Menu
Groen aan de Buurt

Kom naar de ideeënavond Zeist-West

Heeft u wensen en ideeën om Zeist-West groener en aantrekkelijker te maken? Wilt u meehelpen om met elkaar ‘groene’ projecten op te starten? Kom dan naar de ideeënavond Groen aan de Buurt.

Datum en tijd:                  dinsdag 12 juni van 19.30 tot 21.30 uur
Locatie:                               De koppeling, De Clomp 1904, 3704 KS Zeist

Op de ideeënavond vertelt Charlotte Robben van IVN hoe Groen aan de Buurt werkt. We geven voorbeelden vanuit vergelijkbare projecten in andere buurten en mogelijkheden ter inspiratie. Misschien heeft u al een idee waar u mee aan de slag wilt. Met elkaar vullen we deze ideeën aan en verzamelen we nieuwe ideeën voor natuur en landschap. Daarna kunt u aangeven bij welke ideeën u wilt helpen met de uitvoering.

Samen bedenken én doen

Na de ideeënavond is er een tweede bijeenkomst op dinsdag 26 juni. Op deze avond werken we de ideeën verder uit. Vaak ontstaan diverse werkgroepen die aan de slag gaan om de ideeën tot uitvoering te brengen. De gemeente Zeist en de provincie Utrecht hebben geld beschikbaar gesteld voor Groen aan de Buurt. De werkgroepen kunnen dan meteen aan de slag.

Groen aan de Buurt is een DOE-project van Landschap Erfgoed Utrecht, IVN Utrecht en de Natuur en Milieufederatie Utrecht. Wij organiseren en begeleiden het Groen aan de Buurt-project in Zeist-West in samenwerking met Platform Stadslandbouw Zeist en de gemeente Zeist.

Deel deze uitnodiging gerust met anderen die mogelijk geïnteresseerd zijn. Aanmelden is niet nodig.

N.B. Het gaat om het gebied tussen de Utrechtse weg, Waterigeweg en Bisschopsweg. In een deel van de wijk Couwenhoven start de gemeente na de zomer een apart participatietraject rondom de vervanging van de bestrating. Bewoners uit Couwenhoven (de 9000-nummers en Couwenhoven 4101 tot 5901) kunnen wensen en ideeën inbrengen op aparte bewonersavonden waar de gemeente bewoners voor uitnodigt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Charlotte Robben van IVN Utrecht, c.robben @ivn.nl, 030-6358922.


Onderzoek naar effect Groen aan de Buurt op betrokkenheid

Welke impact hebben de pilotprojecten van Groen aan de Buurt op de betrokkenheid van mensen bij hun groene omgeving? Daarnaar gaat stagiaire Emilie van Aalten de komende maanden onderzoek doen.

onderzoekDe komende weken krijgen de contactpersonen van elke IVN-werkgroep in de provincie een e-mail met de vraag of ze willen deelnemen aan dit onderzoek. Daarna wordt een afspraak gemaakt om langs te komen.

Waarom dit onderzoek?

Groen aan de Buurt is een project van Landschap Erfgoed Utrecht, IVN Utrecht en Natuur en Milieufederatie Utrecht. De provincie is opdrachtgever en hoofdfinancier. Een van de pijlers in het provinciale natuurbeleid draait om het vergroten van de betrokkenheid van mensen bij hun natuurlijke leefomgeving. Met onder andere het project Groen aan de Buurt geeft de provincie invulling aan dit beleid. Met dit onderzoek kijken we wat de impact is van Groen aan de Buurt op betrokkenheid en inzet voor de natuur.

Meer weten? Stuur een mail naar Emilie van Aalten.

 


Kom naar de Uitwerkavond Noordereng Soest

Heeft u wensen en ideeën om de Noorder Eng en de wijk eromheen groener en aantrekkelijker te maken? Of wilt u graag meehelpen om met elkaar diverse ‘groene’ projecten op te starten? Kom dan naar de uitwerkavond Groen aan de Buurt op 14 februari!

Datum en tijd:             Woensdag 14 februari van 19.30 uur tot 22.00 uur  

Locatie:                       Gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Soest

Afgelopen 24 januari organiseerde Groen aan de Buurt al een ideeënavond. Met veel enthousiasme hebben bewoners meer dan 25 inspirerende ideeën bedacht voor natuur en landschap. Zo zijn er bewoners die aan de slag willen met aanleg van (vlecht)heggen van o.a. sleedoorn, om de Eng te verfraaien en tegelijkertijd het leefgebied voor de Sleedoornpage te verbeteren.  Er zijn ideeën om boomspiegels te beplanten, bloemenstroken aan te leggen en hoogstamfruitbomen te planten. Ook is er een bewonersinitiatief van Herenboeren Soest e.o. om op een duurzame manier voedsel te produceren op de Eng.

Uitwerken ideeën

Op de uitwerkavond 14 februari 2018 kunt u horen welke andere ideeën we al hebben verzameld en deze aanvullen met uw wensen. We werken een aantal ideeën verder uit en u kunt aangeven bij welke u wilt helpen met de uitvoering. Vaak ontstaan dan diverse werkgroepen die met elkaar aan de slag gaan. Opgeven voor de ideeënavond  is niet nodig, neem vooral uw buren of vrienden mee!

Samen maken we het landschap van de Noorder Eng nog mooier!

Over Groen aan de Buurt

Groen aan de Buurt is een DOE-project van Landschap Erfgoed Utrecht, IVN Utrecht en de Natuur en Milieufederatie Utrecht. We organiseren en begeleiden het project in Soest in samenwerking met gemeente Soest, Waterschap Vallei en Veluwe, Vrienden van de Soester Eng, Herenboeren Soest e.o. en vlinderwerkgroep IVN Eemland.

Aanvullende informatie

Stuur deze uitnodiging gerust door naar anderen van wie u denkt dat ze geïnteresseerd zijn. Aanmelden voor de uitwerkavond is niet nodig. Neem voor meer informatie over Groen aan de Buurt contact op met Evelien Kenbeek van Landschap Erfgoed Utrecht, e.kenbeek@landschaperfgoedutrecht.nl of 030 2219758.


Bewoners Noorder Eng Soest welkom op ideeënavond Groen aan de Buurt

Heeft u wensen en ideeën om de Noorder Eng in Soest groener en aantrekkelijker te maken? Of wilt u graag meehelpen om met elkaar diverse ‘groene’ projecten op te starten? Kom dan woensdag 24 januari 2018 naar de ideeënavond Groen aan de Buurt. De informatieavond begint om 19.30 uur op het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Soest. Iedereen is van harte welkom!

droom wijk bij bunschoten-spakenburg

 

Tijdens de ideeënavond praten wij van Groen aan de Buurt over het groen in de omgeving van de Noorder Eng in Soest. Het gaat om de Eng zelf en de omliggende wijken. Wat kan er veranderen? Denk hierbij aan landschap, ecologie, cultuurhistorie, educatie en toegankelijkheid. Wij zijn ook benieuwd naar wat er is verdwenen en wat u belangrijk vindt om terug te brengen. Misschien wilt u iets anders in het groen zien? Het kan ook zijn dat u al een idee heeft om uit te voeren. Wij horen het graag!

Project Groen aan de Buurt
Groen aan de Buurt is een programma van Landschap Erfgoed Utrecht, IVN Utrecht en de Natuur en Milieufederatie Utrecht. Wij organiseren en begeleiden het project in Soest in samenwerking met Vrienden van de Soester Eng, gemeente Soest en Waterschap Vallei en Veluwe. Groen aan de Buurt is een DOE-project. Het is niet alleen bedenken, maar vooral ook doen. Dat betekent dat u uw wensen en ideeën voor het landschap (samen) tot uitvoering kunt brengen.

Kom naar de ideeënavond
Kijk voor meer informatie op www.groenaandbuurt.nl en neem uw buren mee naar de ideeënavond op woensdagavond 24 januari. Op woensdagavond 14 februari volgt een tweede avond, waarin de ideeën verder worden uitgewerkt. De werkgroepen die ontstaan, kunnen daarna meteen aan de slag. Jong en oud is van harte welkom om mee te denken en vooral mee te doen. Samen maken we het landschap rond Soest nog mooier!


Verslag van themabijeenkomst: Zelfbeheer en continuïteit

Groen aan de Buurt

Steeds meer mensen nemen het initiatief om de natuur in hun eigen buurt te ontwikkelen en onderhouden. Deze bewoners leveren zo zelf een bijdrage aan de verbetering van de natuur in en rondom steden en dorpen. Het programma Groen aan de Buurt begeleidt en ondersteunt bewoners en gemeenten bij het realiseren van groene bewonersinitiatieven. Groen aan de Buurt verbindt initiatieven met elkaar en zorgt voor kennisuitwisseling. Het programma creëert een leernetwerk, waarbinnen gemeenten van elkaar kunnen leren.

Themabijeenkomst 25 oktober

Gedurende de looptijd van het programma organiseren we diverse themabijeenkomsten. De eerste themabijeenkomst vond plaats op 25 oktober, op landgoed Oostbroek in de Bilt. Het thema van deze bijeenkomst was zelfbeheer en het organiseren van de continuïteit hiervan. Na een presentatie van Marcel Pleijte (Wageningen UR) over continuïteit in een veranderende omgeving en het delen van enkele praktijkervaringen met zelfbeheer door Houkje Hibma (gemeente Amersfoort) zijn de aanwezigen zelf aan de slag gegaan in werksessies. Het doel van de werksessies was om uiteindelijke enkele praktische toepassingen met elkaar te maken, die ook daadwerkelijk in de praktijk toegepast kunnen worden. Bij de werksessie waren vijftien vertegenwoordigers van gemeenten, provincie Utrecht en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden aanwezig.

Continuïteit voor burgerinitiatieven in een veranderende omgeving

Marcel Pleijte van Wageningen UR is als onderzoeker betrokken bij het Leernetwerk Samenspel Burgerinitiatieven en Overheden in het groene domein. Hij ging in zijn presentatie in op het thema continuïteit van zelfbeheer. Bij overheden bestaan zorgen burgerinitiatieven. Realiseren ze de juiste doelen? Hoe staat het met de continuïteit hiervan op lange termijn? Pleijte gaf in zijn presentatie enkele handreikingen voor hoe je hier als overheid mee om kunt gaan.
Continuïteit ontstaat niet vanzelf. Afhankelijk van het initiatief kun je hier als overheid wel in investeren, door oog te hebben voor het sociale en menselijke kapitaal van burgerinitiatieven. Dit kapitaal bestaat uit o.a. betrokkenheid, creativiteit, het leggen van verbindingen en kennis. Pleijte benoemde verschillende rollen voor een overheid waarmee geïnvesteerd kan worden in dit kapitaal: ondersteunend, mee-ontwikkelen, uitnodigen en kaders stellen. Bovendien is het van belang om als overheidspartij een goede achtervang te organiseren in het geval een initiatief (tijdelijk) zijn rol niet meer kan vervullen.

 

Zelfbeheer vanuit het perspectief van een ervaren gemeente

Houkje Hibma van de gemeente Amersfoort vertelde over de ervaringen van de gemeente Amersfoort met zelfbeheer. In deze gemeente vindt zelfbeheer in vele vormen plaats en veel van deze voorbeelden kwamen in haar presentatie aan bod. Ze gaf ook nog enkele tips over de manier waarop een gemeente zelfbeheer initiatieven kan helpen opstarten en ondersteunen:
–  Zorg voor direct contact met het initiatief en help ze vooral bij in de beginfase even op gang te
komen door middel van praktische ondersteuning.
–  Leg de mogelijkheden voor zelfbeheer vast in het beleid.
–  Stel spelregels op voor zelfbeheer en leg deze vast.
–  Zet alle initiatieven op kaart in een GIS systeem. Zo kunnen initiatieven elkaar vinden en heeft de gemeente ook een goed overzicht.

Werksessies

Na de presentaties gingen de aanwezigen met elkaar aan de slag. Op deze manier werd de start gemaakt met de professionele leergemeenschap van Groen aan de Buurt. Een professionele leergemeenschap is een klein team (6-12 deelnemers) dat regelmatig bij elkaar komt om op een gestructureerde wijze kennis en ervaring te delen rond een relevant thema, waarbij de inzichten bovendien direct praktisch toegepast worden om de praktijk te verbeteren. Tijdens de eerste werksessie ondervroegen de deelnemers elkaar aan de hand van een zogenaamde Appreciative Inquiry. Iedere deelnemer werd gevraagd een goede ervaring over zelfbeheer te delen en op basis van dat succes na te denken over successen in de toekomst.

In een vervolgsessie werden de belangrijkste factoren voor een succesvolle aanpak bepaald en werd onderzocht hoe deze succes factoren in de praktijk van de deelnemers toegepast zouden kunnen worden. Belangrijke succesfactoren voor zelfbeheer die met elkaar werden gedeeld zijn o.a.:
– Vertrouwen geven aan initiatieven en loslaten
– Duidelijk aanspreekpunt bij overheden voor zelfbeheerders
– Gelijkwaardigheid tussen overheid en buurtinitiatief
– Nodig initiatieven actief uit en straal uit dat je het als overheid belangrijk vindt
– Faciliteer het initiatief door “gedoe” uit handen te nemen (praktische ondersteuning)
– Sta open voor experimenten
– Maak vooraf goede afspraken en leg deze vast

Als laatste werd er echt iets gemaakt. De deelnemers werkten in groepjes een tastbaar en functioneel product uit, dat gemakkelijk toegepast kan worden en ook gedeeld kan worden met andere overheden. Hierbij werden de volgende praktische toepassingen uitgewerkt:
Tegels / paaltjes in de openbare ruimte als markering van zelfbeheer. Dit maakt het zelfbeheer zichtbaar voor een grote groep bewoners en het werkt inspirerend.
Ideeën mailbox: een mailbox van een gemeente of waterschap waar mensen met ideeën over zelfbeheer terecht kunnen. Hierbij is het van belang om voor goed vervolgcontact te zorgen.
Een digitale kaart per gemeente / waterschap met daarop de mogelijkheden van zelfbeheer. Wat kan waar? Gecombineerd met goede voorbeelden van zelfbeheer kan de kaart als inspiratie dienen voor nieuwe zelfbeheer initiatieven.
Cursus gastheerschap voor medewerkers van gemeenten / waterschappen die in de wijk werken en direct contact hebben met zelfbeheerders.
Werk met een vertrouwensbevestiging: een document waarin het volgende is opgenomen:
o Beschrijving vorm van zelfbeheer
o Deelnemende partijen
o Wat bieden deze partijen elkaar
o Spelregels
Bouwblokmethode voor zelfbeheerprojecten. Deel zelfbeheer initiatieven op in diverse onderdelen. Voer bv. per jaar een onderdeel uit en evalueer aan het einde van het jaar. Maak op basis van de evaluatie nieuwe afspraken.

Download hier de presentatie van Marcel Pleijte


Voucherregeling Beleef en Bewonder

Wij hebben veel aanvragen binnen gekregen voor de voucherregeling Beleef en Bewonder. Op dit moment zijn wij druk met het verwerken van alle aanvragen. Vanwege de grote hoeveelheid duurt dit wat langer dat gepland. Als u een aanvraag heeft ingediend, dan krijgt u sowieso bericht van ons. Wij proberen dit zo snel mogelijk te doen.

Hartelijk dank voor uw begrip.

Het Groen aan de Buurt team.


Met elkaar Werkhoven groener en aantrekkelijker maken

Het creëren van een mooie groene dorpsrand, de wandelmogelijkheden uitbreiden, wilde speelnatuur aanleggen, de groene beeldkwaliteit en leefbaarheid versterken en een groener, avontuurlijk schoonplein realiseren. Dit zijn de vijf ideeën waar groepjes bewoners mee aan de slag gaan in het kader van het project ‘Groen aan de Buurt’.

Met elkaar zorgen voor een groene en aantrekkelijkere leefomgeving. Dat is het doel van het pilotproject ‘Groen aan de Buurt’, dat onlangs in de Werkhoven van start ging. Daarbij is het niet alleen bedenken, maar vooral ook doen: bewoners brengen ideeën met elkaar daadwerkelijk tot uitvoering. Twee bijeenkomsten leverden volop ideeën op.

Aan de slag!

In groepjes is gestart met de uitwerking van de volgende ideeën:

 • De dorpsrand tussen de molen en Sonsbeek opknappen en beheren. Contactpersoon is Jan Sadeé.
 • De wandelmogelijkheden uitbreiden met aandacht voor mensen die beperkt zijn, bijvoorbeeld door verminderd gezichtsvermogen of rolstoelgebruik. Contactpersoon is Imari de Haan.
 • Wilde speelnatuur aanleggen waar kinderen kunnen huttenbouwen, slootjespringen, dammetjes bouwen, vissen, vlotten bouwen, enz. Contactpersoon is Jan-Paul de Beer.
 • Het versterken van de groene beeldkwaliteit, de leefbaarheid en de ecologische waarde. Tegels eruit, groen erin. Contactpersoon is Tinja Verkleij.
 • Een avontuurlijk schoolplein aanleggen met minder tegels en meer groen. Veilig uitnodigen tot spel, zowel tijdens als na schooltijd. Contactpersoon is Sonny Verboeket.

Ook werd het idee geopperd om de speelplaats ’t Hennetje groener te maken en meer natuurlijk spelen mogelijk te maken. Renovatie van deze speelplek staat voor volgend jaar op de planning van de gemeente. Contactpersoon is Judith van Putten.

Meedoen?

Heeft u interesse om u aan te sluiten en mee te helpen met één van de projecten? Hebt u tips of expertise voor deze projecten? Laat het weten! U kunt contact leggen met bovenstaande contactpersonen via Groen aan de Buurt aanspreekpunt Charlotte Robben van IVN Utrecht. Zij is bereikbaar per e-mail via: c.robben@ivn.nl

Meer informatie

Groen aan de Buurt is een programma van Landschap Erfgoed Utrecht, IVN Utrecht en de Natuur en Milieufederatie Utrecht. Samen met de gemeente Eemnes wordt het project georganiseerd en begeleid. Kijk voor meer informatie op www.groenaandebuurt.nl


Woudenbergers hebben tal van ideeën voor het dorp

Een klimbos bij het Henschotermeer, natuurvriendelijke rotondes, groene schoolpleinen, een pluk- en vlindertuin. Tijdens de ideeënavond van Groen aan de Buurt verzamelde een groep Woudenbergers tal van ideeën voor een aantrekkelijkere en groenere gemeente.

woudenbergersBurgemeester Cnossen: ‘Het was een inspirerende avond met een uitkomst om van te dromen: veel inwoners willen zelf aan het werk gaan met Groen aan de buurt. Allemaal verschillende mensen komen met ideeën die vaak al goed bij elkaar aansluiten. Zo ontstaan nieuwe verbindingen. Een mooi voorbeeld is het idee om bewoners van Reinaerde in te zetten voor het groen in hun buurt maar ook het benutten van de mogelijkheden op het terrein van De Heygraeff. Dat idee was er niet geweest zonder de aanwezigheid van de twee Reinaerde-mensen.’

Op woensdag 15 november wordt er een tweede avond georganiseerd, waarbij de ideeën verder uitgewerkt worden. Ook is er dan ruimte voor nieuwe ideeën. Inwoners die tijdens de ideeënavond niet konden, maar die wel hun idee willen delen, zijn op 15 november van harte welkom. De avond begint om 19:30 uur bij Aaltje aan de Linie.


Met elkaar Bunschoten-Spakenburg groener en aantrekkelijker maken

Met elkaar zorgen voor een groene en aantrekkelijkere omgeving, dat is het doel van Groen aan de Buurt. Op 20 september werd een ideeënavond voor de buurt georganiseerd in Bunschoten-Spakenburg. Zo’n 20 bewoners brachten ideeën in. Op 3 oktober kwamen enthousiaste inwoners weer bij elkaar om een aantal ideeën verder uit te werken.

Doe-project

Bij het project Groen aan de Buurt worden niet alleen ideeën bedacht, maar het is de bedoeling dat deze ook door bewoners zelf worden uitgevoerd. De provincie Utrecht, de gemeente en Waterschap Vallei en Veluwe hebben geld beschikbaar gesteld om de projecten te ondersteunen. Op deze manier is het mogelijk om ook snel aan de slag te kunnen.

Volop ideeën

De bijeenkomsten leverden maar liefst 25 ideeën op: van het realiseren van een wandelpaadje tot het tot het natuurlijker inrichten en onderhouden van een stuk openbaar groen met buurtbewoners. Vanzelfsprekend is het niet mogelijk om al deze ideeën direct uit te voeren. Samen met de aanwezigen ging het team van Groen aan de Buurt aan de slag. Welke ideeën hebben een goede kans van slagen en waar willen de aanwezigen zelf initiatief voor nemen. In de loop van de avond ontstonden groepjes die samen een plannetje maakten voor hun idee.

Aan de slag

Afgesproken werd dat er in groepjes vooralsnog met 3 ideeën wordt gestart. In een later stadium kan dan alsnog worden bekeken of de andere ideeën verder worden uitgevoerd. Voor ieder idee is een vaste contactpersoon en aanspreekpunt. Belangstellenden die zich alsnog willen aansluiten en actief mee willen helpen kunnen zich melden bij de betreffende contactpersoon.

De ideeën waar we direct mee aan het werk te gaan zijn:

 • Creëren natuurlijker Vivaldiplantsoen. Samen met bewoners van de Bachlaan en Vivaldiweg het huidige plantsoen met veel ruigte omvormen tot natuurlijker en speelser parkje. Contactpersoon is Wim Smeets, smeets.foto@casema.nl
 • Groene Zuyderzee. Bewoners van het Zuyderzeeproject willen het rietland natuurlijker en beter beleefbaar maken. Zij starten met het oprichten van een vrijwillige ‘wilgenbrigade’. Contactpersoon is Piet van Middelaar, via e.kenbeek@landschaperfgoedutrecht.nl
 • Tijdelijke natuur realiseren op braakliggende terreinen. Contactpersoon is Jan Hopman, jan@hopmanvo.nl
werkgroep Zuyderzeekade

Werkgroep Zuyderzeekade

Groen aan de Buurt is een programma van Landschap Erfgoed Utrecht, IVN Utrecht en de Natuur en Milieufederatie Utrecht. In Bunschoten-Spakenburg wordt dit project opgepakt samen met de gemeente, Waterschap Vallei en Veluwe en IVN-Natuurwerkgroep Bunschoten. Kijk voor meer informatie op www.groenaandebuurt.nl.


Met elkaar de Noordbuurt groener en aantrekkelijker maken

Groen aan de Buurt gaat aan de slag. Met elkaar zorgen voor een groene en aantrekkelijkere omgeving, dat is het doel van Groen aan de Buurt. Op 13 september werd een ideeënavond voor de Noordbuurt georganiseerd in de raadzaal van Eemnes. Meer dan 30 bewoners brachten ideeën in. Afgelopen woensdag kwamen enthousiaste inwoners weer bij elkaar om een aantal ideeën verder uit te werken.

Doe project

Bij het project Groen aan de Buurt worden niet alleen ideeën bedacht, maar het is de bedoeling dat deze ook door bewoners zelf worden uitgevoerd. De provincie Utrecht, de gemeente en Waterschap Vallei en Veluwe hebben geld beschikbaar gesteld om de projecten te ondersteunen. Op deze manier is het mogelijk om ook snel aan de slag te kunnen.

Volop ideeën

De bijeenkomsten leverden maar liefst 44 ideeën op: van het aanplanten van een nieuwe boom tot het herinrichten en onderhouden van een stuk openbaar groen met buurtbewoners. Vanzelfsprekend is het niet mogelijk om al deze ideeën direct uit te voeren. Samen met de aanwezigen ging het team van Groen aan de Buurt aan de slag. Welke ideeën hebben een goede kans van slagen en waar willen de aanwezigen zelf initiatief voor nemen. In de loop van de avond ontstonden groepjes die samen een plannetje maakten voor hun idee.

Groen aan de Buurt is een programma van Landschap Erfgoed Utrecht, IVN Utrecht en de Natuur en Milieufederatie Utrecht. Samen met de gemeente Eemnes wordt het project georganiseerd en begeleid. Kijk voor meer informatie op www.groenaandebuurt.nl.

Aan de slag

Afgesproken werd dat er in groepjes vooralsnog met 4 ideeën wordt gestart. In een later stadium kan dan alsnog worden bekeken of de andere ideeën verder worden uitgevoerd. Voor ieder idee is een vaste contactpersoon en aanspreekpunt.

Belangstellenden die zich alsnog willen aansluiten en actief mee willen helpen kunnen contact leggen met de contactpersonen via Charlotte Robben van IVN Utrecht via c.robben@ivn.nl.

Ideeën

De vier ideeën waar we direct mee aan het werk te gaan zijn:

 • Creëren groene buurttuin De Ruitlambies. Samen met bewoners van De Ruiterskamp en Lambertsveen het huidig plantsoen met achterstallig onderhoud omvormen tot groene buurttuin.
 • Vergroenen deel van Zomertaling. Verkennen mogelijkheden om langs wandelpad een aantal tegels te vervangen door planten.
 • Aanleg bijenlint door Eemnes om de biodiversiteit te stimuleren. Start met verkenning van kansrijke plekken om een bijvriendelijkere beplanting aan te leggen.
 • Plaatsen van nestgelegenheden voor gierzwaluwen en herinrichten en beheren groenstrook met bewoners van de Forelweg.

Ook werd het idee ingebracht om oevers meer natuurvriendelijk in te richten, o.a. bij de Eemhof. Het Waterschap heeft hier al plannen voor en zal deze delen.


Video's
Groen aan de Buurt is een samenwerking van
Mogelijk gemaakt door
IVN landschaperfgoedutrecht NMU
Provincie Utrecht