Menu
Natuurmonumenten

Wens: ‘groen regeerakkoord’ met meer zeggenschap voor burgers

Het nieuwe kabinet moet ruimte geven aan burgers om de natuur vorm te geven en te onderhouden. Dat staat in het ‘maatschappelijke regeerakkoord’ dat Natuurmonumenten onlangs aanbood aan de Tweede Kamer.

Samen met bedrijven en maatschappelijke organisaties zoals LTO Nederland, ANWB, NOC-NSF en ING stelde Natuurmonumenten een ‘haalbare agenda voor een groen en gezond Nederland’ op.

Nederlanders moeten het recht krijgen om overheidstaken over te nemen, vinden de organisaties volgens een bericht in Trouw. Burgers kunnen die taken vaak anders, beter, slimmer en goedkoper uitvoeren. Bijvoorbeeld door gezamenlijk natuur aan te kopen of een stadspark te beheren.

De organisaties bepleiten ook het aanstellen van een rijksadviseur Natuur en Buiten Beleven, ‘die Nederlanders stimuleert om te genieten van de natuur’. Verder vragen de organisaties betere en ook financiële ondersteuning van burgers die willen meepraten in beleid.

Samen met groene ondernemers (zoals projectontwikkelaars en landschapsarchitecten) dringt Natuurmonumenten ook aan op veel meer aandacht voor het Nederlandse landschap. Typerende cultuurhistorische gebieden moeten worden opgenomen in de nieuwe Nationale Omgevingsvisie van het rijk.

Het landschap moet uitgangspunt worden bij alle grote ruimtelijke projecten, zoals de energietransitie, de aanpassing aan klimaatverandering en de bescherming van woongebieden tegen overstromingen, aldus het akkoord. Het moet veel meer onderdeel worden van de natuur in en rond steden.


Video's
Groen aan de Buurt is een samenwerking van
Mogelijk gemaakt door
IVN landschaperfgoedutrecht NMU
Provincie Utrecht