Menu
Video: Op bezoek bij groene initiatieven

Video: Op bezoek bij groene initiatieven

We gingen op bezoek bij een aantal groene initiatieven die met behulp van de Beleef en Bewonder! voucherregeling hun project konden realiseren. In deze video hoor je het verhaal van drie initiatiefnemers. Ze vertellen meer over hun project en geven tips voor nieuwe aanvragen.

In deze video zie je het verhaal van Mieke van Eerten-Jansen, de oprichtster van de verbindende ‘Poorttuin’ en Johan Tuls, die dankzij de voucherregeling de nestkasten in de omgeving van Woerden nog beter in de gaten kan houden. Ook vertelt Hans van de Mast, docent groen, hoe hij met behulp van de voucherregeling een vlindertuin heeft kunnen aanleggen.

De volledige verhalen van deze initiatiefnemers zijn binnenkort op onze website te zien!

Beleef en bewonder

Vanaf 11 februari 2019 kunnen bewoners en vrijwilligersinitiatieven in de provincie Utrecht weer een voucher aanvragen voor de realisatie van een groen project. Er zijn vouchers beschikbaar ter waarde van €500,- of €1.000,-. Met deze bijdrage kunnen bewoners een bijdrage leveren aan de vergroening van hun dorp of wijk. Op deze pagina kunnen geïnteresseerden meer informatie over de regeling vinden, waaronder ook een reglement en (vanaf 11 februari) een aanvraagformulier.

 


Voucherregeling Beleef en Bewonder! gaat weer open

Vanaf 11 februari 2019 kunnen bewoners en vrijwilligersinitiatieven in de provincie Utrecht weer een voucher aanvragen voor de realisatie van een groen project. Er zijn vouchers beschikbaar ter waarde van €500,- of €1.000,-. Met deze bijdrage kunnen bewoners een bijdrage leveren aan de vergroening van hun dorp of wijk.

Beleef en bewonder

De provincie vindt het belangrijk dat burgers meer betrokken raken bij hun eigen groene woonomgeving en dat het natuurbeleid weer midden in de samenleving komt te staan. Om kleine lokale groene initiatieven te stimuleren, wordt deze voucherregeling uitgevoerd. Op deze manier kunnen zoveel mogelijk groene buurtinitiatieven tot uitvoering worden gebracht.

Informatie en aanvraagformulier

Het bedrag van de voucher moet worden besteed aan een fysiek project in de provincie Utrecht dat groen in de brede zin van het woord realiseert. Op deze pagina kunnen geïnteresseerden meer informatie over de regeling vinden, waaronder ook een reglement en (vanaf 11 februari) een aanvraagformulier.

Groen aan de Buurt

De uitvoering van de voucherregeling is in handen van Groen aan de Buurt  met subsidie van de provincie Utrecht.


Van een grijs naar een groen schoolplein

Een schoolplein hoort groen te zijn in plaats van grijs. Met die boodschap kwamen ouders en een leerkracht van groep 1 / 2 van de Delteykschool vorig jaar naar de ideeënavond van Groen aan de buurt in Werkhoven. Zij wilden het schoolplein veranderen in een avontuurlijke, uitdagende groene speelplek voor kinderen. Nu, ruim een jaar later, ging de schop in de grond. Met hulp van kinderen, ouders en lokale sponsoren is de eerste fase van de omvorming van het plein gerealiseerd.

Van wensen naar ontwerp

De ouders en de leerkracht vormden de kerngroep. Zij gingen met het idee aan de slag. De kerngroep zocht voorbeelden, bekeken diverse boeken en werkten ideeën uit. Vervolgens werd ontwerper en hovenier Paul van Eerd erbij betrokken. Hij had ervaring met het maken van groene speelplekken. Paul heeft een ontwerp gemaakt waarin alle wensen – ook van de kinderen – zijn opgenomen.

Het ontwerp van Paul van Eerd

Mobiliseren van steun

Er lag een prachtig ontwerp, maar de kosten waren ver boven het budget. De kerngroep en school gingen op zoek naar sponsors. Onder andere lokale sponsors, Stichting vrienden van het Witte Kerkje, de Delteykschool en kinderopvang Partou droegen een deel bij.

De leerlingen bleven ook niet stil zitten. Er werd een sponsorloop, boekenmarkt en een pleinfeest georganiseerd waarvan de opbrengst naar het Groene Schoolplein ging. In totaal werd er meer dan €5.000,- opgehaald!

Twee ouders sponsorden in mankracht en machines zoals shovels, waardoor deze kosten omlaag gingen. Door het plein aan te leggen met ouders en leerkrachten konden de kosten nog verder omlaag. Zo kwam de uitvoer van het ontwerp binnen handbereik. In juli 2018 was het budget bij elkaar. De uitvoerdagen werden gepland na de herfstvakantie, een goede tijd voor het planten van bomen en struiken. Twee weken is er keihard gewerkt door hulpouders, leerkrachten, tuinmannen en kinderen. “Het resultaat is prachtig. Kinderen ontdekken, verstoppen, klauteren, zoeken beestjes en beleven op hun nieuwe schoolplein” aldus leerkracht Sonny Verboeket. Op het schoolplein zijn nu een klauterheuvel, een prieel, een tunnel, veel bankjes en verschillende planten te vinden.

Nieuwe plannen staan alweer klaar. In het voorjaar komt er een echte waterpomp en beekloop. Daarna volgt de officiële opening van het Groene Schoolplein.

Groen aan de Buurt

Dit bewonersinitiatief is ontstaan uit het project ‘Groen aan de Buurt’, een DOE-project van Landschap Erfgoed Utrecht, IVN Utrecht en de Natuur en Milieufederatie Utrecht. IVN begeleidt het Groen aan de Buurt-project in Werkhoven samen met de gemeente Bunnik.


Update groene initiatieven Noorder Eng- Soest

Vrijdag 2 november was wethouder Aukje Treep op de Noorder Eng om de gerealiseerde projecten van Groen aan de buurt te bekijken. De vrijwilligers vertelden over de totstandkoming en de achterliggende ambities. Bij de projecten staat het verfraaien van de Noorder Eng centraal. Dit door de aanleg van landschappelijke hagen en door het creëren van een mooi bloembeeld door het bestaande bloemenveld bij de Waldeck Pyrmontlaan (ter hoogte van de afsluiting) meer gevarieerd te maken.

Buurtbewoners met wethouder Aukje Treep naast de bloemenweide op de Noorder Eng.  Foto: Els van Weering.

Het Groen aan de Buurt initiatief op de Noorder Eng heeft al vruchten afgeworpen, zowel tastbare als niet tastbare. Bewoners kunnen nu al genieten van een jonge meidoornhaag langs het hek richting de Lazarusberg. Daarnaast heeft een gedeelte van de bloemenweide prachtig staan bloeien en heel wat vlinders en andere insecten aangetrokken. Wat de minder tastbare effecten betreft; veel buurtbewoners hebben hun groene drijfveren kunnen bespreken. Het bewustzijn rond een groenere leefomgeving groeit; enkele buurtbewoners hebben zelfs aangegeven zelf meer inheemse planten in de tuin te willen zetten. Ook medewerkers van de gemeente Soest zijn geïnteresseerd en voelen zich gesteund door gemotiveerde bewoners. De gemeente verdiept zich momenteel in insectvriendelijke aanplant en maaibeheer.

Goede resultaten ondanks droogte

Toch is niet alles van een leien dakje gegaan. De droogte heeft het de hagen heel moeilijk gemaakt maar dankzij regelmatig besproeien, met de tuinslangen van diverse buurtbewoners aan elkaar gekoppeld, hebben de struikjes de zomer overleefd. In een deel van de bloemenweide overheersten de al bestaande gele ganzenbloemen. Dit deel was niet erg divers en had insecten weinig te bieden. Een deel moest daarom opnieuw ingezaaid worden maar toen sloeg ook hier de droogte toe. Besproeien was geen optie en zo is er van het Noordelijke deel van de bloemenweide weinig terecht gekomen. Gelukkig stond het Zuidelijke deel er toen al goed bij.

Icarusblauwtje (vrouw, man heeft blauwe bovenkant) op rolklaver, aangetroffen in bloemenweide juli 2018. Foto: Dick Nagelhout.

Ondanks deze kleine tegenslagen bleef de samenwerking van bewoners, gemeente en leveranciers goed. Vooralsnog zijn de vrijwilligers trots op de hagen en het Zuidelijke deel van de bloemenweide. Gaandeweg leren de bewoners wat werkt en wat niet. Er zijn al weer plannen voor nog meer aanplant, een aantal bijenhotels om insecten te verwelkomen en een bord om het allemaal goed uit te leggen.

Doet u ook mee?

Heeft u interesse om u mee te helpen bij een van de projecten? U kunt contact leggen via Groen aan de Buurt aanspreekpunt Evelien Kenbeek van Landschap Erfgoed Utrecht, e.kenbeek@landschaperfgoedutrecht.nl. Kijk voor meer informatie op onze website en zoek op ‘Soest’. Hier vindt u een overzicht van alle Groen aan de buurt projecten in de gemeente Soest.

 

Met medewerking van: Els van Weering, bewoner en betrokkene Groen aan de Buurt Soest


Record aantal mensen heeft zich ingezet tijdens de Natuurwerkdag

De Natuurwerkdag, die op 3 november plaatsvond, heeft een recordaantal deelnemers in beweging gebracht. In Utrecht kwamen ruim 1.100 mensen in actie. De Natuurwerkdag werd voor de 18de keer georganiseerd op bijna 500 locaties door heel Nederland. Op veel locaties werden speciale kinderactiviteiten georganiseerd, zodat het hele gezin kon meedoen. In de provincie Utrecht coördineerde Landschap Erfgoed Utrecht ongeveer 50 locaties.

Fotograaf: Allard Willemse

Wilgenbrigade/bewonersgroep Zuyderzee deed mee in Bunschoten Spakenburg

Vanuit Groen aan de Buurt hebben de bewoners van de Zuiderzeekade meegedaan. Ze hebben de wilgenopslag verwijderen uit het aangrenzende natuurgebiedje Zuyderzee. Dit rietland is een belangrijke plek voor allerlei soorten vogels en vissen, en te veel wilgen maakt deze plek ongeschikt als leefgebied voor deze soorten. Bijkomend voordeel van het verwijderen van de wilgen voor de bewoners is dat het uitzicht op het water behouden blijft. Het was een groot succes!

Landschap kan niet zonder vrijwilligers

Het is gezond, leuk en gezellig om buiten aan het werk te zijn tijdens de grootste vrijwilligersactie in het groen; zagen, snoeien en meer. Al het werk dat verzet wordt op de Natuurwerkdag levert een belangrijke bijdrage aan het beschermen en behouden van natuur. Samen aan het werk voor leefruimte voor de boomkikker, de ringslang, een nestelplek voor vogels of de karakteristieke knotbomenrij. Zorg voor landschap zoals onderhoud aan (knot)bomen, hagen, boomgaarden en houtwallen is steeds meer in vrijwilligershanden. Dankzij hen kan iedereen blijven genieten van het karakteristieke Nederlandse landschap.


Start bijenlint in Eemnes – Bezige bijen leggen eerste bijenplek aan

Wereldwijd, ook in Nederland, gaat het slecht met insecten zoals bijen, vlinders en libellen. Bloemen en planten zijn belangrijk voor de voedselvoorziening van insecten. Geïnspireerd door Nederland Zoemt en gesteund door Groen aan de Buurt is de werkgroep ‘Bijenlint Eemnes’ ontstaan. “We willen ook in Eemnes een bijenlint realiseren, een aantrekkelijk bloemrijk lint van duurzame leefgebieden” aldus Dorien Walraven, een van de initiatiefnemers.

Op 28 mei 2018 werd het startschot gegeven van het bijenlint. Samen met 60 schoolkinderen werd een eerste strook ingezaaid.

Een geschikte plek zoeken

Geschikte plekken vinden bleek nog niet zo makkelijk. Er is het nodige werk aan vooraf gegaan. De groep heeft verschillende locaties bekeken, overlegd met de gemeente en uiteindelijk is er gekozen voor een locatie langs de Zuidersingel, een drukke weg naar de oprit van de snelweg A27.

Hier zou een kleurrijke en nectarrijke oase van inheemse planten moeten ontstaan. Maar een strook gras is nog niet zomaar een kleurrijke oase.

Handen uit de mouwen

De bodem is verschraald met behulp van een lokaal loonwerkersbedrijf. De graszoden zijn verwijderd en later de grond omgespit. Zodat de grond zaaiklaar was. Hierna zorgde de werkgroep voor het verwijderen van  opkomende grassen en het opruimen van overige puin en zwerfafval.

Er moest natuurlijk ook bloemenzaad aangekocht worden. De groep heeft gekozen voor zaden van planten die in de omgeving thuishoren en afkomstig zijn uit eigen land. Cruydt-Hoeck kon dit garanderen. Het werd een mix van één- en meerjarige bloemen, zodat er al in het eerste jaar bloemen zouden bloeien.

In het voorjaar werd de strook ingezaaid met leerlingen en docenten van een basisschool in de buurt. Er is hiervan een educatief uitje gemaakt. Elk kind kreeg een eigen stuk strook en in samenwerking met imkers uit de buurt werd uitgelegd waarom bloemen en vooral bijen zo belangrijk zijn voor de natuur.

Bijhouden en verzorgen

De net ingeplante strook werd vrijgehouden van zwerfafval. Het is verontrustend hoeveel troep er steeds maar weer in de berm lag. Het weer zat ook niet altijd mee. Na het zaaien heeft het enorm gestormd met harde regenbuien. Er was angst dat het bloemenzaad zou zijn weggespoeld. Gelukkig bleek dat het grootste deel er nog lag. Ongewenste grassen werden verwijderd zodat de opkomende jonge plantjes daar geen last van hadden.

 

Extreme droogte

Het was een extreem droge zomer. De sloot in de buurt stond droog, er was dus geen mogelijkheid voor een waterpomp. Gelukkig rukte de vrijwillige brandweer uit. Zij hebben diverse keren de locatie van water voorzien. Uiteindelijk werd het zo droog dat het gênant werd om de locatie water te geven terwijl boeren hun gewassen niet meer mochten besproeien. Aan het eind van de zomer zijn de kale plekken een beetje bij gezaaid. Ondanks de extreme zomer is er een flinke kruidenvegetatie opgekomen. Onder andere reigersbek, weegbree, korenbloem en kamille.

Nog lang niet klaar!

Volgend voorjaar worden de kalere plekken weer ingezaaid wordt er gehoopt op positieve (weers)omstandigheden. Het zwerfafval wordt nog steeds verwijderd en de werkgroep gaat op zoek naar nieuwe locaties dichter bij scholen om meer bijenlinten te planten. De gemeente is positief en investeert ook in bio divers groen! “Het was een leuke warming-up. We hebben veel gedaan met betrokken bewoners, de gemeente is positief, de gemeenteraad wil het bijenconvenant ondertekenen en investeert ook in biodivers groen. We gaan door met het bijenlint!” aldus Dorien Walraven.

 

 

 


Natuurregeling KIEM gaat van start

Het Elise Mathilde Fonds, het K.F. Hein Fonds en het Cultuurfonds Utrecht hebben de handen ineengeslagen voor natuurregeling KIEM. Per 1 november 2018 kunnen initiatiefnemers voor natuurprojecten bij één loket van alle drie de fondsen een bijdrage krijgen. KIEM is bedoeld voor vrijwilligersprojecten op het gebied van natuur in de provincie Utrecht. Dit met als doel de provincie groener te maken, de natuur diverser en inwoners die zich vrijwillig inzetten voor natuur te ondersteunen.

Kijk voor meer informatie over richtlijnen en criteria op www.cultuurfonds.nl/KIEM

Flyer natuurregeling Kiem


Wijkse buurten nog groener!

Woensdagavond 12 september kwamen zo’n 20 actieve bewoners bij elkaar om te vertellen hoe ze hun buurt afgelopen jaar nog groener en natuurlijker hadden gemaakt. Groen aan de Buurt, een DOE-project van Landschap Erfgoed Utrecht, IVN Utrecht en de Natuur en Milieufederatie Utrecht in samenwerking met de gemeente Wijk bij Duurstede, gaf ze de kans om hun ideeën voor een groenere buurt ook daadwerkelijk tot uitvoer te brengen. Iedereen die goede ideeën had voor een groener en aantrekkelijker Wijk bij Duurstede was welkom om deze in te brengen tijdens 2 bewonersavonden. De goed bezochte avonden leverden vele ideeën op en uiteindelijk zijn 8 ideeën uitgekozen waar bewoners de afgelopen tijd mee aan de slag zijn geweest.

Actieve mensen starten diverse groene projecten
Honderd vierkante meters tegels vervangen door bloeiend groen, een ijsvogelbroedwand, een forse bloemenweide, nieuwe zwaluwnestkasten inclusief promotiefolder en kleipoelen, en een Klompenpad in wording. Dat is in grote lijnen de oogst van afgelopen jaar. Maar daar bleef het niet bij, zo was er eerder dit jaar een tentoonstelling in het Huis van de Gemeente over zwaluwenbroedzorg, zijn er boomspiegels ingeplant, is er een insecteninventarisatie gedaan, is een ijsvogelworkshop gevolgd en zijn er diverse promotieactiviteiten uitgevoerd.

“Wat een actieve mensen allemaal en wat hebben jullie een hoop bereikt met relatief weinig geld, ” complimenteerde wethouder Hans Marchal de aanwezigen. “Wat mij betreft stopt het hier niet bij en gaan we door met Groen aan de Buurt!” Ook projectleider Helene Hine van Landschap Erfgoed Utrecht was onder de indruk. “Jullie waren de eerste gemeente die enthousiast meedeed aan dit project”, gaf zij aan. “En dat heeft uiteindelijk geleid tot deelname van nog meer gemeenten in de provincie.”

Meer vrijwilligers zijn welkom
Er was nog wel een oproep. De mensen die zich nu inzetten, gaven aan dat het wel moeilijk is om alles met een klein clubje te kunnen blijven doen. Extra handen zijn dus zeker welkom. Want dat we door willen gaan met nog meer groen in en aan de buurt, daar waren alle aanwezigen het wel over eens. Wil jij ook meedoen om het landschap in en rond Wijk bij Duurstede mooier en groener te maken? Neem dan contact op met Edwin van Dorp via e.vandorp@wijkbijduurstede.nl .


Wintergroen en Oostenrijkse bloemenpracht in Couwenhoven 61

Hanging baskets brengen kleur en groen in de buurt

ZeistAfgelopen zaterdag hingen bewoners van Couwenhoven 61 samen tien hanging baskets met wintergroen op aan lantaarnpalen. Deze actie is het initiatief van een groepje enthousiaste bewoners dat kleur en groen terug wil brengen in de buurt.

Initiatiefnemer Michel hangt eerste hanging basket op met wintergroen.

Eerst afzien, dan genieten

Het koste een aantal vrijwilligers zaterdag bloed, zweet en tranen om de grote bakken te vullen en op te hangen. Maar dan heb je ook wat. De zondag erna konden de vrijwilligers en de andere buurtbewoners genieten van het resultaat tijdens de buurtborrel. De ‘paalmanager’ en aanjager van het initiatief vertelde op de goedbezochte borrel over de totstandkoming en achtergrond van het idee. De buurtbewoners waren enthousiast over het resultaat.

De bewoners gaan de bakken verzorgen. Zij zorgen voor het watergeven en het opnieuw inplanten. Voor nu zijn de bakken gevuld met wintergroen maar in de zomer wordt Couwenhoven 61 een heus Oostenrijks bloemenhof.  Met de gemeente is een overeenkomst gesloten waarin deze afspraken zijn vastgelegd.

Van idee naar resultaat in vier maanden

Op de bewonersavond ‘Groen aan de Buurt’ Zeist-West in juni brachten bewoners van Couwenhoven 61 het idee voor vergroening in. Nu vier maanden later hangen de hanging baskets. “Het is geweldig om te zien dat bewoners dit met zo veel enthousiasme en inzet voor elkaar hebben gekregen” aldus Charlotte Robben, projectleider Groen aan de Buurt voor Zeist-west.

Anderen projecten in Zeist-West

De hanging baskets is niet het enige project in Zeist-West. Bewoners zijn ook bezig met het vergroenen van de Montessorischool Grifensteijn, het maken van een zelfbeheertegel, het aanpakken van gevaarlijke exoten en het aanplanten van fruitbomen in het Griftbosje. Wil je meer weten over deze projecten? Kijk dan hier.

Groen aan de Buurt

Dit bewonersinitiatief is ontstaan uit het project ‘Groen aan de Buurt’, een DOE-project van Landschap Erfgoed Utrecht, IVN Utrecht en de Natuur en Milieufederatie Utrecht. IVN begeleidt het Groen aan de Buurt-project in Zeist samen met de gemeente.

 

 


Nieuws en activiteiten voor Buurtinitiatieven in Zuid-Holland

Groen Dichterbij Zuid-Holland

Hallo Zuid-Hollanders!

De warme zomer is afgelopen en de herfst doet zijn intrede. Tijd om te genieten van de paddenstoelen en prachtige kleurenpracht! Of tijd om nieuwe plannen te maken, of iets wat al lang op je wensenlijst staat te gaan realiseren. De vouchers van de Groene Motor zijn er weer, dus die kunnen een mooie handje helpen!

Veel lees-doeplezier,

Groen Dichterbij Support Team Zuid-Holland
IVN Natuureducatie

Voor de volledige nieuwsbrief klik hier.


Video's
Groen aan de Buurt is een samenwerking van
Mogelijk gemaakt door
IVN landschaperfgoedutrecht NMU
Provincie Utrecht