Menu
25 november

Tweede werkdag van de Stenenbrekers

Zaterdag a.s. 25 november vindt de tweede werkdag van de Stenenbrekers plaats. Ditmaal gaat de bestrating van ’de cirkel’ op de hoek Hoogstraat-Abrikozengaard er uit. Hiervoor in de plaats komt een keur aan vaste planten en beukenhaagjes. De eerste werkdag was op 4 november, de Landelijke Natuurwerkdag toen delen van de Zigzagoven en de Koksboomgaard werden ’vergroend’. Boomspiegels werden omgezet in perkjes en er werden 1 grote en 3 kleine geveltuinen aangelegd.

Vrijwilligers

De Stenenbrekers bestaan uit een groepje van 6 vrijwilligers die werken aan ’vergroening van de buurt’. Zij maken deel uit van het initiatief Groen aan de Buurt van de Provincie Utrecht waar ook onze gemeente aan deelneemt. Vergroening van de openbare ruimte is behalve ter verfraaiing van de buurt ook om andere redenen van belang. Toenemende kans op zware regenval dreigt de capaciteit van onze riolen te boven te gaan met wateroverlast als gevolg. Daarom is het hard nodig ’verstening’ te beperken en waar mogelijk te vervangen door beplanting. Maar meer groen is ook goed voor onszelf: In een groene omgeving leven we meer ontspannen en gezonder. En ook de biodiversiteit wordt ermee bevorderd. Hoe meer – en hoe meer gevarieerd – groen, hoe meer nuttige dieren en diertjes leefruimte vinden. Bijen en vlinders bijvoorbeeld zijn niet alleen mooi maar ook essentieel voor onze voedselproductie, doordat zij zorgen voor bestuiving, Uit Duits onderzoek is onlangs gebleken dat het aantal insecten de laatste jaren schrikbarend achteruit is gegaan. Vogelsoorten zoals mezen en zwaluwen maar ook vleermuizen zijn hiervan als eerste de dupe. Wij kunnen hen meer kansen en meer leefruimte bieden, in de openbare ruimte maar ook in onze eigen tuin.

Idee?

Misschien brengt dit bericht u op het idee om in uw eigen (voor)tuin of straat ook wat stenen of tegels te verwijderen en er planten voor in de plaats te zetten. Het is de bedoeling dat daar waar eenmaal (extra) groen is gecreëerd, de bewoners zelf voor het onderhoud gaan zorgen. Gezamenlijk ideeën opdoen, elkaar opzoeken, elkaar helpen, om zo je eigen leefomgeving nog aantrekkelijker te maken, dat is het idee. Als het aan de Stenenbrekers van Wijk ligt, blijft het niet bij deze 2 werkdagen. Er staan meer projecten op stapel. Verder nodigen de Stenenbrekers u als lezer uit om in hun omgeving eens goed rond te kijken. Misschien ziet u nog meer geschikte plekken voor vergroening. Nieuwsgierig geworden kijk dan op de website of mail ons.


Video's
Groen aan de Buurt is een samenwerking van
Mogelijk gemaakt door
IVN landschaperfgoedutrecht NMU
Provincie Utrecht