Menu
Landschap Erfgoed Utrecht

Met elkaar Bunschoten-Spakenburg groener en aantrekkelijker maken

Met elkaar zorgen voor een groene en aantrekkelijkere omgeving, dat is het doel van Groen aan de Buurt. Op 20 september werd een ideeënavond voor de buurt georganiseerd in Bunschoten-Spakenburg. Zo’n 20 bewoners brachten ideeën in. Op 3 oktober kwamen enthousiaste inwoners weer bij elkaar om een aantal ideeën verder uit te werken.

Doe-project

Bij het project Groen aan de Buurt worden niet alleen ideeën bedacht, maar het is de bedoeling dat deze ook door bewoners zelf worden uitgevoerd. De provincie Utrecht, de gemeente en Waterschap Vallei en Veluwe hebben geld beschikbaar gesteld om de projecten te ondersteunen. Op deze manier is het mogelijk om ook snel aan de slag te kunnen.

Volop ideeën

De bijeenkomsten leverden maar liefst 25 ideeën op: van het realiseren van een wandelpaadje tot het tot het natuurlijker inrichten en onderhouden van een stuk openbaar groen met buurtbewoners. Vanzelfsprekend is het niet mogelijk om al deze ideeën direct uit te voeren. Samen met de aanwezigen ging het team van Groen aan de Buurt aan de slag. Welke ideeën hebben een goede kans van slagen en waar willen de aanwezigen zelf initiatief voor nemen. In de loop van de avond ontstonden groepjes die samen een plannetje maakten voor hun idee.

Aan de slag

Afgesproken werd dat er in groepjes vooralsnog met 3 ideeën wordt gestart. In een later stadium kan dan alsnog worden bekeken of de andere ideeën verder worden uitgevoerd. Voor ieder idee is een vaste contactpersoon en aanspreekpunt. Belangstellenden die zich alsnog willen aansluiten en actief mee willen helpen kunnen zich melden bij de betreffende contactpersoon.

De ideeën waar we direct mee aan het werk te gaan zijn:

  • Creëren natuurlijker Vivaldiplantsoen. Samen met bewoners van de Bachlaan en Vivaldiweg het huidige plantsoen met veel ruigte omvormen tot natuurlijker en speelser parkje. Contactpersoon is Wim Smeets, smeets.foto@casema.nl
  • Groene Zuyderzee. Bewoners van het Zuyderzeeproject willen het rietland natuurlijker en beter beleefbaar maken. Zij starten met het oprichten van een vrijwillige ‘wilgenbrigade’. Contactpersoon is Piet van Middelaar, via e.kenbeek@landschaperfgoedutrecht.nl
  • Tijdelijke natuur realiseren op braakliggende terreinen. Contactpersoon is Jan Hopman, jan@hopmanvo.nl
werkgroep Zuyderzeekade

Werkgroep Zuyderzeekade

Groen aan de Buurt is een programma van Landschap Erfgoed Utrecht, IVN Utrecht en de Natuur en Milieufederatie Utrecht. In Bunschoten-Spakenburg wordt dit project opgepakt samen met de gemeente, Waterschap Vallei en Veluwe en IVN-Natuurwerkgroep Bunschoten. Kijk voor meer informatie op www.groenaandebuurt.nl.


Video's
Groen aan de Buurt is een samenwerking van
Mogelijk gemaakt door
IVN landschaperfgoedutrecht NMU
Provincie Utrecht