Menu
Resultaten Groen aan de Buurt tijdens Veldsymposium gepresenteerd

Resultaten Groen aan de Buurt tijdens Veldsymposium gepresenteerd

Leefbare buurten door een groenere leefomgeving. Buren die weer met elkaar in contact komen en met hun omgeving. Tijdens een inspirerend Veldsymposium vierden Landschap Erfgoed Utrecht, IVN Utrecht en Natuur en Milieufederatie Utrecht de prachtige resultaten van drie jaar Groen aan de Buurt.

En na drie jaar heeft het team van Groen aan de Buurt volop ervaringen, kennis en inspiratie opgedaan en zijn veel groene bewonersprojecten gerealiseerd. Wat heeft deze aanpak dan de afgelopen 3 jaar opgeleverd? Allereerst heel veel blije mensen en ook ongelooflijk veel mooie groene projecten door de hele provincie. Van het aanleggen van bloemenweiden, het aanplanten van heggen en bomen, tot het verruilen van stenen voor groen, te veel om op te noemen. Bekijk hier de resultaten die Groen aan de Buurt heeft opgeleverd.

Ivo Brautigam, directeur Landschap Erfgoed Utrecht: “We zien dat steeds meer mensen aan de slag willen met de natuur in hun eigen buurt. Voor mooier groen, meer biodiversiteit, een beter klimaat, of gewoon voor de gezelligheid. Onze droom is deze groeiende groep mensen in Utrecht te kunnen blijven ondersteunen.” Vrijwilligers zijn goud waard. Dat bevestigde Hanke Bruins-Slot, gedeputeerde provincie Utrecht. Daarom gaat de provincie Utrecht ook in 2020 geld vrijmaken om Groen aan de Buurt nog verder te laten groeien. Bekijk hier de 12 dingen die je moet doen om ook een groenere buurt te realiseren.

Met het programma Groen aan de Buurt, mede gefinancierd door provincie Utrecht, begeleiden en faciliteren we bewoners en overheden bij het realiseren van groene bewonersinitiatieven. De aanpak is drieledig. We introduceren een participatieve buurtaanpak, waarmee we in elke buurt aan de slag kunnen. Met een voucherregeling stimuleren we zoveel mogelijk kleine initiatieven. En via ons kennisnetwerk verbinden we bewonersinitiatieven met elkaar en zorgen we voor kennisuitwisseling tussen overheden. Juist de samenhang tussen deze drie manieren maakt Groen aan de Buurt tot een succes.


De Utrechts Steen en Groene Werkplekken 2.0 winnen Groene Kroon

Het ‘kleine initiatief’ De Utrechtse Steen en het ‘grote initiatief’ Groene Werkplekken 2.0 zijn de winnaars van de Groene Kroon 2019. Tijdens De Groene Kroonrede, een inspiratiebijeenkomst over biodiversiteit in bebouwd gebied, ontvingen zij uit handen van gedeputeerde Hanke Bruins Slot de natuurprijs ter waarde van 6.000 euro. Naar oordeel van de jury is de positieve impact van de winnende initiatieven het grootst.

De Utrechtse Steen

De Utrechtse Steen is een initiatief van Jacques Vink en Roberto Wijntje Santa Maria van Studio Natuurinclusief. Het initiatief gaat over het vergroenen van kademuren langs de Utrechtse grachten door gebruik te maken van een specifieke steen waarop varens, mosselen en andere vochtminnende planten zich kunnen hechten. De jury koos De Utrechtse Steen als winnaar omdat het een voorbeeld is van een bottom-up initiatief met brede toepassingsmogelijkheden. De initiatiefnemers hebben hun krachten en kennis weten te bundelen tot een mooie innovatie die zowel technisch als ecologisch onderbouwd is.

De Utrechtse Steen liet in de finale de initiatieven ‘Buurnatuurtuin Hoogland’ en ‘Zeg ken jij de MOSSELMAND’ achter zich.

Groene Werkplekken 2.0

Groene Werkplekken 2.0. is een initiatief van Charlotte en Bianca Ernst van Het Hof van Cartesius. Het initiatief richt zich op realiseren van een groene buitenwerkplek in Utrecht. De jury wees Groene Werkplekken 2.0 als winnaar aan omdat de verschillende typen tuinen zorgen voor een divers aanbod aan voedsel en nestelmogelijkheden waardoor veel verschillende stedelijke diersoorten zich thuis voelen. Bovendien heeft werken in het groen een goede uitwerking op zowel de mens als de natuur. Dit vindt een mooie aansluiting bij de provinciale beleidsdoelen.

Groene Werkplekken 2.0 won in de finale van de overige twee initiatieven ‘Honey Highway’ en ‘Industriële bloemenweide’.

Natuurprijs als stimulans voor natuur in en rondom de bebouwde omgeving 

Met natuurprijs de Groene Kroon stimuleert de provincie Utrecht inwoners om te helpen onze bijzondere Utrechtse natuur te beschermen. Het thema van 2019: Natuur in en rondom de bebouwde omgeving.

De onafhankelijke jury, bestaande uit Robbert Snep (Wageningen University & Research), Fiona van ’t Hullenaar (Universiteit Utrecht) en Mathias Lehner (nextcity.nl), beoordeelde de 55 ingezonden initiatieven op vier criteria: impact op de biodiversiteit in bebouwd gebied, innovatie, integraliteit en verdienmodel & opschaalbaarheid. Bij die selectie woog de positieve impact op de biodiversiteit het zwaarst.

Provincie Utrecht/Huisinga Fotografie

Fotobijschrift: Gedeputeerde Hanke Bruins Slot overhandigt de cheque aan Charlotte Ernst, met Groene Werkplekken 2.0 de winnaar van de categorie ‘grote initiatieven’. Links geflankeerd door presentator Eddy Zoëy en rechts geflankeerd door juryleden Robbert Snep en Mathias Lehner.


Kern met pit- ondersteuning buurtinitiatieven

Heeft u een goed idee om uw buurt te verbeteren? En wilt u daar werk van maken? Dan is het nu mogelijk om uw idee aan te melden bij Kern met Pit. U krijg tips en advies om uw plan uit te voeren. Aanmelden kan tot en met 31 oktober 2019.

Wilt u bijvoorbeeld een speeltuin of een pluktuin in uw buurt maken? Of een toneelstuk maken met jongeren uit uw wijk? Kern met Pit staat voor u klaar met tips en advies en brengt u in contact met mensen die u kunnen helpen uw plan uit te voeren. Ook kunt u gratis meedoen aan interessante workshops. Lukt het om uw idee binnen een jaar uit te voeren? Dan ontvangt u het predicaat Kern met Pit en € 1.000 voor het project.

Meer informatie en aanmelden

U kunt zich tot 31 oktober 2019 aanmelden via www.kernmetpit.nl. Daar vindt u ook meer informatie over de voorwaarden, de workshops en andere projecten.

Steun aan burgerinitiatieven

De provincie Utrecht wil dat goede ideeën voor de leefbaarheid de kans krijgen

zich te ontwikkelen en is daarom partner van Kern met Pit. Voor dorpen en de kleine kernen in de provincie zijn er naast Kern met Pit nog andere (subsidie)mogelijkheden om burgerinitiatieven te steunen. Kijk hier voor meer informatie.

 


Finalisten de Groene Kroon natuurprijs bekend

De finalisten van natuurprijs de Groene Kroon zijn bekend! Het zijn de Buurnatuurtuin, De Utrechtse Steen en Zeg ken jij de Mosselmand. Op 18 september maakt gedeputeerde Hanke Bruins Slot de winnaars bekend, tijdens inspiratiebijeenkomst De Groene Kroonrede. Met de Groene Kroon stimuleert de provincie Utrecht inwoners om te helpen bij natuurbescherming. 


In de categorie ‘kleine initiatieven’ zijn genomineerd:

  • Buurnatuurtuin (Hoogland, Amersfoort)
  • De Utrechtse Steen (Utrecht)
  • Zeg ken jij de Mosselmand (Woerden/Nieuwegein/Utrecht).

De genomineerden in de categorie ‘grote initiatieven’ zijn:

  • Industriële bloemenweide (Houten)
  • Honey Highway (N237)
  • Groene Werkplekken 2.0 (Utrecht).

Op woensdag 18 september 2019 maakt gedeputeerde Hanke Bruins Slot de winnaars bekend tijdens inspiratiebijeenkomst De Groene Kroonrede.

Thema en criteria

Het thema van 2019 is Natuur in en rondom de bebouwde omgeving. De provincie ontving dit jaar 55 inzendingen. De jury, bestaande uit Robbert Snep (Wageningen University & Research), Fiona van ’t Hullenaar (Universiteit Utrecht) en Mathias Lehner (nextcity.nl) beoordeelden de inzendingen op basis van vier criteria: impact op de biodiversiteit, innovatie, integraliteit en verdienmodel & opschaalbaarheid. Daarbij weegt de positieve impact op de biodiversiteit het zwaarst.

De zes finalisten

In juni koos de jury twaalf genomineerden. Zij verbeterden naar aanleiding van feedback van de jury deze zomer hun inzending. Op basis van het eindresultaat heeft de jury nu zes finalisten aangewezen.

Kleine initiatieven

• Buurnatuurtuin, particulier initiatief, Hoogland

Het omtoveren van een voormalig speelpleintje in Amersfoort met achterstallig onderhoud naar een groene klimaatadaptieve buurnatuurtuin voor vogels, insecten en buurtbewoners.

• De Utrechtse Steen, Studio Natuurinclusief, Utrecht

Het vergroenen van de kademuren langs de Utrechtse grachten door het gebruik van een specifieke steen waarop zich varens, mossen en andere vochtminnende planten kunnen hechten.

• Zeg ken jij de Mosselmand?, Smartland Landschapsarchitecten, Woerden/Nieuwegein/Utrecht

Het bevorderen van biodiversiteit van het Utrechtse watersysteem door het introduceren van driekhoeksmosselen. Deze mosselsoort dient niet alleen als voedselbron voor verschillende vogels maar verbetert ook de waterkwaliteit door zijn filterwerking.

Grote initiatieven

• Industriële bloemenweide, gemeente Houten, Houten

Het realiseren van bloemenweides met diverse insectenhotels in de gehele bebouwde kom van Houten. De bloemenweides zullen worden beheerd volgens het sinus-maaiprincipe.

• Honey Highway, Stichting Honey Highway, Provinciale weg N237

Het realiseren van bloemrijke stroken in de bermen van rijkswegen, provinciale wegen, spoorbaan en op dijken. De bloemenzaden zijn afkomstig van oogstwinning uit natuurgebieden in Nederland.

• Groene Werkplekken 2.0, Het Hof van Cartesius, Utrecht

Het realiseren van een daktuin en collectieve voedsel- en pluktuin. Ter uitbreiding van de groene buitenwerkplek in Utrecht bestaande uit paviljoens rondom een groene, collectieve binnentuin.

Prijsuitreiking tijdens de Groene Kroonrede

Op 18 september wordt duidelijk welke initiatieven daadwerkelijk beslag leggen op natuurprijs de Groene Kroon 2019 ter waarde van 6.000 euro. Dat gebeurt tijdens De Groene Kroonrede, een inspiratiebijeenkomst die in het teken staan van biodiversiteit in de bebouwde omgeving.

 


Nieuwe schapenroute op landgoed Heidestein

Eind 2018 is er een leuke en leerzame kinderroute aangelegd op landgoed Heidestein. Omdat er altijd wel iets nieuws te leren is, vind je vanaf nu om de drie maanden een nieuwe set vragen op de schapenborden. Tijdens deze Schapenroute wordt je natuurkennis op de proef gesteld. Kom jij naar landgoed Heidestein om de nieuwe Schapenroute te ontdekken?

Elk seizoen een ander thema

Elk seizoen zal de route een ander thema behandelen. Zo kom je vanaf juni alles te weten over de zomer en herfst op landgoed Heidestein. Vanaf september leer je op de route waarom je dieren niet altijd zelf zult zien en in december gaat de route over de overgang van de winter naar de lente. Vanaf maart kun je de lammetjesroute lopen.

De kinderroute van 1,2 kilometer start bij de ingang van Schaapskooi Heidestein en kan ook gelopen worden als de kooi gesloten is. De koppen van de Schapen wijzen je de weg!

Kijk hier voor meer informatie over de route.

Nieuwe routes met behulp van de Voucherregeling Beleef en Bewonder!

Het vernieuwen van de route is gerealiseerd door de Voucherregeling Beleef en Bewonder!, gesubsidieerd door de provincie Utrecht. Beleef en Bewonder! stimuleerde de realisatie en past uitstekend bij het ontwikkelen van nieuwe kinderroutes. Zo worden kinderen betrokken bij alles wat groeit en bloeit op Landgoed Heidestein.

 

 


Houten weer stukje groener door mooie samenwerking

Bewoners van Tiendhoeve en Randhoeve realiseerde in april een grote plantsoentuin. Dit in samenwerking met zo’n 30 jongeren en hun docenten van het Wellantcollege Houten. De bewoners adopteerden in 2018 een punt uit de 18 meter lange stoep, van de gemeente Houten. De tegels zijn verwijderd en er is een grote plantsoentuin aangelegd van 18 meter breed en 6 meter lang (op het langste punt). De betegeling was al langer een doorn in het oog voor de bewoners. Een biologische tuin met meer dan 500 planten, gericht op het aantrekken van vlinders en bijen, is het resultaat.

 

Samenwerken met het Wellantcollege

De omwonenden wilden de tuin graag zelf inrichten en benaderden Wellantcollege Houten voor het maken van een ontwerp. De wens was een volle tuin, met kleurrijke planten, die ook aantrekkelijk zijn voor bijen en vlinders. Een deel van de planten moest wintervast zijn, zodat de tuin in de winter ook een mooie groene blikvanger blijft. Leerlingen van het Wellantcollege werden uitgedaagd om een ontwerp te maken, waaruit het beplantingsplan is voortgekomen. Het plan is uitgevoerd door zo´n 30 VMBO-leerlingen en buurtbewoners.

De wijk vergroenen met behulp van de Voucherregeling Beleef en Bewonder!

Via de Voucherregeling Beleef en Bewonder!, gesubsidieerd door de provincie Utrecht, konden planten worden aangeschaft. Een voorwaarde vanuit de voucherregeling was dat minimaal 50% van de beplanting uit inheemse planten moet bestaan en het plantmateriaal milieuvriendelijk geteeld moest zijn. De gemeente heeft ook een boom gedoneerd. Via de Houtense regeling ‘Ons Buiten’ hebben de bewoners de tuin geadopteerd en dragen nu zorg voor het onderhoud en het beheer.

 

 


Subsidies voor ‘vergroenende’ initiatieven via Subsidieregeling Blauwe Bewonersinitiatieven

Bewonersgroepen, schoolklassen en wijkcomités opgelet: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden geeft subsidie voor projecten die zorgen voor het vergroten van het waterbewustzijn en duurzaam waterbeheer. Want waterbeheer doen we samen!

Voorbeelden van initiatieven die kans maken op subsidie zijn: de vergroening van een speelplein, de aanleg van een ijsvogelwand, een waterspeelplaats, het plaatsen van vlotten met waterplanten in stadswater of de organisatie van een waterexcursie door de buurt.

Al 24 buurtcomités, verenigingen, stichtingen en groepen bewoners in het gebied van De Stichtse Rijnlanden kregen subsidie voor hun initiatief!

Per aanvraag stelt het waterschap maximaal € 5.000 (incl. BTW) beschikbaar, waarbij het waterschap ten hoogste de helft van de kosten van het project of de activiteit betaalt.

Wie kunnen subsidie aanvragen?

Een stichting, vereniging of één persoon namens een groep mensen kunnen de subsidie aanvragen. Initiatieven die de aanvrager samen met het waterschap of andere organisaties doet kunnen ook onder de regeling vallen. Het project of de activiteit moet in het beheergebied van De Stichtse Rijnlanden plaatsvinden. Kijk op de projectenkaart op www.hdsr.nl/blauwinitiatief voor inspiratie en een aanvraagformulier!

 


Win € 6.000 via natuurprijs Groene Kroon

Groene initiatieven opgelet! Heeft u een initiatief met positief effect op de biodiversiteit in en rondom de bebouwde omgeving van de provincie? Dan kunt u meedoen aan de natuurprijs Groene Kroon en een prijs winnen ter waarde van € 6.000.

Met de natuurprijs Groene Kroon stimuleert de provincie Utrecht iedereen om te helpen onze bijzondere Utrechtse natuur te beschermen. Het thema van 2019: Natuur in en rondom de bebouwde omgeving. Meld uw initiatief uiterlijk 1 juni 2019 aan om kans te maken op de prijs.

Kijk op Groene Kroon voor het aanmeldformulier en meer informatie.


Ontmoetingstuin Bijleveld wordt 17 april officieel geopend

Op woensdagmiddag 17 april wordt de Ontmoetingstuin Bijleveld feestelijk geopend door Kiki Hagen (wethouder) en Dorinthe (kinderburgemeester). Een aantal buurtbewoners aan het Bijleveld in Vinkeveen heeft in overleg met de gemeente het initiatief genomen om een verwaarloosde plek om te toveren tot een groene plek waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten.

De Ontmoetingstuin wordt een centraal punt in de wijk en is een combinatie van een moestuin en een plek waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten, in de zon kunnen zitten op de bankjes, iets in de moestuin doen of zomaar een praatje kunnen maken met elkaar.

Een aantal bewoners waren het zat om tegen het verwaarloosde speelplaatsje op de hoek bij nr.18 aan te kijken. Ze hebben daarom contact gezocht met de gemeente de Ronde Venen om te informeren of er op die plaats een Ontmoetingstuin gemaakt kon worden. Er was al een plan gemaakt, de gemeente reageerde direct positief en wilde graag meewerken aan het initiatief. Na enkele gesprekken hebben de initiatiefnemers het groene licht gekregen, op 20 februari werd op het gemeentehuis de gebruiksovereenkomst getekend en begin maart zijn de werkzaamheden gestart. De gemeente heeft ook een aantal zaken beschikbaar gesteld (aanleg straatwerk, compost etc.). De Leer- werkplaats DRV (onderdeel van Tympaan-de Baat) heeft ook meegeholpen.

De gezamenlijke moestuin is een belangrijk onderdeel in het plan. Samen groente verbouwen, verzorgen, oogsten (en opeten) schept een band. Ook de jeugd kan zo kennis maken met de teelt en verzorging van “onze dagelijkse” groenten, educatie in de eigen woonomgeving dus. Er komt ook een buurtboekenkast en een insectenhotel. Voor de kleinsten zijn er een speeltoestel en een picknicktafel.

De Ontmoetingstuin is mede mogelijk gemaakt door fondsen van het Oranjefonds, Groen doet Goed (IVN) en de provincie Utrecht (via Voucherregeling Beleef en Bewonder!). De plantbakken zijn gesponsord door ondernemers en particulieren (Hartsink, Pearl Mijdrecht, Zuiderwaard Medisch centrum, Platimex, We supply Yachts en Vienna & Sofia).

 


Nieuw keurmerk voor ecologisch bermbeheer

De Vlinderstichting en Stichting Groenkeur brengt medio 2019 een nieuw keurmerk uit voor ecologisch bermbeheer. Sinds 7 maart 2019 zijn de voorgenomen eisen van de ‘Kleurkeur’ bekend. Daarmee kunnen opdrachtgevers en aannemers zich voorbereiden op een nieuwe standaard voor ecologisch bermbeheer.

Bermen maken een aanzienlijk deel uit van het Nederlands landoppervlak. Sommige soorten zijn afhankelijk van een goed natuurvriendelijk beheer en komen zelfs in Nederland alleen maar voor in wegbermen. Ook voor algemene bijen, vlinders en andere natuurwaarden vormen bermen een belangrijke schakel. Daarom genoeg redenen voor ecologisch beheer van bermen. Wat dit omvat wordt vastgelegd in het nieuwe keurmerk.

Lees het volledige artikel hier.


Video's
Groen aan de Buurt is een samenwerking van
Mogelijk gemaakt door
IVN landschaperfgoedutrecht NMU
Provincie Utrecht