Menu
dassen

Dassenwerkgroep Dorp en Natuur krijgt nieuwe cameravallen

Eind 2017 hebben wij de aanvraag voor de ‘Beleef en Bewonder!’-voucher regeling toegekend aan de Dassenwerkgroep Dorp en Natuur Amerongen – Leersum.

Het doel van de Dassenwerkgroep is het bevorderen van de dassenpopulatie langs de flanken van de zuidoostelijke Utrechtse Heuvelrug. Dit zodat de populatie zich beter kan ontwikkelen en duurzaam voortbestaan.

Het doen van sporenonderzoek, het samenbrengen van dassenwaarnemingen en het in kaart brengen van de dassenburchten en -leefgebieden, het plegen van overleg met beheerders en overheden, onderzoek van sterfgevallen, optreden tegen verstoring, en het verzorgen van presentaties en publicaties zijn de hoofdactiviteiten van de werkgroep. De terugkoppeling van de onderzoeksresultaten en de publicaties gebeurt met de grondeigenaren/beheerders.

Beleef en bewonder voucher

De twee nieuwe cameravallen zijn aangeschaft dankzij een voucher t.w.v. €1000,-. Bij de burcht worden de camera’s opgehangen en zodra er de sensor beweging signaleert begint de camera te filmen. Zelfs bij weinig of geen licht zijn er met deze infraroodcamera’s ook goede opnamen te maken. Deze beelden kunnen meer vertellen over de hoeveelheid dassen die bij de burcht leven maar leren ook veel meet over het gedrag en de leefwijze van deze dieren. De Dassenwerkgroep is zeer dankbaar voor het toekennen van deze voucher omdat men al geruime tijd met een structureel tekort aan cameravallen leed.

Dassen

De das komt van oudsher al voor in dit van de provincie Utrecht. De das was in de loop van de vorige eeuw bijna volledig uitgeroeid in ons land. Gelukkig maakt de das een ‘comeback’ door. Maar dat betekent niet dat de aanwezigheid van de das in ons land, of in onze eigen provincie, is veiliggesteld voor de toekomst! Moderne bedreigingen voor de dassenterritoria zijn afkomstig van onze infrastructuur, bouwprojecten, landbouwactiviteiten, recreatie, en ook moedwillige verstoring. De huidige populatie op de zuidoostelijke Utrechtse Heuvelrug blijft kwetsbaar door de hoge sterfte door autoverkeer en aantasting en verdwijnen van leefgebied. Onderzoek en bescherming blijft daarom nodig.

Het eerste filmmateriaal dat gemaakt is met deze nieuwe cameravallen is hier te zien.


Video's
Groen aan de Buurt is een samenwerking van
Mogelijk gemaakt door
IVN landschaperfgoedutrecht NMU
Provincie Utrecht