlanders in de coronacrisis. De resultaten laten zien dat Nederlanders veel behoefte hebben aan toegankelijke natuur in de buurt. In de chaotische en stressvolle tijd aan het begin van de coronacrisis waren het de groene plekken waar Nederlanders zich even konden opladen.

In de stressvolle tijd aan het begin van de coronacrisis waren het de groene plekken waar Nederlanders konden opladen (Bron: Sacha Bijkerk)

De resultaten

 • Veel Nederlanders hebben de intelligente lockdown dragelijker gevonden omdat ze even konden ‘ontsnappen’ in de natuur (62%);
 • De coronacrisis heeft het belang van het beschermen en uitbreiden van natuur in Nederland onderstreept vinden Nederlanders (70%);
 • 65% van de Nederlanders geeft aan behoefte te hebben aan meer groen in de nabije omgeving en van betere kwaliteit;
 • 73% vindt dat investeren in natuur een plek moet krijgen in de economische herstelplannen.

Vogelbescherming Nederland vindt dat de uitkomsten onderstrepen hoe belangrijk het is om te investeren in groen. Hierbij denkt Vogelbescherming niet alleen aan natuurgebieden en nationale parken, maar ook aan stadsparken en een natuurrijker boerenland. Het moet voor iedereen mogelijk zijn om in de nabije omgeving een plek te hebben om tot rust te komen en te genieten van natuur, ongeacht economische status en stedelijkheid. Het onderzoek laat namelijk duidelijk zien dat de toegang tot natuur niet gelijk verdeeld is tussen Nederlanders. De hoogste inkomens hebben meer natuur om zich heen en wonen vaker dichterbij natuur.

Tegelijkertijd hebben veel vogels en andere diersoorten rust nodig. Ook daarom is het belangrijk dat er geïnvesteerd wordt in uitbreiding van groen en natuur waardoor er ruimte is voor zowel mensen als dieren.

Ruimte voor natuur bij de grote transities
Naast de waarde van natuur voor mensen persoonlijk heeft Motivaction in opdracht van Vogelbescherming de waarde van natuur in relatie tot de energietransitie en de uitbreiding van steden onderzocht. Hieruit blijkt dat veel mensen het belangrijk vinden dat natuur ontzien wordt bij aanpassingen rondom deze grote thema’s.

Zo vinden bijna drie op de vier Nederlanders (72%) dat daken en industrieterreinen betere plekken zijn voor zonnepanelen dan natuurgebieden, 51% vindt daarnaast ook landbouwgebieden beter geschikt voor het plaatsen van zonnepanelen dan in de natuur. 63% vindt dat kwetsbare natuur ontzien moet worden bij bouwprogramma’s voor woningnood. Vogelbescherming roept de Nederlandse politiek op hier bij de planvorming rekening mee te houden.

Meer informatie


Voedselbos Leusden is open voor bezoekers

Het ontluikende Voedselbos Leusden is deze zomer voor het eerst door iedereen te bezichtigen. Bezoekers mogen alleen op de paden lopen. De in het voorjaar geplante bomen en struiken zijn namelijk nog kwetsbaar. Plukken mag daarom niet. Voedselbos van plan naar reaiteit.

Er staan al meer dan zeshonderd bomen en struiken en vijftig verschillende soorten. Er zijn bekende soorten bij als druiven, aalbessen en kruisbessen en minder bekende soorten als pawpaw (roomappel), honingbes en Franse uiensoepboom.

drone1ws

Veel bomen en struiken zijn nog stokjes om te zien, maar juist daarom het bekijken waard. Leusdenaren kunnen zo de kracht van de natuur ervaren. Een boom met twintig blaadjes, heeft er volgend jaar al een paar honderd en het jaar erop een paar duizend.

Zo zal ook de oogst elk jaar toenemen. Het voedselbos is nu nog vooral een voedselbos voor dieren. Er woont een reeën-gezin, hazen hebben zich tegoed gedaan aan de appelbessen en een buizerd neemt af en toe een haasje te grazen. De vrijwilligers van het voedselbos hebben al wat bessen geplukt om er een paar potjes jam van te maken.

De bomen en struiken zijn omgeven door een zee van bloemen. Het voedselbos sluit daardoor goed aan bij de bloemenpluktuin die ernaast ligt. De paden die door het voedselbos en pluktuin lopen vormen samen een bijzonder patroon dat vooral van bovenaf goed te zien is.

Het voedselbos is te bereiken via de Vlindertuin op de hoek van de Heiligenbergerweg en de Groene Zoom (adres: Vlinderpad 1). De vlindertuin, bloemenpluktuin en het voedselbos zijn tot en met september elke zaterdag- en zondagmiddag van 13.00 uur tot 16.00 uur.

Ruim 30 procent van het voedselbos is nu aangeplant. In het najaar planten de vrijwilligers de andere bomen en struiken. Wil je meedoen als vrijwilliger met het voedselbos Leusden? Geef dan je naam en je telefoonnummer door in een mailtje naar voedselbosleusden@gmail.com

Wat is een voedselbos?

Een voedselbos is land-bosbouw met veel natuurwaarde. Een voedselbos staat vol planten, struiken en bomen waar je noten, vruchten, kruiden, wortels en knollen van kunt oogsten. Bij gewone landbouw maak je gebruik van eenjarige teelt: elk jaar veeg je je kavel schoon en plant je opnieuw. Dat is veel werk. In een voedselbos maak je slim gebruik van de ecologische principes van hoe een bos zich ontwikkelt en van meerjarige planten, zoals bomen, struiken en kruiden. Je bouwt een totaal nieuw ecosysteem op en over de jaren neemt de soortenrijkdom toe en kun je het hele jaar door oogsten. Je legt het zo aan, dat je uiteindelijk zo min mogelijk hoeft te doen. Het systeem houdt zichzelf in stand, net als een echt bos.

Voedselbos Leusden wil zoveel mogelijk Leusdenaren betrekken. Het wordt een voedselbos van en voor Leusden. Het voedselbos is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Samenlevingsfonds Leusden en het KIEM-fonds.


Steeds meer natuurprojecten weten KIEM te vinden

Initiatiefnemers van natuurprojecten weten KIEM steeds beter te vinden. Sinds de regeling in januari werd verlengd en uitgebreid naar duurzaamheid is aan zeven nieuwe natuur- en duurzaamheidsprojecten een bijdrage toegezegd. De aanvragen kwamen uit de gemeenten Eemnes, Zeist, Utrechtse Heuvelrug, Rhenen, De Bilt en De Ronde Venen. Het Elise Mathilde Fonds, het K.F. Hein Fonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht, de fondsen achter KIEM, roepen groene initiatiefnemers in de provincie Utrecht op om een aanvraag in te dienen.

Grutto in de kijker

Een van de projecten was de aankoop van een telescoop voor de weidevogelwerkgroep in Eemnes, die de stand van de weidevogels in de Eempolder monitort en broedplaatsen beschermt. Gert Bieshaar, coördinator van de weidevogelwerkgroep in Eemnes, vertelt dat de veertig leden van de werkgroep alle nesten zoeken en markeren, zodat boeren eromheen kunnen maaien. “Intussen zijn 94 agrarische bedrijven aangesloten bij ons programma. Nagenoeg alle boeren in dit gebied.”

Naast de nesten is het ook belangrijk om de vogelsoorten en hun aantallen in kaart te brengen. “Dat doen we met verrekijkers. Maar voor de grote rustpercelen zijn die niet toereikend. Als je wilt zien wat voor steltloper er op achthonderd meter afstand staat, heb je een goede telescoop met statief nodig. Die is kostbaar, maar met hulp van KIEM is hij er toch gekomen. Zo kunnen wij nog beter ons werk doen.”

Oproep: vraag ook aan!

Met de natuurregeling KIEM kunnen stichtingen en verenigingen in één beknopte aanvraag bij drie fondsen een bijdrage aanvragen. Aanvragen kunnen doorlopend ingediend worden en hebben een behandeltermijn van ongeveer twee maanden. Middelgrote groeninitiatieven komen in aanmerking voor een bijdrage van maximaal € 5.000 en soms kan hiermee een project volledig gefinancierd worden.

Ook een groen idee? Er is nog voldoende budget beschikbaar voor nieuwe groene initiatieven in de provincie Utrecht, dus initiatiefnemers zijn van harte uitgenodigd om een aanvraag in te dienen.

Kijk voor meer informatie over richtlijnen en voor meer voorbeeldprojecten op de nieuwe website: www.kiemutrecht.nl    


Nieuwe subsidieregelingen gemeente Nieuwegein

De gemeente Nieuwegein heeft maar liefst twee nieuwe subsidieregelingen. Er kunnen subsidies aangevraagd worden voor duurzame initiatieven en groene daken. 

De gemeente Nieuwegein wil werken aan een energieneutrale, gezonde, groene en klimaatbestendige stad. Daarom ondersteunen ze groene en duurzame initiatieven. Zo blijft de stad leefbaar en ondanks de lange warme perioden en extreme regenbuien die door klimaatverandering steeds vaker voorkomen. Daarom stimuleert de gemeente inwoners, ondernemers en organisaties om ook een bijdrage te leveren via deze twee regelingen. Neem dus snel een kijkje zodat je aan de slag kunt bij jou in de buurt!

Subsidie duurzame initiatieven

Initiatieven kunnen een subsidie aanvragen voor activiteiten die een gezonde leefomgeving bevorderen en die bijdragen aan de duurzame en groene doelen van de gemeente. Denk bijvoorbeeld aan vergroening van de stad, energiebesparing, minder afval of duurzaam vervoer. Hierbij wat inspiratie:

 • Een gezamenlijke buurttuin.
 • Een groene gevel met de VVE.
 • Een experiment om in een woongroep samen slim afval te scheiden of te verminderen.
 • Een manier om via het Wijkplatform spullen uit te lenen en opnieuw te gebruiken.
 • Samen met de buren energie besparen.
 • Samen met een ondernemer in de buurt energie opwekken of opslaan.
 • Een nieuwe groene en duurzame activiteit in de buurt.
 • Een activiteit op school om water te leren besparen of afval te recyclen.
 • Energie besparen op de sportvereniging.
 • Een Tiny Forest vlakbij school.

Meer informatie of meteen aan de slag met een subsidie aanvragen? Dat kan via de website.

Subsidie groene daken

Naast de subsidie voor duurzame initiatieven kunnen bewoners ook een subsidie aanvragen voor een groen dak, te weten: de materiaalkosten, de loonkosten en de omzetbelasting.

Maximaal de helft (50 procent) van de kosten van het groene dak worden vergoed krijgen, tot een maximum van € 1.500,00 per aanvraag. Er moet minimaal 6 vierkante meter aaneengesloten groen dak worden aangelegd. In 2020 is de totale subsidiepot € 10.000,00.

Meer informatie over de spelregels of meteen een subsidie aanvragen? Bekijk dan snel de website.


Plannen voor water in je buurt? Vraag subsidie aan!

De subsidieregeling voor duurzaam waterbeheer en waterbewustzijn is opnieuw verlengd. Bewonersgroepen, schoolklassen en wijkcomités met plannen voor water in hun eigen woonomgeving kunnen bij het waterschap een subsidie van maximaal vijfduizend euro aanvragen.

Subsidie Blauwe Bewonersinitiatieven
Met de subsidie Blauwe Bewoners Initiatieven wil Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden waterbeheer beter zichtbaar maken. 60% van ons werkgebied staat zonder dijken en gemalen onder water, maar daarvan zijn veel mensen zich niet bewust. Ook moeten we ons voorbereiden op steeds langere perioden van droogte, afgewisseld door hevige piekbuien. Dat vraagt actie, en niet alleen van het waterschap!

In 2019 ontvingen 21 initiatieven uit Lopik, IJsselstein, Utrecht, Zeist, De Bilt en Utrechtse Heuvelrug subsidie voor uiteenlopende projecten: onder meer voor een opruimactie voor zwerfafval, de aanleg van groene daken, diverse workshops op scholen over plastic soep en het maken van waterspuwers voor op de regenpijp, de realisatie van een waterspeelplaats, een documentaire over waterbeheer en het watervriendelijk inrichten van twee schoolpleinen. Een overzicht van alle projecten is te vinden op de kaart op de webpagina van Blauwe Bewoners Initiatieven: www.hdsr.nl/blauwinitiatief

Hoogheemraad Els Otterman: “Prachtig om te zien hoe bewoners in hun eigen omgeving anderen stimuleren om bewust met water om te gaan. We hebben nog ruimte om meer projecten te ondersteunen. Daarom roep ik iedereen op om met aanvragen te komen, in het bijzonder in de ‘witte vlekken’ in ons gebied: in Woerden, Oudewater, Montfoort, Bodegraven-Reeuwijk, Krimpenerwaard en Nieuwkoop”.

Hoe subsidie aanvragen?
Een stichting, vereniging of één persoon namens een groep mensen kunnen de subsidie aanvragen. Het project of de activiteit moet in het beheergebied van De Stichtse Rijnlanden plaatsvinden. Per aanvraag stelt het waterschap maximaal € 5.000 (incl. BTW) beschikbaar, waarbij het waterschap ten hoogste de helft van de kosten van het project of de activiteit betaalt. Meer informatie en een aanvraagformulier is te vinden op de webpagina: www.hdsr.nl/blauwinitiatief


Webinar: Jouw tuin klimaatproof – De watervriendelijke tuin

Op 2 juni is er ’s avonds een webinar over hoe je je tuin water- en droogtebestendig kan maken. Twee ervaringsdeskundigen laten in korte presentaties zien wat je allemaal in je eigen tuin kunt doen.

Water in je tuin is ontzettend belangrijk voor planten en dieren. Tegelijkertijd zijn er steeds meer periodes van droogte gevolgd door zware hoosbuien. Hoe los je dit overschot of tekort aan water in de tuin op? Er zijn verschillende aanpassingen die helpen om je tuin water- en droogtebestendig te maken. Denk bijvoorbeeld aan regentonnen, wadi’s, infiltratiekratten en planten die tegen droogte kunnen. Maar hoe werken deze oplossingen en hoe kan je ze zelf toepassen in je tuin?

We hebben voor dit webinar twee ervaringsdeskundigen uitgenodigd. Ecologische hovenier en tuinontwerper Lilian Verhaak en Michiel Rijsdijk, Senior Adviseur Water bij gemeente Utrecht, laten in korte presentaties zien hoe een watervriendelijke tuin eruit ziet en wat je allemaal in je eigen tuin kunt doen.

Na afloop is er gelegenheid om vragen te stellen.

Wat: Webinar over de watervriendelijke tuin
Waar: Zoom Video Webinar – link volgt na aanmelding
Wanneer: 2 juni, 19.30 uur – 20.30 uur
Presentatie door : Ecologische hovenier en tuinontwerper Lilian Verhaak en Michiel Rijsdijk, Senior Adviseur Water van de gemeente Utrecht
Kosten: gratis

Georganiseerd door Milieucentrum Utrecht, Energie-U, Utrecht Natuurlijk en de Natuur- en Milieufederatie Utrecht.

Inschrijven kan via deze link!


Bloeiend Nieuwegein!

De groenstrook bij de Margrietschool in Batau-zuid verandert in een wilde bloemen weide!

Het burgerinitiatief Bloeiend Nieuwegein van Josien van Harten heeft als doel verhoging van biodiversiteit ofwel ‘Maak plaats voor wilde bloemen’ en hierbij betrekken van jeugd en buurt. In Nieuwegein wordt in samenwerking met Groen Doet Goed en de gemeente de eerste bloemenweide op 6 mei realiteit. De wilde bloemen weide biedt les materiaal voor de leerlingen, direct naast de Margrietschool Zuid: welke bloemen groeien er, is er verschil tussen de bloemen in zon en schaduw? De gemeente neemt deze strook op in het onderhoud programma.

In deze tijd van maatregelen krijgen kinderen van de Margrietschool de Doe-kaart ‘bloemen voor de bijen’ aangeboden om thuis de hoogste zonnebloem te laten groeien.

Wil jij ook plaats maken voor wilde bloemen bij school of in je buurt, super! Neem contact met mij op via josien@bloeiendnieuwegein.nl en we gaan aan de slag.

Bloeiend Nieuwegein wordt mogelijk door subsidie van Groen aan de buurt – www.groenaandebuurt.nl; educatieve invulling in samenwerking met Groen doet Goed, subsidie vanuit de provincie Utrecht www.ivn.nl/groen-doet-goed/nieuwegein en bijdrage van wijknetwerk Batau-Zuid. Met advies van KNHM – www.knhm.nl.

www.bloeiendnieuwegein.nl


Video's
Groen aan de Buurt is een samenwerking van
Mogelijk gemaakt door
IVN landschaperfgoedutrecht NMU
Provincie Utrecht