Menu
Kampioenschap Heggenvlechten Kromme Rijnstreek

Kampioenschap Heggenvlechten Kromme Rijnstreek

Welk team wint dit jaar het Kampioenschap Heggenvlechten Kromme Rijnstreek? Kom de heggenvlecht teams aanmoedigen. En geniet naast het 2000 jaar oude ambacht van uitleg over fruitbomen snoeien, kraampjes met informatie en een hapje en drankje. Er zijn ook speciale kinderactiviteiten.

Heggenvlechten is in Nederland erkend als cultureel erfgoed. Een gevlochten heg vormt een ondoordringbare afscheiding voor vee en mens. Een gevlochten heg is ook een fantastische plek voor zangvogels om in te broeden. En voor veel dieren een plek om voedsel en beschutting te vinden. In Engeland is het erg populair en worden veel kampioenschappen georganiseerd.

Het evenement wordt georganiseerd door Landschap Erfgoed Utrecht, Stuurgroep Kromme Rijnlandschap en Stichting Heg&Landschap.

 

Datum: 13 januari 2018 10:00 – 16:00

Locatie: Landgoed Het Burgje, Weteringsdijk 6, Odijk

Lees hier meer


Wilgenbrigade aan de slag in Bunschoten-Spakenburg

Onlangs konden inwoners die ideeën hadden voor een groener Bunschoten-Spakenburg hun ideeën inbrengen tijdens twee bewonersavonden van Groen aan de Buurt. Een van de ideeën die naar voren kwam was het natuurlijker en toegankelijker maken van het natuurgebied bij de Zuyderzeekade. Dit idee wordt uitgevoerd door de Wilgenbrigade.

wilgenbrigade

De Wilgenbrigade (bestaande uit een groep vrijwilligers) gaat helpen om de vele wilgen in het rietland bij de Zuyderzeekade terug te dringen, zodat het uitzicht op het Eemmeer gewaarborgd blijft. De vrijwilligers werden vandaag tijdens hun eerste dag begeleid door René Langedijk van Landschapsbeheerploegen Utrecht. Ze zijn gestart met het afzetten van het wilgenopschot en het schillen van de stammetjes.

Groen aan de Buurt
Wilt u meer weten over het Zuyderzeeproject of meedoen? Neem dan contact op met Piet van Middelaar, contact via e.kenbeek@landschaperfgoedutrecht.nl. Naast het Zuyderzeeproject starten binnenkort ook andere projecten met als doel om Bunschoten-Spakenburg groener en aantrekkelijker te maken. Meer informatie hierover vindt u op deze pagina.


Voucherregeling Beleef en Bewonder

Wij hebben veel aanvragen binnen gekregen voor de voucherregeling Beleef en Bewonder. Op dit moment zijn wij druk met het verwerken van alle aanvragen. Vanwege de grote hoeveelheid duurt dit wat langer dat gepland. Als u een aanvraag heeft ingediend, dan krijgt u sowieso bericht van ons. Wij proberen dit zo snel mogelijk te doen.

Hartelijk dank voor uw begrip.

Het Groen aan de Buurt team.


Tweede werkdag van de Stenenbrekers

Zaterdag a.s. 25 november vindt de tweede werkdag van de Stenenbrekers plaats. Ditmaal gaat de bestrating van ’de cirkel’ op de hoek Hoogstraat-Abrikozengaard er uit. Hiervoor in de plaats komt een keur aan vaste planten en beukenhaagjes. De eerste werkdag was op 4 november, de Landelijke Natuurwerkdag toen delen van de Zigzagoven en de Koksboomgaard werden ’vergroend’. Boomspiegels werden omgezet in perkjes en er werden 1 grote en 3 kleine geveltuinen aangelegd.

Vrijwilligers

De Stenenbrekers bestaan uit een groepje van 6 vrijwilligers die werken aan ’vergroening van de buurt’. Zij maken deel uit van het initiatief Groen aan de Buurt van de Provincie Utrecht waar ook onze gemeente aan deelneemt. Vergroening van de openbare ruimte is behalve ter verfraaiing van de buurt ook om andere redenen van belang. Toenemende kans op zware regenval dreigt de capaciteit van onze riolen te boven te gaan met wateroverlast als gevolg. Daarom is het hard nodig ’verstening’ te beperken en waar mogelijk te vervangen door beplanting. Maar meer groen is ook goed voor onszelf: In een groene omgeving leven we meer ontspannen en gezonder. En ook de biodiversiteit wordt ermee bevorderd. Hoe meer – en hoe meer gevarieerd – groen, hoe meer nuttige dieren en diertjes leefruimte vinden. Bijen en vlinders bijvoorbeeld zijn niet alleen mooi maar ook essentieel voor onze voedselproductie, doordat zij zorgen voor bestuiving, Uit Duits onderzoek is onlangs gebleken dat het aantal insecten de laatste jaren schrikbarend achteruit is gegaan. Vogelsoorten zoals mezen en zwaluwen maar ook vleermuizen zijn hiervan als eerste de dupe. Wij kunnen hen meer kansen en meer leefruimte bieden, in de openbare ruimte maar ook in onze eigen tuin.

Idee?

Misschien brengt dit bericht u op het idee om in uw eigen (voor)tuin of straat ook wat stenen of tegels te verwijderen en er planten voor in de plaats te zetten. Het is de bedoeling dat daar waar eenmaal (extra) groen is gecreëerd, de bewoners zelf voor het onderhoud gaan zorgen. Gezamenlijk ideeën opdoen, elkaar opzoeken, elkaar helpen, om zo je eigen leefomgeving nog aantrekkelijker te maken, dat is het idee. Als het aan de Stenenbrekers van Wijk ligt, blijft het niet bij deze 2 werkdagen. Er staan meer projecten op stapel. Verder nodigen de Stenenbrekers u als lezer uit om in hun omgeving eens goed rond te kijken. Misschien ziet u nog meer geschikte plekken voor vergroening. Nieuwsgierig geworden kijk dan op de website of mail ons.


Laatste dag voor aanvragen vouchers Beleef en Bewonder

Vandaag, 20 november, is de laatste dag dat Beleef en Bewonder vouchers zijn aan te vragen. Gezien het grote aantal ‘last minute’ aanvragen kunnen we niet garanderen dat we nieuwe aanvragen ook nog kunnen honoreren, vanwege het beschikbare budget.

Meer informatie en de aanvraagmogelijkheid zijn te vinden op www.groenaandebuurt.nl/vouchers-beleef-en-bewonder/ .


Bijdrage buurtinitiatieven aan biodiversiteit

Buurtinitiatieven vergroenen de buurt en zorgen voor natuurlijke ontmoetingsplekken in de stad. Maar hoe dragen buurtinitiatieven bij aan biodiversiteit? Sabine van Hoeven, studente Toegepaste Biologie aan de Aeres Hogeschool deed hier in Zuid – Holland onderzoek naar. Groen Dichtbij spraken haar over de opvallendste resultaten.

Het interview en het onderzoek valt hier te lezen.

Groen Verbindt

*De dame op de foto is niet Sabine van Hoeven

Bron: IVN Groen Dichtbij


Met elkaar Werkhoven groener en aantrekkelijker maken

Het creëren van een mooie groene dorpsrand, de wandelmogelijkheden uitbreiden, wilde speelnatuur aanleggen, de groene beeldkwaliteit en leefbaarheid versterken en een groener, avontuurlijk schoonplein realiseren. Dit zijn de vijf ideeën waar groepjes bewoners mee aan de slag gaan in het kader van het project ‘Groen aan de Buurt’.

Met elkaar zorgen voor een groene en aantrekkelijkere leefomgeving. Dat is het doel van het pilotproject ‘Groen aan de Buurt’, dat onlangs in de Werkhoven van start ging. Daarbij is het niet alleen bedenken, maar vooral ook doen: bewoners brengen ideeën met elkaar daadwerkelijk tot uitvoering. Twee bijeenkomsten leverden volop ideeën op.

Aan de slag!

In groepjes is gestart met de uitwerking van de volgende ideeën:

  • De dorpsrand tussen de molen en Sonsbeek opknappen en beheren. Contactpersoon is Jan Sadeé.
  • De wandelmogelijkheden uitbreiden met aandacht voor mensen die beperkt zijn, bijvoorbeeld door verminderd gezichtsvermogen of rolstoelgebruik. Contactpersoon is Imari de Haan.
  • Wilde speelnatuur aanleggen waar kinderen kunnen huttenbouwen, slootjespringen, dammetjes bouwen, vissen, vlotten bouwen, enz. Contactpersoon is Jan-Paul de Beer.
  • Het versterken van de groene beeldkwaliteit, de leefbaarheid en de ecologische waarde. Tegels eruit, groen erin. Contactpersoon is Tinja Verkleij.
  • Een avontuurlijk schoolplein aanleggen met minder tegels en meer groen. Veilig uitnodigen tot spel, zowel tijdens als na schooltijd. Contactpersoon is Sonny Verboeket.

Ook werd het idee geopperd om de speelplaats ’t Hennetje groener te maken en meer natuurlijk spelen mogelijk te maken. Renovatie van deze speelplek staat voor volgend jaar op de planning van de gemeente. Contactpersoon is Judith van Putten.

Meedoen?

Heeft u interesse om u aan te sluiten en mee te helpen met één van de projecten? Hebt u tips of expertise voor deze projecten? Laat het weten! U kunt contact leggen met bovenstaande contactpersonen via Groen aan de Buurt aanspreekpunt Charlotte Robben van IVN Utrecht. Zij is bereikbaar per e-mail via: c.robben@ivn.nl

Meer informatie

Groen aan de Buurt is een programma van Landschap Erfgoed Utrecht, IVN Utrecht en de Natuur en Milieufederatie Utrecht. Samen met de gemeente Eemnes wordt het project georganiseerd en begeleid. Kijk voor meer informatie op www.groenaandebuurt.nl


Eerste tien vouchers ‘Beleef en Bewonder’ uitgereikt

Op 2 november ontvingen tien aansprekende groene buurtinitiatieven hun voucher ‘Beleef en bewonder!’ uit handen van gedeputeerde Mirjam Maasdam. De bewoners- of vrijwilligersgroepen gaan daarmee een bijdrage leveren aan de vergroening van hun dorp of wijk.

De ontvangers van de vouchers poseren met gedeputeerde Mirjam Maasdam. Foto: Sigrid Bekkema

Tijdens een feestelijke bijeenkomst in cultuurcafé Queridon kwamen heel diverse projecten voorbij, waaronder vlindertuinen, een bijenhotel, de vergroening van buurten en schoolpleinen en het onderhoud van twee poelen en broedplaatsen voor ringslang en ijsvogel. ‘Goed om te zien dat er zoveel Utrechters op verschillende manieren betrokken zijn bij de vergroening van hun omgeving,’ zei Mirjam Maasdam. ‘Zo werken we met z’n allen op eigen wijze aan behoud en versterking van de prachtige natuur in onze provincie.’

De initiatieven op een rij

Tuinen van Tolsteeg, Utrecht 3 vouchers voor een vlindertuin, pluktuin en informatiebordjes over een tropische binnentuin Marco Noomen
Bewonersinitiatief Fokkesteeg, Nieuwegein 2 vouchers voor opknappen bestaand buurtgroen en plaatsen grote plantenbakken Marleen Schollaart
’t Griftbosje, Zeist aanleg tuin voor  natuur en recreatie op braakliggend terrein in Zeist, veel bewoners betrokken Joost van Ettekhoven
Natuurgroep Kockengen stinzenplanten langs wandelpad Gerard van Zuylen
Poelenwerkgroep Zeist onderhoud 2 poelen en broedplaatsen voor ringslang + ijsvogel Andre Tinhout
Wijktuin Achterveld Groenvliet, IJsselstein fruitbomen + materieel om fruit te verwerken Koos Lieshout
Stichting Oosterspoorbaan, Utrecht aanplant 1e deel van natuurspeeltuin Joyce Parlevliet
StipVSO, Utrecht vlinder- en bijentuin bij school Helene Gaasbeek
Nestkastenwerkgroep Woerden camera’s voor controle van nestkasten Torenvalk Johan Tuls
Natuurgroep Lunetten bouwen en plaatsen van een groot bijenhotel in Lunetten Lia Oosterwaal

 

Een voucher aanvragen kan nog tot 21 november op deze pagina. Daar staat meer informatie over de regeling en voorwaarden, en een invulformulier.

Foto’s van de uitreiking

Hieronder komen alle initiatieven in beeld bij de overhandiging van hun voucher door gedeputeerde Mirjam Maasdam.


Ideeën voor een groener en aantrekkelijker Nieuwegein

Groene bushokjes, een voedselbos, een waterklimparkour voor kinderen, een groen schoolplein met buitenleslokaal. Tijdens de ideeënavond van Groen aan de Buurt verzamelde een groep kinderen en volwassenen uit Nieuwegein tal van ideeën voor een aantrekkelijkere en groenere buurt.

De kinderen kwamen vanuit Basisschool Lukas Galecop. Ze kwamen met veel ideeën voor avontuurlijke natuurspeelplaatsen, zowel op het schoolplein als op andere locaties in Nieuwegein. Daarnaast was er veel aandacht voor vergroening van bijvoorbeeld het winkelcentrum en voortuinen. BSO De Egel heeft ook groene plannen: samen met de kinderen een mooi stukje natuur aanleggen met een moestuintje. Groen aan de Buurt wil initiatieven die uit de samenleving komen ruimte bieden en ondersteunen en bewonersinitiatieven verbinden aan de provinciale ambities.

Op dinsdag 21 november wordt er een tweede avond georganiseerd, waarbij de ideeën verder uitgewerkt worden. Ook inwoners die niet bij de eerste avond waren en een bijdrage willen leveren aan een groener en aantrekkelijker Nieuwegein zijn van harte welkom. De avond begint om 19:00 in de aula van Basisschool Lukas Galecop.


Woudenbergers hebben tal van ideeën voor het dorp

Een klimbos bij het Henschotermeer, natuurvriendelijke rotondes, groene schoolpleinen, een pluk- en vlindertuin. Tijdens de ideeënavond van Groen aan de Buurt verzamelde een groep Woudenbergers tal van ideeën voor een aantrekkelijkere en groenere gemeente.

woudenbergersBurgemeester Cnossen: ‘Het was een inspirerende avond met een uitkomst om van te dromen: veel inwoners willen zelf aan het werk gaan met Groen aan de buurt. Allemaal verschillende mensen komen met ideeën die vaak al goed bij elkaar aansluiten. Zo ontstaan nieuwe verbindingen. Een mooi voorbeeld is het idee om bewoners van Reinaerde in te zetten voor het groen in hun buurt maar ook het benutten van de mogelijkheden op het terrein van De Heygraeff. Dat idee was er niet geweest zonder de aanwezigheid van de twee Reinaerde-mensen.’

Op woensdag 15 november wordt er een tweede avond georganiseerd, waarbij de ideeën verder uitgewerkt worden. Ook is er dan ruimte voor nieuwe ideeën. Inwoners die tijdens de ideeënavond niet konden, maar die wel hun idee willen delen, zijn op 15 november van harte welkom. De avond begint om 19:30 uur bij Aaltje aan de Linie.


Video's
Groen aan de Buurt is een samenwerking van
Mogelijk gemaakt door
IVN landschaperfgoedutrecht NMU
Provincie Utrecht