Menu
De Nationale Bijentelling

De Nationale Bijentelling

In het weekend van 17 en 18 april is weer de Nationale Bijentelling! Zet dit weekend alvast in je agenda en kom in actie voor de wilde bij. Meedoen is makkelijk, ook als je niet zoveel van bijen weet. Op de site nationalebijentelling.nl wordt je stap voor stap meegenomen bij het herkennen van de 16 bijensoorten die je in je tuin kunt tegenkomen.

Waarom bijen tellen?

Hoe meer we over bijen weten, hoe beter we de bij kunnen helpen. In Nederland komen bijna 360 bijensoorten voor. Ruim de helft daarvan is bedreigd. Bijen zijn belangrijk voor bestuiving. “80% van onze eetbare gewassen en bijna 90% van onze wilde planten worden bestoven door bijen en andere insecten”, aldus Koos Biesmeijer, bijenexpert bij Naturalis.

“Onderzoekers gebruiken de resultaten van de Nationale Bijentelling om te zien waar de verschillende bijensoorten voorkomen in Nederland en of die aantallen toe- of afnemen.”

Mee tellen?

Meer informatie over de Nationale Bijentelling en het inschrijfformulier vind je hier.


‘De Landschapswijzer’ als hulpmiddel voor inwoners bij verbetering provinciaal landschap

De Landschapswijzer is een informatiebron voor iedereen die bomen of struiken wil herkennen, weten waar bomen en struiken het beste aangeplant kunnen worden of de straat of buurt willen verfraaien. De wijzer geeft ook inzicht in de beste groeiplaats en de bloeitijd en welke delen van bomen en struiken eetbaar zijn.

Landschapselementen

In de wijzer worden landschapselementen (van houtwallen tot natuurvriendelijke oevers) onder de loep genomen en worden de waarden van deze elementen toegelicht. Landschapselementen zijn goed voor de biodiversiteit, maken het landschap mooier en zorgen voor een prettige fiets en wandelomgeving. Een hoogstamfruitboomgaard, bijvoorbeeld, met een diversiteit aan oude fruitrassen dicht bij uw huis of boerderij, geeft fraaie bloesem in het voorjaar en lekker fruit in de zomer en het najaar. In de landschapswijzer wordt een korte beschrijving gegeven over hoogstamfruitbomen. Waar moet u bijvoorbeeld opletten bij het planten van een fruitboom. Het boekje vormt daarmee een handig hulpmiddel voor iedereen die goed geïnformeerd landschapselementen wil aanleggen in het agrarisch gebied of bijvoorbeeld nieuwe bomen wil planten in de tuin of in de straat.

Provincie Utrecht

De Landschapswijzer is uitgegevens door het Platform Kleine Landschapselementen met steun van Provincie Utrecht. Provincie Utrecht heeft tot eind 2021 een bedrag van 750.000 euro beschikbaar gesteld voor de aanleg en het herstel van Kleine landschapselementen. De ontwikkeling van de Landschapswijzer draagt bij aan de ambitie om meer Landschapselementen in de provincie te realiseren.


Bereken je tuinlabel!

Met de nieuwe tool op klimaatklaar.nl kan je een tuinlabel berekenen voor jouw tuin. Het tuinlabel is te vergelijken met het energielabel, alleen dan voor je tuin. In een paar minuten krijg je inzicht in hoe je tuin erbij staat en waar nog klimaatadaptieve kansen liggen.

Belang klimaatadaptieve tuin

Steeds vaker krijgen we te maken met hevige regenbuien, langere periodes van droogte en meer hittegolven. Met kleine aanpassingen kunnen we de gevolgen van deze weersextremen verminderen. Haal bijvoorbeeld wat tegels uit de tuin en vervang dit voor gazon of planten. Hierdoor kan regenwater makkelijker in de bodem zakken en voorkom je wateroverlast in je eigen tuin. Ook zorgen minder tegels voor een koelere tuin en dus een aangenamere plek in de zomer. Daarnaast is een groene tuin ook erg goed voor de biodiversiteit; vogels, bijen, vlinders en egels krijgen meer ruimte.

Tips en maatregelen voor jouw tuin

Hoe goed is jouw tuin bestand tegen hevige neerslag? Warmt het erg op in de zomer? En is je tuin aantrekkelijk voor vogels, bijen en egels? Op klimaatklaar.nl vind je allerlei tips en maatregelen om aan de slag te gaan in je tuin, of zelfs balkon. De website geeft informatie over de verschillende maatregelen, zoals gemiddelde kosten en moeilijkheidsgraad en praktische tips voor de uitvoering.

Winactie!

Na het bepalen van je label kan je deze op de kaart zetten en vergelijken met anderen in jouw buurt of regio. Bereken hem nu en maak kans op de Nationale Tuinbon van €25,-. Elke 25e deelnemer wint! Deze actie geldt tot en met 31 mei.

Doe je mee?


Tweede editie NK tegelwippen is van start gegaan

Tegels er uit, groen er in! Dat is het doel van het NK tegelwippen, een nationale wedstrijd die dinsdag 30 maart voor de tweede keer is begonnen. In de wedstrijd worden gemeentes door heel Nederland uitgedaagd om zo veel mogelijk tegels te wippen, met als doel om vergroening te stimuleren. De gemeente die relatief (tegels per 1000 inwoners) de meeste tegels wipt, wint een gouden tegel. Iedereen kan meedoen: denk aan de aanleg van (gevel)tuinen door particulieren, maar ook gemeenten of scholen die hun terrein willen vergroenen.

Het NK tegelwippen zorgt op deze manier voor een ludieke oplossing voor een serieus probleem. Te veel bestrating heeft negatieve effecten op het leefklimaat in een stad. Vergroening geeft afkoeling op hete dagen, voorkomt wateroverlast bij extreme regenval en stimuleert de biodiversiteit. Uiteraard doet de gemeente Utrecht ook mee! Het doel is om minstens 10.000 tegels te wippen, help je mee? Ga voor inspiratie, de spelregels en natuurlijk de tussenstand naar https://nk-tegelwippen.nl/. Meedoen kan tot en met 30 september.


De Ronde Venen wordt groener en aantrekkelijker

Samen zorgen voor een groenere en aantrekkelijkere leefomgeving. Dat is het doel van het programma Groen aan de Buurt. Op 30 november werd de eerste ideeënavond georganiseerd voor bewoners uit De Ronde Venen. De ingebrachte ideeën werden op 18 februari met het team van Groen aan de Buurt uitgewerkt. Er kwamen vijf concrete plannen tot stand waar bewoners nu mee aan de slag gaan.

Een mooi voorbeeld van zo’n bewonersinitiatief is de Bloemenweide in Soest. Foto: Allard Willemse.

Doe-programma

Bij Groen aan de Buurt worden niet alleen ideeën bedacht, bewoners gaan deze ook zelf uitvoeren. De provincie Utrecht, Waterschap Amstel Gooi en Vecht en gemeente De Ronde Venen hebben geld beschikbaar gesteld om de projecten te ondersteunen. Op deze manier is het mogelijk om snel aan de slag te gaan.

Aan de slag!

Er wordt gestart met vijf ideeën. Voor ieder idee is er een vaste contactpersoon en aanspreekpunt. Belangstellenden die zich alsnog willen aansluiten en actief mee willen helpen kunnen zich melden bij de betreffende contactpersoon. Lees hieronder hoe De Ronde Venen groener en aantrekkelijker wordt!

De vijf plannen in De Ronde Venen:

Vergroening parkeerplaats –  Abcoude (GROEN+)

Bewonersgroep Abcoude Groen werkt onder andere aan groenvoorzieningen in de bebouwde kom. De komende tijd richten ze zich op een landschapselement naast het spoor, bestaande uit een rij steenkorven. Die plek willen zij omtoveren tot een klein paradijsje om biodiversiteit te stimuleren. Meedoen? Neem contact op met Ellen van Donk via e.vandonk@nioo.knaw.nl of Gay Jannette Walen via walenjgg@kpnmail.nl.

Narcissen aan de Amstel – De Hoef

Elk voorjaar barsten de narcissen van De Hoef in bloeien uit. Een prachtig gezicht dat inwoners wel op meer plekken in het dorp willen zien. Daarom slaan zij de handen ineen om ook langs de Amstel in het najaar van 2021 narcissen te planten. Meewerken? Neem contact op met Jaap Gelderloos via jog@stroomzicht.nl.

Oeverbeplanting Karekiet – Mijdrecht

Er gebeurt in Mijdrecht al behoorlijk wat om parken en groenstroken mooier en natuurlijker te maken. De Werkgroep Groen Twistvlied – Wickelhof gaat graag nog een stapje verder. In samenwerking met Waternet gaan zij nieuwe, natuurlijke oeverbeplanting realiseren langs de vijverrand aan de Karekiet. Goed voor de vijverecologie en ook nog eens mooi om te zien. Meedoen? Neem contact op met Lydia Graveland via silky-beauty@ziggo.nl.

Bloemenweide Kerkelanden – Vinkeveen

Vinkeveen is binnenkort een bloemenweide rijker. Een groep bewoners maakt van een grasstrook langs de vijverpartij bij Kerkelanden een fijne plek voor vlinders, bijen en andere insecten. Ook knappen ze een bankje op, zodat voorbijgangers kunnen ontspannen terwijl ze genieten van de bloemenpracht.
Meedoen? Neem contact op met Vivien de Groot via viviendegroot@gmail.com.

Aangeklede bloemenweiden – Wilnis

Buren aan de Pastoor Kannelaan en het Timotheegras hebben twee bloemenweiden voor ogen. Hiermee willen ze hun buurt groener, mooier en gezelliger maken. Er komen boomstambanken en samen met de Woudreus gaan de kinderen werken aan een insectenhotel. Meedoen? Neem contact op met Sandra Redeker via s.redeker@kpnplanet.nl.


Klompenpaden zijn populairder dan ooit

In de afgelopen maanden hebben we met z’n allen meer dan ooit de vrijheid en ontspanning van een frisse wandeling in de buitenlucht opgezocht. En dat is terug te zien aan de explosief gestegen populariteit van de Klompenpaden-wandelroutes. Dat blijkt uit het nieuwste jaarbericht Klompenpaden.

Verdriedubbeling

Op de meeste Klompenpad-routes was het in 2020 drukker dan ooit. Drie keer zo veel mensen bezochten de website, downloadden een routekaart of gebruikten de Klompenpad-app. En al die mensen trokken er ook daadwerkelijk op uit. Fantastisch nieuws natuurlijk!

“Wauw! Ik woon hier ongeveer 10 kilometer vandaan en heb nooit geweten wat een schitterende omgeving hier verscholen lag”
 
Reactie wandelaar in gastenboek van www.klompenpaden.nl

Keerzijde
Maar de toegenomen populariteit van de Klompenpaden heeft natuurlijk ook een keerzijde. Wordt het niet te druk in kwetsbare gebieden?  Vrijwilligers van LEU moesten alles uit de kast halen om de drukte in goede banen te leiden: door stukken – tijdelijk – af te zetten of om te leiden. Ook voor het beheer en onderhoud moest een tandje bij geschakeld worden. Meer wandelaars betekent meer onderhoud.

Dank aan de vrijwilligers en grondeigenaren
Zonder vrijwilligers en de grondeigenaren was dit allemaal niet mogelijk geweest. In dit licht is het een wonder dat er zelfs middenin de corona-pandemie twee nieuwe paden zijn gerealiseerd;  het Klompenpad XL, het Termatenpad en maar liefst 4 Klompenpaden KIDS!

Bezoek ook de Klompenpaden website!


Themabijeenkomst Klimaatadaptatie 22 april

Op 22 april (13:30-14:30) organiseren we alweer de achtste themabijeenkomst van Groen aan de Buurt. Tijdens de vorige bijeenkomst besloten we samen met deelnemers dat we graag het onderwerp klimaatadaptatie bespreken. Tijdens deze online bijeenkomst bespreken we daarom hoe je via bewoners(initiatieven) geschikte locaties kunt vinden voor klimaatadaptieve maatregelen. Welke kansen liggen er om bewoners(initiatieven) actief te betrekken bij uitdagingen rondom klimaatadaptatie?

Klimaatverandering krijgt een steeds groter effect op onze leefomgeving en ons werk. Overheden zijn bezig met de opstelling van de RASsen en bij de uitvoeringsprogramma’s wordt participatie van bewoners belangrijk. Bewoners kunnen namelijk een belangrijke rol spelen bij het klimaatadaptief maken van hun woonomgeving. Zo kunnen ze zelf maatregelen nemen, maar ook locaties aandragen waar maatregelen mogelijk zijn.

Tijdens de digitale bijeenkomst op 22 april bespreken we met Tom Overgaauw van HDSR, Aukje Ypma van De Gezonde Stad, Ivon Vrolijk van Klimaatneutraal IJsselstein en Jeannine van Bree van de NMU, hoe zij bewoners betrekken bij acties en maatregelen voor klimaatadaptatie. We gaan het hebben over klimaat- en bomencampagnes, klimaatadaptieve projecten van een bewonersinitiatief en het inzetten van klimaatambassadeurs in de gemeente. Daarbij is er ook de gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen te delen.

Aanmelden

U kunt zich al aanmelden voor deze themabijeenkomst. U ontvangt dan voorafgaand aan de bijeenkomst van ons een link om deel te nemen.

Graag tot ziens op 22 april!


Webinar ‘Zo Zoemt jouw Gemeente; van papier naar beleid’ op 25 maart

Wil jouw gemeente graag bijvriendelijk worden, maar blijkt het in de praktijk lastig te beginnen?

Nederland Zoemt biedt op 25 maart inspiratie met de webinar ‘Zo zoemt jouw Gemeente; van papier naar uitvoering’. Kennis en geslaagde voorbeelden worden gedeeld om ook in jouw gemeente aan de slag te gaan. Dit webinar is vooral bedoeld voor gemeentemedewerkers die werken aan het tot uitvoering brengen van bijvriendelijk beleid.

Programma

  • Nederland Zoemt; wat doen we en voor wie zijn we er?
  • Een bijenlandschap is een fysiek netwerk van voedsel- en nestgelegenheden. Maar om een ecologisch netwerk te creëren is een sociaal netwerk nodig. Hannie Korthof vertelt hoe ze dit met Groene Cirkels Bijenlandschap aanpakken. 

  • De gemeente Voorschoten deelt praktische handvatten hoe een bijenlandschap van beleid naar praktijk te brengen.

  • De gemeente Zoetermeer, in 2018 de eerste bijvriendelijkste gemeente, vertelt hoe ze aan de slag zijn gegaan om bloemrijke bermen te veranderen in bijvriendelijke bermen.

  • Gemeente Utrecht, bijvriendelijkste gemeente van 2020, laat zien hoe ze ook hun inwoners betrekken bij de bijvriendelijke initiatieven en acties. 

Datum en tijd

Donderdag 25 maart: 9.30-10.45u (u kunt inloggen vanaf 9.15u)

Aanmelden

Aanmelden voor het webinar op 25 maart kan tot uiterlijk 23 maart 17.00u via https://www.ivn.nl/nederland-zoemt/webinar-zo-zoemt-jouw-gemeente-van-papier-naar-uitvoering


Boompjes nu met 50% korting te bestellen in de gemeente Baarn

Boompjesactie voor een groener Baarn

De gemeente Baarn organiseert een speciale actie voor haar inwoners om  voordelig boompjes te planten in de eigen tuin. Zo kan men een “Boompjes voor beginners-pakket” met drie inheemse boompjes nu tijdelijk met 50% korting bestellen. De boompjes zijn gemakkelijk online te bestellen en worden thuis afgeleverd. Zo kan iedereen – óók zonder groene vingers – meedoen om Baarn groener, mooier en gezonder te maken. Plan Boom wil in heel Nederland in vier jaar tijd 10 miljoen bomen planten en iedereen kan daaraan bijdragen. De gemeente Baarn ondersteunt deze missie.

Projectleider van Plan Boom, Max Zevenbergen: “Voor de pakketten hebben we gekozen voor de Mispel, Gele Kornoelje en de Gewone Vlier. Inheemse soorten, die het met hun kleur en vruchten goed doen in iedere (stads)tuin.”

Wethouder Jannelies Vissers is erg blij met de actie van Plan Boom: “Bomen bepalen het lommerrijke en groene aanzien van Baarn. Dat moet ook in de toekomst zo blijven en daarom is het belangrijk steeds nieuwe, jonge bomen te planten. De gemeente doet zijn deel met een nieuw bomenplantplan, maar ook inwoners kunnen daar nu extra voordelig aan meewerken. Door een bijdrage van de gemeente zit er namelijk een aantrekkelijke korting op de pakketten met nieuwe boompjes. Daardoor is het nog aantrekkelijker om de tuin groener te maken. Ik ondersteun deze actie dus van harte. En ter geruststelling ook van mijn kant: voor boompjes planten in je tuin hoef je inderdaad echt geen groene vingers te hebben. Zelfs ik kan het!”

Met deze speciale actie van de gemeente Baarn kost een pakket van drie boompjes nu tijdelijk slechts € 12,50. Bestellen kan van 1 tot 10 maart en via www.planboom.nl/baarn. De bestelde boompjes krijgt men dan op 18 en 19 maart thuis bezorgd. Het pakket is ook geschikt voor de kleine tuin. Mocht er toch te weinig plek zijn, dan is een tip om samen met bijvoorbeeld de buren een pakket te nemen. Deelnemen kan zolang de voorraad strekt.

Samenwerking met de Groene Boerderij

Plan Boom wil in de hele keten bijdragen aan een duurzamer Nederland. Voor het verpakken van de boompjes is daarom samenwerking gezocht met de Groene Boerderij, een zorgboerderij in Den Ilp. Amber Groeneveld: “Wij zijn heel blij met deze samenwerking. Onze missie is om onze plek te delen met anderen en te leren leven met de natuur en elkaar. Dat doen wij onder meer met onze zorgboerderij en ons voedselbos en duurzaam te leren leven met de natuur, elkaar en onszelf.”

Plan Boom is een project van de Natuur en Milieufederaties, LandschappenNL en partners Trees for All, LSA bewoners, stichting wAarde en de stedelijke milieucentra. Samen planten zij met heel Nederland 10 miljoen bomen. Overheden, buurtinitiatieven, grondeigenaren en nu dus ook mensen met een eigen tuin(tje) helpen mee om dit doel te realiseren.


Nieuw Servicepunt helpt inwoners en bedrijven bij aanleg groen dak

De Natuur en Milieufederatie Utrecht en provincie Utrecht willen meer groene daken in de regio realiseren. De start van een servicepunt moet dat mogelijk maken. Een groen dak heeft meerwaarde voor biodiversiteit, waterberging, verkoeling en het creëren van meer leefruimte. In de provincie Utrecht ligt ongeveer 56 vierkante kilometer dak. Een groot deel daarvan is nu nog onbenut. Het Servicepunt Duurzame Daken gaat inwoners en bedrijven helpen bij het realiseren van groene daken. Tot 22 maart 2021 kunnen bedrijven en buurten gratis dakconstructieberekeningen en ‘quickscans’ aanvragen. Deze worden beschikbaar gesteld door de provincie Utrecht.

Voor ondersteuning bij het plaatsen van zonnepanelen bestaan al verschillende servicepunten. Daar komt nu het Servicepunt Duurzame Daken bij, speciaal voor het groen maken van een dak. Een groen dak is bedekt met planten. Groene daken helpen mee om hemelwater op te vangen, ze dragen bij aan biodiversiteit en ze zorgen voor verkoeling in de zomer. Groene daken zijn daarmee nuttig voor dieren, planten en mensen. Ze zorgen voor een gezonde en prettige leefomgeving.

Onderzoek kansen

Buurten, maar ook bedrijven en bedrijventerreinen kunnen aankloppen bij het Servicepunt. Samen onderzoeken we de mogelijkheden voor groen en waterberging op het dak, bij voorkeur in combinatie met zonnepanelen en extra leefruimte. Aan vijftien bedrijven, twee bedrijventerreinen en twintig buurten biedt het servicepunt ondersteuning door gratis constructieberekeningen en quickscans beschikbaar te stellen. Een constructieberekening maakt duidelijk hoeveel gewicht een dak aankan. De quickscan laat zien wat de verschillende mogelijkheden en combinaties zijn, wat het zal kosten en wat oplevert.

Klimaatbestendigheid

Josja Veraart, directeur NMU: “Het servicepunt draagt bij aan het klimaatbestendiger maken van de regio. Hoe geweldig is een omgeving met meer groen, meer biodiversiteit, minder wateroverlast en meer koelte? Wij geven met het servicepunt een impuls aan een beweging die ertoe leidt dat in de provincie Utrecht uiteindelijk geen onbenutte daken meer zijn.”

Gedeputeerde Hanke Bruins Slot: “Als provincie maken we werk van het voorkomen van wateroverlast en hittestress voor inwoners. Het vergroenen van daken van woningen en kantoren biedt daarvoor kansen. Zo blijft het goed wonen en werken in onze provincie. Het initiatief draagt bij aan onze ambities voor klimaatadaptatie en wordt daarom financieel mogelijk gemaakt door provincie Utrecht.”

Aanmelden tot 22 maart

Tot 22 maart kunnen bedrijven en particulieren via het servicepunt deze ondersteuning aanvragen. Voor particulieren geldt dat een project met minimaal tien buren van start moet gaan. Bedrijven en particulieren die met hun buurt aan de slag willen met verduurzaming van het dak, kunnen contact opnemen met de Natuur en Milieufederatie Utrecht. Via het Servicepunt Duurzame Daken krijgen zij hulp bij de voorbereiding hiervan. Alle informatie over het aanvragen is hier te vinden.


Video's
Groen aan de Buurt is een samenwerking van
Mogelijk gemaakt door
IVN landschaperfgoedutrecht NMU
Provincie Utrecht