Menu
groenaandebuurt.nl

Nieuwe website GroenaandeBuurt.nl in de lucht

Op 12 januari is de gloednieuwe website Groenaandebuurt.nl gelanceerd. De website bevat allerlei nieuws, kennis, praktische informatie en goede voorbeelden over aanleg en beheer van groen door lokale bewonersinitiatieven.

De nieuwe website GroenaandeBuurt.nlis onderdeel van het programma Groen aan de Buurt. Dit gezamenlijke programma van IVN Utrecht, Landschap Erfgoed Utrecht (LEU) en de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) wordt gesubsidieerd door de provincie Utrecht.

Het programma ondersteunt gemeenten en lokale initiatieven rond realisatie en beheer van natuur door bewoners. Mensen nemen steeds vaker het initiatief om natuur in de eigen omgeving te ontwikkelen en te beheren. Natuur in en rondom de dorpen en steden draagt bij aan gezondheid en welbevinden. En als bewoners zelf aan de slag te gaan met groen, ontstaan meer sociale samenhang en draagvlak voor natuur.

Groen aan de Buurt voor bewoners

Op de website vinden bewoners informatie over bijvoorbeeld ARBO en veiligheid, of over fondsen die hun initiatief financieel kunnen ondersteunen. Ook staan er allerlei inspirerende voorbeelden op, uit Utrecht en uit de rest van Nederland.

Groen aan de Buurt voor gemeenten

Gemeenten kunnen op de website terecht voor kennis over de samenwerking tussen overheden en lokale initiatieven. Ook vinden zij hier allerlei voorbeelddocumenten die zij als inspiratie kunnen gebruiken, zoals zelfbeheercontracten die andere gemeenten met bewonersgroepen hebben afgesloten. Via deze praktische en inspirerende informatie komen nieuwe bewonersinitiatieven en gemeenten sneller op gang bij de realisatie van hun eigen lokale initiatief.

Na de lancering zal de website nog veelvuldig aangevuld worden met nieuwe nuttige informatie voor bewonersinitiatieven en gemeenten.

Bekijk de nieuwe website op www.groenaandebuurt.nl


Video's
Groen aan de Buurt is een samenwerking van
Mogelijk gemaakt door
IVN landschaperfgoedutrecht NMU
Provincie Utrecht