Menu
Grote onbenutte kansen voor overheidsgronden

Grote onbenutte kansen voor overheidsgronden

Het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen bezitten veel gronden die een grotere bijdrage kunnen leveren aan het vergroten van de biodiversiteit, water- en bodemkwaliteit, belevingswaarde van natuur en landschap en arbeidsparticipatie in de vorm van buitenwerk. Via sociaal bosbeheer, aanleg van tijdelijke natuur, ecologisch oever- en bermbeheer en duurzame pachtuitgifte.

De provincies Noord-Brabant en Limburg hebben hier samen met Wageningen Environmental Research een onderzoek gestart hoe de overheidsgronden buiten het Natuurnetwerk koppelingen kunnen maken aan domein overstijgende beleidsdoelen als biodiversiteit, milieu- en waterkwaliteit. Lees hier het verslag op Nature Today en bekijk hier de brochure.

Bron: Nature Today  & WUR


Video's
Groen aan de Buurt is een samenwerking van
Mogelijk gemaakt door
IVN landschaperfgoedutrecht NMU
Provincie Utrecht