Menu
Vouchers Beleef & Bewonder

Vouchers Beleef & Bewonder

Voucherregeling Beleef en Bewonder! is verlengd tot en met 2 augustus

Wilt u als bewoners- of vrijwilligersgroep aan de slag meteen groen initiatief in uw omgeving? Dankzij de provincie Utrecht kunt u vanaf 1 juni weer de voucher ‘Beleef en Bewonder!’ aanvragen ter waarde van €500 of €1.000. Dit is bedoeld voor projecten die de buurt vergroenen, droogte tegengaan, of zorgen voor betere waterberging. Voorbeelden hiervan zijn het planten van bomen, de aanleg van een vijver of het vergroenen van een schoolplein. Op deze manier dragen de vouchers bij aan een groene en gezonde leefomgeving!

Het bedrag van de vouchers moet worden besteed aan een fysiek project in de provincie Utrecht dat groen in de brede zin van het woord realiseert. Inspiratie voor groene projecten is hier te vinden. Dit jaar is er extra aandacht voor projecten gericht op klimaatadaptatie, zoals het vasthouden of bergen van water of het tegengaan van droogte en hittestress door het planten van bomen. Om dit extra te stimuleren, is dit jaar de helft van de vouchers gereserveerd voor projecten waar bomen geplant worden. Dit sluit aan bij het nationale Plan Boom, waarin het doel om 10 miljoen bomen door heel Nederland te planten is vastgelegd. Als u een aanvraag indient, dan wordt deze beoordeeld door Groen aan de Buurt. Na goedkeuring ontvangt u het aangevraagde voucherbedrag op het aangegeven rekeningnummer. Na de afronding van een activiteit moet een aanvrager een verantwoording naar Groen aan de Buurt sturen.

Reglement met criteria

In het reglement zijn de criteria opgenomen waaraan een aanvrager en de activiteit moet voldoen, alsmede enkele algemene bepalingen over de voucherregeling. In het reglement staat ook aangegeven hoe u het bestede bedrag moet verantwoorden. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. De voucherregeling sluit uiterlijk 2 augustus. Wanneer het budget eerder op is wordt de voucherregeling gesloten. Let op: bespreek uw initiatief ook goed met de eigenaar van de betreffende grond, bijvoorbeeld uw gemeente.

Over de voucherregeling Beleef en Bewonder!

De provincie Utrecht vindt het belangrijk dat burgers meer betrokken raken bij hun eigen groene woonomgeving en dat het natuurbeleid weer midden in de samenleving komt te staan. Om kleine lokale groene initiatieven te stimuleren, wordt deze voucherregeling uitgevoerd. Op deze manier kunnen zoveel mogelijk groene buurtinitiatieven tot uitvoering worden gebracht. De uitvoering van de voucherregeling is in handen van de Groen aan de Buurt organisatie met subsidie van de provincie Utrecht.

Heeft u vragen over de voucherregeling? Neem dan contact op met Isabel Kruisheer via servicepunt@groenaandebuurt.nl of telefonisch op 06-48407689.

Aanvragen van de voucher

Denk bij de aanvraag aan de volgende elementen:

  • Bewijs van draagvlak in de vorm van minimaal 5 handtekeningen (ivm coronamaatregelen mag dit ook door middel van screenshots van emails/whatsapp-berichten).
  • Een projectplan met een specifieke begroting en indien van toepassing een lijstje met plantensoorten (minimaal 50% inheems). Een voorbeeld van een goede begroting vind je hier.
Vul de adresgegevens van het secretariaat of de contactpersoon in.
Rekeningnummer waarop de subsidie moet worden gestort.
Per project kunt u maximaal 1 voucher aanvragen. Maximaal 2 vouchers per vrijwilligersgroep.
Kies alleen 'Ja' als er minimaal 10 bomen en/of struiken geplant worden, waarvan minimaal 50% inheemse soorten (geef soorten aan in de projectbeschrijving).
Geef een omschrijving van het project dat u wilt gaan uitvoeren met het voucher bedrag. Geef ook aan of het gaat om opstarten, uitbreiden of verbeteren van uw activiteiten.
Click or drag a file to this area to upload.
Voeg 1 document toe (max. 5 pagina's) met daarin een projectbeschrijving en begroting. Bestanden moeten kleiner zijn dan 5 MB. Formaten: PDF, Word, Excel. Indien van toepassing: vermeld plantsoorten in projectbeschrijving.
Click or drag a file to this area to upload.
Voeg hierbij ook een bewijs van draagvlak in de buurt toe. Bijvoorbeeld minimaal 5 handtekeningen van buurtbewoners en/of mede-initiatiefnemers, of een ander soort bewijs van lokaal draagvlak voor het project. Dit kan met een apart document, maar mag ook deel zijn van de projectbeschrijving. Max. 5 MB, PDF, Word of Excel. LET OP: een bewijs van draagvlak is een voorwaarde om in aanmerking te komen voor een voucher!
De aanvrager verplicht zich het project uiterlijk 31 maart 2022 uitgevoerd te hebben.
Video's
Groen aan de Buurt is een samenwerking van
Mogelijk gemaakt door
IVN landschaperfgoedutrecht NMU
Provincie Utrecht