Menu
uitwerkavond

Kom naar de Uitwerkavond Noordereng Soest

Heeft u wensen en ideeën om de Noorder Eng en de wijk eromheen groener en aantrekkelijker te maken? Of wilt u graag meehelpen om met elkaar diverse ‘groene’ projecten op te starten? Kom dan naar de uitwerkavond Groen aan de Buurt op 14 februari!

Datum en tijd:             Woensdag 14 februari van 19.30 uur tot 22.00 uur  

Locatie:                       Gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Soest

Afgelopen 24 januari organiseerde Groen aan de Buurt al een ideeënavond. Met veel enthousiasme hebben bewoners meer dan 25 inspirerende ideeën bedacht voor natuur en landschap. Zo zijn er bewoners die aan de slag willen met aanleg van (vlecht)heggen van o.a. sleedoorn, om de Eng te verfraaien en tegelijkertijd het leefgebied voor de Sleedoornpage te verbeteren.  Er zijn ideeën om boomspiegels te beplanten, bloemenstroken aan te leggen en hoogstamfruitbomen te planten. Ook is er een bewonersinitiatief van Herenboeren Soest e.o. om op een duurzame manier voedsel te produceren op de Eng.

Uitwerken ideeën

Op de uitwerkavond 14 februari 2018 kunt u horen welke andere ideeën we al hebben verzameld en deze aanvullen met uw wensen. We werken een aantal ideeën verder uit en u kunt aangeven bij welke u wilt helpen met de uitvoering. Vaak ontstaan dan diverse werkgroepen die met elkaar aan de slag gaan. Opgeven voor de ideeënavond  is niet nodig, neem vooral uw buren of vrienden mee!

Samen maken we het landschap van de Noorder Eng nog mooier!

Over Groen aan de Buurt

Groen aan de Buurt is een DOE-project van Landschap Erfgoed Utrecht, IVN Utrecht en de Natuur en Milieufederatie Utrecht. We organiseren en begeleiden het project in Soest in samenwerking met gemeente Soest, Waterschap Vallei en Veluwe, Vrienden van de Soester Eng, Herenboeren Soest e.o. en vlinderwerkgroep IVN Eemland.

Aanvullende informatie

Stuur deze uitnodiging gerust door naar anderen van wie u denkt dat ze geïnteresseerd zijn. Aanmelden voor de uitwerkavond is niet nodig. Neem voor meer informatie over Groen aan de Buurt contact op met Evelien Kenbeek van Landschap Erfgoed Utrecht, e.kenbeek@landschaperfgoedutrecht.nl of 030 2219758.


Bewoners welkom op uitwerkavond Bunschoten-Spakenburg

Heeft u wensen en ideeën voor een groener en aantrekkelijker Bunschoten-Spakenburg? Of wilt u graag meehelpen om met elkaar diverse ‘groene’ projecten op te starten? Kom dan dinsdag 10 oktober naar de uitwerkavond Groen aan de Buurt. Deze informatieavond begint om 19.30 uur bij WSV de Eendracht, Kerkemaat 12 in Bunschoten-Spakenburg. Iedereen is van harte welkom!

droom wijk bij bunschoten-spakenburgAfgelopen 20 september organiseerde Groen aan de Buurt al een ideeënavond. Met veel enthousiasme hebben bewoners meer dan 20 inspirerende ideeën bedacht voor natuur en landschap. Zo zijn er bewoners die aan de slag willen bij het Vivaldiplantsoen met speelnatuur, een rollatorpad en een buitenlokaal voor schoolklassen. Bij het Zuyderzee-project willen bewoners helpen beheer en beleefbaar maken d.m.v. wandelpaden en het zichtbaar maken van het ‘botterkerkhof’. Op andere locaties zijn o.a. ideeën geopperd voor groene schoolpleinen en bloemrijke bermen.

Uitwerken ideeën

Op de uitwerkavond 10 oktober 2017 kunt u horen welke ideeën we al hebben verzameld en deze aanvullen met uw wensen. We werken de ideeën verder uit en u kunt aangeven bij welke ideeën u wilt helpen met de uitvoering. Vaak ontstaan dan diverse werkgroepen die met elkaar aan de slag gaan. Opgeven voor de ideeënavond  is niet nodig, neem vooral uw buren of vrienden mee!

Groen aan de Buurt is een programma van Landschap Erfgoed Utrecht, IVN Utrecht en de Natuur en Milieufederatie Utrecht. Het is een DOE-project. Het is niet alleen bedenken maar vooral ook doen. De gemeente Bunschoten-Spakenburg, Waterschap Vallei en Veluwe en provincie Utrecht hebben daarvoor geld beschikbaar gesteld.

Samen maken we het landschap rond Bunschoten-Spakenburg nog mooier!


Bewoners welkom op uitwerkavond Wijk bij Duurstede

Heeft u wensen en ideeën voor een groener en aantrekkelijker Wijk bij Duurstede? Of wilt u graag meehelpen om met elkaar diverse ‘groene’ projecten op te starten? Kom dan donderdag 29 juni naar de uitwerkavond Groen aan de Buurt. De avond begint om 19.30 uur in het Huis van de Gemeente, Karel de Grotestraat 30 in Wijk bij Duurstede. Iedereen is van harte welkom!

uitwerkavondOp 13 juni organiseerden we al een ideeënavond. Met veel enthousiasme hebben bewoners inspirerende ideeën bedacht voor natuur en landschap. Zo zijn er bewoners die aan de slag willen met een bloemenweide, een ijsvogelwand, speelnatuur of met ‘operatie stoeptegel’ (stoeptegel eruit, groen erin).

Op de uitwerkavond 29 juni kunt u horen welke ideeën we al hebben verzameld en deze aanvullen met uw wensen. We werken de ideeën verder uit en u kunt aangeven bij welke ideeën u wilt helpen met de uitvoering. Vaak ontstaan dan diverse werkgroepen die met elkaar aan de slag gaan.

Groen aan de Buurt is een DOE-project. Het is niet alleen bedenken maar vooral ook doen. De gemeente Wijk bij Duurstede heeft daarvoor geld beschikbaar gesteld. Ook de provincie Utrecht heeft hier geld voor gereserveerd. De werkgroepen die ontstaan kunnen dan ook meteen aan de slag. Jong en oud is van harte welkom om mee te denken en vooral mee te doen!

Groen aan de Buurt is een programma van Landschap Erfgoed Utrecht, IVN Utrecht en de Natuur en Milieufederatie Utrecht. Wij organiseren en begeleiden in samenwerking met de Vereniging Natuur en Milieu Wijk bij Duurstede het Groen aan de Buurt project in Wijk bij Duurstede.

Samen maken we het landschap rond Wijk bij Duurstede nog mooier!

Van tevoren opgeven is niet nodig, neem vooral uw buren of vrienden mee naar de uitwerkavond.


Video's
Groen aan de Buurt is een samenwerking van
Mogelijk gemaakt door
IVN landschaperfgoedutrecht NMU
Provincie Utrecht