Menu
Het Rijk

Grote onbenutte kansen voor overheidsgronden

Het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen bezitten veel gronden die een grotere bijdrage kunnen leveren aan het vergroten van de biodiversiteit, water- en bodemkwaliteit, belevingswaarde van natuur en landschap en arbeidsparticipatie in de vorm van buitenwerk. Via sociaal bosbeheer, aanleg van tijdelijke natuur, ecologisch oever- en bermbeheer en duurzame pachtuitgifte.

De provincies Noord-Brabant en Limburg hebben hier samen met Wageningen Environmental Research een onderzoek gestart hoe de overheidsgronden buiten het Natuurnetwerk koppelingen kunnen maken aan domein overstijgende beleidsdoelen als biodiversiteit, milieu- en waterkwaliteit. Lees hier het verslag op Nature Today en bekijk hier de brochure.

Bron: Nature Today  & WUR


Video's
Groen aan de Buurt is een samenwerking van
Mogelijk gemaakt door
IVN landschaperfgoedutrecht NMU
Provincie Utrecht