Menu
voucher

Dassenwerkgroep Dorp en Natuur krijgt nieuwe cameravallen

Eind 2017 hebben wij de aanvraag voor de ‘Beleef en Bewonder!’-voucher regeling toegekend aan de Dassenwerkgroep Dorp en Natuur Amerongen – Leersum.

Het doel van de Dassenwerkgroep is het bevorderen van de dassenpopulatie langs de flanken van de zuidoostelijke Utrechtse Heuvelrug. Dit zodat de populatie zich beter kan ontwikkelen en duurzaam voortbestaan.

Het doen van sporenonderzoek, het samenbrengen van dassenwaarnemingen en het in kaart brengen van de dassenburchten en -leefgebieden, het plegen van overleg met beheerders en overheden, onderzoek van sterfgevallen, optreden tegen verstoring, en het verzorgen van presentaties en publicaties zijn de hoofdactiviteiten van de werkgroep. De terugkoppeling van de onderzoeksresultaten en de publicaties gebeurt met de grondeigenaren/beheerders.

Beleef en bewonder voucher

De twee nieuwe cameravallen zijn aangeschaft dankzij een voucher t.w.v. €1000,-. Bij de burcht worden de camera’s opgehangen en zodra er de sensor beweging signaleert begint de camera te filmen. Zelfs bij weinig of geen licht zijn er met deze infraroodcamera’s ook goede opnamen te maken. Deze beelden kunnen meer vertellen over de hoeveelheid dassen die bij de burcht leven maar leren ook veel meet over het gedrag en de leefwijze van deze dieren. De Dassenwerkgroep is zeer dankbaar voor het toekennen van deze voucher omdat men al geruime tijd met een structureel tekort aan cameravallen leed.

Dassen

De das komt van oudsher al voor in dit van de provincie Utrecht. De das was in de loop van de vorige eeuw bijna volledig uitgeroeid in ons land. Gelukkig maakt de das een ‘comeback’ door. Maar dat betekent niet dat de aanwezigheid van de das in ons land, of in onze eigen provincie, is veiliggesteld voor de toekomst! Moderne bedreigingen voor de dassenterritoria zijn afkomstig van onze infrastructuur, bouwprojecten, landbouwactiviteiten, recreatie, en ook moedwillige verstoring. De huidige populatie op de zuidoostelijke Utrechtse Heuvelrug blijft kwetsbaar door de hoge sterfte door autoverkeer en aantasting en verdwijnen van leefgebied. Onderzoek en bescherming blijft daarom nodig.

Het eerste filmmateriaal dat gemaakt is met deze nieuwe cameravallen is hier te zien.


Voucherregeling Beleef en Bewonder

Wij hebben veel aanvragen binnen gekregen voor de voucherregeling Beleef en Bewonder. Op dit moment zijn wij druk met het verwerken van alle aanvragen. Vanwege de grote hoeveelheid duurt dit wat langer dat gepland. Als u een aanvraag heeft ingediend, dan krijgt u sowieso bericht van ons. Wij proberen dit zo snel mogelijk te doen.

Hartelijk dank voor uw begrip.

Het Groen aan de Buurt team.


Vouchers Beleef en Bewonder per 21 augustus aan te vragen

Werkt u als bewoners- of vrijwilligersgroep aan een groen initiatief in uw omgeving? Dan kunt u tussen 21 augustus en 21 november 2017  vouchers ‘Beleef en bewonder’ aanvragen ter waarde van € 500 of € 1.000.

voucherHet bedrag van de vouchers moet worden besteed aan een fysiek project in de provincie Utrecht dat groen in de brede zin van het woord realiseert. Als u een aanvraag indient, dan wordt deze beoordeeld door Groen aan de Buurt. Na goedkeuring ontvangt het aangevraagde voucherbedrag op het aangegeven rekeningnummer. Na de afronding van een activiteit moet een aanvrager een verantwoording naar Groen aan de Buurt sturen.

Reglement met criteria

Denkt u erover een aanvraag in te dienen of wilt u weten of uw aan de voorwaarden voldoet? Bekijk dan het volgende reglement. Hierin zijn de criteria opgenomen waaraan een aanvrager en de activiteit moet voldoen, alsmede enkele algemene bepalingen over de voucherregeling. In het reglement staat ook aangegeven hoe u het bestede bedrag moet verantwoorden.

Voor het aanvragen van vouchers maken wij een speciaal formulier aan op deze website, dat vlak voor de opening van de regeling wordt gepubliceerd. Bij het invullen van dit formulier kunt u ook de benodigde documenten uploaden.

Over de voucherregeling Beleef en Bewonder

De provincie Utrecht vindt het belangrijk dat burgers meer betrokken raken bij hun eigen groene woonomgeving en dat het natuurbeleid weer midden in de samenleving komt te staan. Om kleine lokale groene initiatieven te stimuleren, wordt deze voucherregeling uitgevoerd. Op deze manier kunnen zoveel mogelijk groene buurtinitiatieven tot uitvoering worden gebracht. De uitvoering van de voucherregeling is in handen van de Groen aan de Buurt organisatie met subsidie van de provincie Utrecht.


Financiële voucher ‘Beleef en bewonder’ voor groene buurtinitiatieven

Werkt u als bewoners- of vrijwilligersgroep aan een groen initiatief in uw omgeving? Dan kunt u vanaf 21 augustus 2017 een voucher ‘Beleef en bewonder’ aanvragen ter waarde van € 500 of € 1.000.

voucherHet bedrag van de voucher moet worden besteed aan een fysiek project in de provincie Utrecht dat groen in de brede zin van het woord realiseert. De vouchers worden gefinancierd met subsidie van de provincie Utrecht.

Beleef en bewonder

De provincie vindt het belangrijk dat burgers meer betrokken raken bij hun eigen groene woonomgeving en dat het natuurbeleid weer midden in de samenleving komt te staan. Om kleine lokale groene initiatieven te stimuleren, wordt deze voucherregeling uitgevoerd. Op deze manier kunnen zoveel mogelijk groene buurtinitiatieven tot uitvoering worden gebracht.

De uitvoering van de voucherregeling is in handen van de Groen aan de Buurt organisatie. Via de website www.groenaandebuurt.nl kunnen vanaf 21 augustus vouchers worden aangevraagd. Op deze site vindt u binnenkort meer informatie over de voorwaarden en de aanvraagprocedure. Als u nu al vragen heeft, dan kunt u een mail sturen naar servicepunt@groenaandebuurt.nl.

Groen aan de Buurt

Groen aan de Buurt is een programma dat in samenwerking wordt uitgevoerd door IVN Utrecht, Landschap Erfgoed Utrecht en de Natuur en Milieufederatie Utrecht. Groen aan de Buurt begeleidt gemeenten bij groene participatietrajecten, ondersteunt bewonersinitiatieven bij het realiseren van fysieke projecten en het bevordert de uitwisseling tussen initiatieven. Het programma wordt gefinancierd door de provincie Utrecht.


Video's
Groen aan de Buurt is een samenwerking van
Mogelijk gemaakt door
IVN landschaperfgoedutrecht NMU
Provincie Utrecht