Menu
Natuurregeling KIEM gaat van start

Natuurregeling KIEM gaat van start

Het Elise Mathilde Fonds, het K.F. Hein Fonds en het Cultuurfonds Utrecht hebben de handen ineengeslagen voor natuurregeling KIEM. Per 1 november 2018 kunnen initiatiefnemers voor natuurprojecten bij één loket van alle drie de fondsen een bijdrage krijgen. KIEM is bedoeld voor vrijwilligersprojecten op het gebied van natuur in de provincie Utrecht. Dit met als doel de provincie groener te maken, de natuur diverser en inwoners die zich vrijwillig inzetten voor natuur te ondersteunen.

Kijk voor meer informatie over richtlijnen en criteria op www.cultuurfonds.nl/KIEM

Flyer natuurregeling Kiem


Wijkse buurten nog groener!

Woensdagavond 12 september kwamen zo’n 20 actieve bewoners bij elkaar om te vertellen hoe ze hun buurt afgelopen jaar nog groener en natuurlijker hadden gemaakt. Groen aan de Buurt, een DOE-project van Landschap Erfgoed Utrecht, IVN Utrecht en de Natuur en Milieufederatie Utrecht in samenwerking met de gemeente Wijk bij Duurstede, gaf ze de kans om hun ideeën voor een groenere buurt ook daadwerkelijk tot uitvoer te brengen. Iedereen die goede ideeën had voor een groener en aantrekkelijker Wijk bij Duurstede was welkom om deze in te brengen tijdens 2 bewonersavonden. De goed bezochte avonden leverden vele ideeën op en uiteindelijk zijn 8 ideeën uitgekozen waar bewoners de afgelopen tijd mee aan de slag zijn geweest.

Actieve mensen starten diverse groene projecten
Honderd vierkante meters tegels vervangen door bloeiend groen, een ijsvogelbroedwand, een forse bloemenweide, nieuwe zwaluwnestkasten inclusief promotiefolder en kleipoelen, en een Klompenpad in wording. Dat is in grote lijnen de oogst van afgelopen jaar. Maar daar bleef het niet bij, zo was er eerder dit jaar een tentoonstelling in het Huis van de Gemeente over zwaluwenbroedzorg, zijn er boomspiegels ingeplant, is er een insecteninventarisatie gedaan, is een ijsvogelworkshop gevolgd en zijn er diverse promotieactiviteiten uitgevoerd.

“Wat een actieve mensen allemaal en wat hebben jullie een hoop bereikt met relatief weinig geld, ” complimenteerde wethouder Hans Marchal de aanwezigen. “Wat mij betreft stopt het hier niet bij en gaan we door met Groen aan de Buurt!” Ook projectleider Helene Hine van Landschap Erfgoed Utrecht was onder de indruk. “Jullie waren de eerste gemeente die enthousiast meedeed aan dit project”, gaf zij aan. “En dat heeft uiteindelijk geleid tot deelname van nog meer gemeenten in de provincie.”

Meer vrijwilligers zijn welkom
Er was nog wel een oproep. De mensen die zich nu inzetten, gaven aan dat het wel moeilijk is om alles met een klein clubje te kunnen blijven doen. Extra handen zijn dus zeker welkom. Want dat we door willen gaan met nog meer groen in en aan de buurt, daar waren alle aanwezigen het wel over eens. Wil jij ook meedoen om het landschap in en rond Wijk bij Duurstede mooier en groener te maken? Neem dan contact op met Edwin van Dorp via e.vandorp@wijkbijduurstede.nl .


Wintergroen en Oostenrijkse bloemenpracht in Couwenhoven 61

Hanging baskets brengen kleur en groen in de buurt

ZeistAfgelopen zaterdag hingen bewoners van Couwenhoven 61 samen tien hanging baskets met wintergroen op aan lantaarnpalen. Deze actie is het initiatief van een groepje enthousiaste bewoners dat kleur en groen terug wil brengen in de buurt.

Initiatiefnemer Michel hangt eerste hanging basket op met wintergroen.

Eerst afzien, dan genieten

Het koste een aantal vrijwilligers zaterdag bloed, zweet en tranen om de grote bakken te vullen en op te hangen. Maar dan heb je ook wat. De zondag erna konden de vrijwilligers en de andere buurtbewoners genieten van het resultaat tijdens de buurtborrel. De ‘paalmanager’ en aanjager van het initiatief vertelde op de goedbezochte borrel over de totstandkoming en achtergrond van het idee. De buurtbewoners waren enthousiast over het resultaat.

De bewoners gaan de bakken verzorgen. Zij zorgen voor het watergeven en het opnieuw inplanten. Voor nu zijn de bakken gevuld met wintergroen maar in de zomer wordt Couwenhoven 61 een heus Oostenrijks bloemenhof.  Met de gemeente is een overeenkomst gesloten waarin deze afspraken zijn vastgelegd.

Van idee naar resultaat in vier maanden

Op de bewonersavond ‘Groen aan de Buurt’ Zeist-West in juni brachten bewoners van Couwenhoven 61 het idee voor vergroening in. Nu vier maanden later hangen de hanging baskets. “Het is geweldig om te zien dat bewoners dit met zo veel enthousiasme en inzet voor elkaar hebben gekregen” aldus Charlotte Robben, projectleider Groen aan de Buurt voor Zeist-west.

Anderen projecten in Zeist-West

De hanging baskets is niet het enige project in Zeist-West. Bewoners zijn ook bezig met het vergroenen van de Montessorischool Grifensteijn, het maken van een zelfbeheertegel, het aanpakken van gevaarlijke exoten en het aanplanten van fruitbomen in het Griftbosje. Wil je meer weten over deze projecten? Kijk dan hier.

Groen aan de Buurt

Dit bewonersinitiatief is ontstaan uit het project ‘Groen aan de Buurt’, een DOE-project van Landschap Erfgoed Utrecht, IVN Utrecht en de Natuur en Milieufederatie Utrecht. IVN begeleidt het Groen aan de Buurt-project in Zeist samen met de gemeente.

 

 


Nieuws en activiteiten voor Buurtinitiatieven in Zuid-Holland

Groen Dichterbij Zuid-Holland

Hallo Zuid-Hollanders!

De warme zomer is afgelopen en de herfst doet zijn intrede. Tijd om te genieten van de paddenstoelen en prachtige kleurenpracht! Of tijd om nieuwe plannen te maken, of iets wat al lang op je wensenlijst staat te gaan realiseren. De vouchers van de Groene Motor zijn er weer, dus die kunnen een mooie handje helpen!

Veel lees-doeplezier,

Groen Dichterbij Support Team Zuid-Holland
IVN Natuureducatie

Voor de volledige nieuwsbrief klik hier.


Feestelijke opening buurttuin Ruitlambies

De bewoners van de Ruitlambies hebben eind april hun nieuwe plantsoen feestelijk geopend. Samen met buren van 6 aangrenzende huizen waren zij maanden bezig met het opknappen van dit gedeelde openbaar groen. De buurtbewoners keken al een tijd aan tegen vervuilde struiken en bosjes en daar hadden ze genoeg van. Groen aan de Buurt bleek een kans om eindelijk de ideeën waar te maken.

Achter de huizen van de 6 huishoudens ligt een plantsoen waar iedereen ook gebruik van mag maken. Dit was alleen nooit aantrekkelijk omdat het plantsoen bestond uit een oerwoud van struiken die er onverzorgd bijstonden en ook nog eens als afval dumpplek werd gebruikt. Gelukkig konden ze met de komst van Groen aan de Buurt eindelijk de koppen bij elkaar steken en de handen uit de mouwen.

Samen in actie

Het eerste werk werd gedaan tussen kerst en oud en nieuw, de lelijke struiken mochten er eindelijk uit. Gelukkig was hetniet zo koud en ook de grond niet te hard. Tijdens het leegtrekken kwamen er ook verborgen dingen naar voren zoals gedumpte stoeptegels en een hele boel stronken van bomen die daar blijkbaar ooit gestaan hadden. Gelukkig kwam de gemeente de rest afvoeren.

Op 2 januari vierde de ruitlambies hun nieuwjaarsborrel (zonder borrel) door de nieuwe struiken in het plantsoen te planten. In teams van 2 werd er hard samengewerkt, de een maakte eerst een gat in de grond dan stopte de ander de struik erin. Vervolgens moesten ze even wachten op het goede seizoen en konden ze eindelijk in april ook de grasmatten leggen. Het begon om 10 uur ‘s morgens en het was een prachtige dag. Het zand werd geharkt en weer aangestampt en toen het eindelijk strak genoeg was rolde ze de matten uit over het plantsoen. Na afloop was het tijd voor een lekker bakkie koffie.

Van ergernis naar trots

Een rood lint bewaakte het plantsoen met het nieuwe gras goed totdat het eindelijk feestelijk geopend werd eind april. “We zijn trots op wat we bereikt hebben” aldus initiatiefnemers Marcia en Marloes. De buren ervaren nu meer sociale controle over hun plantsoen en wat daar gebeurd, en dat geeft een veilig gevoel. Ze zijn door het project nu meer betrokken met het groen én met elkaar. De eerste BBQ staat dus al geplant!

Groen aan de Buurt

De initiatiefgroep De Ruitlambies is ontstaan uit het project ‘Groen aan de Buurt’ een DOE-project van Landschap Erfgoed Utrecht, IVN Utrecht en de Natuur en Milieufederatie Utrecht. Zij organiseren en begeleiden het Groen aan de Buurt-project in Eemnes samen met de gemeente. Het eindresultaat.


Startsein voor het Bijenlint in Eemnes

Op 28 mei gaven 60 schoolkinderen van de Hobbitstee het startsein voor het Bijenlint in Eemnes. Ze zaaiden een bloemenstrook in met de werkgroep ‘bijenlint Eemnes’.  

Er is het nodige werk aan vooraf gegaan. De leden van de werkgroep hebben heel wat uurtjes besteed aan het aanleggen van een mooi zaaibed. Het gras werd verwijderd, de grond werd vrijgemaakt van puin en opkomend onkruid. Op 28 mei was het dan eindelijk zover. De ijsheiligen waren voorbij, het biologische zaad was binnen, er lag een mooi zaaibed. Er kon gezaaid worden!

Wereldwijd, ook in Nederland, gaat het slecht met insecten zoals de honingbij, wilde bijen, vlinders en libellen. Bloemen en planten zijn belangrijk voor de voedselvoorziening van insecten. Geïnspireerd door Nederland Zoemt en gesteund door Groen aan de Buurt is de werkgroep ‘Bijenlint Eemnes’ ontstaan. “We willen ook in Eemnes een bijenlint realiseren, een aantrekkelijk bloemrijk lint van duurzame leefgebieden” aldus Dorien Walraven, een van de initiatiefnemers.

Over Groen aan de Buurt Eemnes

De initiatiefgroep Bijenlint Eemnes is ontstaan uit het project ‘Groen aan de Buurt’, een DOE-project van Landschap Erfgoed Utrecht, IVN Utrecht en de Natuur en Milieufederatie Utrecht. Zij organiseren en begeleiden het Groen aan de Buurt-project in Eemnes samen met de gemeente Eemnes.


Kom naar de ideeënavond Zeist-West

Heeft u wensen en ideeën om Zeist-West groener en aantrekkelijker te maken? Wilt u meehelpen om met elkaar ‘groene’ projecten op te starten? Kom dan naar de ideeënavond Groen aan de Buurt.

Datum en tijd:                  dinsdag 12 juni van 19.30 tot 21.30 uur
Locatie:                               De koppeling, De Clomp 1904, 3704 KS Zeist

Op de ideeënavond vertelt Charlotte Robben van IVN hoe Groen aan de Buurt werkt. We geven voorbeelden vanuit vergelijkbare projecten in andere buurten en mogelijkheden ter inspiratie. Misschien heeft u al een idee waar u mee aan de slag wilt. Met elkaar vullen we deze ideeën aan en verzamelen we nieuwe ideeën voor natuur en landschap. Daarna kunt u aangeven bij welke ideeën u wilt helpen met de uitvoering.

Samen bedenken én doen

Na de ideeënavond is er een tweede bijeenkomst op dinsdag 26 juni. Op deze avond werken we de ideeën verder uit. Vaak ontstaan diverse werkgroepen die aan de slag gaan om de ideeën tot uitvoering te brengen. De gemeente Zeist en de provincie Utrecht hebben geld beschikbaar gesteld voor Groen aan de Buurt. De werkgroepen kunnen dan meteen aan de slag.

Groen aan de Buurt is een DOE-project van Landschap Erfgoed Utrecht, IVN Utrecht en de Natuur en Milieufederatie Utrecht. Wij organiseren en begeleiden het Groen aan de Buurt-project in Zeist-West in samenwerking met Platform Stadslandbouw Zeist en de gemeente Zeist.

Deel deze uitnodiging gerust met anderen die mogelijk geïnteresseerd zijn. Aanmelden is niet nodig.

N.B. Het gaat om het gebied tussen de Utrechtse weg, Waterigeweg en Bisschopsweg. In een deel van de wijk Couwenhoven start de gemeente na de zomer een apart participatietraject rondom de vervanging van de bestrating. Bewoners uit Couwenhoven (de 9000-nummers en Couwenhoven 4101 tot 5901) kunnen wensen en ideeën inbrengen op aparte bewonersavonden waar de gemeente bewoners voor uitnodigt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Charlotte Robben van IVN Utrecht, c.robben @ivn.nl, 030-6358922.


Beleef het oeroude ambacht van maaien met de zeis

Vroeger werd het ambacht van maaien met de zeis automatisch van vader op zoon doorgegeven. Nu nog steeds is maaien met de zeis een goed alternatief voor kleinschalig natuurbeheer. Daarom organiseert Landschap Erfgoed Utrecht zaterdag 26 mei 2017 van 10:00 – 16:00 uur op Landgoed Oostbroek in de Bilt een cursus ‘Maaien met de zeis’.

Werken met de zeis lijkt een fluitje van een cent. Maar wie het eens probeert weet wel beter. Met deze cursus krijg je de verschillende zeistechnieken goed onder de knie. Vooral bij kleinere of onregelmatige stukjes is de zeis handiger en vaak sneller. Ook kan je tijdens deze cursus alvast je vaardigheden oppoetsen voor het NK Maaien op 25 augustus op de Boer’n dag in Elspeet.

Leerzame cursus

De cursist leert tijdens de cursus maaien op vlak terrein met een juiste lichaamshouding, de zeis veilig hanteren en transporteren. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan het onderhouden en scherpen van de zeis (‘haren’ van de zeis).

Aanvullende informatie

U kunt deze speciale cursus ‘Maaien met de zeis’ volgen voor slechts € 55,-. Voor vrijwilligers van plaatselijke vrijwilligersgroepen landschap die zijn aangesloten bij Landschap Erfgoed Utrecht en dit nodig hebben voor hun werkzaamheden wordt de cursus gratis aangeboden. Het is tijdens de cursus mogelijk om gebruik te maken van een eigen zeis of de cursist kan op de locatie zelf een zeis kopen voor: € 140,-. Deze wordt tijdens de cursus voor u op uw maat aangepast. Heeft u geen beschikking over een eigen zeis tijdens de cursus, vermeld dit bij uw aanmelding. Aanmelden voor deze cursus is noodzakelijk en kan tot 21 mei a.s.


Amsterdam trekt jaarlijks 2 miljoen uit voor groen in de buurt

De gemeente Amsterdam heeft jaarlijks 2 miljoen beschikbaar om iets nieuws groens in de buurt aan te leggen. Maar ook om het bestaande groen op te knappen, bijvoorbeeld plantsoenen of parkjes. De subsidie voor groene buurtinitiatieven is maximaal 5000 euro per initiatief. Het groen moet passen bij de uitstraling van de buurt en voor iedereen toegankelijk zijn. En de buurt moet zorgen voor het onderhoud.

Op de site van de gemeente Amsterdam kan men zien of men in aanmerking komt voor subsidie. De stadsdeelraad beslist of een groen idee mogelijk is.

bron: Gemeente Amsterdam, 07/05/18 


Samen meer bloemen laten bloeien in Werkhoven

Vanaf 21 april kunnen inwoners uit Werkhoven gratis bloemen zaad ophalen bij Anno’s Dagwinkel in Werkhoven. Deze actie is een initiatief van ‘Her en der Groen’ een groepje enthousiaste bewoners dat zich inzet om Werkhoven mooier en groener in te richten.

In actie voor insecten

Bee Deals

Bloemen zien er niet alleen mooi uit, maar zijn ook een belangrijke voedselbron voor insecten. Bijen en andere insecten zorgen voor de bestuiving van bloemen, fruit en talloze groenten. Uit onderzoek blijkt dat insecten in hun voortbestaan worden bedreigd. Uit onderzoeken blijkt dat  de insectenpopulatie flink is afgenomen. Hulp is dus hard nodig!

De grootste bedreigingen voor insecten zijn het gebrek aan voedsel en nestgelegenheid. Het strakker en efficiënter beheer van ons groen speelt daarbij een belangrijke rol. Insecten worden niet blij van gazons als een biljartlaken en bermen waaruit alle bloemen zijn verdwenen.

“Veel mensen in Werkhoven hebben een tuin of kunnen een pot met bloemen zaaien op hun balkon. Als we samen meer bloemen laten bloeien, kunnen we van Werkhoven een dorp maken waar het beter toeven is voor bijen, hommels, vlinders en andere insecten” aldus Tinja Verkleij van de initiatiefgroep. Door her en der bloemen te laten bloeien maken we Werkhoven aantrekkelijker voor mens en dier.

Steun voor het initiatief

De bewoners hebben deze actie kunnen opzetten met  financiële steun van de provincie Utrecht, ze ontvingen en ‘Beleef en Bewonder’-voucher van € 1.000. Anno van den Berg helpt mee door zijn winkel uitgiftepunt te laten zijn. Het adres is Zwaanweg 17 te Werkhoven.

Groen aan de Buurt

De initiatiefgroep Her en Der Groen is ontstaan uit het project ‘Groen aan de Buurt’ een DOE-project van Landschap Erfgoed Utrecht, IVN Utrecht en de Natuur en Milieufederatie Utrecht. Zij organiseren en begeleiden het Groen aan de Buurt-project in Werkhoven samen met de gemeente.


Video's
Groen aan de Buurt is een samenwerking van
Mogelijk gemaakt door
IVN landschaperfgoedutrecht NMU
Provincie Utrecht