Menu
Voor gemeenten

Voor gemeenten

Naast het creëren van omstandigheden waarin initiatieven kunnen ontstaan is het ook goed aandacht te hebben voor het ondersteunen van bestaande initiatieven. Als gemeente kunt u omstandigheden en randvoorwaarden creëren waardoor het nemen van initiatief makkelijker wordt. Een andere houding, een maatregel of juist het niet nemen van een maatregel laten ruimte aan buurtinitiatieven. Hieronder staan handige links en nuttige documenten voor gemeenten, gerangschikt naar onderwerp.

(Meer)waarde van groen

Samenspel Overheid en bewonersinitiatief

  • De betekenis van groene self-governance. Analyse van verschillende vormen van dynamiek in de praktijk. De rollen van overheden en burgerinitiatieven voor natuur en landschap liggen niet vast. Het blijft zoeken naar de juiste balans tussen het geven van ruimte en het nemen van bestuurlijke verantwoordelijkheid en de afweging van publieke belangen. Dat blijkt uit deze studie van Wageningen University & Research.
  • Help, een burgerinitiatief. Wijkmakelaar, initiatievenloketten, oproepen, prijsvragen, wijkbudget – er zijn veel verschillend instrumenten voor het omgaan met initiatieven. Welke moet je als gemeente kiezen? Deze waaier geeft een goed overzicht van de mogelijk instrumenten en ook verschillende voorbeelden.
  • Groene burgerinitiatieven en de rol van overheden. Een korte animatie (zie hieronder) gemaakt door Wageningen UR over hoe overheden en bewoner kunnen samenwerken in het natuurbeleid.
  • Meervoudige democratie: meer ruimte voor burgerinitiatieven in natuur – brochure door Alterra Wageningen. Deze brochure geeft inzichten, antwoorden en handvatten over hoe de representatieve democratie meer ruimte kan bieden aan burgerinitiatieven en hoe ze elkaar kunnen aanvullen. Met een focus op het natuurbeleid. Ook de verschillende rollen die een overheid kan vervullen worden belicht. Interessant zijn ook de aanbevelingen voor overheden.
  • Leernetwerk samenspel burgerinitiatieven en overheden. Hoe kunnen overheden ruimte geven aan en samenwerken met burgerinitiatieven in natuur?

Verantwoordelijkheid

  • Regel die burgerinitiatieven. Over hoe gemeenten omgaan met het onderwerp aansprakelijkheid in relatie tot maatschappelijke initiatieven in de openbare ruimte. En er wordt ingegaan op de juridische wereld rond aansprakelijkheid, risico’s om aansprakelijk gesteld te worden, schade en verzekeren. Tevens bevat het aanbevelingen hoe het anders of beter kan en zo meer ruimte komt voor maatschappelijk initiatief.
  • Loslaten in vertrouwen, rapport van Raad voor openbaar bestuur (2012, PDF). Naar een nieuwe verhouding tussen overheid, markt én samenleving.

Voorbeelden

Video's
Groen aan de Buurt is een samenwerking van
Mogelijk gemaakt door
IVN landschaperfgoedutrecht NMU
Provincie Utrecht