Menu
buurjongens

Natuurontwikkeling Melksteeg en Buurjongens Tuinafscheiding winnen Groene Kroon

Initiatiefnemersgemeente Amersfoort en de Buurjongens zijn de winnaars van de eerste natuurprijs Groene Kroon. De jury wees gemeente Amersfoort aan omdat zij in het idee van natuurontwikkeling Melksteeg veel potentie zien voor de versterking van de biodiversiteit in de provincie Utrecht. Buurjongens Tuinafscheiding won de publieksprijs. De winnaars ontvingen hun prijs op 5 juli tijdens het Landschapscafé Groene Kroon uit handen van gedeputeerde Mirjam Maasdam.

melksteeg

Van links naar rechts: Maarten Mulder van Buurjongens Tuinafscheiding, gedeputeerde Mirjam Maasdam-Hoevers. Frank van Vliet van gemeente Amersfoort

De natuurprijs Groene Kroon werd voor de eerste keer uitgereikt. Gedeputeerde Mirjam Maasdam is aangenaam verrast met de oogst van de prijsvraag. “Ik vind het inspirerend om te zien hoe de inwoners van de provincie actief bezig zijn met natuur. Onder de veertig inzendingen zijn grote en kleine projecten, beginnende en uitgewerkte ideeën, initiatieven van zowel particulieren als van grote organisaties. Dit maakt duidelijk dat veel Utrechters zich erg betrokken voelen bij de natuur in hun omgeving.”

Die betrokkenheid beloont de provincie door niet alleen de winnaar van de juryprijs professionele ondersteuning te bieden. De provincie kijkt ook met alle andere deelnemers hoe zij hun idee of initiatief verder kunnen brengen.

Juryprijs: Gemeente Amersfoort met Natuurontwikkeling Melksteeg

Gemeente Amersfoort ontwikkelt op eigen initiatief de Melksteeg: een verbindingszone van nieuwe natuur dat de Utrechtse Heuvelrug moet verbinden met de Eemvallei. De jury is onder de indruk van het feit dat een gemeente een dergelijk project initieert. Het sluit feilloos aan bij de natuurvisie van de provincie waarbij icoonsoorten, aandachtsoorten en natuurparels op unieke wijze worden betrokken. De juryprijs Groene Kroon 2017 bestaat uit een cheque ter waarde van 8.000 euro en professionele ondersteuning bij de verdere uitwerking van het initiatief. Ze laten ‘Paddenstoelenbeheer Blikkenburgerlaan’ en ‘Voedselbos Amersfoort’ achter zich.

Winnaar publieksprijs: de Buurjongens Tuinafscheiding

De Buurjongens maken tuinafscheidingen die door hun innovatieve ontwerp de stedelijke biodiversiteit een impuls geven. Zo bieden de schuttingen ruimte aan plantenbakken, insectenhotels en nestkasten. Het ontwerp maakt het mogelijk voor kleine zoogdieren om zich onder de schutting door te bewegen. De jury prijst de inzending van De Buurjongens vanwege de goede aansluiting bij de drie pilaren van duurzaamheid: people, planet en profit. De tuinafscheidingen zijn een impuls voor de stedelijke biodiversiteit, vooral als meer mensen in dezelfde omgeving deze gaan toepassen en er zo ecologische corridors ontstaan. Voor Buurjongens Tuinafscheiding is een geldbedrag van 3.000 euro beschikbaar. De andere genomineerden waren ‘Zwarte Stern: indicator van een hoogwaardig landschap’ en ‘Boerderij Nieuw Slagmaat’.

Beoordelingscriteria

De jury, bestaande uit Fiona van ’t Hullenaar, Kees Bastmeijer en Koos Dijksterhuis, beoordeelde alle veertig inzendingen op hun effect op het versterken van biodiversiteit en de aansluiting op de doelen van de Natuurvisie van de provincie Utrecht. Ook het verdienmodel, de ‘opschaalbaarheid’, de mate van innovatie en de kwaliteit van de aanmelding waren belangrijke selectiecriteria. Zes genomineerden konden zich op 5 juli presenteren aan jury en publiek.

Versterking biodiversiteit

De aanleiding voor de prijsvraag is de Wet natuurbescherming die sinds 1 januari 2017 van kracht is. Een belangrijk doel van de Wet natuurbescherming is de bescherming van biodiversiteit: de variatie aan wilde planten en dieren. Met de natuurprijs wil de provincie iedereen stimuleren om te helpen met de bescherming en versterking van onze beschermde plant- en diersoorten.


Video's
Groen aan de Buurt is een samenwerking van
Mogelijk gemaakt door
IVN landschaperfgoedutrecht NMU
Provincie Utrecht