Menu
Vouchers Beleef en Bewonder

Vouchers Beleef en Bewonder

In 2017 was het mogelijk om een Voucher Beleef en Bewonder! aan te vragen. Deze voucherregeling was bedoeld voor vrijwilligersgroepen die een groen project in hun eigen wijk of dorp wilden uitvoeren. Voor deze projecten konden de vrijwilligers een bedrag van € 500 of € 1.000 euro aanvragen. Het beschikbare budget voor de regeling was € 170.000.

voucher

Er is gretig gebruik gemaakt van deze regeling. In die drie maanden zijn er 241 aanvragen ingediend. Hiervan konden we 184 projecten honoreren. De rest werd helaas afwezen omdat ze niet voldeden aan de voorwaarden of omdat het budget voor de regeling op was.

184 projecten mogelijk gemaakt

Met de voucherregeling zijn verspreid over de provincie een heleboel verschillende projecten mogelijk gemaakt: natuurspeeltuinen, groene schoolpleinen, poten van bloembollen en stinzebeplanting, een weidevogel plas-dras, een oeverzwaluwenwand, etc. Sommige van deze projecten hadden ook een sociale component, doordat er werd samengewerkt met bijvoorbeeld ouderen, moeilijk lerende kinderen of vluchtelingen. Afgezien van de echte fysieke uitvoeringsprojecten zijn er ook projecten gehonoreerd die gericht zijn op educatie, natuuronderzoek of de aanschaf van materiaal door een vrijwilligersgroep.

Positief effect

De regeling heeft dus een positief effect gehad. Niet alleen is er geïnvesteerd in lokale biodiversiteit in de volle breedte, de betrokkenheid van bewoners bij groen in de eigen omgeving toegenomen is ook toegenomen. Bekijk de gefinancierde projecten op de kaart!

Vervolg?

De voucherregeling Beleef en Bewonder! werd gefinancierd door de provincie Utrecht en uitgevoerd door de Groen aan de Buurt organisatie. Er wordt nagedacht over een nieuwe regeling. Zodra hier meer duidelijkheid over is, zullen we u via deze website nader over informeren.

Video's
Groen aan de Buurt is een samenwerking van
Mogelijk gemaakt door
IVN landschaperfgoedutrecht NMU
Provincie Utrecht